Sudski tumač i prevodilac za danski jezik

Kada se uzme u obzir podatak da se danskim jezikom služi tek oko 6 miliona ljudi, a kao maternji ga koristi njih oko 5,6 miliona, sasvim je jasno da ovaj jezik mnogima i nije toliko interesantan za učenje, a zapravo se retko ko odlučuje da ga usavrši jer spada u red vrlo kompleksnih i to prvenstveno kada je gramatika u pitanju. Upravo zato, sa neskrivenim ponosom ističemo da su čak i prevodioci i sudski tumači za danski jezik članovi našeg tima.

Pored uobičajene usluge, odnosno prevođenja sa danskog na srpski jezik, te srpskog na danski jezik, kod nas vas očekuju i prevodi u mnogim drugim kombinacija, a uzevši u obzir da su stalni članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford i stručnjaci za preko 40 svetskih jezika to slobodno možemo reći da kod nas možete dobiti uslugu koju ćete retko gde još dobiti u našoj zemlji. U praksi, to znači da vas kod nas očekuju prevodi sa danskog na: francuski, nemački, portugalski, engleski, kineski, španski, korejski, mađarski, albanski, turski, grčki, norveški, ali i češki, slovenački, bugarski, ruski, japanski, te korejski, estonski, švedski, bosanski, kao i makedonski, hrvatski, slovački, ali i na mnoge druge strane jezike. Takođe, shodno vašim zahtevima sve sadržaje prevodimo i sa bilo kog od navedenih jezika na danski. A budući da se prevod vrši direktno sa jezika na jezik, to smo sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom, uzevši u obzir da izrada prevoda neće trajati naročito dugo.

Naši prevodioci i sudski tumači za danski jezik će prevesti sve vrste dokumenata, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna. Pored prevoda izvoda iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, kod nas možete dobiti i prevode: vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, radne i dozvole za boravak, pasoša, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, kao i svih poslovnih dokumenata, poput: bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivačkog akta preduzeća, revizorskih izveštaja, faktura, statuta preduzeća, poslovnih godišnjih izveštaja i ostalih.

Takođe, svaki prevodilac i sudski tumač za danski jezik koji je član našeg tima će na vaš zahtev prevesti i tekovine Evropske Unije, ali i sva pravna akta, te sudske presude i rešenja, licence, punomoćja, sertifikate i mnoga druga dokumenta. Prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i građevinske projekte i deklaracije proizvoda bilo koje vrste, kao i tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. Osim prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda, sa i na danski jezik prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih proizvoda i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u brojnim situacijama takođe obrađuju naši sudski tumači i prevodioci za danski jezik, a sem diplome i dodatka diplomi, prevodimo i: prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovonom školovanju, te uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta ove vrste. A sa danskog i na danski jezik prevodimo i sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga.
Imajte na umu da vam Prevodilački centar Akademije Oxford pruža mogućnost da na jednom mestu dobijete kompletnu uslugu obrade svih vrsta dokumenata i dokumentacije u bilo kojoj kombinaciji jezika koja uključuje i danski. Naši prevodioci i sudski tumači za danski jezik prevode, a zatim i overavaju prevedena dokumenta. Upravo je to i jedini način da dobijete dokument koji je važeći u pogledu zakona i prava, a procedura overe je propisana važećim zakonom i za nju je zadužen ovlašćeni sudski tumač za danski jezik, koji je takođe član našeg tima. Kada dobijete ovako obrađen dokument, to zapravo znači da možete da ga koristite u bilo kojoj situaciji, kao i svaki drugi originalan dokument.

Da bismo u potpunosti ispoštovali proceduru, neophodno je da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač ima obavezu da izvrši upoređivanje originala i prevoda, kako bi se uverio da su istovetni. A tek nakon toga, on vrši i overu, to jest stavlja svoj pečat na dokument koji je preveden i tako potvrđuje da je on veran originalu.

U određenim slučajevima je potrebno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom, koja se sprovodi u okviru određenih sudskih organa, koji su nadležni za ovu vrstu overe. Reč je o posebnoj vrsti overe, koja se zahteva samo za određena dokumenta, a i tada se može dogoditi da se zahteva čak i prevod samog Apostille pečata. Upravo zato je vrlo bitno da dobijete valjanu informaciju, kako biste mogli da završite čitav postupak mnogo brže. Imajte na umu i to da prevodioci i sudski tumači za danski jezik koji su u našem timu nemaju obavezu da vam daju informacije o ovoj vrsti overe, jer to nije u njihovoj nadležnosti, ali će svakako učiniti sve da vam pruže korisne podatke o tome kome možete da se obratite i gde možete da dobijete validne podatke u vezi sa ovom vrstom overe. Takođe, posebno naglašavamo da se overa Apostille pečatom i overa sudskog tumača međusobno ne isključuju.

Kada je u pitanju dostava materijala, možete je izvršiti na onaj način koji vam najviše odgovara. Pored mogućnosti da ih lično dostavite u jednu od naši poslovnica, koje se nalaze u skoro svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima širom Srbije. Takođe, možete ih jednostavno poslati na meil, ali samo ukoliko nije potrebna njihova overa, a u svim ostalim slučajevima ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom na adresu naše najbliže poslovnice.

Ukoliko se dogodi da su vam prevodi dokumenata sa danskog i na danski jezik, odnosno njihova overa potrebni u izuzetno kratkom roku, imate mogućnost da zahtevate takozvani hitan prevod. Jedino tada nam možete poslati skenirana dokumenta na meil, jer ćemo na taj način uspeti da ubrzamo čitav proces i zaista ispunimo vaš zahtev za hitnim prevodom. Ali, ne zaboravite da ste i tada obavezni da originalna dokumenta na uvid dostavite naknadno, što možete učiniti na jedan od opisanih načina, ali uz poštovanje roka koji ste zadali.Prevođenje sa danskog i na danski jezik

U usluge koje se odnose na prevođenje sa danskog i na danski jezik se ubraja i usmeno prevođenje u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji koja uključuje i danski. U našem timu su prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata, tako da će bilo koja vrsta događaja sigurno biti pokrivena, uzevši u obzir da se svaka od navedenih vrsta prevođenja primenjuje samo za određenu vrstu događaja. Uz to, po najpristupačnijim cenama vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Osim toga, vršimo i prevod sa danskog i na danski jezik svih vrsta materijala u pisanom obliku, te sem dokumenata prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike i kompleksnosti. Uz one tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga, prava, medicine i ekonomije, prevodimo i sve sadržaje koji su u vezi sa: menadžmentom, ekologijom i zaštitom životne sredine, politikom, filozofijom, farmacijom, bankarstvom, sociologijom, informacionim tehnologijama, ali i psihologijom, građevinskom industrijom, turizmom i mnogim drugim granama, kako prirodnih tako i društvenih nauka.

Prema vašim zahtevima, sa danskog i na danski jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, počev od beletristike, preko proze i poezije, do romana, kao i članke iz novina, te dečije, stručne i ilustrovane časopise.

Takođe, prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije, te web prodavnice, online kataloge i web sajtove i to uz maksimalno poštovanje svih pravila optimizacije, a kako je SEO (Search Engine Optimisation) izuzetno bitan za bolje rangiranje sadržaja na internetu, tako će svako kome naši prevodioci i sudski tumači izvrše prevođenje ovakvih materijala sa danskog i na danski jezik imati višestruku korist od toga, jer će uz prevod dobiti i mogućnost da se njihov sajt nađe vrlo brzo u samom vrhu pretrage.

A sa danskog i na danski jezik prevodimo i plakate, kataloge, brošure, PR tekstove, ali i vizit kartice, flajere, letke i sve ostale vrste reklamnih materijala. Prilikom prevoda ovakvih sadržaja, svaki prevodilac i sudski tumač za danski jezik posebno vodi računa o prilagođavanju reklamne poruke iz originalnih materijala u prevode, jer je to jedini način da dobijete profesionalno urađene prevode različitih materijala iz oblasti marketinga.

Uz uslugu koja podrazumeva prevod video i audio materijala sa danskog i na danski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima pruža mogućnost da dobiju i finalnu obradu tih materijala. To znači, da pored prevoda informativnih, obrazovnih, dečijih i zabavnih emisija, te serija, reklamnih poruka, odnosno crtanih, dokumentarnih, animiranih i igranih filmova kod nas možete dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije prevedenih sadržaja, tako da odmah možete da ih plasirate gde god želite (televizija, internet, bioskop, radio).

Prevod sa srpskog na danski jezik

Iako se u praksi retko gde mogu sresti prevodioci i sudski tumači za danski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford ima mogućnost da svim zainteresovanim klijentima ponudi i uslugu prevoda sa srpskog na danski jezik, jer su u našem timu stručnjaci specijalizovani upravo za rad sa danskim jezikom.

Pored prevoda, vam nudimo i uslugu sudskog tumača koja je vrlo važna kada su u pitanju prevodi različitih dokumenata i svih vrsta dokumentacije. To znači da će svako kome je potrebno prevođenje ovakvih materijala dobiti kompletnu uslugu, jer će dokument koji je preveden biti spreman za upotrebu, budući da jedino dokument koji je preveden i overen moguće koristiti u praksi. Pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje da je on veran originalu, tako da ga možete predati bilo kojoj državnoj službi, te koristiti kao i svaki drugi originalan dokument u praksi. Samo je važno da nam prilikom dostave materijala svakako priložite i originale na uvid, jer je sudski tumač obavezan da ih uporedi sa prevodima, kako bi utvrdio da među njima ne postoji nikakva razlika. Nakon što ustanovi da je prevod veran originalu, on vrši njegovu overu na zakonom propisan način.

Materijale nam možete poslati preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice, a možete ih doneti i lično. Sve materijale za koje nije potrebna overa možete poslati skenirane na naš meil, čime će se čitav proces u velikoj meri pojednostaviti. Posebno naglašavamo i da u slučaju hitnog prevoda, odnosno prevoda u roku koji je dosta kraći od onoga koji vam ponudimo, takođe možete poslati dokumenta na meil, ali ste isto u obavezi da naknadno dostavite originale na uvid. Podrazumeva se da je u toj situaciji vrlo važno i da vodite računa o rokovima koje ste naveli za izradu, te da originalna dokumenta dostavite na jedan od načina koje smo naveli i to što je pre moguće. Takođe je i preporuka da se najpre raspitate u nadležnom sudu da li je i za vaš dokument potrebna overa haškim Apostille pečatom, jer je to posebna vrsta overe za koju nisu zaduženi sudski tumači, već sudski organi. Ovo je bitna informacija, jer se za određene dokumente zahteva najpre overa Apostille pečatom, pa prevod i overa sudskog tumača, te ćete na taj način ubrzati čitav proces. Trebalo bi da znate i da prevodioci i sudski tumači za danski jezik nisu dužni da imaju informacije o ovoj vrsti overe, ali možete biti sigurni da će učiniti sve da izađu u susret vašim zahtevima, te vas upute gde možete da dobijete ove informacije.

Prevođenje sa srpskog na danski
Prevođenje sa danskog na srpski

Osim dokumenata, sa srpskog na danski jezik prevodimo i web sajtove, sadržaje online prodavnica i kataloga, ali i softverske programe i aplikacije, kao i sve vrste materijala iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, prevodimo i reklamne materijale, ali tekstove različite tematike i složenosti.

A sa srpskog na danski jezik prevodimo i video i audio materijale svih vrsta, poput serija, informativnih, zabavnih, dečijih i obrazovnih emisija, te reklamnih poruka, dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova. Pored usluge prevoda, vršimo i njihovu finalnu obradu, odnosno na vaš zahtev ih titlujemo ili sinhronizujemo.

Uz sve pomenute usluge, vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na danski jezik, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na danski i overa sudskog tumača

Lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, pasoš i mnoga druga lična dokumenta prevodimo sa srpskog na danski jezik, a zatim i overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Takođe, prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose različitim državnim službama u mnogim situacijama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, kao i sve ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Sa srpskog na danski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se smatraju poslovnim, a osim statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodimo i fakture, osnivačke akte preduzeća, poslovne godišnje izveštaje, ugovore, bilanse stanja i uspeha, revizorske izveštaje, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda i rešenja, te pravnih akata. Na vaš zahtev prevodimo i sertifikate, punomoćja, licence, ali i tekovine Evropske Unije.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a imaju veze sa obrazovanjem takođe prevodimo sa srpskog na danski jezik. Pored prevoda svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatka diplomi, sa srpskog na danski jezik prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, ali i potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima. Takođe, prevodimo i diplomske i seminarske radove, bez obzira koliko su složeni, kao i naučne radove, patente i rezultate naučnih istraživanja.

Prevodi web sajtova sa srpskog na danski jezik

Da bi svako kome je potreban prevod sajta sa srpskog na danski jezik neophodno je da on bude urađen uz potpuno poštovanje svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), tačnije upravo onako kako to rade naši prevodioci i sudski tumači za danski jezik. Poštovanje i implementacija ovih pravila je vrlo bitna za bolje kotiranje određenog sajta u okviru internet pretraživača, tako da ćete imati višestruku korist od ove usluge. Uz to, prevodimo i sadržaje web kataloga i prodavnica, ali i softvere, to jest različite programe i aplikacije koje želite.

Takođe, sa srpskog na danski jezik prevodimo i vizit kartice, ali i reklamne flajere, letke i plakate, odnosno sve ostale vrste materijala iz oblasti marketinga, poput PR tekstova, kataloga i brošura. Kako su naši prevodioci i sudski tumači iskusni i imaju visok nivo profesionalnih kvalifikacija, to vas uveravamo da će reklamna poruka iz originalnih sadržaja biti preneta na adekvatan način i u prevodima. Na taj način će biti ispunjem osnovni cilj prevođenja ovakvih materijala sa srpskog na danski jezik, jer će se pružiti mogućnost svim potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji govore danskim jezikom, da se na najbolji mogući način upoznaju sa određenom uslugom, odnosno proizvodom koji se reklamiraju na taj način.

Prevod lekarskih nalaza sa srpskog jezika na danski

Uz prevod lekarskih nalaza, sa srpskog na danski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta o medicinskim proizvodima, odnosno svu ostalu medicinsku dokumentaciju, te sadržaje koji se odnose na oblast farmacije i medicine. Takođe, prevodimo i tehničku i tendersku dokumentaciju, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, kao i uputstva za rukovanje.

A sa srpskog na danski jezik prevodimo i reklamne poruke, serije, ali i zabavne, naučne, obrazovne i dečije emisije, kao i animirane, dokumentarne, igrane i crtane filmove, a na vaš zahtev vršimo i uslugu njihove sinhronizacije i titlovanja. Na taj način ćete u relativno kratkom roku i po vrlo pristupačnim cenama dobiti kompletnu uslugu svih audio i video materijala, koje možete nesmetano da plasirate na bilo kom mediju.

U našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su isključivo specijalizovani za usmeno prevođenje sa srpskog na danski jezik. Sem za konsekutivno i simultano prevođenje, koja se i najčešće traže u praksi, kod nas možete angažovati i stručnjake koji vrše uslugu prevoda uz pomoć šapata. U zavisnosti od zahteva samog događaja koji organizujete, ali i vaših zahteva, nudimo vam i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima na tržištu naše zemlje. Da bismo u potpunosti odgovorili na vaše zahteve, neophodno je da nam blagovremeno dostavite informacije o samom događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevođenja sa srpskog na danski jezik. Pod tim podrazumevamo informacije o broju učesnika, podatke o prostoru u kome će biti događaj održan, koliko će trajati i kakva je njegova koncepcija. Tako ćemo vam pripremiti najbolju moguću ponudu, koja će u potpunosti odgovoriti na sve zahteve.

Prevodi tekstova različite tematike sa srpskog jezika na danski

Ma koju vrstu tekstova da želite da prevedemo sa srpskog na danski jezik, možete biti sigurni da će naši stručnjaci to učiniti u optimalnom roku i po sigurno najpristupačnijim uslovima. Osim prevoda tekstova čija tema je vezana za oblast marketinga, politike i psihologije, prevodimo i sve one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti: ekologije i zaštite životne sredine, medicine, prava, finansija, građevinske industrije, komunikologije, bankarstva, informacionih tehnologija, farmacije, menadžmenta, turizma, sociologije, filozofije, ali i svih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Takođe, sa srpskog na danski jezik prevodimo i ilustrovane, dečije i naučne časopise, ali i članke iz novina, kao i udžbenike i sve vrste knjižeževnih dela, počev od beletristike, preko romana, do proznih i poetskih dela.

Prevod sa danskog na srpski jezik

Uz uslugu prevoda sa našeg jezika na danski, najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti se odnosi na prevođenje sa danskog na srpski jezik. A uz prevode dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta tekstualnih sadržaja, ali i web sajtova, sofvera, te online kataloga i sadržaja web prodavnica. Takođe, prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, poput letaka, plakata, flajera, brošura, PR tekstova, kataloga i vizit kartica.

Na vaš zahtev prevodimo i tekovine Evropske Unije, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje, te sve vrste pravnih akata, poput punomoćja, ugovora, sudskih rešenja i presuda. Prevodimo i video i audio materijale, a vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja, kako emisija, tako i serija i filmova, ali i reklamnih poruka.

Prevodioci i sudski tumači za danski jezik koji su u našem timu su usmereni i na usmeno prevođenje sa danskog na srpski jezik, a sem za konsekutivno i simultano, vršimo i uslugu posebne vrste prevođenja, poznate kao šapatno. A u skladu sa zahtevima događaja koji organizujete vam možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima.

Kako je najveći broj zahteva koje nam upućuju klijenti vezano za prevođenje sa danskog na srpski jezik usmereno na obradu dokumenata, to smo u prilici da vam ponudimo kompletnu uslugu ovakvih materijala, uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji će vam pružiti uslugu prevoda i overe prevedenih ličnih i poslovnih dokumenata, te različitih vrsta dokumentacije, poput tenderske, tehničke i medicinske, recimo.

Proces overe dokumenata iziskuje da ovlašćeno lice najpre proveri da li je prevod veran originalu, odnosno da ih uporedi u fizičkom smislu, pa je iz tog razloga neophodno da nam dostavite originale na uvid. Kada sudski tumač utvrdi da su istovetni, on overava prevod i time ga svrstava u pravno validna dokumenta. Na taj način, praktično u relativno kratkom roku dobijate kompletno obrađen dokument koji možete da koristite u praksi kao i bilo koji drugi zakonski važeći dokument.

Prevođenje sa danskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na danski

Svaki klijent kojima su potrebni prevodi sa danskog na srpski jezik nam materijale može dostaviti na nekoliko načina, odnosno upravo onako kako mu odgovara. Osim lične dostave u bilo koju od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na lokacijama koje su vrlo lako dostupne u svim većim, ali i mnogim manjim gradovima širom zemlje, materijale možete dostaviti i preko kurirske službe, odnosno možete ih poslati preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom. Takođe, materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača možete dostaviti na meil, te ćete tako u velikoj meri uštedeti i svoje, ali i naše vreme. A dostavu skeniranih dokumenata na meil takođe možete izvršiti, ali samo ukoliko vam je potreban prevod vrlo brzo, jer ćemo tako ubrzati čitav proces, ali i tada ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, što možete učiniti na jedan od prethodno navedenih načina.

Kada završimo obradu sadržaja koje ste nam dostavili, možete doći do naše najbliže poslovnice kako biste ih lično preuzeli, a možemo vam ih poslati i na meil, ali samo ukoliko su u pitanju oni materijali za koje se ne zahteva overa. Takođe, ako vam tako više odgovara, možemo vam ih poslati preko kurirske službe na željenu adresu. Ova usluga se smatra dodatnom, te se naplaćuje direktno od klijenta i to prema važećem cenovniku službe koja je zadužena za dostavu.

Prevodi ličnih dokumenata sa danskog jezika na srpski

Prevodi ličnih dokumenata sa danskog na srpski jezik u okviru Prevodilačkig centra Akademije Oxford podrazumevaju uz uslugu prevoda i njihovo overavanje od strane ovlašćenih sudskih tumača, čime im se daje zakonitost, odnosno čime se svrstavaju u red zakonski i pravno važećih dokumenata.

No, ono što dodatno može da produži trajanje čitavog procesa prevoda i overe jeste takozvani haški Apostille pečat. Radi se o tome da je u pitanju svojevrsna nadovera, koja ne isključuje overu od strane sudskog tumača, naprotiv. Za određene dokumente se zahteva overa ovim pečatom, ali neposredno pre overe sudskog tumača, uzevši u obzir da je potrebno prevesti i dokument i Apostille pečat. Upravo iz tog razloga je važno da se svaki klijent najpre raspita o potrebi za ovom overom, a to može da učini u nadležnom sudu, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači za danski jezik nisu zaduženi za ovu vrstu overe, ali će sigurno svakom klijentu pružiti potrebne informacije o tome gde se mogu raspitati o svim detaljima, kako bi maksimalno uštedeli svoje vreme, ali i novac.

Slobodno možemo reći da sa danskog na srpski jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, kao što su: pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, radna dozvola, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, godišnje, ali i revizorske izveštaje, statute i osnivačke akte preduzeća, te fakture, odluke, sertifikate, licence i ostala poslovna i lična dokumenta.

Takođe, sa danskog na srpski jezik prevodimo i medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Pored toga, shodno vašim zahtevima prevodimo i: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analzie tehničkih uzoraka, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Uz sve pomenuto, sa danskog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, poput uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, ali i saglasnosti za zastupanje, te sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda.

Prevodi prepisa ocena sa danskog na srpski jezik

U skladu sa zahtevima klijenata, sa danskog jezika na srpski prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplome i dodatka diplome, kao i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a koja se tiču obrazovanja. Kako su u pitanju materijali za koje je potrebna i overa, to je neophodno da nam dostavite i originale na uvid. Takođe, prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke.

A sa danskog na srpski jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, poput proze, poezije, romana i beletristike. Takođe, prevodimo i članke iz novina, ali i dečije, stručne i ilustrovane časopise.

U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja sa danskog na srpski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači za danski jezik izvršiti ovu uslugu u najkraćem mogućem roku i po najpristupačnijim uslovima. Pored tekstova koji obrađuju temu iz oblasti ekonomije, prava, politike, psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, finansija, sociologije, marketinga, medicine, filozofije, menadžmenta, komunikologije, bankarstva, informacionih tehnologija i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Prevođenje online prodavnica sa danskog na srpski jezik

Kako je na tržištu sve veća ponuda različitih vrsta proizvoda, ali i usluga koje se prodaju preko putem interneta, to su i sve češći zahtevi za prevodima online prodavnica sa danskog jezika na srpski. Pored toga, prevodioci i sudski tumači za danski jezik Akademije Oxford obrađuju i sadržaje online kataloga, ali i web sajtove, te softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna.

Posebna pažnja tokom prevođenja ovakvih sadržaja se obraća na primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), što ima za cilj da klijentima pruži mogućnost da se određeni internet sadržaj koji je preveden sa danskog na srpski jezik nađe u samom vrhu pretrage.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. Pod tim najpre mislimo na prevođenje kataloga, PR tekstova i brošura, a sa danskog na srpski jezik prevodimo i letke, flajere, ali i plakate i vizit kartice.

Sa danskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste video i audio sadržaja, poput serija, reklamnih poruka, ali i animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, te zabavnih, dečijih, informativnih i drugih vrsta emisija. A osim prevoda takvih sadržaja, kod nas možete dobiti i uslugu titlovanja i sinhronizacije, čime ćete praktično dobiti potpuno obrađen materijal koji bez ikakvih poteškoća možete da plasirate u bioskopu, na radiju, televiziji ili bilo gde drugo.

Simultano prevođenje sa danskog jezika na srpski

Kako su u našem timu i oni stručnjaci čija specijalnost je simultano prevođenje sa danskog na srpski jezik, to će svako kome je potrebna ova usluga sigurno biti i više nego zadovoljan njenim kvalitetom. Osim ove vrste usmenog prevoda, kod nas vas očekuje i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata.

U zavisnosti od potreba događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa danskog na srpski jezik, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po vrlo pristupačnim uslovima.

Uzevši u obzir da je osnovni cilj poslovanja Prevodilačkog centra Akademije Oxford da ispuni zahteve svojih klijenata u najvećoj meri, to je za ovu vrstu usluge vrlo važno i da nam dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebna usluga prevoda, odnosno iznajmljivanje opreme, a na osnovu kojih ćemo prirpemiti ponudu koju sasvim sigurno nećete moći da odbijete. Tu podrazumevamo da nas obavetsite o broju učesnika, trajanju, ali i karakteristikama samog prostora u kome će biti održan, te o sličnim detaljima, koji će nam poslužiti da ponudu i za usmeno prevođenje sa danskog na srpski jezik i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje maksimalno prilagodimo tim zahtevima.

Uzevši u obzir da naš tim čine i stručni lektori i korektori, koji su zaduženi za izvršenje usluge redakture svih onih sadržaja koji su sa danskog na srpski jezik prevedeni na drugom mestu, ali nije zadovoljen određeni nivo kvaliteta. Upravo takve sadržaje obrađuju naši stručnjaci na vaš zahtev, te relativno brzo dobijate kvalitetno i profesionalno obrađene materijale, koji će čak i one najzahtevnije klijente maksimalno zadovoljiti.

Prevod sa danskog na druge jezike


Prevodilac za danski jezik

Prevodilac za danski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za danski jezik

Vidi više o prevodiocu za danski jezik >>>

Kurs danskog jezika

Škola danskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite danski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs danskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu danskog jezika >>>


Sudski tumač za danski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za danski jezik
Prevodilac za danski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online danski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje