Sudski tumač i prevodilac za bosanski jezik

Sve do 04. oktobra 1907. godine je termin bosanski jezik zvanično postojao, kada biva ukinut internom naredbom tadašnje Zemaljske Vlade Bosne i Hercegovine, te zvaničan jezik na ovom području postaje srpsko - hrvatski, to jest hrvatsko - srpski.

Danas je bosanski jezik, odnosno bošnjački zvanično priznat jezik na području Bosne i Hercegovine, a čak oko 2 miliona ljudi ove zemlje koriste upravo bosanski jezik kao svoj maternji.

Iako su gramatička pravila za bosanski jezik u suštini vrlo slična gramatičkim pravilima koja se tiču srpskog jezika, ova dva jezika su zapravo potpuno različita. Zato i ne čudi što se javila potreba i za prevođenjem sa i na bosanski, tako da uz mnoge stručnjake, stalne članove tima Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik, koji poseduju sve neophodne diplome i sertifikate za obavljenje ovih poslova.

Svi naši stručnjaci vrše poslove prevođenja dokumenata, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, odnosno svih vrsta dokumentacije, a uz prevod vrše i overu prevedenih dokumenata, čime ih svrstavaju u red zakonski važećih, koje klijenti mogu da koriste kao i sve druge originalne dokumente.

Svaki prevodilac i sudski tumač za bosanski jezik može da se pohvali izuzetnom brzinom rada, ali i visokim kvalitetom što ih neosporno svrstava u sam vrh. A ako tome dodamo i višegodišnje iskustvo u ovom poslu koje ima svaki naš stručnjak, sasvim je jasno zbog čega imamo na hiljade zadovoljnih klijenata koji su koristili njihove usluge. No, to je tek manje važna činjenica zbog čega nas klijenti svrstavaju u red najboljih institucija! Reč je o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford uz uslugu prevoda sa bosanskog jezika na srpski, odnosno sa srpskog na bosanski svakom klijentu nudi i mogućnost prevođenja sa bosanskog na bilo koji strani jezik, ali i sa određenog stranog jezika na bosanski. U našem timu su stručnjaci čija je specijalnost usmerena na rad sa: engleskim, nemačkim, španskim, ruskim, italijanskim, francuskim, portugalskim, ali i finskim, holandskim, kineskim i češkim jezikom, a tu su i prevodioci i sudski tumači za: turski, bugarski, grčki, mađarski, arapski, danski, romski, ukrajinski, švedski, makedonski, slovenački, poljski, hrvatski, estonski, japanski, romski jezik, ali i znakovni i latinski, kao i za ostale jezike kojima se koriste ljudi širom sveta. Na taj način, na jednom mestu možete dobiti uslugu prevoda u bilo kom pravcu i u bilo kojoj kombinaciji jezika, kao i overu prevedenih dokumenata, čime ćete maksimalno uštedeti i svoje vreme, ali i novac.
Na osnovu vaših zahteva, sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo sve vrste dokumenata, bez obzira da li je reč o ličnim, poslovnim ili onim dokumentima koja se podnose nadležnim institucijama iz različitih razloga, kao što su sve vrste potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti, poput recimo uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te potvrda o stalnom radnom odnosu, slobodnom bračnom stanju, ali i stanju računa u bannci, kao i saglasnosti za zastupanje i mnogih drugih dokumenata ove vrste.

Od poslovnih dokumenata, između ostalih prevodimo i bilanse uspeha i stanja, osnivačke akte, ali i statute preduzeća, te fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja i ugovora, kao i licence, sertifikate, ali i punomoćja, sudska rešenja i presude i ostala pravna akta, pa čak i tekovine Evropske Unije.

Kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata, slobodno možemo reći da će svaki prevodilac i sudski tumač za bosanski jezik Akademije Oxford obraditi bilo koji lični dokument, a osim prevoda lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju, prevodimo i: pasoše, potvrde o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga umrlih, dozvole za boravak, saobraćajne dozvole, ali i izvode iz matičnih knjiga venčanih, te vozačke dozvole i ostala dokumenta koja se svrstavaju u lična.

Takođe, shodno vašim zahtevima prevodimo i naučne patente, ali i uputstva za rukovanje, te građevinske projekte, odnosno svu medicinsku i tehničku, kao i dokumentaciju za tender. Pod tim mislimo na prevođenje: lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustava za lekove i karakteristike proizvoda, te sve ostale dokumente koji su vezani za oblast nauke, odnosno medicine, farmacije i građevinske industrije.

Prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik će obraditi i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, kao i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, a imaju veze sa obrazovanjem.

Prevođenje sa bosanskog i na bosanski jezik

Uz prevode svih vrsta dokumenata i dokumentacije sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, počev od proznih i poetskih dela, preko beletristike, pa do romana ma kako oni obimni bili. Prevodimo i naučne, ilustrovane, ali i dečije časopise, te članke iz novina, kao i sve vrste tekstova, bez obzira koju temu obrađuju i da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji. Uzevši u obzir da je spisak oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstualnih sadržaja vrlo obiman, ovom prilikom ćemo navesti samo one koji se najčešće traže za prevod sa bosanskog i na bosanski jezik: politika, turizam, ekonomija, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, sve grane prirodnih i društvenih nauka, obrazovanje, informacione tehnologije i mnoge druge oblasti.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik će shodno vašim zahtevima prevesti i web sajtove uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime će vašem sajtu omogućiti mnogo bolju poziciju na pretraživačima, a sa bosanskog i na bosanski jezik prevodimo i online kataloge, sadržaje web prodavnica, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Uz to, prevodimo i materijale koji se tiču marketinga, kao što su brošure, katalozi, PR tekstovi, flajeri, plakati, ali i vizit karte i ostale reklamne materijale.

U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje video i audio materijala sa bosanskog i na bosanski jezik možete dobiti i finalnu obradu, što podrazumeva da uz prevod vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja. Na taj način ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađenu zabavnu ili naučnu emisiju, seriju, ali i reklamnu poruku, odnosno dokumentarni, igrani, crtani ili animirani film, tako da možete odmah da ga plasirate u bioskopu ili na bilo kom mediju na kom želite (televizija, internet, radio).

Pored svih pomenutih usluga koje se odnose na prevod u pisanom obliku, kod nas možete angažovati stručnjake koji su usmereni na usmeno prevođenje sa bosanskog i na bosanski jezik, a u skladu sa vašim potrebama vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.U našem timu su prevodioci i sudski tumači za bosanski jezik koji su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao šapatno prevođenje.

Kako nam se često obraćaju klijenti sa zahtevom da ispravimo već urađene prevode materijala sa bosanskog i na bosanski jezik, to kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, ali koji ne zadovoljavaju visok kvalitet po kome su poznati naši stručnjaci. Profesionalni korektori i lektori će obraditi materijale koje nam dostavite i to uz potpuno poštovanje pravila struke, tako da će čak i najtahtevniji klijent biti i više nego zadovoljan.

Sve sadržaje koje želite da prevedemo sa bosanskog i na bosanski jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina, a u skladu sa vašim potrebama. Osim lične dostave u bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze na izuzetno lako dostupnim lokacijama u skoro svim većim i manjim gradovima u našoj zemlji, materijale možete poslati i kurirskom službom, odnosno poštanskom preporučenom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica. Sve materijale za koje nije potrebna overa sudskog tumača možete jednostavno skenirana da pošaljete elektronskim putem, čime ćete dosta ubrzati i olakšati čitav proces. Kako nam je cilj da ispunimo zahteve naših klijenata u potpunosti, to vam nudimo i mogućnost prevoda u izuzetno kratkom roku, a samo u tom slučaju nam dokumenta možete poslati najpre na meil, a onda i dostaviti originale onako kako vam odgovara, uz poštovanje roka koji ste naveli za izradu prevoda.

Posebno naglašavamo da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa bosanskog i na bosanski jezik, te njihova overa mora da dostavi i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, kako bi bila ispoštovana procedura koju propisuje zakon. Uz to, preporuka je i da se na vreme raspitate o overi Apostille pečatom, koja predstavlja svojevrsnu nadoveru i vrši se samo za određene dokumente, a spada u nadležnost sudova. Ova overa se vrši uz overu sudskog tumača, ali je važno da dobijete validnu informaciju o tome da li se zahteva i za dokumenta koja želite da prevedete, jer ćete time dosta uštedeti trud i vreme, pa čak i novac, uzevši u obzir da je za pojedine dokumente potrebno najpre uraditi u ovlašćenom sudu overu Apostille pečatom, pa tek onda izvršiti prevod i dokumenta i samog pečata i njihovu overu od strane zvaničnog sudskog tumača.

Ne zaboravite i da prilikom dostave dokumenata i drugih materijala na prevod navedete kako želite da preuzmete obrađene sadržaje, te da li ćete ih preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo na meil (samo ukoliko nije reč o dokumentima za koje je potrebna overa) ili, pak na adresu. U slučaju da se odlučite za dostavu prevoda na određenu adresu, morate imati na umu da ovu uslugu vrši kurirska služba, te da se ona naplaćuje potpuno odvojeno od usluge prevoda, odnosno overe i to po važećem cenovniku službe koja vrši dostavu.

Sada je sasvim jasno da je Prevodilački centar Akademije Oxford nadaleko čuven ne samo po kvalitetu i efikasnosti, već i po najpristupačnijim cenama za ponuđene usluge na tržištu Srbije. A ako nam možda i ne verujete, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo vam pokazati i dokazati da je sve navedeno potpuno tačno.

Prevod sa srpskog jezika na bosanski

Ako je bilo kome potreban prevod sa srpskog jezika na bosanski za bilo koju vrstu sadržaja, tu uslugu svakako može da dobije u okviru bilo koje od brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji.

Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to znači da je omogućeno kompletno obrađivanje bilo kojih dokumenata ili dokumentacije, a pošto klijent na jednom mestu dobija prvo njihov prevod sa srpskog jezika na bosanski, te posle toga se pristupa overi tako prevedenog dokumenta. A pomenućemo da je za tu overu zadužen ovlašćeni sudski tumač, te će on upravo na taj način konkretnim dokumentima, a sa pravnog aspekta, da pruži validnost. Zapravo, bilo koji dokument obrađen na taj način se tretira zakonski potpuno važećim i klijent ima pravo da ga svakako koristi i to u bilo kojoj situaciji.

Ipak, trebalo bi da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa srpskog jezika na bosanski za taj tip sadržaja zna da ima dokumenata za koja se uz prevod i overu ovlašćenog sudskog tumača zahteva, takođe i posebna vrsta overe, a koja je vezana za stavljanje Apostille, odnosno pečata poznatog još i kao haški. A naglasićemo da naši prevodioci i sudski tumači taj tip overe nemaju pravo da izvrše, pa se iz tog razloga svakom pojedinačnom klijentu iznosi zvanična preporuka da sazna i to neposredno pre nego što nama dostavi materijale na obradu, da li je za ta dokumenta potrebno izvršiti overu haškim pečatom. Sve to može učiniti u okviru institucija Republike Srbije, čija je to nadležnost, te bi svakako tom prilikom on morao prvo da sazna da li je uopšte ova vrsta overe obavezujuća za dokument za koji zahteva prevođenje sa srpskog jezika na bosanski, ali i kada se taj pečat na određena dokument mora staviti. Da budemo precizniji, ova vrsta overe se vrši na dva načina, to jest ili se haški pečat stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač obave posao za koji su nadležni, odnosno urade prevod u pomenutoj varijanti jezika i overu, ali se na neka dokumenta prvo mora staviti Apostille pečat, pa se tek onda radi prevođenje i tog pečata i sadržine dokumenta, a da bi se na kraju on overio i od strane sudskog tumača. Upravo zato što postoje ova dva tipa overe haškim pečatom, a koja se bitno razlikuju, klijent bi trebalo da sazna sve detalje i to pre nego što nama dostavi dokumenta na obradu.


Prevođenje sa srpskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na srpski

Svakako od zainteresovanih klijenata za ovu uslugu se zahteva da na uvid dostave i originalna dokumenta, jer ovlašćeno lice pre overe mora da ih uporedi sa prevedenim dokumentima, a kako bi bio potpuno uveren da se njihova sadržina ne razlikuje. Ako se tokom postupka upoređivanja bude utvrdila određena razlika između originalnih i prevedenih dokumenata, klijentima će biti predložena usluga lekture i korekture, a koju oni isto mogu da dobiju u našim poslovicama, pošto su tu i lektori i korektori socijalizovani za tu uslugu.

Kada klijent zahteva obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, on može da nam ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili da nam ih dostavi lično, te isto tako može i da izvrši njihovo slanje preko kurirske službe, a na adresu naše poslovnice. Preuzimanje prevedenih dokumenata, na prvom mestu podrazumeva da klijent može da dođe u prostorije izabranog predstavništva Akademije Oxford i da ih preuzme, ali isto tako može i da iskoristi mogućnost dostavljanja obrađenih dokumenata na adresu. Uzevši u obzir da će tu vrstu usluge da izvrši kurirska služba, a koju će naša institucija angažovati, neophodno je da klijent izvrši plaćanje kuriru za tu uslugu, stim da će cenu tada da odredi služba koja će i da dostavi obrađena dokumenta klijentu.

Postoji vrlo važna informacija, a koja se odnosi na prevođenje sa srpskog jezika na bosanski za dokumenta i vezana je za brzu izradu prevoda. Tačnije, ako neki klijent zahteva da dobije tu uslugu u kratkom roku, a da bi omogućio da sudski tumač i prevodilac odgovore na njegov zahtev u tako kratkom roku, on treba prvo da skenira konkretna dokumenta i pošalje ih na mail naše institucije, ali posle toga ima svakako obavezu da izvrši njihovo dostavljanje prema prethodno opisanim pravilima, to jest da omogući dostavljanje i originala na uvid.

A uz to što prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju različite tipove kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava i uverenja, kao što su na primer saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i potvrda o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, oni takođe rade i prevod sa srpskog jezika na bosanski za sva lična i poslovna dokumenta (uverenje o državljanstvu, fakture, saobraćajna dozvola, lična karta, poslovni izveštaji, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, dozvola za boravak, osnivački akt preduzeća, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih i venčanih i druga).

Na zahtev klijenata, pomenuti stručnjaci mogu da urade i prevod u ovoj jezičkoj varijanti za bilo koji dokument koji je vezan za oblast prava (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i presude, licence, sudske tužbe, ugovori, sertifikati, sudska rešenja i odluke, tekovine Evropske Unije i ostala pravna akta), te mogu da izvrše i prevođenje sa srpskog jezika na bosanski kako za tehničku i medicinsku, tako i za građevinsku, odnosno za tendersku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga). Takođe, klijentima omogućuju da dobiju u optimalnom roku i kompletno obrađen bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i druga), kao i onih dokumenata koja se isključivo odnose na oblast nauke, poput na primer naučnih patenata ili rezultata naučnih istraživanja, ali i mnogih drugih. Naravno, sudski tumač i prevodilac, po potrebi rade i prevod sa srpskog jezika na bosanski za naučne projekte, te za seminarske i naučne radove, a obrađuju i mnoga druga dokumenta kako iz ovih oblasti tako, i iz mnogih drugih koje sada nismo nabrojali.

Isto tako je vrlo važno da klijenti znaju i to da naši stručnjaci mogu da pristupe profesionalnoj obradi i internet sajtova, odnosno softvera, kao i web kataloga, ali i online prodavnica i svih ostalih web materijala. A među usluge koje naši stručnjaci takođe mogu da pruže spadaju i prevodi sa srpskog jezika na bosanski za sve sadržaje koji spadaju u oblast književnosti (poezija, romani, proza, beletristika i drugi), ali i onih koji se odnose na marketing (reklamni flajeri, PR tekstovi, brošure, vizit kartice, plakati, katalozi i ostali).

Naši klijenti mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiju profesionalno prevedene i tekstove koji se odnose na bilo koju oblast i to kako stručne, isto tako i popularne, te po potrebi sudski tumač i prevodilac obrađuju i udžbenike, ali i časopise svih vrsta, kao i članke iz novina. Specijalizovani smo i za kompletnu obradu kako filmova različitih vrsta (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), tako i reklamnih poruka, a zatim i različitih tipova emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i ostale), te serija i svih drugih video, ali isto tako i audio sadržaja. A ovde ćemo posebno napomenuti da su u našem timu i titleri, koji mogu da pruže svoje usluge, ali uz titlovanje možemo da im ponudimo i sinhronizovanje pomenutih materijala za koje radimo prevod sa srpskog jezika na bosanski, a kako bi dobili njihovu kompletnu i kvalitetnu obradu.

Naši stručnjaci će u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i mnoge druge materijale, a njih mogu klijenti da nam pošalju mejlom, ali i da ih na potpuno istovetan način dobiju kada sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovom obradom.

U slučaju da je potrebno izvršiti usmeni prevod sa srpskog jezika na bosanski i to za ma koju vrstu događaja, naglasićemo da naši stručnjaci uz simultano prevođenje, mogu da pruže i usluge koje se odnose na konsekutivni, kao i na prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, tako da će biti u mogućnosti da odgovore na sve vrste događaja. A ako tim stručnjaka naše poslovnice, koji je zadužen za izradu ponude za ovu uslugu, bude procenio da je najbolje primeniti taj tip prevoda, klijenti mogu i da dobiju mogućnost da po vrlo dobrim uslovima iznajme opremu za simultano prevođenje, a koja je vrhunskog kvaliteta.

Prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih sa srpskog jezika na bosanski

Bilo koji klijent naše institucije kome je potreban prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa srpskog na bosanski jezik mora da zna da mu mi omogućujemo i overu tako urađenog prevoda i to od strane ovlašćenog sudskog tumača, a kako bi mogao prevedenu ukrštenicu da koristi gotovo odmah i u praksi.

Izuzev krštenice, prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika obrađuju i izvod iz knjige venčanih, odnosno umrlih, kao i pasoš i ličnu kartu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, a zatim i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Takođe, oni će i da izvrše i prevođenje sa srpskog na bosanski jezik za rezultate naučnih istraživanja, ali isto tako i za naučne patente, odnosno za naučne radove i za ma koji drugi dokument koji se odnosi na oblast nauke. A u ponudi usluga koje sudski tumači i prevodioci vrše isto tako po zahtevu klijenata se nalaze i prevodi sa srpskog na bosanski jezik, a zatim i overa takvih prevoda za medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), te za sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest za bilo koju vrstu potvrda i izjava, kao i saglasnosti, te uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i bilo koji drugi dokument ovog tipa).

Sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti i da u ovoj kombinaciji obrade kompletno sva dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica, a što uključuje obradu ne samo faktura i poslovnih izveštaja, odnosno poslovnih odluka, već i statuta preduzeća, a zatim i rešenja o osnivanju pravnog lica, te osnivačkih akata preduzeća i ostalih dokumenata ove vrste. Svakako ćemo se pobrinuti da izađemo u susret zahtevima i onih klijenata kojima su potrebni prevodi sa srpskog na bosanski jezik za građevinske projekte, ali i za bilo koji drugi dokument koji spada u građevinsku dokumentaciju, te po potrebi prevodimo i različita dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, ali i diplomski, odnosno seminarski radovi i druga dokumenta i sadržaji koji se tiču obrazovanja).

Uz to će prevodilac i sudski tumač da se pobrinu za obradu kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, tako i deklaracija proizvoda, odnosno uputstava za rukovanje, ali i svih ostalih dokumenata koja čine kako tehničku, isto tako i dokumentaciju za tendere. A u skladu sa potrebama radimo i prevod sa srpskog na bosanski jezik za sva pravna akta (sudske odluke, ugovori, sudske presude, licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe i ostala pravna akta).

Naša je obaveza da naglasimo da klijenti imaju obavezu dostavljanja na uvid originalnih dokumenata, ali i da je neophodno da samostalno izvrše proveru informacija koje se odnose na overu haškim, to jest Apostille pečatom.

Prevod web sajtova sa srpskog na bosanski jezik

Prevođenje internet sajtova sa srpskog jezika na bosanski se od strane naših stručnjaka vrši profesionalno, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade takođe primenjuju i ona pravila koja su vezana za optimizovanje tih materijala za pregledače, to jest rukovode se pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi značajno uticali na poboljšanje njihove pozicije u okviru interneta.

Svakako naši stručnjaci mogu da obrade i online prodavnice, ali i različite programe, a zatim i internet kataloge, aplikacije i ostale sadržaje koji su povezani sa oblašću interneta.

U našoj ponudi su i prevodi sa srpskog jezika na bosanski za tekstualne materijale, a nevezano za to koja je njihova tema, odnosno da li su namenjeni širem krugu čitalaca ili su stručni, te bez obzira kolika je njihova dužina i kompleksnost. A uz tekstove koji se bave temom ekonomije, politike, finansija, prava i bankarstva, sudski tumač i prevodilac takođe, po potrebi u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove vezane za oblast turizma, filozofije, menadžmenta i sociologije, odnosno marketinga, psihologije i građevinske industrije. Svakako će, kada je to potrebno klijentima da prevedu i tekstove koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i farmacije i obrazovanja, odnosno medicine, komunikologije i nauke, ali i informacionih tehnologija i svih ostalih nepomenutih grana i to kako prirodnih nauka, tako i društvenih. Klijenti kojima je potrebna obrada takvih sadržaja imaju pravo da nam ih na obradu pošalju mejlom, a kako bi što pre dobili njihov prevod sa srpskog jezika na bosanski.

Prevodilac i sudski tumač mogu za bilo koju vrstu događaja da primene i usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, a u zvaničnoj ponudi usluga koje nudimo klijentima se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što će naravno biti ponuđeno samo klijentima za čiji događaj će biti primenjena ta vrsta usluge. Preciznije, od svakoga kome je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog jezika na bosanski se svakako zahteva da dostavi informacije koje se odnose na organizaciju konkretnog događaja, to jest da stručni tim konkretne poslovnice Akademije Oxford informiše ne samo o njegovom trajanju i o broju učesnika, nego i o samoj organizaciji, te bi svakako trebalo da dostavi i podatke o prostoru u kome je predviđeno da bude konkretan događaj održan, jer na osnovu svih tih podataka se stiče uvid u odgovarajuću vrstu usmenog prevoda koja bi trebalo da bude primanjena.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na bosanski jezik

Uz prevod PR tekstova sa srpskog jezika na bosanski, naši stručnjaci mogu da obrade i ostale marketinške materijale, te da na zahtev klijenata prevedu kako reklamne plakate i letke, tako isto i brošure, bez obzira koliko su one kompleksne, odnosno reklamne flajere, kataloge i druge slične sadržaje, a možemo da im ponudimo i obradu vizit kartica i to po naročito pristupačnim uslovima. Napomenućemo da prevodilac i sudski tumač vode računa o primeni pravila takozvanog dobrog marketinga prilikom njihove obrade, tako da će klijenti sasvim sigurno biti zadovoljni izvršenim prevodima.

Među usluge koje naši stručnjaci takođe pružaju na zahtev klijenata spadaju i prevodi sa srpskog jezika na bosanski za književna dela, te oni po potrebi obrađuju i romane, ali i ostala prozna dela, odnosno beletristiku, a zatim i poetska književna dela i druga. A ako je potrebno oni mogu da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i udžbenike, kao i ilustrovane i stručne, odnosno dečije i druge vrste časopisa, ali i članke iz novina.

Posebno izdvajamo informaciju i da, na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe obradi različitih i video, ali i audio materijala, a zatim ćemo im ponuditi i uslugu njihovog titlovanja, te isto tako i sinhronizovanja, čime će klijenti dobiti njihovu kompletnu obradu, odnosno sadržaje koji su spremni za plasiranje na različitim medijima, u bioskopu ili na radiju, to jest gde god klijent zahteva. Uz reklamne poruke, informativne i zabavne emisije, odnosno igrane filmove, naši stručnjaci obrađuju i obrazovne emisije, a zatim i animirane i dokumentarne filmove, kao i crtane i ostale tipove bilo video ili audio sadržaja.

Pomenućemo i to da su u našem timu stručnjaci koji mogu da ponude klijentima uslugu redakture, a to znači da će lektori i korektori ispraviti greške u prethodno prevedenim materijalima bilo koje vrste i na taj način klijentima omogućiti da vrlo brzo dobiju kvalitetno obrađene sadržaje.

Prevodi sa bosanskog na srpski jezik

Iako će biti i onih koji će dovesti u pitanje činjenicu da uopšte postoji potreba da se sadržaj sa bosanskog jezika prevodi na naš, ko god je iole upoznat sa ovom temom zna da je to svakako i relativno često tražena usluga, te da se pristupa obradi sadržaja kao i kod drugih jezika. A tim pre što Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu zapošljava i one stručnjake čija je specijalnost upravo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na srpski, a uz to su u pitanju prevodioci i sudski tumači koji imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo, to možemo sa velikim procentom sigurnosti da kažemo da će oni kvalitetno obraditi u navedenoj jezičkoj kombinaciji bilo koju vrstu sadržaja za koju klijenti zahtevaju takvu vrstu prevoda.

Uz različite tekstualne materijale, koja god bila njihova tematika, namena, dužina i složenost, pomenuti stručnjaci obrađuju profesionalno i web sajtove, ali i online prodavnice, kao i sadržinu internet kataloga, a zatim softvere i sve ostale materijale koji su usko vezani za web. Isto tako, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata mogu da urade i prevod sa bosanskog jezika na srpski za književna dela i to ne samo za beletristiku, već i za romane, a zatim i za poetska, kao i prozna i sva ostala dela književnosti.

Sem toga, oni obrađuju i sadržinu ilustrovanih časopisa, odnosno dečijih i naučnih, ali i članke iz novina, kao i udžbenike i to ma koliko da je njihova tematika kompleksna. U našoj zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na srpski za bilo koju vrstu materijala koja je vezana za oblast marketinga, tako da prevodioci i sudski tumači uz kataloge, brošure i plakate, mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i reklamne flajere, a zatim i PR tekstove, letke, vizit kartice i ostale sadržaje čije je prvenstvena namena reklamiranje. Takođe će da prevedu i ma koju vrstu audio ili, pak video sadržaja, te će zainteresovanim klijentima da ponude i uslugu kako titlovanja, tako i sinhronizovanja prevedenih sadržaja. Zahvaljujući svemu tome će svaki zainteresovani klijent da dobije kompletno obrađene serije i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, informativne emisije i dokumentarne filmove, kao i dečije i zabavne, ali i obrazovne emisije, te animirane i crtane filmove, kao i ostale i video i audio sadržaje.


Prevođenje sa bosanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na bosanski

Ukoliko je potrebno, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika mogu da izvrše i usmeni prevod, to jest da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivno ili simultano prevođenje sa bosanskog jezika na srpski. Napominjemo da se svaka od ovih usluga mora primeniti na događaj koji je jasno definisan, tako da klijent ima obavezu pre pripreme ponude da dostavi sve potrebne informacije o konkretnom događaju, jer ćemo mu mi omogućiti takođe i da izvrši po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U obavezi smo da naglasimo da sve pomenute sadržaje za koje su vam potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na srpski možete da nam pošaljete preko mejla na obradu, a ako vam baš taj način najviše odgovara, te se podrazumeva i da po završetku njihove obrade imate mogućnost da ih na isti način preuzmete, a kako bismo čitav postupak učinili što jednostavnijim i bržim.

Vrlo je važno da naglasimo i to da naši stručnjaci omogućuju svakome ko ima potrebu za tim da dobije profesionalan prevod sa bugarskog jezika na srpski za dokumentaciju bilo koje vrste ili dokumenata, a ta usluga uključuje i overu urađenog prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača. Samo zato se i zahteva da svaki klijent kome je ta usluga potrebna, na uvid sudskom tumaču priloži i originalna dokumenta za koja zahteva obradu, jer sudski tumač prvo mora da uporedi originalan i preveden dokument, pa tek ako je uveren da je njihova sadržina potpuno ista, on ima pravo da izvrši overu. A ako se bude desilo da uoči određene razlike, obavezan je da u toj situaciji klijentu predloži uslugu redakture, a takođe tu uslugu će izvršiti profesionalni korektor i lektor, koji su zaposleni u našem timu i na taj način omogućiti da se pristupi obradi konkretnog dokumenta bez poteškoća.

Svi klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije moraju da znaju da postoji mogućnost da dokumenta donesu oni lično u jednu od naših poslovnica, te da mogu da ih pošalju preko kurirske službe, ali i da to isto mogu da učine slanjem preporučene pošiljke, a preko „Pošte Srbije“.

Ako se bude dogodilo da su nekome prevodi sa bosanskog jezika na srpski potrebni po hitnom postupku za određeni dokument, dozvolićemo im da ih prvo pošalju na naš mail, a kako bi na taj način omogućili da sudski tumač i prevodilac u što kraćem roku počnu da ih obrađuju, stim da imaju dužnost da odmah posle toga pristupe i dostavljanju originala, a oprema unapred opisanim načinima.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, takođe može biti izvršeno na nekoliko načina, tako da svaki pojedinačni klijent bira da li želi da ih lično preuzme u prostorijama naše poslovnice ili mu više odgovara da ih dobije isporučena na adresu. A ako bude izabrao drugu ponuđenu opciju, treba da zna da tu uslugu mora da plati u skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe, koja će i da mu dostavi dokumenta, te da je neophodno da direktno kuriru izvrši plaćanje.

Naglasili bismo i to da u praksi ima dokumenata za koja obrada koju nudimo nije zadovoljavajuća sa pravnog aspekta, jer je neophodno na njih staviti specijalan pečat koji nosi naziv haški, to jest koji se naziva i Apostille. Takođe je važno da klijenti znaju da naši prevodioci i sudski tumači ne rade tu vrstu overe, te da postoje nadležne službe naše zemlje koje su za nju zadužene, tako da je potrebno u okviru njih da zatraže sve potrebne informacije. A pod tim informacijama se prvo smatra ona koja se odnosi na potrebu stavljanja haškog pečata, pošto ne zahtevaju sva dokumenta za koja se radi prevod sa bosanskog jezika na srpski tu overu, te ako je neophodno izvršiti je, tada klijent mora da pita da li se pomenuti pečat stavlja tek po završetku obrade određenog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga. Pribavljanjem svih tih informacija će klijent značajno da dobije na vremenu, jer će znati prvo gde treba da odnese dokument na obradu, a potom i na koji način ona funkcioniše. Naime, ako se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda radi prevođenje sa bosanskog jezika na srpski za dokument, tada su prevodioci i sudski tumači dužni da prevedu ne samo sadržinu dokumenta, već i ovog pečata, pa se tek posle svega toga radi i overa sudskog tumača, što zapravo znači da taj postupak svakako mora da traje duže nego onaj koji se smatra uobičajenim. Pod tim se misli da se radi prvo prevod dokumenta, a on se zatim i overava pečatom sudskog tumača i na kraju se nosi u nadležne institucije da bi na njega bio zvanično stavljen haški pečat.

Naši stručnjaci u navedenoj varijanti jezika mogu zaista da prevedu bilo koji tip dokumenata i dokumentacija, tako da klijenti uz prevod sa bosanskog jezika na srpski za sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, radna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, krštenica, venčani list, vozačka dozvola, umrlica i druga), mogu da dobiju i kompletno obrađena sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što se prvenstveno odnosi na različite tipove kako potvrda, tako i izjava i uverenja, odnosno saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

A oni će, naravno po potrebi da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na srpski za medicinsku, ali i za građevinsku, tendersku, tehničku i poslovnu dokumentaciju, to jest da obrade kako lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako i građevinske projekte, a zatim i fakture i poslovne odluke, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda i poslovne izveštaje, ali isto tako i uputstva za rukovanje i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nisu pomenuta, a svrstavaju se u ma koju od navedenih vrsta dokumentacija.

Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da u ovoj jezičkoj varijanti obrade i bilo koji dokument koji se na oblast nauke ili obrazovanja odnosi, a što osim obrade svedočanstava o završenim razredima osnovne škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te prepisa ocena, takođe uključuje i prevođenje sa bosanskog jezika na srpski za potvrde o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ali i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, stim da mogu klijentima da ponude i obradu kako seminarskih radova, tako i naučnih, ali i diplomskih.

Onda kada je to potrebno klijentima, radimo i prevod sa bosanskog jezika na srpski za različita pravna akta i to kako za punomoćje za zastupanje, licence i ugovore, tako i za sertifikate i tekovine Evropske Unije, odnosno za sudske presude i rešenja, ali i za sudske odluke, te žalbe i ostala dokumenta koja se tiču kako oblasti prava, isto tako i oblasti sudstva.

Iako nismo pomenuli sva dokumenta za koja nudimo obradu u navedenoj kombinaciji jezika, činjenica je da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da urade prevod sa bosanskog jezika na srpski za apsolutno bilo koji dokument, a zatim će da izvrše i njegovu overu u skladu sa pravilima.

Prevod lekarskih nalaza sa bosanskog jezika na srpski

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi lekarskih nalaza sa bosanskog na srpski jezik, u svim našim poslovnicama dobijaju i njihovu kompletnu obradu, a ona podrazumeva i overavanje prevedenih dokumenata i to od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Samim tim što pristupamo njihovoj obradi na profesionalan i zakonom određen način, naši klijenti u optimalnom roku dobijaju kvalitetno i kompletno obrađene sadržaje, jer su tako prevedena dokumenta spremna za upotrebu, a budući da se smatraju pravno važećim. A osim lekarskih nalaza, oni mogu da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja čine deo medicinske dokumentacije.

Prevodilac i sudski tumač isto tako rade i prevod sa bosanskog na srpski jezik za poslovnu dokumentaciju (godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća i druga), a po zahtevu klijenata u navedenoj kombinaciji jezika kompletno obrađuju i brojna dokumenta koja su za oblast kako obrazovanja, tako i nauke vezana (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju i sva ostala).

Pored toga, sudski tumači i prevodioci rade i prevod sa bosanskog na srpski jezik za uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, ali i za pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno radnu dozvolu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, te za venčani list i za sva ostala lična dokumenta.

Među usluge za koje smo specijalizovani spadaju i prevodi sa bosanskog na srpski jezik za različite vrste uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, kao i potvrda, tako da naši stručnjaci mogu da kompletno obrade uverenja o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o redovnim primanjima i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Pomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obrađuju i sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i presude, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, licence, ugovori i druga), a isto tako rade i prevod sa bosanskog na srpski jezik za građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za deklaracije proizvoda, kao i za različita dokumenta koja čine kako tendersku, tako i tehničku, ali i građevinsku dokumentaciju.

Trebalo bi da apsolutno bilo koji klijent kome su potrebni prevodi sa bosanskog na srpski jezik za neki od navedenih dokumenata ili bilo koji drugi zna i to da je njegova obaveza da dostavi na uvid originalna dokumenta, te isto tako da treba da proveri sve što je vezano za overavanje takozvanim haškim ili Apostille pečatom, pošto sudski tumači i prevodioci zaposleni u okviru poslovnica Akademije Oxford nemaju ovlašćenja da tu vrstu overe izvrše ako je potrebno.

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa bosanskog na srpski jezik

Ne samo da ću prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata da urade prevod ilustrovanih časopisa sa bosanskog jezika na srpski, nego će oni po potrebi da obrade i stručne časopise, ali i mnoge druge vrste. Pomenućemo i to da oni mogu da prevedu, takođe i članke iz novina, ali i različite tipove udžbenika.

Svakako ćemo klijentima ponuditi i prevođenje sa bosanskog jezika na srpski za književna dela i to bilo koje vrste, a izuzev beletristike i romana, ta usluga uključuje obradu i svih poetskih, odnosno proznih dela. Zainteresovane klijente kod nas očekuje i kompletna obrada svih vrsta ne samo video materijala, već i audio a ona osim njihovog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, uključuje i uslugu sinhronizovanja, te naši klijenti mogu da dobiju i titlovanje prevedenih materijala. A pored toga što će sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade animirane i igrane filmove različitog žanra, odnosno serije i reklamne poruke, oni će takođe klijentima da ponude i kompletnu obradu kako crtanih, tako i animiranih filmova, ali isto tako i informativnih emisija, te svih onih koje imaju zabavni karakter, kao i svih ostalih i audio i video materijala.

Kada naši klijenti organizuju bilo koju vrstu događaja za koju im je potrebno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na srpski moraju znati da prevodilac i sudski tumač, čija je to specijalnost vrše sve tri vrste ove usluge, a to znači da uz simultano prevođenje u navedeno jezičkoj varijanti oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na srpski, kao i konsekutivni prevod. Priprema ponude za ovu vrstu usluge iziskuje i da klijenti dostave nama sve važne informacije, to jest da nam daju podatke o trajanju određenog događaja, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude organizovan, odnosno da nas informišu i o broju učesnika, ali i da nam dostave mnoge druge podatke koji će nam koristiti kada budemo odlučivali koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda može adekvatno da ispuni zahteve konkretnog događaja. A u onim situacijama kada naši stručnjaci budu doneli odluku da bude primenjeno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na srpski, ponudićemo im i to po izuzetno povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta.

Prevod političkih tekstova sa bosanskog jezika na srpski

Kako stručne tekstove iz oblasti politike, tako i popularne, po potrebi mogu da obrade prevodilac i sudski tumač koji su stalni članovi tima poslovnica Akademije Oxford. A sem njih, oni takođe obrađuju i tekstove ekonomske i psihološke tematike, ali i sve one koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, turizma i menadžmenta, te građevinske industrije, marketinga i psihologije, kao i one koji su vezani za oblast medicine, sociologije, obrazovanja i svih ostalih grana što društvenih, što prirodnih nauka. Napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa bosanskog na srpski jezik za ovakve sadržaje mogu da nam ih dostave na najjednostavniji način, odnosno da ih skeniraju i pošalju preko mejla, te isto tako mogu i da ih dobiju pošto naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom.

U skladu sa zahtevima, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, a što između ostalog uključuje obradu kako reklamnih letaka i vizit kartica, odnosno PR tekstova, tako isto i brošura, kao i plakata, te reklamnih flajera, kataloga i svih ostalih vrsta materijala čija je primarna namena usmerena na reklamiranje. Ipak, vrlo je važno da napomenemo da oni stručnjaci koji se bave upravo obradom ovakvih materijala, tom poslu pristupaju maksimalno profesionalno, a što znači da ih prevode u skladu sa smernicama koje navodi dobri marketing. Oni na taj način svim potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik srpski omogućuju da se na primeren način upoznaju sa onim što se kroz ove sadržaje reklamira.

Korektori koji su u našem timu, kao i profesionalni lektori koji isto čine deo tima apsolutno svake naše poslovnice, zainteresovanim klijentima omogućuju da dobiju po vrlo povoljnoj ceni i uslugu koja podrazumeva redakturu. Ta usluga se uvek primenjuje na one materijale za koje su prevodi sa bosanskog na srpski jezik pre toga urađeni, ali konkretni sadržaji nisu obrađeni na profesionalan način.

U one usluge koje sudski tumač i prevodilac takođe pružaju klijentima, spadaju i profesionalni prevodi sa bosanskog na srpski jezik za web sajtove, ali i za sve ostale sadržaje koji su na neki način povezani sa internetom. A to znači da će naši stručnjaci tokom obrade ne samo sajtova, nego i online prodavnica, odnosno softvera ili web kataloga, te mnogih drugih sličnih materijala, svakako primeniti i pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), a kada je to u skladu sa konkretnim sadržajima. Zahvaljujući takvom pristupu, odnosno načinu obrade, svi prevedeni internet materijali se u optimalnom roku nalaze u samom vrhu web pregledača, a što se i smatra jednim od osnovnih ciljeva obrade ovakvih sadržaja.

Prevod sa bosanskog na druge jezike


Prevodilac za bosanski jezik

Prevodilac za bosanski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za bosanski jezik

Vidi više o prevodiocu za bosanski jezik >>>


Sudski tumač za bosanski jezik - Akademija Oxford

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bosanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje