Prevod sa švedskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na danski jezik

Za online prevod sa švedskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kako su vrlo često traženi direktni prevodi sa švedskog na danski jezik, prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima omogućuju da dobiju i ovu vrstu usluge i to po vrlo povoljnim cenama i u rokovima koji su naročito kratki.

Naši stručnjaci, između ostalog mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na danski za sve vrste dokumenata, ali isto tako i da klijentima ponude uslugu njihovog overavanja pečatom sudskog tumača. A kada je jedan dokument obrađen na taj način, on može da bude smatran pravno potpuno važećim i to znači da može da bude predat svakoj nadležnoj službi kad god je to potrebno, jer pečat sudskog tumača na prevodu potvrđuje da je njegova sadržina isto kao i u originalnom dokumentu. Osim svih ličnih dokumenata, koja se ujedno i najčešće tražena za ovu vrstu usluge, sudski tumač i prevodilac obrađuju i medicinsku i poslovnu dokumentaciju, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što podrazumeva prevod bilo koje vrste uverenja i izjava, odnosno saglasnosti i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga lična dokumenta). Takođe obrađuju i ona dokumenta koja su vezana za oblast prava, nauke i obrazovanja, ali i sva dokumenta koja čine građevinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i tehničku dokumentaciju. Praktično rečeno, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika, kod nas ćete dobiti njegovu kompletnu obradu.

Da bismo mogli da sprovedemo overu u skladu sa pravilima koja nalaže zakon, morate nam dostaviti na uvid originalna dokumenta. Isto tako se očekuje i da prethodno proverite u nadležnom sudu da li se za ta dokumenta zahteva overa haškim (Apostille) pečatom. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač ne mogu da urade ovu overu, tako da je važno da saznate da li se na vaša dokumenta stavlja haški pečat i u kom trenutku tokom obrade, jer se on može staviti ili tek nakon što naši stručnjaci završe prevod i overu sudskog tumača ili pre toga, a sve zavisi od odredbi zakona.Prevod sa švedskog na danski
Prevod sa danskog na švedski

Kako se iziskuje da nam dostavite originale na uvid, možete ih doneti lično u jednu od naših poslovnica ili poslati preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučenom pošiljkom, budući da su u pitanju originalna dokumenta, a imate mogućnost i da ih pošaljete preko kurirske službe na adresu jedne od poslovnica Akademije Oxford. Po završetku prevoda i overe konkretnih dokumenata, možete da dođete u prostorije naše poslovnice i lično ih preuzmete ili da naglasite da želite da vam bude isporučena na određenu adresu, što je dodatna usluga i plaćanje vršite direktno kuriru prilikom preuzimanja dokumenata, a prema ceni koju daje kurirska služba.

A uz prevod sa švedskog jezika na danski za dokumenta, nudimo vam i obradu svih ostalih vrsta sadržaja, te tako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade najrazličitije vrste tekstualnog sadržaja, ali i časopise, odnosno književna dela i novinske članke, kao i udžbenike. Stručnjaci Akademije Oxford prevode i sve one materijale koji imaju veze sa internetom, poput web sajtova i kataloga, odnosno softvera, online prodavnica i drugih, ali i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Kompletnu uslugu video i audio sadržaja, počev od reklamnih poruka, preko različitih vrsta emisija, pa do serija i filmova takođe nudimo našim klijentima, a pod tim se podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa švedskog jezika na danski, a zatim i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.

Usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika je još jedna među brojnim uslugama koje mogu da izvrše na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač. A uzevši u obzir da oni mogu da primene i simultani, odnosno šapatni, kao i konsekutivni prevod sa švedskog jezika na danski, vrlo je važno da klijenti dostave sve podatke o konkretnom događaju, kako bi se usmeno prevođenje njima prilagodilo. Onda kada je primenjiva baš ta usluga, nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Oni klijenti koji imaju urađene prevode za ma koju vrstu sadržaja, ali smatraju da oni nisu kvalitetni, mogu da dobiju i nihovu lekturu, to jest korekturu, koju će izvršiti profesionalci u našem timu, to jest korektori i lektori, a tom prilikom će oni ispraviti sve postojeće greške.

Dostavljanje onih sadržaja za koje nije potrebno uraditi overu je moguće preko mejla, a isto tako klijenti mogli da dobiju obrađene materijale.

Prevođenje informativnih emisija sa švedskog jezika na danski

U okviru usluge koja se odnosi na prevod televizijskih i radijskih informativnih emisija sa švedskog na danski jezik, klijentima možemo da ponudimo i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu titlovanja prevedenih emisija. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači da obrade i filmove različitih žanrova, ali i sve ostale vrste emisija, te reklamne poruke, serije i druge vrste sadržaja, bilo da su u pitanju video ili audio.

U skladu sa vašim zahtevima, možemo da ponudimo i prevođenje sa švedskog na danski jezik za različite vrste časopisa i knjiga, ali i za članke iz novina i tekstove različite sadržine, dužine, složenosti i namene. Jednostavnije rečeno, sudski tumač i prevodilac mogu, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i tekstove koji obrađuju temu vezano za psihologiju, filozofiju i sociologiju, te politiku, menadžment i bankarstvo, ali i one koji se odnose na oblast kako turizma, komunikologije, prava i obrazovanja, tako i na oblast informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, te mnogih drugih naučnih disciplina.

Profesionalni prevodi sa švedskog na danski jezik za sajtove, ali i softvere, te mnoge druge vrste sadržaja koji se tiču oblasti interneta takođe spadaju u redovne usluge koje će zainteresovanim klijentima da pruže prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford.

Prevod reklamnih plakata sa švedskog na danski jezik

Ne samo da će stručnjaci Akademije Oxford klijentima da omoguće profesionalno prevođenje plakata sa švedskog jezika na danski, nego će da obrade i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Tako će oni, pored ostalih materijala da obrade i brošure, flajere i kataloge, ali i vizit kartice i PR tekstove, te ostale sadržaje koje zahtevaju klijenti.

Uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, takođe svim zainteresovanim klijentima omogućuju prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici. U tim situacijama se zahteva da klijenti dostave sve informacije o konkretnom događaju (broj učesnika, podaci o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, trajanje, informacije o organizaciji i slično), kako bismo bili u mogućnosti da izradimo ponudu, jer naši stručnjaci mogu da primene i konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, kao i simultano prevođenje sa švedskog jezika na danski. Imajte na umu da se svaka od pomenutih usluga može primeniti isključivo na određenu vrstu događaja, pa će tako sudski tumač i prevodilac da odluče na osnovu dobijenih informacija i koji tip usluge će biti korišćen za događaj koji vi organizujete.

Pored usluga vezani za prevod sa švedskog jezika na danski u pisanoj i usmenoj formi, klijentima možemo da ponudimo i redakturu. A ova usluga se primenjuje za one sadržaje koje je klijent imao prilike da nekome da na prevod, ali nije zadovoljan njihovim kvalitetom. U tom slučaju će lektori i korektori da izvrše sve potrebne izmene i isprave greške koje u takvim prevodima postoje, kako bi oni bili maksimalno usklađeni sa pravilima danskog jezika.

Prevod sertifikata i licenci sa švedskog na danski jezik

Bilo koju vrstu sertifikata ili licence će, na vaš zahtev da obrade prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici, te da najpre urade njihov prevod sa švedskog jezika na danski, a odmah posle toga i overu. Oni će da obrade i sve vrste ugovora, kao i punomoćja za zastupanje i sudske tužbe i žalbe, odnosno odluke, rešenja i presude, ali i tekovine Evropske Unije i još mnogo drugih dokumenata koja se odnose kako na oblast prava, tako i one koji su vezani za sudstvo.

Obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te sva ostala dokumenta koja se odnose na obrazovanje. Prevodioci i sudski tumači mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na danski za rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i za sva ostala dokumenta iz domenta nauke.

Sve tipove izjava, potvrda i uverenja, odnosno različite vrste saglasnosti ćemo takođe da prevedemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a potom i da ih overimo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ne zaboravite da postoje i dokumenta za koja prevod i overa sudskog tumača nisu dovoljni, već je potrebno na njih staviti i posebnu vrstu pečata, koja je poznata kao haški ili Apostille i koju ne mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač u našem timu, jer to ne spada u našu nadležnost. Zato i važi preporuka da bi trebalo da svaki klijent proveri da li je ova vrsta overe obavezujuća i za dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa švedskog jezika na danski.

Na zahtev klijenata možemo da obradimo i sva lična dokumenta (pasoš, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, venčani list, radna dozvola, umrlica, dozvola za boravak i ostala), kao i bilo koju vrstu dokumentacije (građevinska, poslovna, tehnička, medicinska, dokumentacija za tendere).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje