Prevajanja iz ukrajinskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je dostopna v obeh različicah, tako da sodni tolmači in prevajalci izvajajo in tolmačenje iz ukrajinskega v korejski jezik, prav tako pa v pisani obliki obdelujejo vse vrste materialov.

Takoj moramo poudariti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, ki najprej vključuje njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji in potem tudi overitve, ker je to postopek, ki je usklajen z zakonom. Gre za to, da noben dokument, ki je preprosto samo preveden v tej različici jezikov, s pravnega vidika ni veljaven, saj ni overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Torej, ko ta strokovnjak na preveden dokument postavi svoj žig, na ta način potrjuje, da je vsebina prevoda enaka kot tudi v originalu, kar pomeni, da gre za zakonsko veljaven dokument.

Od vsakogar, ki ga zanima prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v korejski jezik, se zahteva spoštovanje pravila o predložitvi izvirnikov na vpogled, kar v principu ne velja niti za eno drugo vsebino. Vse ostale materiale, za katere stranka v dani različici jezika zahteva prevajanje, na obdelavo pošilja elektronsko in predvideno je tudi, da na e-poštni naslov takšne vsebine prejme po zagotovitvi storitev. Seveda se lahko odloči tudi za druge opcije prevzemanja in pošiljanje, vse informacije o tem pa so ji na razpolago v predstavništvu te institucije.


Prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik

Poleg osebne dostave, za dokumenta obstaja tudi možnost pošiljanja s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije" ali preko izbrane kurirske službe.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci zagotovijo konkretni storitvi, stranka izbere, ali ji bodo kompletno obdelani dokumenti poslani na naslov, ali pa jih bo v sami poslovalnici osebno prevzela. Ko se odloči za prvo ponujeno možnost, od službe za dostavo prejme informacije o ceni storitve, glede na to, da ta v osnovno ceno obdelave dokumentov ni vključena.

Predvideno je, da lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v korejski jezik, ko se postopek dostave vsebin na obdelavo razlikuje. Pravzaprav je samo v tem primeru strankam dovoljeno, da skenirane dokumente pošljeno na e-poštni naslov, da bi zaposleni v tej specializirani instituciji, lahko čim prej začeli z obdelavo vsebin.

Prav moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni za izvedbo overitve z Apostille žigom oziroma da jim ni dano dovoljenje za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga, kot se tudi imenuje. Iz tega razloga se strankam priporoča, da se o vsem tem samostojno informirajo v pristojnih službah Republike Srbije.

Poudariti moramo tudi to, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo, tako osebne kot tudi dokumente s področja izobraževanja pa tudi sodstva in prava ter tudi tiste, ki so povezani z znanostjo, v ponudbi pa je zajeto tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v korejski jezik.

Seveda na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (izjave, potrdila, soglasja vseh vrst) pa tudi tiste iz sestave ali razpisne ali gradbene in medicinske oziroma tehnične dokumentacije.

V primeru, da nekdo to zahteva, izvajamo tudi prevajanje književnih del v navedeni različici jezikov pa tudi strokovnih oziroma poljudnih besedil ter časopisnih člankov, kot tudi učbenikov in revij.

V ponudbo je zajeto tudi prevajanje video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v korejski jezik, sicer pa navedena institucija ponuja tudi storitvi njihovega podnaslavljanja, kot tudi sinhronizacije.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači znajo, kdaj in na kakšen način je treba uporabiti pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako vsem strankam, ki jih zanima prevajanje spletnih materialov v tej jezični kombinaciji, omogočajo tudi storitev strokovne optimizacije.

Na zahtevo strank prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje v omenjeni različici jezikov in razen za simultano so specializirani tudi za šepetano oziroma za uporabo tako imenovanega konsekutivnega tolmačenja. Prav tako je treba poudariti, da je v uradni ponudbi te specializirane institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, končna ponudba za storitev tolmačenja pa se lahko oblikuje šele potem, ko stranka posreduje osnovne informacije o organizaciji določene manifestacije (koliko bo trajala, kje bo potekala in kakšne so značilnosti prostora, koliko ljudi bo prisotnih in podobno).

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz ukrajinskega v korejski jezik, pri čemer posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru posebno pozornost namenjajo uporabo pravil, ki veljajo v marketingu.

Poleg vseh navedenih storitev ima ta specializirana institucija v ponudbi tudi tako imenovano redakcijo. Ta storitev, ki vključuje korekturo in lekturo, se uporablja samo za vsebine, ki so že prevedeni v omenjeni jezični, v katerih pa obstajajo napake in pomanjkljivosti. Profesionalni lektorji in korektorji namreč najprej ugotavljajo, katere napake obstajajo in jih potem v skladu z izvirnimi vsebinami in pravili pakistanskega jezika oziroma samega prevajanja v najkrajšem možnem času tudi popravijo.

Prevajanje osebne izkaznice karte in potnega lista iz ukrajinskega v korejski jezik

Na zahtevo strank člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo naveden storitev, toda v skladu z zakonsko predpisanimi pravili bodo izvedeli tudi overitev prevedenega potnega lista in osebne izkaznice oziroma vsakega drugega osebnega dokumenta (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in vsi ostali osebni dokumenti).

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v korejski jezik, kar pomeni, stranke lahko zahtevajo kompletno obdelavo letnih in finančnih poslovnih poročil, zatem sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev kot tudi statuta podjetja, faktur in ustanovitvenega akta podjetja ter vseh ostalih dokumentov iz uradne sestave poslovne dokumentacije.

Glede na to, da je postopek obdelave dokumentov zelo natančno predeljen z veljavnim zakonom, se vsaka stranka obvezuje, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo izvirnike pošlje ali prinese na vpogled sodnemu tolmaču.

Prav tako je pomembno, da je vsak od interesentov seznanjen z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači nimajo dovoljenja, da izvedejo nadoveritev. Samo zato, ker postavljanje Haškeg žiga oziroma tako imenovanega Apostille na dokumenta, za katere se izvaja prevajanje v dani različici jezikov, ni v njihovi pristojnosti, mora stranka stopiti v stik z okrožnim sodiščem, ki je za to pristojno in da pravočasno pridobi potrebne podatke o tej vrsti overitve, da bi se celoten postopek obdelave v popolnosti poenostavil.

V skladu z zahtevami lastnika dokumentov, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz ukrajinskega v korejski jezik. V principu, gre za dokumente, ki jih zahtevajo pristojne institucije in v njih poleg potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov spadajo tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi, toda predvideno je, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumenta iz te skupine, ki jih stranka predhodno dostavi.

Absolutno vsak dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen med v pravne akte, je na zahtevo strank prav tako lahko kompletno obdelan (pooblastilo za zastopanje, tožbe ter pravni red Evropske Unije, licence, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze, odločitve sodišč, pogodbe, certifikati, pritožbe sodiščem in ostali pravni akti).

Treba je poudariti tudi to, da je dostopno tudi prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz ukrajinskega v korejski jezik in da ti strokovnjaki na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi celotno medicinsko dokumentacijo. Poleg že omenjenega dokumenta vanjo uvrščamo tudi zdravniške izvide, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih, kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številne druge dokumente.

Seveda bodo maksimalno spoštovane tudi zahteve strank, povezane z obdelavo vsakega dokumenta ali druge vsebine, ki se nanaša na znanost ali izobraževanje. Poleg tega, da lahko kompletno obdelajo rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi, sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji v skladu s postavljenimi zahtevami najprej prevedejo in potem tudi overijo diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o rednem šolanju in prepis ocena, kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih zatem predmetnike in programe fakultet pa tudi katerikoli drugi material, ki se nanaša na konkretna področja.

Zaposleni v teh instituciji v skladu s pravili obdelajo tudi Dokumente iz sestave različnih vrst dokumentacij, kot na primer gradbene in tehnične oziroma razpisne dokumentacije. Stranke lahko zahtevajo prevajanje, tako za gradbene projekte in navodilo za uporabo kot tudi za deklaracije izdelkov, zatem za laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter za katerikoli drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del omenjenih vrst dokumentacij.

Prevodi strokovnih in poljudnih besedil iz ukrajinskega v korejski jezik

Ne glede na kompleksnost teme besedil, za katera stranka zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, je lahko prepričana, da bodo sodni tolmači in prevajalci to storitev na najboljši možni način izvedli v najkrajšem roku.

Poleg poljudnih in strokovnih besedil različne tematike, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v korejski jezik. Pravzaprav lahko obdelajo in književna dela iz domene proze, kot so beletrija in romani pa tudi iz dela s področja poezije.

Interesentom so na razpolago tudi storitve profesionalnega prevajanja časopisnih člankov kot tudi vsebine ilustriranih in otroških oziroma strokovnih revij.

Zahvaljujoč dejstvu, da ekipo te specializirane institucije sestavljajo tudi korektorji in lektorji, je na razpolago tudi storitev strokovne redakcije materialov. Ti strokovnjaki morajo primerjati predhodno prevedene vsebine z izvirnimi, da bi ugotovili, katere napake so v njih narejene. Potem te z uporabo pravil lekture in korekture maksimalno profesionalno popravijo ter tako lastnikom dajo možnost, da konkretne materiale uporabljajo v praksi.

V skladu s postavljenimi zahtevami, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz ukrajinskega v korejski jezik pa tudi spletnih strani, pri čemer prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo tudi spletne kataloge oziroma programsko opremo, to je vsak program ali aplikacijo ter številne druge spletne materiale. Tukaj je izjemno pomembno poudariti, da ti strokovnjaki vedo, na kakšen način se uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako stranke dobijo in prevedene in strokovno optimizirane materiale te vrste. Nedolgo zatem, ko bodo tako obdelane vsebine postavljene na splet, jih iskalnik prepozna kot najboljše rezultate za določeni izraz ali besedo ter jih uvrsti v sam vrh iskanja, kar vpliva tudi na kakovost poslovanja lastnika prevedenih spletnih materialov katerekoli vrste.

Storitev tolmačenje je na razpolago vsem strankam, toda te morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega, ki je hkrati tudi najpogosteje zahtevano, lahko uporabijo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Pomembno je poudariti tudi to, da ta institucija ponuja tudi najem profesionalne opreme za simultano prevajanje, kar se usklajuje s ponudbo za vrsto tolmačenja, ki bo konkretni dogodek uporabljena. Osnovni pogoj za oblikovanje uradne ponudbe za konkretno storitev je njeno usklajevanje z zahtevami samega dogodka, pa se zato od strank zahteva, da vse podatke o tem pravočasno dostavijo. Treba je, da poleg informacij o tem, kako dolgo naj bi dogodek trajal (koliko ur in dni), interesenti za storitev tolmačenja posredujejo tudi podatke o tem, koliko ljudi je povabljeno k sodelovanju ter podatke o značilnostih lokacije, na kateri bo dogodek potekal. Vse to se potem analizira, da bi se ugotovilo, katera vrsta tolmačenja maksimalno korektno odgovori na te zahteve.

Ekipo te institucije sestavljajo tudi podnaslavljalci oziroma osebe, zadolžene za sinhronizacijo zvočnih in video materialov, tako da vse stranke, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik, pravzaprav dobijo vsebine, pripravljene za predstavitev gledalcem ali poslušalcem. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači poleg risanih filmov, serij in reklamnih sporočil oziroma igranih in dokumentarnih filmov lahko v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi informativne kot tudi zabavne in izobraževalne pa tudi otroške oddaje ter animirane filme in vse ostale video in zvočne materiale.

Če se to zahteva, zaposleni te institucije profesionalno obdelajo tudi PR članke, zatem brošure in reklamne letake oziroma vizitke in plakate pa tudi reklamne letake, zatem kataloge in vse ostale marketinške materiale.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v korejski jezik

  • Iz ukrajinskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ukrajinskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!