Prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka posamezna stranka ima možnost, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažira strokovne osebe, ki so specializirane za tolmačenje iz ukrajinskega v francoski jezik. Najpomembneje je, da se zavedajo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov lahko izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje in da jim lahko omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Ker ti strokovnjaki lahko uporabljajo katerokoli od teh vrst storitev, poudarjamo tudi to, da se konkretna vrsta tolmačenja uporablja samo v točno določenih situacijah. Zelo pomembno je tudi, da pred izdelavo ponudbe, dobimo vse potrebne informacije o tem, saj se i ponudba pravzaprav oblikuje na osnovi informacij o številu oseb, ki se bodo udeležile določenega dogodka pa tudi o njegovem trajanju, kot tudi o osnovnih značilnostih prizorišča tega dogodka pa so to hkrati tudi osnovni podatki, ki so jih stranke dolžne dostaviti, če želijo od naših strokovnjakov dobiti ponudbo za navedeno storitev.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike pa tudi strokovna besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo povezano, tako z družbenimi kot tudi z naravoslovnimi vedami. V ponudbi storitev, za katere so ti strokovnjaki ozko specializirani, je tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik za vse vsebine, ki so ozko povezane s področjem marketinga, kot so na primer vizitke, plakati in katalogi oziroma reklamne zloženke, brošure, PR članki in drugo pa tudi za vse tiste, ki se nanašajo na splet. Poudarjamo, da ti strokovnjaki pri profesionalni obdelavi, tako spletnih strani kot tudi vsebine spletnih prodajaln pa tudi programske opreme in drugih podobnih materialov, ko je to potrebno, uporabljajo tudi smernice, ki so povezane z njihovo optimizacijo - SEO (Search Engine Optimisation). Prav v tem se tudi odraža njihov profesionalni pristop, saj zahvaljujoč uporabi pravil optimizacije konkretne vsebine zelo hitro po postavljaanju na omrežje zavzamejo šrecej boljši položaj v okviru iskanja, kar se vsekakor pozitivno odraža tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Časopisne članke kot tudi vsebino različnih učbenikov oziroma revij pa tudi različnih književnih del naši strokovnjaki pod odličnimi pogoji prav tako prevajajo v navedeni jezični kombinaciji. In zahvaljujoč dejstvu, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako angažirani tudi profesionalni korektorji in lektorji, mi zainteresiranim strankam omogočamo tudi njihove storitve oziroma profesionalno korekturo in lekturo.


Prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoski v ukrajinski jezik

Omeniti želimo tudi podatek, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v francoski jezik. Ob tej priložnosti prevajajo, ne samo serije in različne vrste filmov, kot so na primer risani, animirani ali dokumentarni ter igrani, ampak tudi zabavne in otroške kot tudi informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila ter ostale video oziroma zvočne materiale. V želji, da vsaki stranki, ki je za omenjeno storitev zainteresirana, omogočimo profesionalno in kompletno obdelavo teh vsebin, ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje ter storitev sinhronizacije vseh materialov iz te skupine.

Dostava na prevajanje za vse omenjene vsebine je zelo enostavna, saj je strankam omogočeno, da to storijo na najhitrejši način, glede na to, da je dovoljeno pošiljanje preko elektronske pošte, če jim to ustreza. Potem ko naši strokovnjaki končajo obdelavo vseh dostavljenih vsebin, jim lahko na popolnoma enak način dostavimo obdelane materiale.

Pomembno je poudaririti tudi to, da poleg obdelave vseh omenjenih vsebin, sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo kompletni obdelavi dokumentov, kar pomeni, da izvajajo tudi njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik, in potem tudi overitev. Kar zadeva overitev, smo dolžni poudariti, da gre za tisto, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač, pri čemer naše stranke vsekakor te overitve ne smejo mešati s tisto, za katero omenjeni strokovnjaki niso pristojni in se nanaša na overitev s haškim oziroma žigom, ki je bolj poznan kot Apostille. Ker omenjeni strokovnjaki s tem žigom ne morejo opremiti dokumentov, za katere se to zahteva, saj za to niso pristojni, mi vsem našim strankam priporočamo, da se preden konkretne dokumente pošljejo, ali nam jih prinesejo na obdelavo, vsekakor pozanimajo, ali jih je obvezno opremiti z omenjeno vrsto žiga. Če ob tej priložnosti dobijo pritrdilen odgovor, je posebej pomembno izvedeti tudi to, v katerem trenutku v toku postopka obdelave se ta overitev mora izvesti za ta dokument. Gre dejansko za to, da se overitev s haškim žigom najpogosteje poteka na dva načina oziroma preden prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj del posla, pri čemer se tedaj mora prevesti, tako vsebina tega dokumenta kot tudi vsebina omenjenega žiga. Drugi način vključuje najprej prevajanje dokumenta iz ukrajinskega v francoski jezik pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača, da bi se šele na koncu konkretni dokument moral odnesti v pristojne službe, da se izvede overitev z Apostille žigom. Opazno je, da se ta dva postopka razlikujeta in da je predvideno tudi, da eden traja morda malo dlje od drugega, pa s samim tem stranke dobijo tudi informacijo o trajanju postopka obdelave, ko izvedo, po katerem principu se mora izvesti overitev haškim žigom za njihove dokumente.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prevajajo diplomske naloge in znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi ter prepis ocen kot tudi znanstvene patente, potrdilo o rednem šolanju in seminarske naloge ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma absolutno vsak dokument ki se nanaša, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja.

In poleg tega, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo za osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje, zatem osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu ter dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti in delovno dovoljenje pa tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu in številne drugi osebni dokumenti. Vsekakor izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v francoski jezik in poleg zdravniških izvidov, omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vsak drug dokument, ki ga lahko uvrščamo v omenjeno vrsto dokumentacije.

Poskrbeli bomo, da kompletno obdelamo tudi vse vrste pravnih aktov (pogodbe, sodbe ter pravni red Evropske Unije, tožbe in odločitve, licence, sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, pritožbe in drugo) in da strankam omogočimo tudi, da v tej kombinaciji jezikov dobijo kompletno obdelane dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma katerokoli vrsto soglasij ter izjava in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti te vrste).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači pristopajo profesionalni obdelavi vseh dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in drugo) pa tudi tistih, ki so del tehnične, razpisne ali gradbene dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in številno drugi).

S samim tem, da je strankam omogočeno, da v Prevajalskem centru dobijo overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača, je zelo pomembno tudi, da je v popolnosti spoštovan postopek, ki je določen z zakonskimi akti in pomeni, da zapriseženi sodni tolmač najprej primerja preveden dokument z izvirnim in šele, ko je popolnoma prepričan, da gre za enaki vsebini, lahko tudi izvede overitev. Seveda je omogočeno tudi reševanje problema, če se ugotovi, da obstaja razlika med dostavljenimi prevodi in izvirnimi dokumenti, saj tem strankam ponujamo redakcijo določenih dokumentov in potem sodni tolmači lahko nemoteno izvedejo overitev. Ker je določen takšen postopek, je posebej pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v francoski jezik, to pravilo spoštuje oziroma dostavi izvirne vsebine na vpogled.

Glede na to, da izvajamo tudi nujno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, samo tedaj dopuščamo strankam, da jih najpre pošljejo preko elektronske pošte, toda vsekakor morajo naknadno dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Drugače je predvideno da jih prinesejo osebno v našo poslovalnico in lahko jih pošljejo tudi preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije" (priporočeno).

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, je predvideno, da jih stranke, ali prevzamejo osebno v prostorih naše poslovalnice, ali da jim tako obdelane dokumente kurirska služba dostavi na naslov. Toda poudariti moramo tudi, da gre za storitev, ki jih zahteva dodatno plačilo, saj mora za njeno izvedbo angažirati tudi zunanja služba.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz ukrajinskega v francoski jezik

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici naše institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz ukrajinskega v francoski jezik, toda vsekakor izvajajo tudi overitev tega dokumenta kot tudi kateregakoli drugega, za katerega stranka zahteva obdelavo v omenjeni kombinaciji jezikov.

Pomembno je, da naše stranke, ki jim je ta storitev potrebna, vedo tudi to, da se v določenih primerih določen dokument mora opremiti s posebno vrsto žiga, ki je naši strokovnjaki ne morejo izvesti. Gre za tisti, ki ga imenujemo Apostille (drugače - haški), tako da prav iz tega razloga tudi priporočamo vsakomur, ki ga omenjena storitev zanima, da se najprej pozanima, in to izključno v pristojnih državnih institucijah, ali je z omenjenim žigom dolžna opremiti njene dokumente. Treba je tudi izvedeti, kdaj le-ta poteka, saj mu bo to vsekakor olajšalo celoten postopek obdelave pa tudi pomagalo, da prihrani čas in denar.

Jasno je, da naši strokovnjaki na zahtevo strank prevajajo tudi vse ostale osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško ali prometno dovoljenje ter potni list oziroma izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu ali umrlih pa tudi osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in številne druge. Vsekakor je v naši instituciji v ponudbo uvrščeno tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kar pa pomeni, da vsaka zainteresirana stranka lahko dobi kompletno obdelane znanstvena dela, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi znanstvene patente in diplomske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju in druge dokumente, ki sodijo na omenjeni področji.

Kompletno lahko obdelamo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture in drugo) in strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v francoski jezik. Poleg zdravniških izvidov vanjo vsekakor sodijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi številni drugi dokumenti.

Navajamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko v tej različici jezikov prevajajo pa tudi pristopajo overitvi, za katero so pooblaščeni tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Dejansko s tem mislimo na neposredno prevajanje potrdila, soglasij in izjav iz ukrajinskega v francoski jezik, kar se na prvem mestu nanaša na profesionalno obdelavo potrdila o višini dohodkov in soglasij za zastopanje ter potrdila o samskem stanu. Vsekakor naši strokovnjaki v tej različici jezikov lahko prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in druge dokumente te vrste.

Jasno je, da kompletno obdelujemo tudi različne vrste pravnih aktov in poleg sklepov o razvezi zakonske zveze prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz ukrajinskega v francoski jezik pa tudi njegovo overitev, po potrebi pa obdelujejo tudi pritožbe in odločitve oziroma licence in potem tudi tožbe, certifikate in sodne sklepe pa tudi pooblastilo za zastopanje tudi druge dokumente, ki so povezani s področji prava ali sodstva. Ne samo gradbene projekte, ampak tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo, ampak na zahtevo strank lahko v tej jezični kombinaciji kompletno obdelamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, pri čemer naši strokovnjaki na zahtevo prav tako obdelujejo tudi navodila za uporabo oziroma deklaracije izdelkov ter številne druge dokumente, ki sodijo, tako v gradbeno kot tudi v tehnično pa tudi v razpisno dokumentacijo.

Prevod besedil iz ukrajinskega v francoski jezik

Ko rečemo, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v francoski jezik, dejansko mislimo na dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi strokovna kot tudi vsa tista besedila, ki veljajo za poljudna, ne glede na dolžino ali kompleksnost njihove vsebine. Posebej želimo poudariti, da omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo z ene strani besedila s področij psihologije, filozofije tudi sociologije oziroma izobraževanja, farmacije, znanosti in medicine, za druge pa tista, ki so povezana s področji turizma, informacijskih tehnologij in komunikologije ter gradbene industrije, marketinga in ekologije in varstva okolja. Seveda odgovarjajo na zahtevo strank, ki jim je potrebno prevajanje v tej jezični različici za vsako besedilo, ki se nanaša, tako na področja bančništva, financ in ekonomije kot tudi na področja prava ali politike oziroma na katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved. Vsekakor je strankam v veliki meri olajšan postopek obdelave takšnih vsebin, saj jih lahko, ne samo pošljejo na obdelavo preko elektronske pošte, ampak jih tudi prejmejo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj posel.

Omenjamo tudi to, da so naši strokovnjaki usposobljeni za izvajanje storitve tolmačenja v konkretni jezični različici in da zainteresiranim strankam pod odličnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Najpomembnejša informacija je v tem primeru povezana z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega in konsekutivnega lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v francoski jezik. Ta podatek poudarjamo zato, ker se vsaka od teh storitev lahko uporablja v primeru, ki je natančno določen oziroma v okviru dogodka, ki ima določene karakteristike. Hkrati je to tudi osnovni razlog, zaradi katerega nam mora vsaka stranka, ki želi naše strokovnjake zadolžiti za izvajanje te storitve, dostaviti informacije o organizaciji tega dogodka. Le-te se nanašajo na njegovo trajanje, zatem na število oseb, ki bodo ob tej priložnosti prisotne kot tudi na prostor v katerem bo potekal. Uradna ponudba se lahko oblikuje šele, ko ekipa strokovnjakov v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobi vse potrebne informacije.

Vsekakor je treba omeniti tudi to, da ti strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje reklamnih materialov iz ukrajinskega v francoski jezik. Jasno je, da vsekakor pristopajo profesionalni obdelavi, in to ne glede na to, ali stranke zahtevajo prevajanje vizitk ali reklamnih katalogov oziroma PR besedil ter reklamnih letakov, zloženk, brošur in podobnih vsebin. Ker poznajo tudi marketinška pravila in seveda odlično obvladajo tudi prevajanje v tej jezični kombinaciji, naši strokovnjaki implementirajo vsa ta pravila v toku obdelave omenjenih materialov. Na ta način se doseže osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj se vsem govorcem francoskega jezika, ki jim je določeni material tudi namenjen, ponuja možnost, da se z njegovo vsebino seznanijo na predpisan način pa se tudi pričakuje, da zelo hitro postanejo uporabniki predstavljene storitve oziroma kupci konkretnega izdelka, ki je tudi prikazan v eni od teh vsebin.

Prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v francoski jezik

Osnovni pogoj, da bi neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v francoski jezik, lahko veljajo za kakovostno in profesionalno, je, da se pri njegovi obdelavi uporabljajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo vsebin za spletne iskalnike. Seveda prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav po tem principu tudi obdelujejo takšne vsebine, tako da se prevedene spletne strani pa tudi spletne prodajalne oziroma katalogi ter številni drugi spletni materiali v relativno kratkem roku pojavijo med prvimi rezultati globalnega iskanja. Dobro je tudi poudariti, da naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi katerokoli vrsto programa pa tudi vsako aplikacijo, ko to stranke zahtevajo.

Prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo obsežnost in tematiku kot tudi književna dela, tako beletrijo kot tudi romane pa tudi vsako prozno oziroma poetsko književno delo, za katere stranka zahteva obdelavo v konkretni jezični različici. Razume se, da naši strokovnjaki lahko profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje revij iz ukrajinskega v francoski jezik, ne glede na to, ali gre za ilustrirane, otroške ali strokovne revije, če pa je to potrebno, pa prevajajo tudi časopisne članke.

Redakcijo materialov vseh vrst, ki so v navedeni jezični različici neprofesionalno prevedeni, izvajajo lektorji oziroma korektorji, ki so v naši ekipi.

Risane in animirane kot tudi dokumentarne filme pa tudi serije ter zabavne in otroške oddaje kot tudi igrane filme različnih žanrov oziroma izobraževalne in informativne oddaje pa tudi številne druge vrste video in zvočnih vsebin, ne samo, da jih v omenjeni jezični različici prevajamo, ampak zainteresiranim strankam ponujamo tudi njihovo zaključno obdelavo. Pri tem gre za to, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvajajo njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik in takoj potem, če to stranki ustreza, njihovo nadaljnjo obdelavo prevzemajo strokovne osebe, ki sestavljajo našo ekipo in so specializirane za podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo vseh vsebin te vrste.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v francoski jezik

  • Iz ukrajinskega v francoski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!