Prevajanje iz albanskega v perzijski jezik


Povsem je vseeno, ali je navedena možnost prevajanja strankam potrebna v pisani obliki ali kot tolmačenje, ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj in znanja pa tudi izkušenj v uporabi obe različic te storitve.

Posebej je pomembno omeniti, da je na razpolago simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz albanskega v perzijski jezik. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se interesentom nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi lahko sestavili ponudbo za storitev tolmačenja, ti strokovnjaki morajo biti podrobno obveščeni o načinu organizacije konkretnega dogodka. Mislimo predvsem na to, da jih stranke morajo informirati o mestu njegovega prirejanja potem o številu udeležencev ter vsekakor o trajanju. Vse te informacije se kasneje analizirajo in zatem se ugotavlja, katera od navedenih storitev lahko čim bolje odgovori na zahteve.

Interesentom je na razpolago kako obdelava marketinških in besedilnih materialov, ki se uvrščajo in v poljudna in v strokovna kot tudi neposredno prevajanje učbenikov iz albanskega v perzijski jezik. Prav tako se podrazumeva da sodni tolmači in prevajalci da v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi književna dela pa tudi časopisne članke ter otroške, ilustrirane in strokovna revije.


Prevajanje iz albanskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskog v albanski jezik

Če nekdo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji zahteva za spletne materiale, je v okviru te institucije na razpolago tudi storitev optimizacije teh vsebin. Preprosto rečeno, prevajalci in sodni tolmači tedaj implementirajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da spletne kataloge, spletne strani in spletne prodajalne ter ostale podobne vsebine usklajujejo z iskanjem in s pravili, ki v okviru njih veljajo ter tako vplivajo na poboljšanje položaja vseh takšnih materialov.

Posebej je pomembna informacija, da izvajamo, tako neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz albanskega v perzijski jezik kot tudi storitev njihove sinhronizacije, pri čemer profesionalni podnaslavljalci prav tako ponujajo svoje storitve, tako da stranka praktično rečeno na enem mestu dobi kompletno obdelane radijske in televizijske oddaje, filme in reklamna sporočila pa tudi serije in vse ostale vsebine te vrste.

Pravilo je, da lahko interesenti vse te materiale pošljejo na e-poštni naslov, oziroma jih na enak način prevzamejo, ko zaposleni te institucije zagotovijo konkretno storitev. Če nekomu to ne ustreza, se lahko odloči za katerikoli drugi način in pošiljanja in prevzemanja vsebin, o vseh podrobnostih pa se lahko pozanima neposredno v sami poslovalnici.

Toda kar zadeva prevajanje dokumentov iz albanskega v perzijski jezik, se zahteva dostavljanje izvirnikov na vpogled, kar pomeni, da se tudi postopek pošiljanja razlikuje. Tore izvirne dokumente stranke pošljejo ali preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, kar pa mora biti priporočena pošiljka, medtem ko je seveda tudi dovoljeno, da se dostava izvede osebno.

Vse to se zahteva, ker sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo, tako pravnih aktov in medicinske dokumentacije oziroma osebnih dokumentov kot tudi vseh vrst izjav, potrdil ter soglasij oziroma dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Pravzaprav najprej izvedejo njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov in potem prevod tudi overijo v skladu s pravili, ki veljajo in s pooblastili, ki so jim dana.

Seveda zaposleni te institucije izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz albanskega v perzijski jezik pa tudi vseh dokumentov, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na izobraževanje. Poskrbijo tudi za prevajanje tudi vseh dokumentom, ki sodijo ali v gradbeno ali tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Sicer je predvideno tudi postavljanje Apostille žiga na točno določene dokumente, pri čemer je treba omeniti, da je njegov drugačen naziv tudi Haški in da za to vrsto overitve niso zadolženi zaposleni te institucije. Samo iz tega razloga poudarjamo, da se lastnik dokumentov mora obrniti na pristojne in od zaposlenih na okrožnem sodišču zahtevati informacije o tem, ali je navedeni žig obvezno postaviti na konkretne dokumente, ali ne oziroma v katerem trenutku v toku postopka njihove obdelave je treba izvesti overitev z omenjenim žigom.

Poleg vseh do zdaj omenjenih storitev je strankam na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz albanskega v perzijski jezik. Pravzaprav tedaj prevajalci in sodni tolmači konkretno storitev zagotovijo v zelo kratkem roku, ki ga vsaka stranka posamično določi. Glede na to, da je čas za izvedbo prevajanja in overitev zelo omejen, se strankam dopušča, da izvirnike na vpogled dostavijo kasneje, najprej pa morajo na e-poštni naslov poslati skenirane dokumente.

Poleg možnosti, da katerikoli predhodno dostavljeni dokument po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača prevzamejo osebno v sami poslovalnici, se stranka lahko odloči tudi za možnost dostave preko kurirske službe. Glede na to, da gre za storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno, kar pomeni, da jo mora stranka sama plačati v trenutku prevzemanja ustrezno obdelanih dokumentov.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz albanskega v perzijski jezik

Kompletna obdelava, ne samo tega, ampak tudi vsakega drugega dokumenta, ki je povezan s področjem izobraževanja, je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Zaposleni v tej instituciji so specializirani tudi za prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz albanskega v perzijski jezik kot tudi za kompletno obdelavo prepisa ocen, potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih ter predmetnikov in programov fakultet, na zahtevo strank pa seveda prevedejo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na konkretno področje.

Glede na to, da so v okviru te institucije zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, interesentom na prvem mestu zagotavljamo storitev prevajanja in potem pooblaščeni strokovnjaki izvedejo tudi overitev vsakega prevedenega dokumenta. Točneje rečeno, ti preverijo, ali so izvirniki in prevodi enaki, pa s postavljanjem svojega žiga na preveden dokument potvrdijo, da je njegova vsebina v celoti zvesta izvirniku.

Vsi, ki jih zanima obdelava, tako posamičnih dokumentov kot tudi vsebine različnih vrst dokumentacij morajo sodnemu tolmaču dostaviti izvirne vsebine na vpogled, saj jih slednji najprej primerja s prevodi in šele potem ima tudi pravico, da jih overi.

Vse stranke, ki se zanimajo za prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, morajo biti pozorne na dejstvo, da postavljanje Apostille žiga na obdelane vsebine, prav tako poznanega tudi pod nazivom Haški, ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Samo to je razlog, da se strankam svetuje, da kontaktirajo z okrožnim sodiščem, ki je zadolženo za izvedbo postopka, označenega kot nadoveritev in da neposredno od zaposlenih zahtevajo vse potrebne informacije. S tem morajo, da se morajo pozanimati, tako o tem, ali konkretni žig sploh mora biti postavljen na njihove dokumente oziroma, ali se ta vrsta overitve izvaja po prevajanju in storitvi, ki jo zagotavlja zapriseženi sodni tolmač ali pa pred tem.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz albanskega v perzijski jezik, pri čemer ti strokovnjaki prevajajo in overjajo vse ostale vrste potrdil kot tudi izjav ter soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Poleg znanstvenih del prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in nasploh vse ostale vsebine, ki se nanašajo na znanost.

Razpisno kot tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma vse dokumente iz njihove sestave na zahtevo strank prav tako prevedejo v dani različici jezikov in jih potem tudi overijo. Na ta način je interesentom zagotovljena kompletna obdelava deklaracij izdelkov, zatem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ter navodil za uporabo in številnih drugih trenutno nenavedenih dokumentov, ki jih uvrščamo v konkretno vrsto dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da v skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sodnih sklepov in odločitev iz albanskega v perzijski jezik, čemur sledi overitev teh dokumentov. Seveda sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo, tako sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb kot tudi pritožbe ter pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije oziroma tožbe, certifikate in licence kot tudi pogodbe oziroma absolutno vse pravne akte.

Na podlagi zahtev katerekoli stranke zaposleni konkretne te specializirane institucije obdelujejo tudi celotno vsebino, tako poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumenti ki so povezani s poslovnim procesom ali podjetnikov ali podjetja) kot tudi medicinske dokumentacije (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in številni drugi).

Seveda so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo kateregakoli osebnega dokumente v tej jezični kombinaciji. Tako če oni, med drugim izvršiti neposredno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz albanskega v perzijski jezik ter kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in dovoljenje za prebivanje pa tudi osebno izkaznico, izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje kot tudi krštenicu oziroma izpiski iz matičnega registra o rojstvu in vse ostale osebne dokumente.

Simultano tolmačenje iz albanskega v perzijski jezik

Da bi vsi udeleženci neke manifestacije pa tudi njeni uradni organizatorji bili v celoti zadovoljni s storitvijo tolmačenja, mora biti izbrana tista vrsta te storitve, ki ustrezno odgovori na vse zahteve. Da poenostavimo, sodni tolmači in prevajalci so specializirani za zagotavljanje vseh treh vrst te storitve, tako da poleg konsekutivnega in simultanega izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz albanskega v perzijski jezik. Zato se od interesentov za to storitev tudi zahteva, da zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford podrobno informirajo, ne samo o točnem mestu prirejanja dogodka, ampak tudi o podrobnostih, ki se nanašajo na njegovo trajanje in na število udeležencev. In šele, ko dobijo vse te podatke, tudi izvedejo ustrezno analizo in ugotovijo, katera storitev na te zahteve najbolje odgovori, pa v skladu s tem tudi oblikujejo ponudbo, v katero lahko vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Seveda je tudi ta storitev v ponudbi te institucije, tako da stranka, za katero manifestacijo bo določeno simultano tolmačenje v tej različici jezikov, lahko najame najkakovostnejšo možno opremo po odlični ceni.

Tako ilustrirane in strokovne kot tudi otroške revije, zaposleni te institucije prav tako lahko prevedejo. sodni tolmači in prevajalci pa so specializirani tudi za obdelavo učbenikov, časopisnih člankov in književnih del, ne glede na to, ali gre za poetske ali prozne.

Vse vrste besedilnih materialov prav tako lahko obdelamo, prevajanje iz albanskega v perzijski jezik pa se izvajamo tudi za strokovna in za poljudna besedila različne tematike.

Poleg storitve korekture zaposleni te specializirane institucije lahko izvedejo tudi lekturo, ko je to potrebno. Moramo poudariti, da se ti storitvi izvajata, ko predhodno prevedena vsebina ni usklajena z izvirnikom, oziroma ko obstajajo pomanjkljivosti in napake, ki jih v skladu s pravili redakcije omenjeni strokovnjaki morajo popraviti. Na ta način stranke v optimalnem roku dobijo vsebine usklajene z izvirnikom in ustrezno prevedene, tako da jih lastniki lahko uporabljajo v absolutno vsaki situaciji, če imajo za tem potrebo.

Posebej mora poudariti tudi to, da v sklopu storitev, ki jih vključuje neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz albanskega v perzijski jezik, stranke lahko izberejo med možnostma, da se sinhronizirajo ali podnaslovijo. Pravzaprav imajo na ta način priložnost, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane in serije in reklamna sporočila oziroma informativne, otroške in izobraževalne ter zabavne oddaje kot tudi igrane, risane in animirane pa tudi dokumentarne filme oziroma vse ostale video ali zvočne vsebine.

Vsekakor, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi spletne vsebine, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in katalogov pa do programske opreme in v tem primeru izvajajo prevajanje programov in aplikacij iz albanskega v perzijski jezik. Ko obdelujejo vse omenjene in številne druge spletne vsebine, implementirajo tudi Orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da njihovo vsebino uskladijo s smernicami, ki jih določa iskanje na spletu. Osnovni cilj takšnega pristopa je, da se konkretnim materialom zagotovi precej boljše kotiranje na spletu, kar prav optimizacija tudi omogoča.

Poleg vseh omenjenih vsebin, je vsem strankam te institucije na razpolago tudi neposredno prevajanje marketinških materialov v konkretni jezični kombinaciji.

Cena prevajanja iz albanskega v perzijski jezik

  • Iz albanskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz albanskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz albanskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!