Sudski tumač i prevodilac za finski jezik

Jednim od zvaničnih jezika Evropske Unije, finskim danas govori nešto više od 5 miliona ljudi. Čak oko 90 % ukupnih govornika ovog jezika živi na teritoriji Finske, dok su malobrojni oni koji žive u delovina Švedske i Norveške koji se služe ovim jezikom. Takođe u oblasti Karelija, koja je smeštena između Finskog zaliva sa jedne i Belog mora sa druge strane se koristi finski jezik, a osim Finaca, ovu oblast naseljavaju i Laponci, ali i Rusi. Prema trenutnoj teritorijalnoj podeljenosti postoji finski i ruski deo ove oblasti, tako da se Severna i Južna Karelija smatraju teritorijom Finske, dok je Lenjingradska oblast ruska. Iako se primarno u ovoj oblasti govori takozvanim karelskim jezikom, postoje indicije da je reč samo od jednoj od varijacija finskog jezika.

Međutim, ono što mnoge ljude širom sveta sprečava da uče finski kao strani jezik jeste činjenica da je gramatika ovog skandidanavskog jezika izuzetno kompleksna, pa se iz tog razloga vrlo često može čuti da je reč o vrlo teškom jeziku za savladavanje. Upravo zato veći deo od 5 miliona ljudi, koliko se procenjuje da je ukupno govornika finskog u celom svetu, živi baš na teritoriji ove zemlje, odnosno u Švedskoj i Norveškoj, te već pomenutoj oblasti Karelija. Samim tim je i važnost prevodilaca i sudskih tumača za finski jezik koji su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford podignuta na znatno viši nivo, jer su stručnjaci ovog profila vrlo retki u našoj zemlji, kao ustalom i u mnogim drugim državama širom sveta.

A postoji još jedan razlog zbog čega se klijenti obraćaju upravo nama kada su im potrebni prevodi materijala sa i na finski jezik, posebno ukoliko je u pitanju prevođenje ličnih, odnosno poslovnih dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije, jer kod nas uz uslugu prevoda dokumenata mogu da dobiju i uslugu njihove overe za koju je zadužen sudski tumač za finski jezik, ovlašćen od strane nadležnih državnih organa za ove poslove.

Međutim, kako Prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno usavršava usluge koje nudi klijentima, to spadamo možda i u jedinu instituciju na teritoriji cele Srbije koja uz klasično prevođenje sa finskog na srpski, odnosno sa srpskog na ovaj jezik, u svojoj ponudi nudi i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa finskog na bilo koji od preko 40 svetskih jezika, kao i sa nekog od tih jezika na finski. Pored prevoda sa finskog na nemački, engleski, italijanski, francuski i španski, kod nas možete dobiti i uslugu prevođenja sa finskog na: švedski, kineski, grčki, ruski, danski, norveški, japanski, mađarski, bosanski, portugalski, makedonski, slovenački, poljski, češki, hrvatski, turski, slovački, bugarski, ali i mnoge druge jezike, pa čak i one za koje se retko gde još mogu sresti stručnjaci u našoj zemlji, kao što su: persijski, korejski, latinski, estonski, pakistanski, znakovni i romski jezik. Podrazumeva se da je broj jezika za koje vam nudimo prevod sa i na finski jezik znatno veći, pa ako onaj koji je vama potreban možda nismo pomenuli ovom prilikom, pozivamo vas da kontaktirate jednu od naših poslovnica. A kako se one nalaze na preko 20 lokacija, ne samo u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Jagodini i Kragujevcu, već i u mnogim drugim, kako većim tako i manjim gradovima, to ćete vrlo lako doći do svih informacija koje su vam potrebne.
U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuju prevodi dokumentacije za tender, medicinske i tehničke dokumentacije, ali i različitih dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih. Vrlo je važno da naglasimo i to da procedura overe svih dokumenata podrazumeva da neposredno pre stavljanja zvaničnog pečata na preveden dokument, sudski tumač mora da ga uporedi sa originalnim, pa je zato vrlo bitno da nam dostavite i originale na uvid. Ukoliko vam tako odgovara, sve materijale koje želite da prevedemo sa i na finski jezik možete da donesete lično u onu poslovnicu koja vam je najbliža. Podrazumeva se da možete da ih i pošaljete na našu adresu i to preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” preporučenom pošiljkom. A samo u slučaju kada su vam potrebni prevodi dokumenata u kratkom roku imate mogućnost da ih najpre pošaljete skenirane na meil, kako bi prevodilac i sudski tumač za finski jezik mogli da ubrzaju ovaj proces i obrade vaša dokumenta u navedenom roku, a naknadno možete dostaviti i originalna dokumenta na uvid i to na jedan od načina koje smo prethodno pomenuli. Sve sadržaje za koje se ne zahteva overa možete poslati elektronskim putem, a i mi vama prevedene takve materijale možemo takođe poslati na meil. U svim ostalim slučajevima, dostava prevoda se vrši preko kurirske službe na adresu koju navede klijent ili se preuzimaju lično u jednoj od naših poslovnica. Usluga dostave kurirske službe nije uračunata u osnovnu cenu prevođenja i overe, te se direktno naplaćuje od klijenta i to prema regularnom cenovniku službe zadužene za njeno izvršenje.

Uz prevod lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), naši prevodioci i sudski tumači za finski jezik obrađuju i sledeća dokumenta: dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, te sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u određenim situacijama, poput uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostale).

Takođe, prevodimo i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinske projekte i građevinsku dokumentaciju, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije, medicine i farmacije.

Svaki prevodilac i sudski tumač za finski jezik će na zahtev klijenata obraditi i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplome, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke i ugovori, te fakture, osnivački akt preduzeća, takođe spadaju među dokumenta koja obrađuju naši prevodioci i sudski tumači za finski jezik. Uz to, prevode i overavaju i punomoćja, sertifikate, ali i licence, te presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, te sva nepomenuta pravna akta.

Vrlo je važno da napomenemo i to da je u pojedinim slučajevima, uz overu prevedenog dokumenta od strane sudskog tumača, neophodno izvršiti i još jednu vrstu overe, koja je isključivo u nadležnosti određenih sudova Republike Srbije. U pitanju je overa haškim Apostille pečatom, koja bi se mogla nazvati overom iznad overe, uzevši u obzir da ne isključuje overu sudskog tumača, već je podrazumeva. Takođe je potrebno da se klijenti raspitaju u nadležnom sudu da li je ova overa potrebna i za njihov dokument i u kom formatu, uzevši u obzir da se overa Apostille pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta, a samim tim i njen oblik. Tako je, recimo za određena dokumenta potrebno najpre uraditi prevod i overu sudskog tumača, pa otići u nadležni sud i izvršiti overu haškim pečatom, dok je u drugim situacijama potrebno najpre izvršiti overu u sudu, pa onda dostaviti tako overen dokument nama, kako bi prevodilac i sudski tumač za finski jezik mogli najpre da prevedu i dokument i sam pečat, pa tek onda izvrše overu. Budući da overa haškim Apostille pečatom nije u nadležnosti naših stručnjaka, oni ne poseduju sve informacije, ali će sasvim sigurno moći da vas upute gde ih možete dobiti, te će sa vama podeliti sve dostupne informacije kako bi vam maksimalno olakšali čitav proces.Prevođenje sa finskog i na finski jezik

Usluga prevođenja sa finskog i na finski jezik se odnosi na sve vrste materijala, koje nam možete dostaviti onako kako vam najviše odgovara. To podrazumeva da ih možete doneti lično u jednu od naših brojnih poslovnica ili ih poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Samo u slučaju da za materijale koje želite da prevedemo sa finskog i na finski jezik nije potrebna overa sudskog tumača, možete ih poslati i na meil, čime ćete maksimalno ubrzati čitav proces. A kada su u pitanju prevodi dokumenata, na meil možete da ih pošaljete skenirana samo ukoliko vam je potrebno hitno prevođenje, odnosno prevođenje u roku koji je mnogo kraći od onoga koji vam mi nudimo. Ipak, i tada ste u obavezi da dostavite naknadno originale na uvid.

Razlog za ovu proceduru leži u zakonom propisanom načinu overe dokumenata koji se prevode sa finskog i na finski jezik. Naime, ovlašćeni sudski tumač je dužan da uporedi prevod i original kako bi utvrdio da li među njima ima bilo kakve razlike. I tek nakon što se uveri da su istovetni, on stavlja svoj pečat na prevedene dokumente čime ga praktično označava kao vernog originalu. Svaki dokument koji je obrađen na ovaj način se može koristiti kao i bilo koji originalan dokument u praksi, uzevši u obzir da je sa pravnog stanovišta apsolutno validan.

Uz prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata svih vrsta, poput: izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša, dozvole za boravak, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venačnih, lične karte, potvrde o prebivalištu, te radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, vozačke i saobraćajne dozvole, faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, odnosno svih ostalih ličnih i poslovnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i medicinsku, ali i dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju. Lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka kao i deklaracije proizvoda svih vrsta su samo neki od dokumenata koje ćemo na vaš zahtev prevesti sa finskog jezika i na finski.

Svaki prevodilac i sudski tumač će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i tekovine Evropske Unije, te sve vrste sudskih rešenja i presuda, odnosno pravnih akata, a sa finskog i na finski jezik prevodimo i ugovore, licence, punomoćja i sertifikate, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za rad sa dokumentima koja se odnose na oblast obrazovanja, kao što su: diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, a sa finskog jezika i na finski prevodimo i diplomske i seminarske radove, te naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i sva dokumenta iz oblasti nauke.

Kod nas možete dobiti i kompletnu obradu svih audio i video materijala, što podrazumeva da uz prevođenje sa finskog i na finski jezik vršimo i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije. Osim igranih filmova svih žanrova, obrađujemo i reklamne poruke, serije, dokumentarne, animirane i crtane filmove, ali i informativne, obrazovne, dečije i zabavne emisije.

A na zahtev klijenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste reklamnih materijala, što znači da sa finskog jezika i na finski prevode PR tekstove, flajere i letke, kao i plakate, vizit kartice, te sadržaje reklmnih brošura i kataloga i to uz potpuno poštovanje prevoda ovakvih vrsta materijala, tako da na adevatan način prenose reklamne poruke sa primarnog na ciljani jezik, čime se u potpunosti postiže efekat dobrog prevoda materijala iz oblasti marketinga. Takođe, prevodimo i web sajtove, ali i online kataloge i prodavnice, te softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Samim tim što prevodilac i sudski tumač koji je angažovan na ovom poslu ostavruje saradnju sa IT stručnjacima, koji su isto u našem timu, možete biti sigurni da će dobijeni prevodi biti usklađeni sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), čime će se postići odličan efekat u pozicioniranju sajta, odnosno web prodavnice ili online kataloga na pretraživaču.

Sa finskog i na finski jezik prevodimo i knjige, odnosno sve vrste književnih dela, počev od beletristike, preko proze i romana, do poezije, kao i udžbenike. Takođe, kod nas možete dobiti i prevod novinskih članaka, ali i dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, te svih vrsta tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu obrađuju. Osim onih koji su vezani za oblast turizma, ekonomije i prava, sa finskog i na finski prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz neke od navedenih oblasti: bankarstvo, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, marketing, farmacija, građevinska industrija, informacione tehnologije, finansije, komunikologija, medicina, filozofija, menadžment, kao i bilo koje druge grane društvenih, odnosno prirodnih nauka.

U okviru redovnih usluga koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford svakako se izdvaja i usmeno prevođenje sa finskog i na finski jezik. Bez obzira koja je kombinacija jezika u pitanju, možete biti sigurni da ćete dobiti uslugu vrhunskog kvaliteta, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima. Sem za simultano, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata i za konsekutivno, a uzevši u obzir da je svaka od pomenutih vrsta prevođenja namenjena za određeni tip događaja, možete biti sigurni da ćete dobiti upravo onu vrstu usmenog prevoda koja je najbolja za vrstu događaja koji organizujete. Na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Da bismo potpuno ispunili vaša očekivanja i po pitanju ove usluge i po pitanju opreme, važno je da nam najpre dostavite informacije o samom događaju. Pod tim mislimo na podatke o broju učesnika, konceptu organizacije, ali i na informacije o prostoru u kome se održava, odnosno o tome koliko bi trebalo da traje. Zatim ćemo u skladu sa dobijenim informacijama pripremiti adekvatnu ponudu i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i za simultano, odnosno bilo koju drugu vrstu usmenog prevođenja sa finskog i na finski jezik.

Kada određeni sadržaj date nekome na prevod, a on ne ispoštuje pravila prevodilačke struke, gotovo je sigurno da takivim prevodom ne možete biti zadovoljni. U tim slučajevima je potrebno izvršiti profesionalnu redakturu prevedenog materijala, za koju su zaduženi stručnjaci, odnosno lektori i korektori. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i njih, to vam nudimo uslugu lekture i korekture bilo koje vrste materijala koja je prevedena sa finskog i na finski jezik.

Prevod sa srpskog na finski jezik

Prevod sa srpskog na finski jezik se odnosi ne samo na dokumenta, iako nam se upravo zato obraća najveći broj klijenata, već i na mnoge druge vrste materijala, poput udžbenika, književnih dela (proza, poezija, romani, beletristika), ali i članaka iz novina i stručnih, dečijih i ilustrovanih časopisa. Pored toda, na vaš zahtev prevodimo i naučne i diplomske, kao i seminarske radove, te naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i dokumenta iz oblasti nauke.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u slučaju potrebe, a tiču se oblasti obrazovanja, tako da kod nas možete dobiti i prevod, ali i overu: svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje, nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodataka diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i mnogih drugih dokumenata koji su vezani za obrazovanje.

Prevođenje sa srpskog na finski
Prevođenje sa finskog na srpski

Podrazumeva se i da će naši prevodioci i sudski tumači sa srpskog na finski jezik prevesti, a zatim i overiti prevedena lična, odnosno poslovna dokumenta. Na taj način će vam omogućiti da na jednom mestu dobijete dokument koji je potpuno važeći sa pravne, odnosno zakonske tačke gledišta. A da biste mogli da dobijete kompletnu uslugu, neophodno je da u onu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja vam je najbliža dostavite lično sva dokumenta koja želite da prevedemo i overimo, kao i da tom prilikom priložite i originalna dokumenta na uvid. U slučaju da vam tako više odgovara, možete i da ih pošaljete na adresu naše poslovnice preko “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom ili putem bilo koje kurirske službe. Svakako je najjednostavniji način da nam materijale pošaljete na meil, ali je ovaj način slanja namenjen samo onim sadržajima za koje nije potrebno izvršiti overu, jer je tada neophodno dostaviti originale na uvid sudskom tumaču kako bi se ispoštovala uobičajena zakonska procedura. Naime, pre stavljanja pečata na preveden dokument, sudski tumač ga poredi sa originalom i tek pošto ustanovi da su potpuno isti, on stavlja svoj pečat. Time, praktično gledano potvrđuje da je u pitanju dokument koji je veran originalu i koji se kao takav može koristiti u praksi kao i svaki drugi originalan, odnosno pravno i zakonski važeći dokument. Jedini slučaj kada je dozvoljeno da nam čak i dokumenta pošaljete na meil, stim što ste svakako obavezni da naknadno dostavite i original na uvid, jeste kada je u pitanju takozvani hitan prevod. To podrazumeva da vam je prevod potreban u roku koji kraći od onoga koji smo vam ponudili, a najčešće su u pitanju prevodi od danas za sutra, pa je upravo to i osnovni razlog za ovakav postupak.

Po završenoj obradi dostavljenih materijala, možete da ih preuzmete lično ili vam ih možemo polsati na meil (samo oni sadržaji koji se ne overavaju), odnosno možete zahtevati da budu dostavljeni na određenu adresu. Tada se radi o dodatnoj usluzi, koju vrši kurirska služba, a ona nije uračunata u cenu prevoda i overe, te se naplaćuje prema važećoj ceni te službe i to direktno od klijenta prilikom preuzimanja.

Kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na finski jezik, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Takođe, vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevedeni, ali ne profesionalno, tako da klijenti nisu zadovoljni kvalitetom prevoda.

Pored svega što smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala, ali i web sajtova, softvera i svih ostalih materijala iz oblasti informacionih tehnologija. A uz prevod filmova, reklamnih poruka, emisija i serija, na vaš zahtev vršimo i uslugu sinhronizacije, to jest titlovanja audio i video materijala koji su prevedeni sa srpskog na finski jezik, čime dobijate kompletnu obradu na jednom mestu, odnosno materijal koji je spreman za dalju upotrebu, bez obzira da li ćete ga plasirati u bioskopu, na radiju, internetu ili bilo kom drugom mediju.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na finski i overa sudskog tumača

Prevod sa srpskog na finski jezik se odnosi ne samo na dokumenta, iako nam se upravo zato obraća najveći broj klijenata, već i na mnoge druge vrste materijala, poput udžbenika, književnih dela (proza, poezija, romani, beletristika), ali i članaka iz novina i stručnih, dečijih i ilustrovanih časopisa. Pored toda, na vaš zahtev prevodimo i naučne i diplomske, kao i seminarske radove, te naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i dokumenta iz oblasti nauke.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u slučaju potrebe, a tiču se oblasti obrazovanja, tako da kod nas možete dobiti i prevod, ali i overu: svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje, nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodataka diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i mnogih drugih dokumenata koji su vezani za obrazovanje.

Podrazumeva se i da će naši prevodioci i sudski tumači sa srpskog na finski jezik prevesti, a zatim i overiti prevedena lična, odnosno poslovna dokumenta. Na taj način će vam omogućiti da na jednom mestu dobijete dokument koji je potpuno važeći sa pravne, odnosno zakonske tačke gledišta. A da biste mogli da dobijete kompletnu uslugu, neophodno je da u onu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja vam je najbliža dostavite lično sva dokumenta koja želite da prevedemo i overimo, kao i da tom prilikom priložite i originalna dokumenta na uvid. U slučaju da vam tako više odgovara, možete i da ih pošaljete na adresu naše poslovnice preko “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom ili putem bilo koje kurirske službe. Svakako je najjednostavniji način da nam materijale pošaljete na meil, ali je ovaj način slanja namenjen samo onim sadržajima za koje nije potrebno izvršiti overu, jer je tada neophodno dostaviti originale na uvid sudskom tumaču kako bi se ispoštovala uobičajena zakonska procedura. Naime, pre stavljanja pečata na preveden dokument, sudski tumač ga poredi sa originalom i tek pošto ustanovi da su potpuno isti, on stavlja svoj pečat. Time, praktično gledano potvrđuje da je u pitanju dokument koji je veran originalu i koji se kao takav može koristiti u praksi kao i svaki drugi originalan, odnosno pravno i zakonski važeći dokument. Jedini slučaj kada je dozvoljeno da nam čak i dokumenta pošaljete na meil, stim što ste svakako obavezni da naknadno dostavite i original na uvid, jeste kada je u pitanju takozvani hitan prevod. To podrazumeva da vam je prevod potreban u roku koji kraći od onoga koji smo vam ponudili, a najčešće su u pitanju prevodi od danas za sutra, pa je upravo to i osnovni razlog za ovakav postupak.

Po završenoj obradi dostavljenih materijala, možete da ih preuzmete lično ili vam ih možemo polsati na meil (samo oni sadržaji koji se ne overavaju), odnosno možete zahtevati da budu dostavljeni na određenu adresu. Tada se radi o dodatnoj usluzi, koju vrši kurirska služba, a ona nije uračunata u cenu prevoda i overe, te se naplaćuje prema važećoj ceni te službe i to direktno od klijenta prilikom preuzimanja.

Kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na finski jezik, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Takođe, vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevedeni, ali ne profesionalno, tako da klijenti nisu zadovoljni kvalitetom prevoda.

Pored svega što smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala, ali i web sajtova, softvera i svih ostalih materijala iz oblasti informacionih tehnologija. A uz prevod filmova, reklamnih poruka, emisija i serija, na vaš zahtev vršimo i uslugu sinhronizacije, to jest titlovanja audio i video materijala koji su prevedeni sa srpskog na finski jezik, čime dobijate kompletnu obradu na jednom mestu, odnosno materijal koji je spreman za dalju upotrebu, bez obzira da li ćete ga plasirati u bioskopu, na radiju, internetu ili bilo kom drugom mediju.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog na finski i overa sudskog tumača

Ako želite da dobijete prevod ličnih, ali i bilo kojih drugih dokumenata sa srpskog na finski jezik, a da pritom poštedite sebe različitih problema koje ovaj proces podrazumeva, odnosno da nemate potrebe da tražite ovlašćeno lice koje će taj prevod overiti i time ga svrstati u zakonski važeća dokumenta, najbolji način jeste da prepustite ovaj posao Prevodilačkom centru Akademije Oxford. Budući da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač za finski jezik, na jednom mestu dobijate kompletnu obradu dokumenata, odnosno i preveden i overen dokument. Jedino što može neznatno da utiče na dužinu procesa obrade dokumenata jeste overa haškim Apostille pečatom, koja je u nadležnosti sudskih organa Republike Srbije. Upravo zato posebno naglašavamo da je najbolje da se klijenti najpre raspitaju o ovoj vrsti overe u nadležnom sudu, kako bi izbegli bespotrebno gubljenje vremena, ali i novca. Za slučaj da niste informisani, Apostille pečat se smatra takozvanom nadoverom, jer se vrši uz uslugu overe sudskog tumača, ali samo za određene vrste dokumenata, stim što se način overe razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju. Baš zato je važno da potražite validnu informaciju, koju vam ne mogu dati naši prevodioci i sudski tumači, jer to ne spada u njihovu nadležnost, već isključivo sud koji je nadležan. U određenim slučajevima se najpre vrši prevod i overa sudskog tumača, a onda se stavlja i Apostille pečat, dok se za pojedina dokumenta prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda prevodi i dokument, ali i sam pečat i tek onda vrši overa sudskog tumača.

Na vaš zahtev ćemo, sa srpskog na finski jezik prevesti sva lična dokumenta, počev od lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, preko izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno potvrde o prebivalištu, pa do svih vrsta dozvola, to jest radne, vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak, ali i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Pod tim najpre mislimo na sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno ona dokumenta koja se često podnose državnim službama, kao što je na primer: potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanja i ostala.

A sa srpskog na finski jezik prevodimo i sva dokumenta iz poslovne sfere, poput: rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta akt preduzeća, faktura, bilansa stanja, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, bilansa uspeha, odnosno sve vrste licenci i sertifikata. Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i različite tipove ugovora, punomoćja, sudske presude i rešenja, te ostala pravna akta.

Uz sve navedeno, sa srpskog na finski jezik u kratkim rokovima i po vrlo povoljnim cenama prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a odnose se na obrazovanje, kao što su recimo: diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i druga.

Prevodi diplomskih radova sa srpskog na finski jezik

Bez obzira da li je u pitanju ne tako česta tema ili je, pak reč o onim uobičajenim temama koje se obrađuju u diplomskim radovima, možete očekivati da će ih svaki naš prevodilac i sudski tumač u relativno kratkom roku prevesti sa srpskog jezika na finski. A uzevši u obzir da se radi o sadržajima za koje nije potrebno izvršiti overu, to je čitav proces maksimalno pojednostavljen, jer komunikacija između vas i nas može da se odvija elektronskim putem, čime se znatno štedi vreme i novac. Osim diplomskih prevodimo i seminarske i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta koja se odnose na nauku.

Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi svih onih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, poput PR tekstova, flajera, brošura, kataloga proizvoda i usluga, odnosno reklamnih letaka, plakata i vizit kartica. Morate imati na umu i to da su naši prevodioci i sudski tumači godinama usmereni na prevođenje ovakve vrste sadržaja, tako da su usavršili i prenos određene reklamne poruke na ciljani, u ovom slučaju finski jezik. Na taj način će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja, jer će potencijalnim klijentima kojima je finski maternji jezik ili se njime služe, na pravi način predstaviti određenu uslugu ili proizvod koji se reklamira.

Prevodi tehničke dokumentacije sa srpskog jezika na finski

Pored prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i ostale tehničke dokumentacije, sa srpskog na finski jezik prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, te građevinsku dokumentaciju i deklaracije proizvoda različitih vrsta.

Takođe, prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sve sadržaje koji su vezani, kako za oblast medicine, tako i za oblast farmacije.

Uz to, sa srpskog na finski jezik prevodimo i tekstualne materijale različite složenosti, dužine i tematike. Osim prevoda tekstova koji obrađuju temu iz oblasti medicine i farmacije, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev i one sadržaje koji se tiču oblasti ekonomije, prava, finansija, politike i bankarstva, ali i one koji govore o nekoj temi iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, turizma, menadžmenta ili komunikologije, pa čak i one koji se tiču filozofije, sociologije i psihologije. Iako je ovo tek delić oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstova sa srpskog na finski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači po najpristupačnijim uslovima izvršiti prevod teksta bilo koje tematike.

A sa srpskog na finski jezik prevodimo i sve vrste knjiga, počev od beletristike i romana, preko poezije i proze, pa do udžbenika, ali i članke iz novina i ilustrovane, stručne i dečije časopise.

Prevodi video materijala sa srpskog na finski jezik

Uz uslugu koja se odnosi na prevod video materijala sa srpskog jezika na finski, svako ko je zainteresovan kod nas može dobiti i finalizaciju ovog procesa, a u smislu usluge sinhronizacije i titlovanja prevedenih materijala. Pored svih vrsta video, obrađujemo i audio materijale, tako da kod nas možete dobiti obradu: animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova različitih žanrova, reklamnih poruka, serija, te zabavnih, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija.

Kako tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i lektori, odnosno korektori, to smo u mogućnosti da svakom klijentu ponudimo i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni sa srpskog na finski jezik. Podrazumeva se da se ova usluga odnosi na sve one sadržaje koji su neprofesionalno prevedeni, te kojima klijenti nisu zadovoljni. A kako naši stručnjaci lekturu, odnosno korekturu vrše uz potpuno poštovanje svih pravila struke, to možete biti sigurni da će i najzahtevniji među vama biti zadovoljni obradom materijala.

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na finski

Ukoliko organizujete bilo kakvu vrstu događaja za koji vam je potrebno simultano, konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata sa srpskog na finski jezik možete biti sigurni da će svaki naš prevodilac i sudski tumač koga angažujete u potpunosti ispuniti vaša očekivanja, te da će vam pružiti uslugu vrhunskog kvaliteta kojom ćete i vi i učesnici događaja biti i više nego zadovoljni. Samim tim što nam je cilj da ispunimo očekivanja naših klijenata, u slučaju potrebe nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima na tržištu. Da bismo pripremili ponudu koja će zadovoljiti zahteve određenog događaja, važno je da nam date informacije o njegovom konceptu, broju učesnika, karakteristikama prostora u kome se održava i slične.

Uz sve usluge koje smo pomenuli, kod nas vas očekuju i prevodi web sajtova sa srpskog na finski jezik, ali i svih ostalih materijala koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, poput softverskih aplikacija i programa, sadržaja web prodavnica i online kataloga. Napominjemo i to da se prevođenje ovakvih materijala vrši uz poštovanje svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), što zapravo znači da ćete uz prevod dobiti i sadržaj koji je dobro optimizovan za pretraživače, odnosno da će se vaš web sajt koji je preveden na našeg jezika na finski u optimalnom roku naći na mnogo boljoj poziciji u pretrazi.

Prevod sa finskog na srpski jezik

Ma kakve veze da imate sa ovom zemljom, poslovne ili lične, odnosno bez obzira koje sadržaje želite da dobijete prevedene sa finskog na srpski jezik, možete biti sigurni da će Prevodilački centar Akademije Oxford u potpunosti izaći u susret svim vašim zahtevima, te vam u relativno kratkom roku dostaviti kompletno obrađene materijale i to po ceni koja važi za najpristupačniju na tržištu naše zemlje. A tome treba dodati i podatak da je svaki prevodilac i sudski tumač za finski jezik koji je član našeg tima dokazano najbolji u svom domenu delovanja, te da ima sasvim dovoljno iskustva da obradi najrazličitije sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Kod nas možete dobiti, između ostalog i prevode web sajtova, ali i softvera, te online kataloga, tekstova različite sadržine, složenosti i dužine, kao i diplomskih i seminarskih radova. Na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, odnosno naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i sve vrste knjiga, poput udžbenika, proze, romana, ali i beletristike, pa čak i poetska dela. Prevodimo i reklamne materijale, počev od vizit kartica i letaka, preko plakata, flajera i brošura, pa do sadržaja kataloga i PR tekstova.

U skladu sa zahtevima klijenata uz prevođenje video i audio materijala svih vrsta (emisije, serije, reklamne poruke, filmovi) za koji su zaduženi naši prevodioci i sudski tumači, vršimo i dodatnu uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Ovu uslugu će izvršiti profesionalni titleri koji su, takođe u našem timu, to jest grupa umetnika usmerenih na sinhronizaciju ovako prevedenih materijala.

A sa finskog na srpski jezik prevodimo i medicinsku, odnosno tehničku i dokumentaciju za tender, ali i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u skladu sa situacijom, poput različitih izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, stanju računa u banci i stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i druge). Osim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarskih nalaza, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Takođe, sa finskog na srpski jezik prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, odnosno sve nepomenute sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, farmacije i medicine.

Prevođenje sa finskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na finski

Vrlo čest zahtev koji nam upućuju klijenti se odnosi na prevođenje dokumenata, kako ličnih tako i poslovnih. A naši prevodioci i sudski tumači će sa finskog na srpski jezik, u skladu sa vašim zahtevima prevesti apsolutno sve dokumente, pa čak i one koji se odnose na oblast obrazovanja, ali i tekovine Evropske Unije, punomoćja, ugovore, licence, sertifikate, sve vrste sudskih presuda i rešenja. Međutim, vrlo je važno da svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata zna i to da je dužan da dostavi original na uvid, ukoliko želi da ovlašćeni sudski tumač izvrši overu prevedenog materijala. U slučaju da vam nije jasno da li je overa neophodna i zašto je uopšte bitna, reći ćemo samo to da bilo koji dokument koji je samo preveden sa finskog na srpski jezik, kada se posmatra sa stanovišta zakona, odnosno prava praktično ne postoji, odnosno nije validan. Ali, ako takav dokument poseduje overu sudskog tumača, to je znak da je on veran originalnom dokumentu, odnosno da se može bez ikakve zadrške koristiti u praksi.

Mada možda zvuči komplikovano, čitava procedura overe uopšte nije takva. Nakon što prevodilac obradi dokument, preuzima sudski tumač koji ga upoređuje sa originalom, kako bi utvrdio da li ima ikakve razlike među njima, jer ako je ima on ne može overiti prevod. A kada se uveri da su istovetni, stavljanjem svog pečata na preveden dokument zapravo potvrđuje da je on u potpunosti isti kao i original, što dalje znači da ga klijent može koristiti ist kao da poseduje i original.

No, postoji joše jedna vrsta overe koja nije u našoj, već u nadležnosti sudova Republike Srbije, pa jedino tako možete dobiti valjanu informaciju i time u velikoj meri sprečiti gubljenje vremena. Reč je o overi haškim Apostille pečatom, koja se smatra takozvanom overom iznad overe, jer podrazumeva i overu sudskog tumača, a vrši se samo za određena dokumenta i to na specifičan način. Upravo zato što se ova vrsta overe može razlikovati od dokumenta do dokumenta, neophodno je da se najpre raspitate o tome koja se zahteva za vaš dokument, jer ćete na taj način maksimalno pojednostaviti sam proces i prevođenja i overe. Naime, da biste znali da li najpre donosite dokumenta nama ili ih nosite u sud, pa onda dostavljate nama, morate posedovati odgovarajuću informaciju, budući da se za neka dokumenta zahteva overa Apostille pečatom za dokumenta koja su već prevedena sa finskog na srpski jezik i overena pečatom sudskog tumača, dok se opet za neka druga zahteva prvo overa haškim pečatom, pa onda prevod samog dokumenta, ali i pečata, pa tek onda overa zvaničnog sudskog tumača. Iako nijedan prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nije dužan da poseduje informacije o ovoj overi, uzevši u obzir da su za nju nadležni sudovi naše zemlje, budite uvereni da će učiniti sve kako bi vam olakšali proces dobijanja prave informacije.

Sva dokumenta i ostale sadržaje koje želite da prevedemo sa finskog na srpski jezik nam možete dostaviti na način koji vama najviše odgovara. Za one materijale za koje se ne zahteva overa je ujedno i najjednostavniji način dostave, jer se u ovom slučaju sva komunikacija može odvijati elektronskim putem. No, za sve ostale, imate mogućnost lične dostave u jednu od naših brojnih poslovnica koje se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Jagodini, ali i u još preko 15 gradova širom naše zemlje i to na vrlo lako dostupnim lokacijama. Naravno, u slučaju da niste u prilici da izvršite dostavu na ovaj način, možete ih poslati preko “Pošte Srbije”, preporučeno ili angažovati neku kurirsku službu za dostavu na adresu one poslovnice koja vam je najbliža. Samo ne zaboravite da u slučaju potrebe za prevodom dokumenata svakako dostavite i original na uvid.

Po završetku obrade dokumenata, takođe ih možete preuzeti lično ili zahtevati da ih mi vama pošaljemo kurirskom službom na određenu adresu. Podrazumeva se da cena ove usluge nije uračunata u cenu usluge prevoda, to jest overe, tako da se ona naplaćuje prilikom preuzimanja pošiljke i to prema važećoj ceni te službe.

Prevodi medicinske dokumentacije sa finskog jezika na srpski

Prevodi medicinske dokumentacije sa finskog na srpski jezik podrazumevaju prevođenje: uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno svih ostalih materijala koji imaju bilo kakve veze sa oblašću ne samo medicine, već i farmacije.

Osim nje, prevodimo i tehničku i tendersku dokumentaciju, te građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda različitih vrsta.

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, potvrda o prebivalištu, su samo neka od ličnih dokumenata koja će naši prevodioci i sudski tumači obraditi na vaš zahtev. Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u određenim slučajevima, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, te sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Pored toga, sa finskog na srpski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se odnose na poslovanje, a između ostalih i: osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog subjekta, bilanse uspeha i stanja, fakture, sertifikate, poslovne odluke, licence, statute preduzeća i sva ostala dokumenta koja se tiču ove oblasti. Uz to, prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i sva pravna akta, odnosno presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, odnosno rešenja.

Posebna usluga se odnosi i na prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja, kao što su: diploma i dodatak diplome, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, te sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za ovu oblast.

Prevod časopisa i novinskih članaka sa finskog na srpski jezik

U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, sa finskog jezika na srpski prevodimo i članke iz novina, ali i sadržaje svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, pa čak i dečijih.

Takođe prevodimo i knjige, odnosno sve vrste književnih dela i udžbenike. A sem dela proze, beletristike i romana, na vaš zahtev sa finskog na srpski prevodimo čak i dela poezije i to po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta brzine, odnosno kvaliteta izrade, tako i u pogledu cene.

Tekstualni sadržaj bilo koje dužine, složenosti izlaganja, odnosno tematike će naši prevodioci i sudski tumači takođe prevesti na vaš zahtev. A uzevši u obzir da je broj oblasti za koje smo specijalizovani kada su prevodi tekstova u pitanju izuzetno veliki, navešćemo samo one koje su se pokazale najfrekventnijim u praksi, mada možete biti uvereni da vas kod nas očekuje prevođenje tekstova iz baš svih oblasti. Tako, osim tekstova čija tema je vezana za bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka, prevodimo i one koji obrađuju temu iz ma koje od navedenih oblasti: komunikologija, filozofija, marketing, psihologija, informacione tehnologije, farmacija, sociologija, građevinska industrija, medicina, politika, turizam, ekonomija, menadžment, finansije, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, obrazovanje, pravo, nauka, ali i još mnogo drugih.

Prevođenje materijala iz oblasti marketinga sa finskog jezika na srpski

Mada je najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti kada je u pitanju prevođenje reklamnih materijala svakako usmeren na prevod vizit kartica i PR tekstova, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje koji spadaju u domen marketinga. Praktično, to znači da sa finskog na srpski jezik prevodmo i plakate, flajere i letke, ali i brošure, odnosno sadržinu kataloga usluga i proizvoda, kao i tekstove koji su vezani za ovu oblast, bez obzira da li je reč o onima koji su primarno namenjeni stručnim krugovima ili će biti plasirani široj javnosti.

Osim toga, prevodimo i sve vrste kako video, tako i audio materijala sa finskog na srpski jezik. Ali, to je tek početak priče o ovoj oblasti prevoda, jer kod nas možete dobiti i finalnu obradu ovakvih sadržaja. Pod tim podrazumevamo da uz prevod: serija, zabavnih, informativnih i naučnih emisija, reklamnih poruka, te igranih filmova različitih žanrova, odnosno crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova dobijate i uslugu njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije. Ovu uslugu će prema vašim zahtevima, u optimalnom roku izvršiti profesionalni umetnici ili titleri, koji su već godinama u ovom poslu i koji su u njemu dokazano dobro, tako da se sigurno neće javljati one greške koje su u praksi vrlo često, kada kasni titl odnosno glas, recimo.

Prevodi online kataloga sa finskog na srpski jezik

Ako znate da primena SEO pravila (Search Engine Optimisation) igra ključnu ulogu u dobrom pozicioniranju različitih internet sadražaja u okviru pretraživača, onda će vam sigurno biti i jasno zbog čega posebno pominjemo da se prevodi online kataloga, ali i drugih sličnih sadržaja sa finskog na srpski jezik isključivo vrše uz primenu ovih pravila.

Pored toga, na vaš zahtev prevodimo o web prodavnice i sajtove, ali i osftvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koja vam je potrebna.

Ne zaboravite da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su isključivo usmereni na usmeno prevođenje sa finskog na srpski jezik. A osim za konsekutivno, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev vršiti i simultano, ali i posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. U onim slučajevima kada ste sasvim sigurni da događaju koji organizujete odgovara usluga simultanog prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po sigurno najboljim uslovima na tržištu.

Svako ko je određeni sadržaj već dao nekome da prevede sa finskog na srpski jezik, ali tom prilikom nije dobio kvalitetan prevod, ima mogućnost za uslugom redakture sadržaja, koju će izvršiti lektori, odnosno korektori u okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica u zemlji.

Prevod sa finskog na druge jezike


Prevodilac za finski jezik

Prevodilac za finski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za finski jezik

Vidi više o prevodiocu za finski jezik >>>

Kurs finskog jezika

Škola finskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite finski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs finskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu finskog jezika >>>


Sudski tumač za finski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za finski jezik
Prevodilac za finski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje