Prevajanja materialov iz albanskega v španski jezik


Prevajalski center Akademije Oxford izvaja storitev, ki se nanaša na prevajanje iz albanskega v španski jezik. Za zagotavljanje te storitve so zadolženi sodni tolmači in prevajalci, tako da bodo vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, dobile njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tako prevajanje kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Žig sodnega tolmača na dokumentu potrjuje, da je prevod v celoti enak izvirniku, in da se kot takšen lahko preda katerikoli službi, ko je to potrebno.

Prav tako je zelo pomembno, da stranke vedo, da zakon zahteva tudi overitev s haškim ali Apostile žigom, ki ne velja za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon. Zato se stranke morajo stranke najprej pozanimati o overitvi s tem žigom, saj vse potrebne informacije lahko dobijo samo v okviru okrožnih sodišč po vsej Sloveniji. Prav od teh informacij je odvisno, kako bo potekala obdelava dokumentov, ker za nekatere dokumente ta overitev poteka pred, medtem ko za druge poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom.

Pošiljanje dokumentov na prevajanje lahko poteka preko kurirske službe ali pa “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko, imate pa tudi možnost, da jih osebno prinesete v našo poslovalnico. Če imate potrebo za prevajanjem iz albanskega v španski jezik v posebej kratkem roku, nam lahko dokumente najprej pošljete na elektronski naslov, potem pa nam naknadno v čim krajšem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled. Po koncu obdelave dostavljenih, tako osebnih kot tudi poslovnih dokumentov oziroma različnih vrst dokumentacije (tehnične, razpisne, medicinske, gradbene in druge) jih stranke lahko prevzamejo osebno v naši poslovalnici ali pa jih dobijo preko kurirske službe na določen naslov. Ta storitev se zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve, in to po ceniku službe, ki izvaja dostavo.


Prevajanje iz albanskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v albanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so prepisi ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih oziroma predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela kot tudi znanstveni patenti. Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz albanskega v španski jezik za pravni red Evropske Unije oziroma vse vrste pogodb, licenc in certifikatov kot tudi pooblastila za zastopanje, sodnih sklepov, tožb, sodb, pritožb in odločitev. Prevajamo tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje spletnih strani pa tudi aplikacij in programov oziroma spletnih prodajaln in katalogov kot tudi besedilnih vsebin iz različnih področij. Ekologija in varstvo okolja, turizem, komunikologija, medicina, filozofija, finance, sociologija, farmacija, izobraževanje, marketing, politika, pravo in menedžment so samo nekatera od področij, na katere se lahko nanaša tema teh besedil. Prav tako izvajamo tudi kompletno obdelavo video ter zvočnih materialov, tako da poleg prevajanja iz albanskega v španski jezik za igrane, risane, animirane in dokumentarne filme oziroma serije, reklamna sporočila in vse vrste oddaj, izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. V naši ekipi so tudi strokovnjaki, ki so specializirani za tolmačenje iz albanskega v španski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači v odvisnosti od zahtev samega dogodka izvajajo šepetano oziroma konsekutivno ali simultano tolmačenje.

Prav tako pa prevajamo plakate, reklamne letake in zloženke oziroma PR članke pa tudi brošure in kataloge storitev ali izdelkov, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, toda pri tem ni ugodil zahtevam prevajalske stroke.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz albanskega v španski jezik

Vse vrste potrdil oziroma potrdila pa tudi soglasja in izjave oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, na vašo zahtevo obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači in jih najprej prevedejo iz albanskega v španski jezik, zatem pa opravijo njihovo overitev.

Poleg potrdila o nekaznovanosti, prevajamo in overjamo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, o rednih prihodkih oziroma o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in ostale osebne dokumente. Prav tako prevajamo in overjamo tudi medicinsko, razpisno, tehnično pa tudi gradbeno ter poslovno dokumentacijo. Tako da pri nas lahko dobite prevajanje iz albanskega v španski jezik za zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov in gradbene projekte oziroma za osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi fakture in vse vrste poslovnih poročil oziroma za vse ostale dokumente, ki sestavljajo navedene dokumentacije.

Na vašo zahtevo obdelujemo tudi pravne akte, od pravnega reda Evropske Unije in pooblastila za zastopanje, preko certifikatov oziroma licenc, pa do vseh vrst sodnih sklepov, pritožb, tožb in sodb. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi dokumente, ki se prav tako predajajo pristojnim institucijam, povezani pa s področjema znanosti in izobraževanja. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatke k diplomi pa tudi na predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvene patente in dela kot tudi na rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge.

V naši poslovalnici dobite kompletno obdelavo vseh dokumentov, kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz albanskega v španski jezik, zatem pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Da bi postopek potekal v skladu z zakonodajo, ste nam dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, prav tako pa ste se dolžni v okviru pristojnega sodišča pozanimati o tem, ali je za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, potrebna overitev z Apostile žigom. Od te informacije je v veliki meri odvisen sam postopek prevajanja dokumentov, ker overitev s haškim žigom za nekatere dokumente poteka po, za druge pa po obdelavi s strani naših strokovnjakov. Od tega pa je tudi odvisno, ali stranka dokument najprej odnese v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa ga mora najprej odnesti na okrožno sodišče v svojem mestu, ki je pristojno za overitev z Apostile žigom.

Prevajanje PR člankov iz albanskega v španski jezik

PR članki predstavljajo enega od najsodobnejših načinov reklamiranja, ki jih prevajalci in sodni tolmači prevajajo iz albanskega v španski jezik. Ko je to potrebno, lahko obdelujejo tudi vse ostale vrste materialov s tega področja. To vključuje prevajanje reklamnih letakov, vizitk, katalogov, brošur in številnih drugih vsebin.

Na vašo zahtevo iz albanskega v španski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike, dolžine in namena. Tako da prevajamo besedila, ki bodo predstavljene javnosti pa tudi tista, ki so namenjena strokovnjakom za določena področja. Poleg medicinskih, izobraževalnih, znanstvenih, ekonomskih in političnih tem obdelujemo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področji komunikologije, turizma, gradbene industrije oziroma ekologije in varstva okolja pa tudi marketinga, informacijskih tehnologij, psihologije in ostalih znanstvenih disciplin.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz albanskega v španski jezik za dokumentarne, igrane pa tudi risane in animirane filme kot tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Prav tako prevajamo tudi radijske in televizijske reklamna sporočila ter serije in zabavne pa tudi informativne, otroške, izobraževalne in ostale vrste oddaj, ne glede na to, ali gre za tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah ali pa na televiziji.

Prevodi učbenikov iz albanskega v španski jezik

Kadar gre za prevajanje učbenikov iz albanskega v španski jezik, vam zagotavljamo, da bodo naši sodni tolmači in prevajalci to storitev opravili maksimalno profesionalno in v najkrajšem možnem roku in vam dostavili prevod, ne glede na kompleksnost učbenikov.

Prevajamo pa tudi književna dela vseh vrst oziroma dela proze in poezije pa tudi romane in beletrijo. V odvisnosti od potreb vam v tej kombinaciji jezikov lahko ponudimo tudi prevajanje za vse vrste revij pa tudi za časopisne članke, lahko pa izvajamo tudi lekturo in korekturo materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda tega ni storil profesionalno.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so specializirani tudi za tolmačenje iz albanskega v španski jezik, tako da lahko, izvajajo šepetano ter simultano in konsekutivno so, v odvisnosti od zahtev samega dogodka, ki ga organizirate. Pri sestavljanju ponudbe za to vrsto storitve so nam stranke dolžne dostaviti tudi informacije o organizaciji dogodka oziroma predvidenem trajanju kot tudi o prostoru, v katerem bo potekal ter o pričakovanem številu udeležencev. Poleg storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko se uporablja ta vrsta storitve.

Cena prevajanja iz albanskega v španski jezik

  • Iz albanskega v španski 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!