Prevajanja materialov iz albanskega v angleški jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so strankam dostopne tudi storitve, ki se nanašajo na prevajanje materialov iz albanskega v angleški jezik. Ko rečemo, da pri nas v tej kombinaciji jezikov lahko dobite prevajanje absolutno vseh vsebin, mi to zares tudi mislimo, ker poleg dokumentov, za katere se hkrati tudi najpogosteje zahteva obdelava, naši prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi številne druge vsebine. To pa pomeni, da med drugim prevajamo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike, tako tiste, ki so povezane s področjem prava, financ, ekonomije, politike in bančništva kot tudi tista besedila, ki obdelujejo temo s področij ekologije in varstva okolja, medicine, turizma in komunikologije oziroma menedžmenta, gradbene industrije ter spleta, farmacije, marketinga in številnih drugih področij.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani oziroma vseh ostalih spletnih vsebin, kot so katalogi in prodajalne pa tudi programska oprema. Na zahtevo strank obdelujemo tudi učbenike oziroma dela književnosti kot tudi časopisne članke ter različne vrste revij, prevajamo pa tudi reklamna sporočila oziroma serije, igrane, dokumentarne pa tudi risane in animirane filme kot tudi informativne oddaje. Vse navedeno je samo del bogate ponudbe vsebin, ki jih prevajamo iz albanskega v angleški jezik, poleg tega pa vam lahko ponudimo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford so specializirani tudi za tolmačenje iz albanskega v angleški jezik, lahko pa izvajamo tudi redakcijo vseh materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov. Kar zadeva tolmačenje, pa poleg simultanega izvajamo tudi šepetano tolmačenje pa tudi konsekutivno kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, s tem pa mislimo predvsem na kataloge in brošure, čeprav na vašo zahtevo prevajamo tudi plakate, vizitke oziroma PR članke ter reklamne letake in zloženke.


Prevajanje iz albanskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v albanski jezik

Posebej smo ponosni na dejstvo, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da strankam poleg same storitve prevajanja dokumentov, ponujamo tudi njihovo overitev z žigom uradne osebe oziroma sodnega tolmača. To pa pravzaprav pomeni, da vse zainteresirane stranke lahko na enem mestu dobijo dokument, ki je pravno veljaven. Ne smete pozabiti tudi tega, da zakon za določene dokumente zahteva še eno vrsto overitve in to s posebnim žigom, ki ga lahko dobite v okviru okrožnih sodišč v naši državi. Ta vrsta overitve vključuje overitev z Apostile oziroma haškim žigom, ki poteka pred ali po overitvi sodnega tolmača. Zato je potrebno, da se stranke pravočasno pozanimajo o tem, ali se za njihove dokumente zahteva ta žig, saj s haškim žigom opremljajo samo določeni dokumenti. Če obstaja potreba tudi za to vrsto overitve, potem morajo izvedeti tudi to, ali poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom ali pa neposredno pred tem.

Da bi v celoti spoštovali z zakonom predpisan postopek prevajanja in overitve dokumentov, nam morate na vpogled dostaviti izvirnike. Ko sodni tolmač konča njihovo primerjanje s prevodi, lahko opravi overitev v skladu z zakonskimi določbami. Seveda obstajajo tudi primeri, ko ne more opraviti overitve, ker se izvirnik in njegov prevod iz albanskega v angleški jezik ne ujemata, pa se tedaj izvaja redakcija vsebin. Ta storitev je dostopna v naši poslovalnici, potem pa se prevod lahko brez težav overi.

Prevajanje dokumentov iz albanskega v angleški jezik med drugim vključuje osebne in poslovne pa tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in tiste, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem. Poleg prevajanja potnega lista in osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdila o stalnem prebivališču iz albanskega v angleški prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, prometno in dovoljenje za prebivanje ter vozniško in delovno kot tudi fakture, poslovna poročila in odločitve ter statute in ustanovitvene akte podjetja, bilance stanja in uspeha, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in druge osebne in poslovne dokumente.

Obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvene patente oziroma potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi kot tudi soglasja za zastopanje in ostale dokumente te vrste. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vse pravne akte kot so: pravni red Evropske Unije, vse vrste licenc pa tudi sodne sklepe, tožbe in odločitve oziroma pritožbe in odločitve kot tudi pooblastila za zastopanje in certifikate.

Stranke nam dokumente lahko prinesejo osebno v našo poslovalnico oziroma jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa preko kurirske službe. Mi jim obdelane dokumente lahko dostavimo na naslov, lahko pa jih prevzamejo osebno v naši poslovalnici. Dostava na naslov vključuje dodatne stroške, ker njena cena ni vračunana v osnovno, pa se zaračunava pri prevzemanju, in to po ceni kurirske službe. Vsebine, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, stranke lahko pošljejo pa tudi dobijo prevedene na elektronski naslov. Kadar gre za nujno prevajanje iz albanskega v angleški jezik, dokumente lahko najprej dostavite skenirane na elektronski naslov, izvirnike pa morate naknadano dostaviti na vpoged, na najhitrejši možni način.

Prevajanje faktur in poslovnih odločitev iz albanskega v angleški jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje faktur in poslovnih odločitev iz albanskega v angleški jezik ga lahko dobijo v okviru poslovalnice Akademije Oxford. Poleg njih prevajamo tudi ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma letna in revizijska poročila pa tudi ostale poslovne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi potni list, potrdilo o državljanstvu pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico kot tudi vse vrste dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje) pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste soglasij, izjav in potrdil kot tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze te vse ostale vrste sodnih odločitev pa tudi tožbe, sodbe in pritožbe oziroma certifikate, pooblastila za zastopanje, licence in druge pravne akte.

Znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente kot tudi diplomske in seminarske naloge ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet, prav tako obdelujemo na vašo zahtevo in izvajamo njihovo prevajanje iz albanskega v angleški jezik. Naši strokovnjaki obdelujejo tudi zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo, gradbene projekte, deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki jih nismo navedli in sestavljajo medicinsko, gradbeno, tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo.

Prav zato, ker so v ekipi Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz albanskega v angleški jezik, dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevoda, dobijo tudi dokument, ki je overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Takšen dokument je pravno veljaven, tako da ga lahko predate katerikoli pristojni službi. Vaš obveznost je samo, da nam na vpogled dostavite izvirnike kot tudi, da v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu opravite vsa potrebna preverjanja o tem, ali je za vaše dokumente potrebna tudi posebna vrsta žiga, ki se imenuje Apostile ali haški žig. Če je treba opraviti tudi to overitev, potem morate vprašati tudi to, ali le-ta poteka pred oziroma po prevajanju in overitvijo sodnega tolmača.

Prevajanje informativnih oddaj iz albanskega v angleški jezik

Kadar gre za prevajanje informativnih oddaj iz albanskega v angleški jezik, so le-te lahko tako radijske kot tudi televizijske, pri pa nas lahko dobite tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Poleg informativnih, prevajamo tudi zabavne pa tudi izobraževalne ter otroške oddaje kot tudi radijska in televizijska reklamna sporočila oziroma serije in vse vrste filmov (igrani, dokumentarni, animirani, risani in ostali).

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz albanskega v angleški jezik za vse tiste vsebine, ki so povezani s področjem spleta (spletne strani, spletne prodajalne, katalogi, aplikacije, programi in ostalo). Pri obdelavi teh vsebin se implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se prevedenim materialom ponuja priložnost, da se zelo hitro pojavijo v samem vrhu spletnega iskanja. Prav tako prevajamo tudi romane oziroma dela poezije in proze kot tudi beletrijo ter učbenike.

Izvajamo tudi storitev redakcije tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, vendar tega ni storil profesionalno, tako da bosta lektor in korektor opravila vse potrebne popravke, da bi prevedena vsebina ustrezala visoki kakovosti prevajalske stroke. V odvisnosti od vaših potreb, vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz albanskega v angleški jezik za časopisne članke oziroma ilustrirane, strokovne, otroške in ostale vrste revij.

Prevajanje besedil iz albanskega v angleški jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz albanskega v angleški jezik za besedila kateregakoli namena, kompleksnosti oziroma tematike, nimate absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, ker so naši prevajalci in sodni tolmači dovolj usposobljeni, da prevajajo tudi besedila s področij politike, bančništva, ekonomije, prava, filozofije in medicine pa tudi tista, ki se nanašajo na področja informacijskih tehnologij, turizma, komunikologije, izobraževanja ter gradbene industrije, ekologije in varstva okolja oziroma katerekoli druge veje naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Kar zadeva te vsebine, je zelo pomembno poudariti, da jih lahko dostavite tudi po elektronski pošti, s čimer boste prihranili veliko tako svojega kot tudi našega časa, glede na to, da na enak način lahko dobite tudi obdelane materiale.

Ko organizirate katerikoli dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz albanskega v angleški jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki bodo v skladu z zahtevami samega dogodka uporabili katerokoli vrsto tolmačenja (konsekutivno, simultano, šepetano tolmačenje. Da bi lahko na ustrezen način prilagodili ponudbo, nam morate dostaviti informacije o njegovi organizaciji kot tudi podatke o prostoru, v katerem bo potekal oziroma o številu udeležencev in predvidenem trajanju. Potem ko je za določene dogodke predvidena prav ta vrsta tolmačenja, strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz albanskega v angleški jezik

  • Iz albanskega v angleški 15 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!