Prevodjenje labaratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka

Uzevši u obzir da se sve više organizacija različitih vrsta odlučuje da prihvati opšta pravila međunarodno priznatih standarda, a sa osnovnim ciljem da unaprede svoje poslovanje, te na taj način obezbede svojoj organizaciji visoku poziciju u poslu, a posebno u odnosu na konkurenciju. Mnogi stanadardi se primarno odnose na poboljšanje kvaliteta samo proizvodnog, odnosno poslovnog procesa, ali i na unapređenje kvaliteta radne atmosfere, poboljšanje odnosa među zaposlenima, te kvalitetnije pružanje usluga, a samim tim i povećanje nivoa zadovoljstva klijenata, što sve zajedno utiče na povećanje efikasnosti i profesionalnosti.

Vrlo često se u praksi javlja potreba za proverom tehničkih uzoraka različite vrste i namene. A da bi ta provera mogla da bude uspešno izvedena, neophodno je da je vrši akreditovana, odnosno ovlašćena laboratorija. Pod tim pojmom se podrazumeva ona laboratorija koja najpre zadovoljava standarde kvaliteta prema pravilima međunarodno priznatih standarda, a prvenstveno standarda ISO 17025:2005.U većini slučajeva, proces vršenja laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka se odvija na uobičajen, standardizovan način u svim laboratorijama, bez obzira da li su akreditovane ili ne, odnosno da li su prihvatile pravila međunarodno priznatih standarda za ovu oblast poslovanja, stim što je uvek preporuka odlučiti se za one koje idu u korak sa savremenim trendovima u poslovnom svetu.

Proces vršenja laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka je, u principu standardizovan, a on podrazumeva nekoliko segmenata. Najpre se primaju i razmatraju zahtevi koji su vezani za laboratorijsko ispitivanje tehničkih uzoraka određene vrste, što rade zaposleni u laboratoriji koji su zaduženi za ovaj deo procesa. Zatim sledi prihvatanje, odnosno neprihvatanje određenih zahteva ili se, u pojedinim slučajevima sa određenim privrednim subjektom koji je podneo zahtev potpisuje ugovor o ispitivanju, nakon čega sledi proces uzorkovanja. Princip uzorkovanja će zavisiti od toga o kakvim materijama je reč, a o čemu će privredni subjet koji zahteva ispitivanje svakako biti na vreme obavešten, kako bi mogao u predviđenom roku da dostavi uzorke ili omogući laboratorijskim tehničarima da izvrše uzorkovanje na licu mesta, odnosno u skladu sa potrebama i zahtevima. Sledeći segment u procesu laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka podrazumeva prijem i evidenciju uzoraka, te njihovu pripremu za ispitivanje. Nakon pripreme sledi samo ispitivanje u skladu sa zahtevima, odnosno propisima vezanim za ispitivanje određene vrste uzoraka. Stručnjaci zaposleni u određenoj laboratoriji zatim vrše analizu rezultata ispitivanja, te takozvanu logičku kontrolu ispitivanja, nakon čega sledi proces izrade izveštaja o ispitivanju, pa verifikacija ispitivanja i na kraju izdavanje izveštaja o izvršenom laboratorijskom ispitivanju tehničkih uzoraka.
Tokom čitavog ovog procesa se vrlo striktno mora pridržavati svih pravila međunarodno priznatih standarda vezanih za svaki segment ovog procesa, jer jedino tako se može govoriti o kvalitetnom laboratorijskom ispitivanju tehničkih uzoraka.

Izveštaj o ispitivanju se takođe radi u skladu sa pravilima standarda i kao takav je apsolutno validan dokument kojim se potvrđuje sastav i ispravnost uzorka. U principu, svaki izveštaj sadrži i tabelarni prikaz i grafikon, kao i podatke o pravnom licu koje je naručilac laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, a na osnovu pomenutog zahteva, odnosno potpisanog ugovora prilikom prijema uzorka na ispitivanje.

Baš zbog poštovanja čitavog procesa ispitivanja je vrlo važno da odaberete onu laboratoriju koja se rukovodi takozvanom dobrom praksom, te maksimalno poštuje pravila međunarodno priznatih standarda kvaliteta.

Zahtev za ispitivanje je, manje više standardizovan, a u njemu se precizno navode podaci o podnosiocu zahteva i to: pun naziv, PIB (Poreski Identifikacioni Broj), matični broj, adresa, broj telefona, meil, ali se takođe precizno navodi i delatnost privrednog subjekta koji podnosi zahtev, te ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt. Zatim, u zavisnosti od vrste materije koja se ispitije, zavisi i nastavak zahteva, budući da je neophodno precizno navesti šta se zahteva od analiza. U većini slučajeva, akreditovana laboratorija ima pripremljene zahteve za različite tipove uzoraka sa precizno navedenim vrstama ispitivanja, te podnosilac zahteva ima obavezu samo da označi ona ispitivanja koja želi da se izvrše. Naravno, svaki zahtev za laboratorijsko ispitivanje tehničkih uzoraka mora da ima i tačno naveden datum kada se predaje.

Ukoliko je za uzorkovanje, odnosno za postupak uzimanja uzoraka zaduženo stručno osoblje laboratorije, često je neophodno popuniti i zahtev za uslugu uzorkovanja, koji je takođe u većini slučajeva standardizovan, te uz osnovne podatke o pravnom licu sadrži i sve detalje o samoj usluzi uzorkovanja. Među tim podacima se jasno navodi adresa na kojoj stručno osposobljeno lice zaposleno u laboratoriji može uzeti uzorke, kao i precizno navedeni nazivi uzoraka (na primer: sirova nafta, tečni naftni gas i slično). Poslednji segment ovog dokumenta je vezan za detalje o samoj usluzi ispitivanja.

I na kraju, dokument koji podrazumeva izveštaj o ispitivanju sadrži sve podatke o načinu uzorkovanja, vrsti uzoraka, te zaključcima ispitivanja.

Po završetku laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka najčešće se vrši prevođenje izveštaja, budući da je to važeći dokument koji jedno pravno lice ima pravo da prilaže, kako bi pokazalo da određena materija ili proizvod u potpunosti zadovoljava standarde kvaliteta. I ne samo da ima pravo, nego je to i njegova obaveza, ukoliko recimo izvozi određeni proizvod u neku drugu zemlju. Naime, ukoliko određena roba ne poseduje prevod Izveštaja o laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka vrlo je moguće da će carinska služba preduzeti potrebne mere da se to ispitivanje izvrši ukoliko zaista želite da tu robu izvezete ili pak uvezete iz neke zemlje.

Pa zato, da biste sprečili nepotrebno gubljenje vremena, opšta je preporuka da se prevođenje laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka izvrši na vreme. A budući da je reč o validnom dokumentu u pravnom smislu, neophodno je da poseduje i pečat sudskog tumača za određeni jezik.

U suštini, to znači da je neophodno da pronađete prevodioca i sudskog tumača, te da platite i jednu i drugu uslugu.

Ali, nema potrebe da to radite i trošite dodatno svoje vreme i novac, uzevši u obzir da se u Prevodilačkom centru Akademije Oxford uz prevodioce koji su specijalizovani za mnoge svetske jezike, nalaze i ovlašćeni sudski tumači za iste, tako da ćete praktično na jednom mestu završiti čitav posao oko prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, a po najpristupačnijoj ceni. Naše osoblje je u potpunsoti osposobljeno za prevode u oba smera, to jest sa određenog jezika na srpski i obrnuto, ali i za prevođenje sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik, tako da smo sasvim sigurni da ćete kod nas pronaći prevodioca upravo za onaj jezik koji vam je potreban.

Da bismo počeli sa radom, neophodno je da nam najpre dostavite svu potrebnu dokumentaciju koju treba prevesti, što možete učiniti na nekoliko načina. Ali vodite računa o tome da, budući da je potrebna i overa sudskog tumača imate obavezu da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Tako da možete, recimo poslati skeniran dokumenta meil - om, a u međuvremenu nam dostaviti i original na uvid. Razlog za ovo leži u činjenici da sudski tumač stavljanjem svog pečata na prevod laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka potvrđuje da je taj dokument veran originalu, a da bi to zaista i mogao da potvrdi mora se najpre u to i uveriti. Dokumenta nam možete dostaviti lično, u jednom od mnogih poslovnica, kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem meil -a.

Kada naši prevodioci i sudski tumači završe svoj posao, takođe možete prevedene dokumente preuzeti lično, odnosno možete zahtevati da vam ih pošaljemo na željenu adresu kurirskom službom. Usluga slanja dokumenata na ovaj način nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i naplaćuje se potpuno nezavisno od nje.

Zaštita poverenih nam podataka naših klijenata je nešto o čemu naročito vodimo računa, tako da su sva vaša dokumenta kod nas potpuno bezbedna. Osim što su zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford u obavezi da čuvaju Poslovnu tajnu, te da se adekvatno ponašaju prema dokumentima koja su im poverena, odnosno da ih maksimalno zaštite od bilo kog vida zloupotrebe, sudski tumači, sa svoje strane, na samom početku bavljenja ovim poslom polažu i zakletvu pred zvaničnim institucijama, koju su u obavezi da poštuju tokom čitavog radnog veka, a u njoj su se obavezali da će poštovati privatnost podataka koji su im povereni.

Uz visok kvalitet, maksimalnu profesionalnost i pristupačne cene za prevođenje laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, Akademija Oxford se izdvojila i po efikasnosti svojih zaposlenih, tako da našim klijentima u većini slučajeva nudimo kratke rokove izrade prevoda. U slučaju da vam ipak ne odgovara rok za izradu prevoda koji vam ponudimo, možete zahtevati da on bude završen u kraćem roku, a tada govorimo o takozvanom hitnom prevodu. Ako je to slučaj, u obavezi ste da nam materijal koji treba prevesti dostavite što pre, te da precizno navedete rok za izradu prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev i omogućimo vam da prevod i dobijete do određenog datuma. Cena ovakve vrste prevoda se formira na drugačiji način od osnovne, te se na osnovnu cenu dodaje taksa za hitnost, a čija visina zavisi od količine dostavljenog materijala koji treba prevesti, te zahtevanog roka.

Ako smo možda nešto propustili da pomenemo vezano za prevođenje laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, možete nas slobodno kontaktirati kako bismo vas uputili u još detalja, te odgovorili na sva pitanja koja imate vezano za prevođenje ovakve vrste materijala. Takođe, nudimo vam apsolutno besplatnu konsultaciju sa predstavnikom našeg tima u vašem gradu, na kojoj možete u direktnom kontaktu da pitate sve što vas zanima u vezi sa prevođenjem laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.


Spisak gradova u kojima prevodimo labaratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka:

Najčešća pitanja za prevodilačke usluge

Prevodi - najčešće postavljana pitanja

Labaratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka prevod i overa

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje