Prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kdorkoli želi dobiti prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik, to storitev lahko zahteva v prostorih poslovalnice naše institucije. Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, so specializirani za obdelavo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki, te strokovnjake pa lahko anagažirate tudi, da izvedejo tolmačenje v omenjeni različici jezikov. V tem primeru se izvaja, tako konsekutivno in simultano tolmačenje, uporabljajo pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. V primeru, da je to potrebno, vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da naši strokovnjaki uporabljajo vse tri vrste omenjene storitve in da se vsaka od njih uporablja ob različnih priložnostih, je tudi zelo pomembno, da so naši strokovnjaki obveščeni o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka. Natančneje rečeno, morajo nam posredovati informacije v zvezi s številom prisotnih in trajanjem samega dogodka kot tudi tiste, ki se nanašajo na prostor, v katerem bo potekal in prav na podlagi vseh teh informacija bo sprejeta odločitev, katera od omenjenih vrst storitve bo ob tej priložnosti uporabljena.

Prav tako, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik za besedilne vsebine, tako za tiste, ki se obravnavajo kot strokovne kot tudi za tiste, ki bodo predstavljene večjemu številu bralcev. Lahko prevajamo tudi vse vrste marketinških materialov (katalogi, zloženke, plakati, PR članki, vizitke, brošure in drugo), poleg tega ti strokovnjaki maksimalno profesionalno obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin, od spletnih strani in spletnih katalogov pa do programske opreme (katerikoli program in aplikacijo) in spletnih prodajaln pa tudi številne druge. Pri njihovi obdelavi absolutno spoštujejo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo za spletne iskalnike, kar pa pomeni, se ravnajo po smernicah, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in prav zahvaljujoč temu lastnikom teh vsebin omogočajo, da v veliki meri izboljšajo položaj konkretnih spletnih materialov.

Prav tako strankam lahko ponudimo tudi profesionalno prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik za vse vrste učbenikov in književnih del (poezija, romani, proza, beletristika) pa tudi za časopisne članke, po potrebi pa obdelujemo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških oziroma strokovnih revij.


Prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik

Ker so v Prevajalskem centru prav tako zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, lahko izvedemo tudi redakcijo oziroma omogočamo izvedbo profesionalne lekture in korekture različnih vrst vsebin, in to samo tistih, za katere je izvedeno prevajanje v tej različici jezikov, ki pa ga ne moremo šteti za profesionalno.

Za vse vsebine, ki smo jih do zdaj omenili, velja pravilo o elektronski dostavi, kar je hkrati, ne samo najpreprostejši, ampak tudi najhitrejši način dostave. To pa tudi pomeni, da bo prevzemanje prevedenih materialov bo izvedeno na popolnoma enak način pod pogojem, da posamezni stranki tako najbolj ustreza.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, ni drugačen samo postopek obdelave, ampak tudi način dostave oziroma prevzemanja. Najprej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti najprej izvajajo prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik in potem izvajajo tudi overitev izdelanega prevoda z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Vse stranke, ki dobijo tako obdelan katerikoli dokument, ga dejansko lahko uporabljajo kadarkoli, in to na popolnoma enak način kot tudi vsako drugo vsebino, ki šteje kot pravno veljavna.

Postopek obdelave dokumentov je drugačen prav zato, ker se izvajata prevajanje in overitev, sodni tolmači pa je dolžan, da primerja izvirni in prevedeni dokument, tako da je stranka, ki zahteva obdelavo teh vsebin, hkrati tudi dolžna priložiti izvirnike na vpogled. S tem v zvezi se seveda tudi postopek pošiljanja na obdelavo razlikuje, tako da imajo stranke možnosti ali da nam jih pošljejo priporočeno, in to preko "Pošte Slovenije", ali pa jih prinesejo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako pa obstaja tudi možnost, da jih pošljejo preko določene kurirske službe.

Prav tako se razlikuje tudi postopek prevzemanja, tako da velja pravilo ali o osebnem prevzemanju ali o dostavi kompletno obdelanih dokumentov na naslov posamezne stranke in kar izvaja kurirska služba in zaračunava ločeno od osnovne storitve. Vsekakor je stranka tedaj dolžna, da jo plača neposredno kurirju, o ceni pa vsekakor odloča kurirska služba.

Posebej želimo omeniti, da je samo v primeru, ko je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v slovenski jezik, omogočeno najprej njihovo pošiljanje preko elektronske pošte in potem tudi dostava na enega od predhodno omenjenih načinov.

Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo profesionalno obdelavo kakršnihkoli dokumentov, tako tistih, ki so del osebne (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in drugi) kot tudi vseh tistih, ki se štejejo za del poslovne dokumentacije (revizijska poročila, fakture, statut podjetja, poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila in drugi).

Prav tako lahko kompletno obdelamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, to pa dejansko pomeni, da naši strokovnjaki prevajajo različne vrste, tako potrdil in soglasij kot kot tudi izjav, najpogosteje pa je strankam potrebno prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik za potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki oziroma za potrdilo o stalni zaposlitvi in o samskem stanu ter za potrdilo o nekaznovanosti, zatem za soglasje za zastopanje in za številne druge dokumente te vrste. Omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi različne vrste dokumentacij, tako medicinsko (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo ali razpisno oziroma gradbeno ali tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del).

Seveda, lahko kompletno obdelamo tudi katerikoli dokument, ki spada, tako na področja prava in sodstva (pravni red Evropske Unije, sodbe in tožbe, licence, sodne odločitve in pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati in drugi) kot tudi vse tiste dokumente, ki se neposredno nanašajo na področji znanosti ali izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi).

Poudariti želimo tudi to, da se mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v slovenski jezik, pred dostavo vsebin našim strokovnjakom na prevajanje pozanimati o posebni vrsti overitve, ki je poznana kot haški ali Apostille žig. To pa poudarjamo zato, ker prevajalci in sodni tolmači v tem primeru nimajo pristojnosti, omenjena overitev pa se ne izvaja vsak dokument, ki se prevaja v tej jezični različici, ampak samo za tistega, za katerega je to navedeno z zakonom. Prav zato je tudi potrebno, da se v okviru pristojnih služb naše države pozanimajo, in to najprej, ali je za dokument, za katerega zahtevajo obdelavo, treba izvesti omenjeno vrsto overitve in potem morajo izvedeti, kdaj poteka overitev s tem žigom za konkretne dokumente. Posebej želimo omeniti, da obstajata dve vrsti overitve s haškim žigom, tako da lahko poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo konkretnega dokumenti ali pa najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa se potem dokument preda našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo, pri čemer moramo posebej poudariti, da je takšen postopek obdelave tudi nekoliko daljši od predhodnega, ker se prevajata, tako dokument kot tudi konkretni žig.

Prevod pooblastila za zastopanje iz ukrajinskega v slovenski jezik

V prostorih naše poslovalnice stranke pričakuje tudi prevajanje pooblastila za zastopanje iz ukrajinskega v slovenski jezik, pri čemer jim za prevedene dokumente omogočamo tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pritožbe oziroma sklepe in sodbe kot tudi sodne odločitve ter pravni red Evropske Unije in licence različnih vrst pa tudi tožbe, certifikate in sodne odločitve kot tudi vse ostale pravne akte oziroma dokumente, ki se tičejo ali področja prava ali področja sodstva.

Posebej želimo poudariti, da je vsaka posamezna stranka, ki ji je ta storitev potrebna za omenjene ali določene druge dokumente, vsekakor dolžna pri pošiljanju vsebin na obdelavo dostaviti tudi izvirne dokumente, saj so potrebni sodnemu tolmaču zaradi izvedbe overitve, ker jih mora primerjati sa prevodi.

Prav tako je pomembno tudi, da stranke vedo, da je v nekaterih primerih treba izvesti dodatno overitev, oziroma, da se za nekatere dokumente zahteva tako imenovani Apostille ali haški žig. Ker pa strokovnjaki, ki jih mi zaposlujemo nimajo pristojnosti za izvedbo te vrste overitve, prav iz tega razloga tudi dajemo splošno priporočilo, da stranke samostojno izvedo, ali je ta vrsta žiga obvezujoča za njihove dokumente in v katerem trenutku poteka. Dejansko sta prisotna dva načina overitve v zvezi z overitvijo s haškim žigom oziroma ali po ali pred začetkom obdelave tega dokumenta s strani naših strokovnjakov.

Poleg pravnih aktov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in s tem mislimo predvsem na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti te vrste). Vsekakor lahko iz ukrajinskega v slovenski jezik prevajamo tudi osebne dokumente in ob tej priložnosti naši strokovnjaki poleg potrdila o državljanstvu in prometnega oziroma delovnega dovoljenja prav tako kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem vozniško dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje ter izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in druge osebne dokumente.

V ponudbi storitev, za katere so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani, je tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v slovenski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije), pri čemer naši strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je prevajanje v navedeni jezični kombinaciji potrebno za različne dokumente iz področij, tako znanosti kot tudi izobraževanja. To pa pomeni, da na njihovo zahtevo lahko kompletno obdelamo, tako znanstvene patente in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvena dela oziroma potrdilo o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi in potem tudi potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in druge dokumente in vsebine, ki so povezane z enim od omenjenih področij.

Gradbene projekte prav tako lahko najprej prevedemo in potem tudi overimo v skladu z veljavnim pravilom, strankam omogočamo, da dobijo prevedene tudi številne druge dokumente, ki so del gradbene dokumentacije. Poleg tega izvajamo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v slovenski jezik, ki pa vključuje, tako obdelavo statuta podjetja in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi revizijskih oziroma finančnih poročil, pri čemer prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo vsekakor kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve in potem tudi letna poročila ter ustanovitveni akt podjetja in druge nenavedene dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Posebej želimo poudariti, da lahko kompletno obdelamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo ter sva druge dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo.

Prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v slovenski jezik

Če nekdo zahteva prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v slovenski jezik, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači, ki to delajo v naši poslovnici, v vsakem primeru uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije teh vsebin za spletne iskalnike. Preprosto rečeno, upravljajo se predvsem s SEO smernicami (Search Engine Optimisation), da bi vsem, ne samo spletnim stranem, ampak tudi ostalim spletnim vsebinam, za katere stranke zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, ponudili priložnost, da bistveno poboljšajo svoje mesto na spletu. Razume se, da naši strokovnjaki na zahtevo strank obdelujejo tudi spletne prodajalne in potem tudi spletne kataloge kot tudi vsako aplikacijo ali pa program, ki ga stranka zahteva.

Specializirani smo tudi za prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v slovenski jezik in dolžni smo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v toku njihove obdelave posebno pozornost namenjajo uporabi pravil, ki so prisotna na tem področju. Prav zato, ker se upravljajo z marketinškimi pravili, so vse vrste plakatov, brošur in katalogov oziroma PR člankov, reklamnih zloženk in ostalih materialov iz te skupine tako dobro predstavljeni, da govorcem slovenskega jezika omogočajo seznanjanje z njihovo vsebino, in to tako, kot da je v izvirniku konkretni material bil pisan v slovenskem jeziku.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje besedil iz ukrajinskega v slovenski jezik, ima možnost njihove dostave preko elektronske pošte, saj je to hkrati tudi najpreprostejši oziroma najhitrejši način, ker ni treba, kot je to v primeru obdelave dokumentov, saj morajo tedaj poslati ali osebno dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled. Kar zadeva tematiko teh besedil, prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi poljudne in strokovne vsebine, ki so povezane z različnimi vejami družbenih pa tudi naravoslovnih ved. Dejansko poleg tistih, ki se nanašajo na področja medicine, znanosti, izobraževanja ali farmacije oziroma politike, financ in bančništva ter ekonomije in prava, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, komunikologije in turizma kot tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko, povezano z gradbeno industrijo, zatem menedžmentom in informacijskimi tehnologijami, psihologijo kot tudi marketing pa tudi sociologijo ter filozofijo in druge neomenjene znanstvene discipline.

Tolmačenje iz ukrajinskega v slovenski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v slovenski jezik, je zelo pomembno, da stranke, ki zahtevajo to storitev za katerokoli vrsto dogodka, vsekakor posredujejo potrebne informacije ekipi, ki je zadolžena za izdelavo ponudbe. Sicer se to zahteva zato, ker omenjeni strokovnjaki izvajajo, tako simultano tolmačenje v konkretni jezični različici prav tako pa tudi konsekutivno ter šepetano tolmačenje. Posebej želimo omeniti, da se vsaka od teh storitev uporablja v primeru, ki je točno določen oziroma v okviru dogodka, ki ima točno opredeljene karakteristike. Dejansko so ti podatki potrebni, da bi se lahko izbrala storitev, ki lahko ustrezno odgovori nanje in predvsem je potrebno, da nas stranke informirajo o trajanju določenega dogodka oziroma o mestu, kjer naj bi potekal, vsekakor moramo vedeti tudi, koliko ljudi bo prisotno. Seveda, če obstajajo neke posebnosti v zvezi z organizacijo, nas je stranka dolžna opozoriti nanje, v ponudbo bo uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogojem, da je predvidena navedena storitev.

Po potrebi izvajamo tudi redakcijo za različne vrste materialov, ki so na nekem drugem mestu prevedeni iz ukrajinskega v slovenski jezik. Razume se, da korektorji in lektorji to storitev izvajajo v skladu s pravili prevajalske stroke.

Poleg tega prevajalci in sodni in tolmači prav tako obdelujejo tudi učbenike, in to ne glede na njihovo temo in obsežnost kot tudi različne vrste književnih del, kot so na primer beletrija in romani oziroma vsa druga prozna dela, naši strokovnjaki pa profesionalno prevajajo tudi katerekoli poetsko književno delo. Seveda da lahko ugodimo vsaki stranki, ki v tej različici jezikov zahteva obdelavo za strokovne ali pa ilustrirane revije kot tudi za časopisne članke.

Naša institucija je prav tako poznana tudi po prevajanju video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v slovenski jezik in to predvsem zato, ker jih pri nas pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev sinhronizacije takšnih materialov. Dejansko gre za to, da vsi, ki so zainteresirani, pri nas lahko dobijo kompletno obdelane serije ali reklamna sporočila kot tudi dokumentarne oziroma risane in igrane filme različnih žanrov, vsekakor prevajamo in potem tudi sinhroniziramo, ali podnaslavljamo tudi zabavne oddaje kot tudi animirane filme ter informativne oddaje in vse ostale zvočne ter video materiale.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v slovenski jezik

  • Iz ukrajinskega v slovenski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!