Sudski tumač i prevodilac za hrvatski jezik

Jezik koji pripada zapadnoj grupi južnoslovenskih jezika i kojim se danas služi blizu 6 miliona ljudi i to mahom onih koji žive na teritoriji Republike Hrvatske, hrvatski je sve češće tražen kada su u pitanju prevodi i to najčešće zbog prevođenja poslovnih dokumenata sa ili na ovaj jezik, budući da je na teritoriji naše zemlje sve veći broj kompanija čiji vlasnici su upravo iz ove zemlje.

Naravno, prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik su specijalizovani i za obradu mnogih drugih dokumenata, pa shodno vašim zahtevima prevodimo i lična dokumenta, ali i sve vrste dokumentacije (tenderska, tehnička, medicinska), te knjige, sajtove, tekstove i mnoge druge materijale.

Međutim, ono što Prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, osim visokog kvaliteta usluge koju pruža i pristupačnih cena, sasvim sigurno je usluga koja osim onog uobičajenog način prevoda, to jest sa hrvatskog na srpski i obrnuto, podrazumeva i uslugu prevođenja sa hrvatskog na preko čak 40 svetskih jezika ili sa jednog od tih jezika na hrvatski. Pored engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, španskog i italijanskog, koji spadaju u red jezika za koje se najčešće zahtevaju usluge prevoda i overe, sudski tumač i prevodilac za hrvatski jezik ostvaruju saradnju i sa kolegama, koji su u našem timu, a koji su stručni za: estonski, kineski, češki, mađarski, bosanski, japanski, slovenački, pakistanski, te arapski, danski, rumunski, holandski, slovački, švedski, romski, grčki, finski, ruski, turski, norveški, makedonski i mnoge druge jezike koji se govore širom sveta.

A u praksi, to znači da će prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik na vaš zahtev prevesti apsolutno sve sadržaje u bilo kojoj kombinaciji jezika, a za slučaj da su u pitanju prevodi dokumenata ili dokumentacije, kod nas možete dobiti i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. Sam postupak overe je vrlo važan u ovom slučaju, jer upravo zahvaljujući pečatu sudskog tumača, preveden dokument može da se koristi bez ikakvih prepreka, jer njime se potvrđuje da je istovetan originalnom i da je sa pravnog stanovišta potpuno validan. Upravo zato je neophodno i da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač pre overe upoređuje prevod i original kako bi se uverio da su istovetni.

Morate znati još i to da se za pojedine dokumente, odnosno dokumentaciju zahteva i overa haškim Apostille pečatom, koja ne isključuje overu zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, za ovu vrstu overe su isključivo nadležni sudski organi, pa je preporuka da se klijenti najpre raspitaju da li je potreban Apostille i za njihov dokument, ali i da li treba da se izvrši i prevod samog pečata, budući da se i to zahteva za određene dokumente. Na taj način ćete prilično uštedeti svoj trud i vreme, ali i novac. Iako naš prevodialc i sudski tumač za hrvatski jezik nije u obavezi da poseduje informacije o ovoj vrsti overe, mi ćemo vam maksimalno izaći u susret i uputiti vas u mnoge detalje.

Sva dokumenta i druge materijale koje želite da prevede i overi sudski tumač i prevodilac za hrvatski jezik, možete da dostavite na neki od navedenih načina: lično, preko kurirske službe i preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom. U slučaju da su u pitanju materijali za koje nije potrebna overa, možete ih poslati skenirane na naš meil. A to isto važi i kada su vam potrebni prevodi i overa dokumenata u posebno kratkom roku. Podrazumeva se da je čak i u tom slučaju potrebno da dostavite originale, a što možete učiniti naknadno na bilo koji od navedenih načina, stim da morate posebno da vodite računa o roku koji ste vi, kao klijent zadali u ovom slučaju. Takođe je vrlo važno i da posebno naglasite da li želite da vam prevedene materijale dostavimo na željenu adresu, na meil ili ćete ih preuzeti lično u jednoj od preko 20 naših poslovnica. Samo ukoliko se odlučite za dostavu na adresu, morate znati i to da Prevodilački centar Akademije Oxford za tu uslugu angažuje kurirsku službu sa kojom ostvaruje dugogodišnju saradnju, te da se dostava i naplaćuje prema njihovom vežećm cenovniku i to potpuno nezavisno od usluge prevoda i overe.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Hrvatski jezik

Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilansi stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaji, fakture, licence i sertifikati, tek su neki od dokumenata koje obrađuju sudski tumači i prevodioci za hrvatski jezik shodno vašim zahtevima.

Uz to, prevodimo i overavamo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput različitih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnogo druga slična dokumenta.

A prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik obrađuju i naučne patente, ali i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, te uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja.

Takođe, prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. Tako da, na vaš zahtev prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik Akademije Oxford između ostalog obrađuju i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, ali i naučne patente i sve ostale sadržaje koji su u vezi da oblašću, kako medicine i farmacije, tako i nauke i građevinske industrije.Prevođenje sa hrvatskog i na hrvatski jezik

Uz sva dokumenta i različite vrste dokumentacije koju smo već pomenuli, prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik obrađuju i mnoge druge materijale, a u skladu sa zahtevima klijenata.

Tako, sa hrvatskog i na hrvatski jezik prevode web sajtove, softverske programe i aplikacije, ali i web prodavnice i online kataloge, te sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. Takođe, prevodimo i udžbenike, knjige, odnosno romane, poeziju, prozu i beletristiku, te novinske članke i različite vrste časopisa.

A sa hrvatskog i na hrvatski jezik prevodimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, poput: flajera, plakata, kataloga, letaka, PR tekstova, vizit kartica, brošura, kao i sve audio i video sadržaje (emisije, filmovi, reklamne poruke, serije). Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford teži da usavrši usluge koje pruža, te svojim klijentima ponudi one koje su jedinstvene, to vam uz prevod igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, te reklamnih poruka, serija i zabavnih, odnosno stručnih emisija nudimo i uslugu sinhronizacije, ali i titlovanja prevedenih sadržaja. Na taj način dobijate finalnu obradu ovakve vrste materijala, tako da možete odmah da ih plasirate tamo gde želite (televizija, bioskop, radio i drugo).

Posebno smo ponosni na uslugu usmenog prevođenja sa hrvatskog i na hrvatski jezik, a sudski tumači i prevodioci koji su zaduženi za nju vrše i konsekutivno i simultano, ali i speciajlnu vrstu usmenog prevoda, takozvano šapatno. Ukoliko imate potrebu, te ste sigurni da je upravo simultano prevođenje najbolje za događaj koji organizujete, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima.

U skladu sa vašim zahtevima, prevodilac i sudski tumač za hrvatski jezik će prevesti i tekovine Evrpske Unije, ali i sva pravna akta, poput različitih vrsta sudskih rešenja i presuda, punomoćja i drugih.

Takođe, sa hrvatskog i na hrvatski jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako bili dugački i složeni, te bez obzira koju temu obrađivali. Pored onih koji se odnose na oblast politike, ekonomije, finasija, prava i bankarstva, prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik će prevesti i tekstove čija tema je vezana za neku od sledećih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, filozofija, medicina, informacione tehnologije, turizam, psihologija, komunikologija, farmacija, sociologija, marketing, odnosno bilo koja druga grana i prirodnih, ali i društvenih nauka.

Dobro je da znate i to da mi imamo rešenje za sve one klijente koji su već dali nekome da prevede sadržaje sa hrvatskog i na hrvatski jezik, a ko nije ispunio njihove zahteve i očekivanja, jer kod nas možete dobiti i uslugu profesionalne redakture takvim materijala, za koju su zaduženi lektori, odnosno korektori koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da obrade materijal, ma kako loše on bio prethodno preveden. A nakon što vam na dogovoren način dostavimo ispravljen materijal, sasvim smo sigurni da će čak i najzahtevniji klijent njime biti potpuno zadovoljan.

Prevod sa srpskog jezika na hrvatski

Da bismo ispunili očekivanja svih klijenata, omogućićemo im prevod sa srpskog na hrvatski jezik za različite tipove sadržaja u pisanoj formi, ali isto tako i usmeni prevodi u toj varijanti jezika, ali i mnoge druge usluge koje se mogu smatrati dodatnim.

Prvo da naglasimo da su u našem timu kako prevodioci i sudski tumači, tako i profesionalni lektori i korektori, ali i mnogi drugi stručnjaci koji će ispuniti sve vaše zahteve, ali i oni koji mogu da vam pruže uslugu titlovanja prevedenih video i audio sadržaja, te isto tako i oni stručnjaci koji pružaju uslugu koja se odnosi na sinhronizovanje i to kako serija, tako i različitih tipova emisija, odnosno filmova, reklamnih poruka i ostalih video i audio materijala. A kada je u pitanju usmeno prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski, morate znati da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže uslugu konsekutivnog i simultanog prevoda, te da isto tako po potrebi mogu da primene i prevođenje uz pomoć šapata. Kada tim stručnjaka koji je zadužen za izradu ponude bude procenio da je simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji jedini koji može da zadovolji zahteve određenog događaja, onda ćemo im ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, čijom će cenom sigurno svi klijenti biti zadovoljni.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata mogu da obrade i PR tekstove, odnosno reklamne flajere i letke, kao i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, odnosno književna dela i to kako prozna i poetska, tako i romane, odnosno beletristiku. Profesionalno obrađujemo i web sajtove, ali i online prodavnice, ali i aplikacije, programe i web kataloge, te ostale internet sadržaje, a vršimo i njihovu profesionalnu optimizaciju za internet pretraživače. Takođe, ovi stručnjaci mogu da izvrše i prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik za novinske članke i udžbenike iz različitih oblasti, te časopise, a po potrebi prevodimo i popularne tekstove, ali i one koji se tretiraju kao stručni i vezani su za bilo koju oblast.

Trebalo bi da pomenemo i da lektori i korektori mogu da izvrše obradu svih sadržaja za koje su prevodi sa srpskog na hrvatski jezik urađeni neprofesionalno, tako da će oni u skladu sa pravilima struke da isprave sve greške koje u njima budu uočene.

Posebno bi trebalo da se osvrnemo na činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u timu svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford i da oni na vaš zahtev vrše profesionalnu i kompletnu obradu svih tipova dokumenata. A usluga uključuje prvo njihovo prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik, a zatim i stavljanje pečata sudskog tumača, tako da se na taj način potvrđuje njegova istovetnost originalu i klijentu omogućuje da dobije pravno važeći dokument.

Kako svaki sudski tumač pre početka postupka overe mora da fizički uporedi originalna dokumenta sa prevedenim, to znači da i svaki klijent kome su potrebni prevodi sa srpskog na hrvatski jezik za različite tipove dokumenata ima obavezu da izvrši i dostavljanje originala i to njemu na uvid. A osim što može dokumenta da pošalje putem kurirske službe, isto tako može i da ih lično donese u bilo koju našu poslovnicu, odnosno da izvrši njihovo dostavljanje preko “Pošte Srbije”, stim da to mora uvek biti preporučena pošiljka, jer su u pitanju originalna dokumenta.

Za sve ostale sadržaje za koje se radi prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji koji ne podrazumevaju overu, klijentima je dozvoljeno da ih pošalju na mail i to u slučaju da im baš tako odgovara, te mi možemo njima na potpuno isti način da dostavimo prevedene sadržaje. Ali dostavljanje prevedenih, odnosno overenih dokumenata se razlikuje i to opet iz istog razloga, to jest zato što su tu i originalni sadržaji, tako da klijent bira da li će da ih preuzme lično ili želi da mu budu poslata na određenu adresa. Moramo da naglasimo da se angažuje kurirska služba za dostavljanje obrađenih materijala na adresu klijenta i da je to usluga koja se mora platiti odvojeno od osnovne, a nju formira služba koja vrši dostavljanje.

Prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest za različite vrste izjava i potvrda, odnosno saglasnosti, ali i uverenja (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga) je isto usluga koju pružamo, a sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev u toj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala slična dokumenta).

Naši stručnjaci uz izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih i venčanih, obrađuju i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu i dozvolu za boravak, pasoš, vozačku i radnu dozvolu, te sva ostala lična dokumenta. Sem toga možemo da vam ponudimo i prevod sa srpskog na hrvatski jezik za poslovnu dokumentaciju (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji, finansijski i revizorski izveštaji i ostala), ali i za dokumenta koja se svrstavaju u pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i tužbe, ugovori, sudske žalbe i druga dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva).

Naši stručnjaci uz izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih i venčanih, obrađuju i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu i dozvolu za boravak, pasoš, vozačku i radnu dozvolu, te sva ostala lična dokumenta. Sem toga možemo da vam ponudimo i prevod sa srpskog na hrvatski jezik za poslovnu dokumentaciju (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji, finansijski i revizorski izveštaji i ostala), ali i za dokumenta koja se svrstavaju u pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i tužbe, ugovori, sudske žalbe i druga dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva).

Mogućnosti da pošalju originalna dokumenta na mejl imaju klijenti koji zahtevaju njihov hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali je njihova obaveza i tada da originalna dokumenta dostave na uvid, stim što je u toj situaciji neophodno da to bude isključivo onaj način koji je najbrži.

Svaki klijent koji zahteva prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik za dokumenta mora da zna da je po zakonu obaveza stavljanja posebne vrste pečata uvedena za neka dokumenta, a radi se o takozvanom Apostille, to jest haškom pečat. A kako se on stavlja ili pre nego što prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu obradu ili tek kada oni to učine, te on nije obavezan za sva dokumenta za koja se radi prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to će svaki klijent ponaosob potražiti ovu informaciju u okviru službi koje su nadležne, a ovo je preporučljivo zato što klijenti na taj način mogu da budu upoznati sa postupkom obrade konkretnog dokumenta, odnosno biće upućeni u to gde je potrebno prvo da ga odnesu i na koji način funkcioniše proces njegove obrade. Stvar je u tome da kada se Apostille pečat stavlja pre početka obrade od strane naših stručnjaka, onda su sudski tumači i prevodioci dužni da izvrše prevođenje sa srpskog na hrvatski jezik i za taj pečat, ali isto tako i za sadržinu određenog dokumenta, što znači da taj postupak može da traje i za nijansu duže od onog drugog, a on podrazumeva da se prvo radi prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za dokument, potom se stavlja pečat sudskog tumača na njega i na kraju klijent ima obavezu da ga odnese u nadležnu službu, a kako bi bila izvršena overa pečatom koji nosi naziv Apostille.

Profesionalni prevodi PR tekstova sa srpskog na hrvatski jezik

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač profesionalno da pristupe obradi PR tekstova sa srpskog jezika na hrvatski, podrazumeva se da će oni i prilagođavati konkretnu poruku koju takvi sadržaji nose govornicima hrvatskog jezika, jer se na taj način postiže osnovni cilj obrade ovakvih materijala. A osim pomenutih, ovi stručnjaci mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i reklamne letke i flajere, odnosno vizit kartice, kao i brošure, a zatim i reklamne kataloge i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga.

Klijentima nudimo i prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski za popularne tekstove, ali i za one koji se smatraju stručnim, nevezano za to koju temu obrađuju, a sudski tumač i prevodilac mogu to da učine maksimalno profesionalno. Tako će oni sa uspehom prevesti i tekstove vezane za oblast obrazovanja i nauke, odnosno one koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, farmacije i medicine. U našoj ponudi su i prevodi sa srpskog jezika na hrvatski za političke i ekonomske tekstove, te za sve one koji se bave građevinskom industrijom, finansijama i informacionim tehnologijama ili bankarstvom, ali i sociologijom i ostalim granama i društvenih i prirodnih nauka.

Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski ukoliko je potrebno, a prevodioci i sudski tumači mogu podjednako kvalitetno da primene i konsekutivni i simultani prevod u toj kombinaciji jezika, ali isto tako mogu i da izvrše prevođenje uz pomoć šapata. Kada budemo pripremali ponudu, a što činimo uvek na osnovu podataka o organizaciji konkretnog događaja koje nam klijenti dostave, u nju možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je procena naših stručnjaka da će taj tip usluge zadovoljiti konkretne zahteve.

Prevod informativnih emisija sa srpskog na hrvatski jezik

Kada klijenti zahtevaju prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski za emisije koje su informativnog karaktera, oni svakako moraju znati da ih u našim poslovnicama očekuje i njihova finalna obrada, to jest usluga koja uključuje njihovo sinhronizovanje, a po potrebi vršimo i njihovo titlovanje. Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade i one emisije koje imaju zabavni karakter, ali i one koje su namenjene obrazovanju mališana i mnoge druge. Isto tako, oni rade i prevod sa srpskog jezika na hrvatski za dokumentarne i crtane filmove, odnosno za serije, a zatim i za animirane filmove i reklamne poruke, kao i za igrane filmove i to bilo kog žanra, te zaostale video i audio materijale.

Na zahtev klijenata možemo da pristupimo i usluzi redakture onih materijala za koje su prevodi sa srpskog jezika na hrvatski urađeni, ali ne mogu da se tretiraju kao profesionalni, odnosno kvalitetni. Bitno je da klijenti imaju na umu da ovu uslugu vrše isključivo profesionalci, to jest lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

A sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i književna dela svih vrsta, te da na zahtev klijenata izvrše prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski i za prozna i poetska dela, ali i za romane, beletristiku i mnoga druga, ali po potrebi obrađuju i udžbenike, kao i novinske članke i različite vrste časopisa (stručni, ilustrovani, dečiji i drugi).

Sobzirom na to da sudski tumači i prevodioci poseduju i znanja vezana za optimizovanje internet sadržaja za web pregledače, to svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog jezika na hrvatski za web sajtove, ali i za ostale web sadržaje, mogu da dobiju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu, a to znači da će se sajtovi koje ovi stručnjaci obrade mnogo bolje kotirati na internetu, tako da će nesumnjivo njihovi vlasnici biti i više nego zadovoljni. Takođe, obrađujemo i online kataloge, a zatim i web prodavnice, kao i softvere, te bilo koju vrstu aplikacija, odnosno programa i ostale internet materijale.

Prevođenje lične karte sa srpskog jezika na hrvatski

Budući da su u timu svih naših poslovnica mnogobrojni stručnjaci, te svakako i prevodioci i sudski tumači, to automatski znači da svaki klijent koji zahteva prevod lične karte sa srpskog na hrvatski jezik, kod nas dobija i overu prevedenog dokumenta i to od strane sudskog tumača. A samim tim će neko kome je potrebna ova usluga u optimalnom roku da dobije ličnu kartu koja je obrađena u skladu sa zakonskim pravilima i kao takva može da se koristi u bilo kojoj situaciji i to potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je preveden, a smatra se pravno validnim.

Pomenuti stručnjaci obrađuju i mnoga druga lična dokumenta i to kako pasoš i krštenicu, odnosno uverenje o državljanstvu, tako i venčani list, potvrdu o prebivalištu i izvod iz knjige umrlih, ali i različite tipove dozvola, poput na primer saobraćajne i vozačke, te radne i dozvole za boravak, kao i ostala lična dokumenta.

Naša je obaveza da pomenemo da je zakonom predviđeno stavljanje Apostille pečata, odnosno haškog i to samo na neka dokumenta za koja se zahtevaju prevodi sa srpskog na hrvatski jezik, te da bi trebalo svaki klijent pojedinačno da o tome da traži informacije, pošto naši sudski tumači i prevodioci za tu vrstu overe nisu ovlašćeni. A neophodno je i da nam klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u navedeno jezičkoj kombinaciji svakako dostave i originale na uvid, kako bi u potpunosti bila ispoštovana procedura vezana za overu pečatom sudskog tumača.

Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sva dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), te isto tako klijentima nude i obradu dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije, to jest onih dokumenata koja se smatraju njihovim sastavnim delom (uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Po zahtevu klijenata obrađujemo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge). Pored svega toga, u ponudi su i prevodi sa srpskog na hrvatski jezik za pravna akta, to jest za sva ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava (sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske presude i žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i ostala), mada prevodilac i sudski tumač po zahtevu mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju (fakture, statut preduzeća, rešenje osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski, revizorski i godišnji poslovni izveštaji, te mnoga druga), kao i sva dokumenta koja su usko vezana bilo za oblast obrazovanja ili za oblast nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i druga).

Prevodi sa hrvatskog na srpski jezik

Pored usluge koja se odnosi na prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski za najrazličitije tipove dokumenata, zainteresovanim klijentima pružamo mogućnosti njihove overe, a vrlo je važno da svako kome je potrebna ova usluga zna da je overa prepuštena ovlašćenim sudskim tumačima i da je ona obično dovoljna da bi konkretan dokument mogao da bude korišćen u praksi. Međutim, ima i onih dokumenata za koja je potrebno izvršiti dodatnu vrstu overe, to jest za koje se zahteva stavljanje takozvanog Apostille pečata, čiji je drugačiji naziv haški, a za koji prevodioci i sudski tumači u našem timu nisu zaduženi. Baš iz tog razloga oni nemaju ni obavezu da klijentima daju informacije u vezi sa tim tipom overe, pa je dobro da svako od njih pojedinačno i to u nadležnim službama, sazna da li se ta vrsta overe mora izvršiti i za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa hrvatskog jezika na srpski. Ako saznaju da je haški pečat obavezan, bitno je i da pitaju da li se on stavlja tek kada pomenuti stručnjaci završe sa obradom ili se overa Apostille pečatom vrši pre toga, jer od svih tih podataka zavisi i koliko će trajati proces njegove obrade i po kom principu se vrši. Preciznije rečeno, kada se Apostille pečat mora staviti prvo, to jest pre nego što prevodilac i sudski tumač pristupe obradi tog dokumenta, onda su oni dužni prvo da izvrše prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski za sadržinu samog dokumenta, a posle toga i za sadržinu konkretnog pečata, pa tek onda treba da se izvrši overa od strane sudskog tumača. Drugi pomenuti način koji podrazumeva prvo prevod sa hrvatskog jezika na srpski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača i na kraju stavljanje Apostille pečata, te sasvim logično traje nešto kraće od prethodno pomenutog.

Uzevši u obzir da sudski tumač, pre nego što izvrši overu svojim pečatom treba da izvrši upoređivanje originala i prevoda, svaki klijent kome je ova usluga potrebna za dokumenta ima obavezu i da dostavi originalna dokumenta koja sudski tumač koristi tom prilikom. A baš zato se i razlikuje način dostavljanja dokumenata u odnosu na sve ostale sadržaje za koje su klijentima neophodni prevodi sa hrvatskog jezika na srpski, jer oni mogu u tim situacijama da ih dostave mejlom, te ako im tako najviše odgovara da na istovetan način dobiju prevedene materijale koji ne zahtevaju overu. A uz to što mogu dokumenta da dostave lično u prostorije bilo koje naše poslovnice, oni mogu i da nam ih pošalju preko „Pošte Srbije“, stim da se zahteva da to bude preporučena pošiljka, ali mogu i da ovlaste neku kurirsku službu za dostavljanje.

Sa druge strane, kada sudski tumači i prevodioci budu završili sa obradom dostavljenih dokumenata, klijenti će ih dobiti ili isporukom na adresu ili ih lično preuzeti. A ukoliko se odluče za prvu varijantu, moraju znati da će kurirska služba da im dostavi prevedena i overena dokumenta i da tu uslugu moraju da plate prema aktuelnoj ceni u okviru te kurirske službe.

Mogućnost da pošalju dokumentaciju preko mejla na obradu ima isključivo onaj klijent koji zahteva njihovo hitno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski, ali su nakon toga oni obavezni da izvrše i dostavljanje originala na uvid, stim da to mora biti isključivo onaj način koji je i najbrži, a kako bi naši stručnjaci mogli da odgovore na zahtev za brzom izradom prevoda.

Kod nas klijente očekuje i prevođenje različitih vrsta dokumentacija i to kako tehničke, tako i medicinske, odnosno tenderske i građevinske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), a po potrebi sudski tumač i prevodilac obrađuju i poslovnu dokumentaciju (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga), kao i sva pravna akta (sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i presude, ugovori, licence, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, sertifikati, sudska rešenja i mnoga druga).

Seminarske, diplomske i naučne radove, ali i mnoga dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno rezultati naučnih istraživanja, takođe naši stručnjaci obrađuju u navedenoj varijanti jezika. A po potrebi, vršimo i prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta iz ovih oblasti.

A pored svega toga, u ponudi su i prevodi za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što obuhvata obradu kako različitih tipova potvrda, tako i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i ostala), a isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da po potrebi kompletno obrade i krštenicu, odnosno potvrdu o prebivalištu, te vozačku dozvolu i radnu dozvolu, a zatim i pasoš, izvod iz knjige venčanih i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta.

Isto tako, naši stručnjaci mogu da pristupe i vršenju usluge koja se odnose na usmeno prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski, te da u skladu sa zahtevima klijenta, to jest događaja primene ili šapatno ili konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti. Onim klijentima kojima to bude odgovaralo ćemo ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to vrhunskog kvaliteta.

Udžbenike i sve vrste književnih dela, kao i tekstove i to bez obzira da li su u pitanju naučni ili popularni sadržaji, takođe obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Izuzev toga, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i profesionalnu obradu vizit kartica, brošura i kataloga, te reklamnih flajera i PR tekstova, ali i reklamnih letaka i ostalih marketinških materijala. Takođe mogu da izvrše i prevod sa hrvatskog jezika na srpski za web sajtove, te da pristupe njihovom optimizovanju za internet pretragu, odnosno da obrade sve ostale sadržaje koji su na neki način vezani za oblast interneta, kao što su na primer programi, online prodavnice i katalozi, odnosno aplikacije i ostali slični sadržaji.

Kako se u našem timu nalaze i stručnjaci čija specijalnost je titlovanje, ali i sinhronizovanje obrađenih video i audio sadržaja, to naši klijenti mogu da dobiju u optimalnom roku i kompletnu obradu ne samo serija i igranih filmova, već i dokumentarnih, odnosno crtanih i animiranih, ali i mnogih drugih vrsta filmskih ostvarenja, te po potrebi prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i reklamne poruke, ali i sadržinu zabavnih i informativnih, te mnogih drugih vrsta emisija i to kako onih koje treba da budu emitovane na televiziji, tako i onih koje su predviđene za radijsko emitovanje i svih ostalih audio i video sadržaja.

Korektura i lektura materijala za koje su prevodi sa hrvatskog jezika na srpski izvršeni pre toga, ali oni nisu obrađeni u skladu sa pravilima koja podrazumeva prevodilačka struuka, će da izvrše profesionalni korektori i lektori. A nakon što oni budu izvršili redakturu prevedenih materijala, klijenti će dobiti maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Prevod vozačke dozvole sa hrvatskog jezika na srpski

Pored usluge koja se odnosi na prevođenje vozačke dozvole sa hrvatskog na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači svima koji su zainteresovani mogu da pruže i overu prevoda ovog, ali i mnogih drugih dokumenata. A taj tip overe će izvršiti zvanično ovlašćena lica, to jest sudski tumači i tako će potvrditi istovetnost originalnog i prevedenog dokumenta, čime će klijentima pružiti mogućnost da vrlo brzo dobiju sadržaje koje mogu da koriste u praksi kad god to požele, pošto su oni izjednačeni pred zakonom sa svim ostalim priznatim dokumentima.

Važno je da klijenti sami zatraže informacije koje se odnose na overu haškim, to jest Apostille pečatom i to kako za vozačku dozvolu koja se prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako i za bilo koji drugi dokument koji žele da dobiju obrađen, jer sudski tumači i prevodioci nisu za taj tip usluge nadležni.

Po zahtevu će pomenuti stručnjaci prevesti i saobraćajnu dozvolu, odnosno radnu, kao i dozvolu za boravak, ali i mnoga druga lična dokumenta (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, lična karta, venčani list, izvod iz knjige umrlih i ostala), odnosno sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava (sertifikati, ugovori, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, licence, sudske presude i tužbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, žalbe i ostala pravna akta).

Isto tako su u ponudi i prevodi sa hrvatskog na srpski jezik za dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski, naučni i seminarski radovi i mnoga druga dokumenta iz ove grupe), a u skladu sa zahtevima možemo da obradimo i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različite vrste ne samo potvrda i uverenja, nego i izjava, kao i saglasnosti (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga dokumenta tog tipa).

Sudski tumači i prevodioci, takođe obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, odnosno poslovne, tehničke i medicinske dokumentacije, a to pored građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, podrazumeva isto tako i prevođenje sa hrvatskog na srpski jezik za revizorske i finansijske izveštaje, fakture i statute, odnosno osnivački akt preduzeća, te za lekarske nalaze, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke. A u skladu sa potrebama možemo da obradimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija.

Prevođenje književnih dela sa hrvatskog na srpski jezik

Prevodi dela književnosti sa hrvatskog jezika na srpski predstavljaju samo jednu uslugu koju prema zahtevima klijenata mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama. A osim romana različite kompleksnosti i dužine, oni takođe mogu da obrade i bilo koje prozno ili poetsko delo, kao i beletristiku i ostala književna dela. Radimo i prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti za udžbenike iz različitih oblasti, te obrađujemo i sve vrste internet sadržaja. Budući da sudski tumač i prevodilac odlično poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da ih primenjuju kada vrše prevođenje sa hrvatskog jezika na srpski za određene internet sadržaje, poput na primer online kataloga, prodavnica ili web sajtova, to znači da će se obrađeni materijali u vrlo kratkom roku naći među primarnim rezultatima internet pretrage. A uz to, oni mogu u ovoj varijanti da obrade i bilo koju web aplikaciju ili program, te sve ostale sadržaje koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta.

Klijentima ćemo omogućiti i obradu članaka iz novina, kao i sadržine ilustrovanih časopisa, a po potrebi prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i stručne časopise, a zatim i dečije i mnoge druge.

Budući da su lektori i korektori, takođe prisutni u timu pomenute organizacije, to svaki klijent koji je prevod sa hrvatskog jezika na srpski prethodno već dobio od nekog drugog lica ili institucije, ali se tada nisu ispoštovala važeća pravila u okviru prevodilačke struke, pomenuti stručnjaci će izvršiti njihovu adekvatnu obradu. A to znači da će oni prilikom redakture sadržaja da izvrše kako lekturu, tako i korekturu, to jest da će pravilno da isprave sve one greške koje su u sadržajima bilo koje vrste primećene i prilagode ih duhu ciljanog, to jest srpskog jezika.

Među brojnim uslugama koje naši stručnjaci mogu da izvrše na zahtev klijenata se nalaze i prevodi sa hrvatskog jezika na srpski za bilo koji tip kako video, isto tako i audio sadržaja, ali je u zvaničnoj ponudi i njihovo sinhronizovanje, kao i usluga njihovog titlovanja. Uz igrane filmove, te animirane i crtane, odnosno dokumentarne, sudski tumači i prevodioci obrađuju i serije, kao i sadržinu zabavnih i dečijih emisija, a potom i reklamne poruke, te informativne emisije i ostale i to kako video, tako isto i audio sadržaje.

Prevod naučnih tekstova sa hrvatskog jezika na srpski

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač da obrade sadržinu naučnih tekstova različite tematike u ovoj kombinaciji jezika, oni će klijentima isto tako da ponude i prevođenje popularnih tekstova sa hrvatskog na srpski jezik. Što se tiče njihove tematike, ona može biti vezana za različite oblasti i to kako one koje spadaju u domen društvenih, tako i one koji se tiču prirodnih nauka. Samo neke od oblasti na koje se mogu odnositi njihove teme su: farmacija, psihologija, nauka, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, filozofija, marketing, finansije, komunikologija, politika i mnoge druge.

U našoj ponudi je i usluga koja se odnosi na usmeni prevod sa hrvatskog na srpski jezik, a napomenuli bismo da sudski tumači i prevodioci odlično vladaju veštinama kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog, ali i simultanog, te da se na osnovu podataka o organizaciji događaja i donosi odluka o vrsti ove usluge koja treba da bude primenjena. Trebalo bi da nam svaki pojedinačni klijent dostavi podatke kako o broju učesnika, tako i o prostoru u kome treba da taj događaj bude održan, odnosno informacije o predviđenom trajanju i svim ostalim detaljima, a kako bi stručnjaci o našem timu mogli da donesu adekvatnu odluku o konkretnoj vrsti usluge. Isto tako je važno da znaju da im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to onda kada taj tip usluge odgovara uslovima, to jest vrsti usmenog prevoda koja za određeni događaj treba da bude primenjena.

U sklopu usluge koje se odnose na prevođenje sa hrvatskog na srpski jezik u pisanoj formi, klijentima omogućujemo i obradu svih marketinških materijala, što uključuje prvo njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika, a potom i oblikovanje konkretne reklamne poruke u skladu sa duhom jezika koji je u ovom slučaju ciljani, to jest srpskog. Zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači vrlo dobro poznaju marketinška pravila, te da ih primenjuju kada obrađuju ovakve sadržaje, to klijenti kojima su potrebni prevodi sa hrvatskog na srpski jezik bilo za PR tekstove ili plakate, odnosno flajere i letke, te kataloge i ostale sadržaje ove vrste, mogu biti uvereni da će dobiti njihovu profesionalnu obradu. Na taj način se ispunjava osnovni cilj njihovog prevođenje, jer se govornicima srpskog jezika omogućuje da se sa uslugom ili proizvodom koji se kroz njih reklamira upoznaju na najbolji način, a kako bi počeli da koriste tu uslugu, to jest da postanu kupci konkretnog proizvoda.

Prevod sa hrvatskog na druge jezike


Prevodilac za hrvatski jezik

Prevodilac za hrvatski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za hrvatski jezik

Vidi više o prevodiocu za hrvatski jezik >>>


Kurs hrvatskog jezika

Škola hrvatskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite hrvatski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs hrvatskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu hrvatskog jezika >>>


Sudski tumač za hrvatski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online hrvatski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje