Prevajanje iz albanskega v japonski jezik


Ker so v ekipi Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači za albanski oziroma japonski jezik, lahko vse zainteresirane stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz albanskega v japonski jezik in to za vse vrste vsebin.

Najpogostejše zahteve naših strank se nanašajo na obdelavo osebnih dokumentov, čeprav prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi poslovne in pa dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi vse vrste dokumentacij (gradbeno, tehnično, medicinsko, razpisno in druge). Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v japonski jezik za pravni red Evropske Unije oziroma licence, sodne odločitve, sklepe, pritožbe, tožbe in sodbe ter pooblastila za zastopanje, certifikate in druge pravne akte.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebno izkaznico, delovno dovoljenje kot tudi vozniško in dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi vse ostale osebne dokumente. Prevajamo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, s tem pa mislimo predvsem na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in višini dohodkov oziroma soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu pa tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav. Če je to potrebno, iz albanskega v japonski jezik prevajamo tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo, deklaracije izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma dokumente, ki sodijo med medicinsko, gradbeno, tehnično ali razpisno dokumentacijo.


Prevajanje iz albanskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v albanski jezik

Kar zadeva storitev, ki vključuje obdelavo vseh vrst dokumentov ali dokumentacije, stranke morajo vedeti, da jih poleg prevajanja iz albanskega v japonski jezik pričakuje tudi njihova overitev s strani sodnega tolmača, s čimer jim se ponuja priložnost, da maksimalno varčujejo s svojim časom pa tudi denarjem, ker v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobijo tako prevajanje kot tudi overitev dokumentov. Samo dokument, ki poseduje žig sodnega tolmača, je tudi pravno veljaven in se s samim lahko uporablja ob vsaki priložnosti. V okviru tega postopka je izjemno pomembno, da stranke morajo na vpogled dostaviti izvirnike in dobijo tudi informacije o tem, ali je za konkretne dokumente potrebna tudi overitev z Apostile žigom. Vse potrebne informacije o overitvi s haškim (Apostile) žigom boste dobili na okrožnem sodišču, ki je za to overitev pristojno, pomembno pa je izvedeti tudi to, ali overitev s haškim žigom poteka pred ali po overitvi s strani sodnega tolmača.

Poleg možnosti, da nam dokumente na prevajanje osebno prinesete v poslovalnico, jih lahko pošljete tudi preko kurirske službe ter priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Na elektronski naslov nam jih lahko pošljete samo tedaj, ko vam je njihovo prevajanje potrebno zelo hitro, toda kljub temu ste potem dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike, in to na najhitrejši možni način. Druge vsebine oziroma tiste, za katere se ne izvaja overitev, nam lahko pošljete po elektronski poti oziroma na elektronski naslov, na enak način pa jih lahko dobite tudi po obdelavi.

Dostavljanje obdelanih dokumentov vključuje pošiljanje na naslov stranke ali pa osebno prevzemanje v naši poslovalnici, toda storitev dostave na naslov se zaračunava ločeno od storitve prevajanja in overitve in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba, ki vam tudi dostavlja dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale vrste vsebin. S tem mislimo na tiste, ki so povezane s področjem spleta pa tudi reklamne materiale oziroma književna dela vseh vrst kot tudi učbenike. Na vašo zahtevo iz albanskega v japonski jezik prevajamo tudi časopisne članke oziroma strokovne in poljudne časopise kot tudi besedila različnega obsega in namena oziroma tematike. Filozofija, turizem, znanost, farmacija, psihologija, sociologija, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, finance, ekonomija, politika, bančništvo, pravo, medicina, menedžment in marketing so samo nekatera področja, na katera se lahko nanaša tema besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz albanskega v japonski jezik.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi prevajanje filmov pa tudi serij oziroma zabavnih, informativnih kot tudi otroških in izobraževalnih oddaj, televizijskih reklamnih sporočil pa tudi tistih, ki bodo predvajana na radijskih postajah. Ko je to potrebno, poleg prevajanja iz albanskega v japonski jezik izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, tako da v odvisnosti od vaših pa tudi zahtev samega dogodka izvajajo simultano in konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. Tedaj, ko to zahteva sam dogodek, vam lahko po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, prevajalci in sodni tolmači pa posebno pozornost namenjajo obdelavi plakatov, katalogov, brošur oziroma PR člankov, zloženk in letakov in temu, da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo te vsebine, na ustrezen način prilagodijo duhu japonskega jezika.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz albanskega v japonski jezik

Na vašo zahtevo obdelujemo vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja oziroma podjetnika, tako da vam ponujamo prevajanje poslovnih odločitev in faktur ter vseh vrst pogodb kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenih aktov podjetja, iz albanskega v japonski jezik pa lahko opravimo prevajanje tudi za vse vrste poslovnih poročil. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam kot tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

V skladu z vašimi zahtevami vam lahko ponudimo tudi obdelavo pravnega reda Evropske Unije oziroma licenc, pooblastila za zastopanje ter sklepa o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste sodnih odločitev, pritožb, tožb in sklepov pa tudi certifikate.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo Specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma gradbene projekte, navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo in izvajamo njihovo overitev.

Prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford iz albanskega v japonski jezik prevajajo tudi delovno dovoljenje oziroma osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje, potni list ter potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in druge osebne dokumente. Stranke, ki jim je v tej kombinaciji jezikov potrebno prevajanje poslovnih pa tudi katerikoli drugih dokumentov morajo vedeti tudi to, da jih v okviru naše poslovalnice pričakuje njihova kompletna obdelava, ki vključuje najprej prevajanje iz albanskega v japonski jezik in zatem tudi overitev s strani pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač. Tako svojim strankam omogočamo, da v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki ga lahko takoj uporabljajo kot tudi vsak drug pravno veljavni dokument. Pomembno je samo, da stranke morajo na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi postopek potekal v skladu z zakonom, prav tako pa morajo v okviru za to pristojnega sodišča, pridobiti tudi vse informacije o tem, ali je za njihove dokumente potrebna tudi posebna vrsta overitve oziroma Apostile (haški) žig.

Prevajanje spletnih katalogov iz albanskega v japonski jezik

Pri nas vas pričakuje profesionalno prevajanje spletnih katalogov iz albanskega v japonski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi spletne strani oziroma spletne prodajalne in programsko opremo (programi in aplikacije). Profesionalno prevajanje spletnih vsebin vključuje implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se prevedeni materiali kakovostno optimizirajo za Splet, kar jim se omogoča, da poboljšajo svoje mesto v okviru globalnega iskanja.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za strokovna besedila ali pa za tista, ki so namenjena plasiranju v javnosti. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji medicine, filozofije, ekologije in varstva okolja oziroma farmacije, znanosti in izobraževanja, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, povezane s področji informacijskih tehnologij, marketinga, gradbene industrije pa tudi bančništva, ekonomije, financ in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Reklamne letake in zloženke oziroma brošure, PR članke, plakate in vizitke pa tudi kataloge storitev in izdelkov prav tako prevajamo v tej kombinaciji jezikov, in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil marketinga. To pa pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za njihovo prevajanje iz albanskega v japonski jezik, reklamno sporočilo v celoti prilagodili duhu ciljanega jezika, tako da bodo strankam, ki jim je japonski materni jezik, ponudili priložnost, da se na najboljši možni način seznanijo z izdelki ali storitvami, ki se reklamirajo in jih začnejo kupovati oziroma uporabljati.

Prevajanje serij iz albanskega v japonski jezik

Iz albanskega v japonski jezik prav tako prevajamo vse vrste serij, lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo dokumentarnih, igranih, risanih in animiranih filmov. Prevajalci in sodni tolmači bodo opravili tudi prevajanje televizijskih pa tudi radijskih reklamnih sporočil ter zabavnih, izobraževalnih, informativnih in otroških pa tudi ostalih vrst oddaj. Posebej smo ponosni na dejstvo, da so v naši ekipi profesionalni podnaslavljalci in igralci, zadolženi za sinhronizacijo prevedenih vsebin, tako da strankam na enem mestu ponujamo kompletno obdelavo vseh omenjenih in številnih drugih vrst video oziroma zvočnih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford lahko izvajajo tudi tolmačenje iz albanskega v japonski jezik, tako simultano oziroma šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam lahko po najugodnejših cenah na tržišču ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V isti kombinaciji jezikov obdelujemo tudi učbenike oziroma književna dela vseh žanrov (beletrija, proza, poezija, romani in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa iz albanskega v japonski jezik prevajajo tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij.

Cena prevajanja iz albanskega v japonski jezik

  • Iz albanskega v japonski 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!