Prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so tudi sodni tolmači in prevajalci stalno angažirani v ekipi poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford in da so specializirani za obdelavo vseh vrst materialov v več kot 40 jezikov, tako da vsaka oseba, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik lahko to storitev dobiti pod zelo ugodnimi pogoji. Najprej poudarjamo, da jih pri nas pričakuje kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, glede na to, da poleg njihovega profesionalnega prevajanja v navedeni jezični kombinaciji izvajamo tudi overitev prevedenih dokumentov in to tisto, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač. S tem postopkom konkretnim vsebinam dajemo popolno pravno veljavnost, saj prav ta žig potrjuje, da gre za zakonsko veljavne dokumente.

Edini pogoj za izvajanje te storitve je, da zainteresirana stranka na vpogled dostavi izvirnike oziroma jih prinese v našo poslovalnico, ali pa pošlje s priporočeno poštno pošiljko, prav tako pa ima tudi pravico, da nam jih pošlje preko kurirske službe na naslov.

V primeru, da nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v japonski jezik, mu je samo tedaj dovoljeno, da najprej pošlje skenirane materiale preko elektronske pošte in da takoj zatem pristopi dostavi izvirnih vsebin na vpogled. Prav tako priporočamo vsaki stranki, ki ji je navedena storitev potrebna za te vsebine, da samostojno izve, ali se morajo opremiti s posebno vrsto žiga oziroma preveri, ali je obvezna overitev haškim (Apostille) z žigom. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači za izvajanje konkretne vrste overitve niso pooblaščeni in da se z omenjenim žigom morajo opremiti samo dokumente, za katere je to določeno z zakonom. Samo zaradi tega tudi priporočamo, saj jim to v veliki meri olajšuje celoten postopek obdelave. Najpogosteje overitev s haškim žigom poteka šele potem, ko omenjeni strokovnjaki v okviru naše institucije končajo z obdelavo določenega dokumenta. Toda nekateri dokumenti se morajo najprej overiti s haškim žigom in potem naši strokovnjaki morajo prevesti tako njega in vsebino konkretnega dokumenta in šele potem se tako obdelana vsebina tudi overja. S pridobitvijo teh podatkov bodo vse stranke precej lažje opravile postopek obdelave, glede na to, da ne bodo izgubljali časa, saj točno vedo, kam morajo določeni dokument najprej odnesti na obdelavo.


Prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskog v ukrajinski jezik

Želimo poudariti tudi dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo vse osebne dokumente, in to od osebne izkaznice in potnega lista ter potrdila o stalnem prebivališču oziroma potrdilo o državljanstvu preko različnih vrst dovoljenje (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno) pa do izvoda iz matične knjige o rojstvu oziroma sklenitvi zakonske zveze in umrlih. A prav tako so v naši ponudbi in neposredno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik za pravnih aktov, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih sklepe, odločb in tožb, prav tako kompletno obdelujejo tudi pritožbe oziroma certifikate pa tudi pooblastilo za zastopanje, certifikate, licence in druge dokumente, ki jih so vezana ali za področje prava ali za področje sodstva.

Omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko na zahtevo obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pomeni prevajanje vseh vrst izjav in potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), izvajajo pa tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za prepis ocen in znanstvene patente pa tudi za vsak drug dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti. Vse to se nanaša predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi na predmetnike in programe fakultet kot tudi na vse druge dokumente, ki so povezani s katerimkoli od omenjenih področij.

Naše stranke morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na njihovo zahtevo izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo predvsem poslovno in medicinsko dokumentacijo (statut podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna in revizijska poročila, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo), lahko pa prevajajo in potem tudi overjajo katerikoli dokument, ki je del razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugo).

Posebej želimo omeniti, da po koncu obdelave vsaka stranka lahko izbere, na kateri način bo prevzela prevedene dokumente, glede na to, da to lahko stori osebno v naši poslovalnici, lahko pa se tudi odloči za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov. Ker moramo za to storitev angažirati specializirano službo, mora stranka to storitev plačati kurirju, ko prevzame konkretne vsebine, pri čemer ceno izključno določa pristojna služba.

Poudarjamo dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci lahko strankam ponudijo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v japonski jezik, pri čemer poleg simultanega in šepetanega lahko uporabljajo tudi konsekutivno tolmačenje, omogočen pa jim je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor moramo poudariti tudi to, da se vsaka od teh vrst tolmačenja uporablja v jasno opredeljeni situaciji oziroma za točno določeno vrsto dogodka pa samo zaradi tega moramo posedovati vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. Namreč, izključno na osnovi njih tudi lahko določimo, konkretno katera storitev morala biti uporabljena.

Izvajamo tudi redakcijo katerekoli vrste vsebin, za katere je morda neposredno prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik izvedeno neprofesionalno, za izvajanje omenjene storitve pa se izključno angažirajo profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v naši ekipi. Vsekakor lahko obdelamo tudi vse vrste materialov s področja marketinga (vizitke, reklamne zloženke, katalogi, PR članki, brošure, plakati in drugo) pa tudi, da strankam ponudimo profesionalno obdelavo, tako romanov kot tudi vseh drugih del književnosti kot tudi učbenikov.

Naši strokovnjaki v navedeni različici jezikov prevajajo tudi vsebino različnih vrst revij, zatem besedilne materiale, tako poljudne in strokovne kot tudi časopisne članke. Vsekakor izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v japonski jezik, kar pa pomeni, da uporabljajo tudi pravila, ki so povezana s postopkom njihove optimizacije za spletne iskalnike. Torej, ko obdelujejo spletne prodajalne ali spletne strani oziroma spletne kataloge ter številne druge spletne materiale, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), pa jim na ta način tudi ponudijo možnost, da se precej bolje kotirajo v globalnem iskanju.

Kar zadeva neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz ukrajinskega v japonski jezik, želimo omeniti, da stranke pri nas lahko dobijo tudi dodatne storitve oziroma njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, če to želijo. Natančneje rečeno, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentarnih in risanih oziroma igranih filmov ter serij ali zabavnih in informativnih oddaj kot tudi reklamnih sporočil, animiranih filmov, otroških oddaj in drugih video ali zvočnih vsebin, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, njihovo obdelavo pa zatem prevzamejo profesionalci, ki so zadolženi za njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljalci, ki izvajajo storitev, za katero so specializirani.

Za vse tiste materiale, za katere se ne se izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, je prisotno pravilo v zvezi z njihovo dostavo, ki pomeni, da je zainteresiranim strankam dovoljeno, da to storijo preko elektronske pošte, pri čemer jim na popolnoma enak način lahko dostavimo prevedene vsebine.

Prevajanje serij iz ukrajinskega v japonski jezik

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje serij iz ukrajinskega v japonski jezik, mora najprej vedeti, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi reklamna sporočila oziroma različne vrste filmov (risani, dokumentarni, igrani in animirani) kot tudi katerokoli oddajo (zabavna, otroška, izobraževalna, informativna in druge). To pa vsekakor ni konec storitvam, za katere so specializirani naši strokovnjaki, glede na to, da so tukaj tudi profesionalci, ki izvajajo storitve podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije in zato naše stranke dobijo praktično rečeno kompletno obdelano katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov.

Prav tako lahko prevajamo tudi marketinške materiale v omenjeni jezični kombinaciji, sodni tolmači in prevajalci pa poleg PR člankov, reklamnih zloženk in brošur, izvajajo tudi profesionalno prevajanje plakatov iz ukrajinskega v japonski jezik oziroma vizitk pa tudi reklamnih letakov in številnih drugih trenutno nenavedenih materialov, ki so namenjeni predvsem reklamiranju. Da bi bila obdelava katerekoli od omenjenih vsebin kakovostna, morajo strokovnjaki, ki pristopajo njihovi obdelavi, ob tej priložnosti uporabljati tudi dobro poznana pravila marketinga, saj je to edini način, da vsebina vseh njih najde pot do potencialnih strank, ki jim je prav japonski jezik materni.

Če je to potrebno, zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje knjig iz ukrajinskega v japonski jezik. Seveda če prevajalci in sodni tolmači v tem primeru prevajajo, ne samo učbenike, ampak tudi katerekoli književno delo, ki ga stranka zahteva. S tem mislimo predvsem na različna poetska oziroma prozna dela kot tudi na beletrijo in romane, vsekakor pa lahko izpolnimo tudi zahtevo stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v japonski jezik, obdelujemo pa tudi ilustrirane kot tudi otroške in strokovne revije.

Tolmačenje iz ukrajinskega v japonski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvajajo vse tri storitve tolmačenja, tako da želimo posebej omeniti, da so specializirani tudi za simultano tolmačenje iz ukrajinskega v japonski jezik pa tudi za šepetano oziroma konsekutivno, tako da je izjemno pomembno, da vsaka zainteresirana stranka pravočasno dostavi podatke o konkretnem dogodku. Moramo pojasniti, zakaj zahtevamo te podatke. Namreč, vsaka od teh storitev je predvidena za določeno vrsto dogodka oziroma za tistega, ki vključuje točno določeno število udeležencev in trajanje. Prav zato so nam te informacije tudi potrebne, tako da nas mora vsaka zainteresirana stranka obvestiti o vsem tem pa tudi o osnovnih značilnostih mesta, na katerem naj bi ta dogodek potekal. Od trenutka, ko so omenjene informacije na voljo našim strokovnjakom, jih le-ti skrbno analizirajo in ugotavljajo, ali je bolje uporabiti simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v japonski jezik. Poudarjamo tudi to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsekakor v ponudbi storitev naše institucije in da ga v ponudbo uvrstimo v primeru, da naši strokovnjaki sprejmejo odločitev, da mora prav ta vrsta tolmačenja biti uporabljena v konkretnem primeru.

Poudariti želimo tudi informacijo, da sodni tolmači in prevajalci seveda izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v japonski jezik. V konkretnem primeru se njihov profesionalizem odraža v dejstvu, da odlično poznajo pravila, ki se tičejo optimizacije konkretnih vsebin za spletne iskalnike, kar pa pomeni, da so obvladali tehniko uporabe SEO (Search Engine Optimisation). Če nekdo ne poseduje informacije, vsekakor poudarjamo, da se optimizacija vsebin zelo pozitivno odraža predvsem na kotiranje določenih materialov v okviru globalnega iskanja in potem posredno tudi na poslovanje lastnikov ali spletne strani ali konkretne spletne prodajalne ter spletnih katalogov in drugih podobnih materialov. Moramo poudariti tudi dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje programske opreme iz ukrajinskega v japonski jezik in da maksimalno profesionalno prevajajo katerikoli program ali aplikacijo.

Komurkoli je potrebna obdelava besedilnih materialov v omenjeni različici jezikov, nima prav nobenega razloga za zaskrbljenost, če gre za vsebine, ki so nekoliko daljše ali kompleksnejše ali pa je morebiti njihova tema zahtevnejša. To poudarjamo zato, ker prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo omenjeno storitev, lahko v popolnosti kakovostno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje strokovnih pa tudi poljudnih besedil iz najrazličnejših področij, tako tistih, ki so povezana z družbenimi vedami kot tudi tistih, ki sodijo v domeno naravoslovnih ved. S tem mislimo na to, da naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo katerokoli temo s področij turizma, psihologije in gradbene industrije oziroma medicine, informacijskih tehnologij in znanosti kot tudi vsa tista, ki so povezana s filozofijo, zatem komunikologijo in marketingom ter politiko, bančništvom in farmacijo. Seveda omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko prevajajo tudi različne besedilne vsebine s področij ekologije in varstva okolja oziroma financ pa tudi številnih drugih neomenjenih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje prepisa ocen iz ukrajinskega v japonski jezik

Poleg neposrednega prevajanja prepisa ocen iz ukrajinskega v japonski jezik, naši strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi overitev prevoda tega kot tudi vseh drugih dokumentov, za katere stranke zahtevajo obdelavo v navedeni kombinaciji jezikov. Omenjeni strokovnjaki pa poskrbijo tudi za prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pa tudi potrdil o opravljenih izpitih ter predmetnikov in programov fakultet pa tudi seminarskih nalog kot tudi diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju ter diplomske naloge, prepisa ocen in vseh dokumentov, ki se generalno nanašajo na področje izobraževanja pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela oziroma znanstvene patente oziroma vsak dokument, ki se nanaša na področja znanosti.

Izjemno je pomembno omeniti tudi to, da overitev, ki lahko izvajajo naši strokovnjaki, v nekaterih primerih dovolj, da bi se konkretni dokument obravnaval kot pravno in zakonsko veljaven, saj se v tem primeru zahteva izvedba “nadoveritve” oziroma te dokumente je treba opremiti s posebno vrsto žiga poznano kot Apostille ali haški. Vsekakor morajo naše stranke imeti na umu informacijo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v Prevajalskem centru, v tem primeru nimajo pristojnosti, kar obenem pomeni tudi to, da niso dolžni posedovati oziroma posredovati informacije v zvezi s to vrsto žiga. Prav zaradi tega mora vsaka posamezna stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v japonski jezik, v pristojnih institucijah izvedeti tudi to, ali se tudi zanje mora izvesti ta vrsta overitve in po katerem principu le-ta poteka za ta dokument.

Razume se tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov kompletno obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo) in v skladu s potrebami in zahtevami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v japonski jezik (finančna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje).

Seveda prevajamo tudi vse osebne dokumente in poleg potnega lista oziroma potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču, lahko kompletno obdelamo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje ter vozniško in delovno dovoljenje kot tudi prometno in vsak drug osebni dokument. Prav tako prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in to se nanaša, tako na prevajanje potrdil in izjav iz ukrajinskega v japonski jezik kot tudi na kompletno obdelavo soglasij. Relativno pogosto se stranke obračajo prav z zahtevo za obdelavo potrdil o nekaznovanosti v omenjeni jezični različici, pogosto pa se zahteva tudi profesionalna obdelava soglasij za zastopanje ter potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o stanju računa v banki in o višini dohodkov kot tudi številnih drugih dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam.

Omenjamo tudi to, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz ukrajinskega v japonski jezik, kar nanaša predvsem na obdelavo vseh dokumentov, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbeno kot tudi razpisno dokumentacijo. Dejansko prevajalci in sodni tolmači poleg gradbenih projektov, kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Omeniti moramo tudi to, da naši strokovnjaki lahko, ko obstaja zahteva za tem, pristopijo tudi kompletni obdelavi kateregakoli pravnega akta. Gre za prevajanje vseh tistih dokumentov, ki se nanašajo na področji prava oziroma sodstva kar vključuje, tako neposredno prevajanje sodnih odločb, tožb in sodb iz ukrajinskega v japonski jezik kot tudi kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje oziroma različnih vrst certifikatov pa tudi pogodb in pravnega reda Evropske Unije ter drugih dokumentov iz te skupine.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v japonski jezik

  • Iz ukrajinskega v japonski je 37 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 42 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!