Sudski tumač i prevodilac za slovenački jezik

Iako zvanični podaci pokazuju da slovenačkim jezikom govori tek oko 2 miliona ljudi i to uglavnom onih koji žive na teritoriji Republike Slovenije, činjenica je da Slovenci poslovno sarađuju sa stanovnicima mnogih država sveta, a najviše sa Italijanima, Srbima i Hrvatima, tako da ne čudi što nam se sve češće obraćaju klijenti sa zahtevima za prevodom, mahom poslovnih dokumenata sa slovenačkog na naš jezik, ali i sa srpskog na slovenački.

A kako je sada već svim dobro poznat podatak da Prevodilački centar Akademije Oxford stalno teži da zadovolji zahteve svojih klijenata u najvećoj mogućoj meri, te da implementira sve novosti iz prevodilačke struke sa svetskog tržišta i u svoje poslovanje, to spadamo u jednu od retkih, ako ne i jedinu instituciju koja je specijalizovana i za prevođenje sa slovenačkog na bilo koji svetski jezik, odnosno sa određenog stranog jezika na slovenački. Samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za slovenački jezik, ali i za mnoge druge jezike, svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost da uz prevod dokumenata svih vrsta dobiju i njihovu overu. Kod nas vas očekuju prevodi sa slovenačkog na nemački, francuski, engleski, ali i italijanski, portugalski, ruski i grčki, kao i na: bugarski, mađarski, makedonski, hrvatski, bosanski, turski, albanski, poljski, češki, holandski, arapski, kineski, danski, švedski, japanski, finski, norveški, kao i na one jezike za koje ćete još retko gde u našoj zemlji naći stručnjake, poput: estonskog, korejskog, romskog, znakovnog, pakistanskog i persijskog.

Budući da stručni prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik ostvaruje blisku saradnju i sa ovim stručnjacima, koji su takođe članovi našeg tima, to na vaš zahtev mogu izraditi prevode apsolutno svih vrsta dokumenata, ali i drugih sadržaja. Sem ličnih, prevodimo i poslovna dokumenta, ali i dokumentaciju za tender, te medicinsku i tehničku dokumentaciju. U okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica, koje su smeštene na vrlo lako dostupnim lokacijama u skoro svim, većim i manjim srpskim gradovima vas očekuju usluge koje pružaju sudski tumači i prevodioci za slovenački jezik, tako da u prilično kratkom roku možete da dobijete dokument koji je spreman za upotrebu, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je prevod istovetan kao i original, te da ga možete predati bilo kojoj nadležnoj instituciji iz ma kog razloga.

Da biste dobili kompletnu uslugu, neophodno je da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, budući da tako nalaže zakonom propisana procedura. Reč je o tome da sudski tumač za slovenački jezik prvo ima obavezu da uporedi prevode i originale, pa tek kada utvrdi da među njima ne postoji baš nikakva razlika, on overava prevod, čime praktično gledano potvrđuje upravo to - da je prevod veran originalu, što znači da je u zakonskom i pravnom smislu potpuno ispravan i da ga klijent može koristiti u komunikaciji sa bilo kojom nadležnom službom.

Dokumenta, ali i druge materijale nam možete poslati preko bilo koje kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete ih doneti i lično u našu najbližu poslovnicu, ako vam tako više odgovara. Jedino ako imate potrebu da dobijete prevedene i overene dokumente u vrlo kratkom roku, možete prvo poslati skenirana dokumenta na meil, a onda i dostaviti originale na bilo koji od navedenih načina. Naravno, u slučaju da za određene sadržaje nije potrebna overa, možete ih jednostavno poslati na meil i time u velikoj meri ubrzati čitav proces. Vrlo je važno i da tom prilikom naglasite da li ćete prevedene materijale preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo na meil (u slučaju da nije potrebna overa), odnosno na adresu koju navedete. Kako dostavu na adresu vrši kurirska služba, to posebno naglašavamo da se ova usluga naplaćuje nezavisno od usluge prevoda, odnosno overe i to prema cenovniku kurirske službe koji je važeći u tom trenutku.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Slovenački jezik

Zoran P. - Sudski tumači i prevodioci

Zoran P. (1975.)

Sudski tumač

Od ličnih dokumenata sa slovenačkog na srpski, ali i mnoge druge svetske jezike, između ostalog prevodimo: pasoš, radnu dozvolu, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači za slovenački jezik obrađuju i sva poslovna dokumenta, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkih akata preduzeća, bilansa uspeha i stanja, ali i revizorskih i godišnjih izveštaja, te svih vrsta ugovora, kao i sertifikate, licence, fakture i ostala dokumenta koja se svrstavaju u poslovna.

Shodno zahtevima i potrebama naših klijenata, sudski tumač i prevodilac za slovenački jezik prevode, a zatim i overavaju punomoćja, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, ali i sve ostale vrste presuda i sudskih rešenja, kao i sva pravna akta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Kod nas vas očekuju i prevodi upustava za rukovanje, građevinskih projekata, deklaracije proizvoda svih vrsta, te dokumentacije za tender, ali i tehničke i medicinske dokumentacije. Naši prevodioci i sudski tumači za slovenački jezik će shodno vašim zahtevima u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim uslovima prevesti i overiti: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču građevinske industrije, odnosno farmacije i medicine.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji su specijalizovani za prevod svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, suglasnost o zastupanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja koja se predaju u različitim situacijama određenim državnim službama.

A prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik će na vaš zahtev obraditi i diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje.Prevođenje sa slovenačkog i na slovenački jezik

Prema zahtevima klijenata, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši uslugu prevoda sa slovenačkog i na slovenački jezik, bez obzira da li su njihovi zahtevi usmereni na prevođenje sa srpskog na slovenački i obrnuto ili sa bilo kog od preko 40 jezika za koje smo specijalizovani, odnosno sa slovenačkog na neki od stranih jezika.

Pored prevoda i overe svih dokumenata i dokumentacije, prevodilac i sudski tumač za slovenački jezik će u relativno kratkom roku obraditi sve vrste materijala, počev od članaka iz novina i časopisa, preko književnih dela (romani, poezija, proza, beletristika), pa do udžbenika. Prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, a sem vizit kartica, plakata i flajera, prevodimo i letke, brošure, PR tekstove, te kataloge usluga ili proizvoda.

A sa slovenačkog i na slovenački jezik prevodimo i web sajtove i to uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime tako prevedenom sajtu pružamo mogućnost da u doglednom vremenskom periodu bude u samom vrhu pretrage. Prevodimo i online kataloge, web prodavnice, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju žele naši klijenti.

Bilo koju vrstu teksta da želite da prevedemo sa slovenačkog i na slovenački jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači to učiniti maksimalno profesionalno i efikasno, tako da ćete u potpunosti biti zadovoljni. Sem tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za oblast turizma, marketinga i psihologije, prevodimo i one čija tema je vezana za bilo koju od sledećih oblasti: komunikologija, filozofija, politika, sociologija, menadžment, pravo, informacione tehnologije, ekonomija, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, građevinska industrija, farmacija, bankarstvo, ali i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka koje nismo pomenuli ovom prilikom.

U timu Akademije Oxford su i prevodioci i sudski tumači za slovenački jezik koji su posebno usmereni na usmeno prevođenje sa slovenačkog i na slovenački jezik. A sem onih stručnjaka koji vrše simultano i konsekutivno prevođenje, kod nas možete angažovati i one čije usmerenje je vezano za prevođenje uz pomoć šapata. U skladu sa zahtevima događaja koji organizujete, nudimo vam i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po, sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima.

Uz prevodioca i sudskog tumača za slovenački jezik, koji su zaduženi za prevod svih video i audio materijala, počev od reklamnih poruka i emisija, preko serija, pa do igranih filmova svih žanrova, ali i crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova tu su i profesionalni titleri, te grupa umetnika specijalizovanih za posao sinhronizacije. Na taj način ćete u vrlo kratkom roku dobiti materijal koji je u potpunosti obrađen i spreman za dalju upotrebu, bez obzira da li ćete ga plasirati u bioskopu, na televiziji, radiju ili na bilo kom drugom mediju.

A sem njih, u našem timu su i stručni lektori i korektori koji će na vaš zahtev izvršiti uslugu profesionalne redakture svih onih materijala koje ste već poverili nekom na prevod, a kojima niste zadovoljni. Uzevši u obzir da naši stručnjaci redakturi ovih sadržaja pristupaju maksimalno savesno i uz poštovanje pravila struke, sasvim smo sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni dobijenim materijalima.

Bilo koja od navedenih usluga da vas zanima, odnosno bilo šta da želite da naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa slovenačkog i na slovenački jezik, ne oklevajte da kontaktirate bilo koju od naših poslovnica, kako bismo se dogovorili oko svih detalja!

Prevod sa slovenačkog na druge jezike


Prevodilac za slovenački jezik

Prevodilac za slovenački jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za slovenački jezik

Vidi više o prevodiocu slovenački jezik >>>


Kurs slovenačkog jezika

Škola slovenačkog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite slovenački jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs rumunskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu slovenačkog jezika >>>


Sudski tumač za slovenački jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za slovenački jezik
Prevodilac za slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online slovenački i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje