Prevajanja materialov iz albanskega v portugalski jezik


Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem katerekoli vrste vsebin iz albanskega v portugalski jezik, to lahko dobijo v okviru poslovalnice Akademije Oxford, saj vas pri nas pričakujejo tako prevajalci kot tudi sodni tolmači za oba jezika. To pa pomeni, da so stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz albanskega v portugalski jezik, lahko popolnoma mirne, ker na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo, kar vključuje tako prevajanje kot tudi overitev. Cilj overitve z žigom sodnega tolmača je potrditev, da je prevod absolutno enak izvirnemu dokumentu, kar pomeni, da je pravno in zakonsko veljaven in se lahko preda katerikoli instituciji. Glede na to, da morajo sodni tolmači opraviti primerjanje prevodov in izvirnikov, so stranke dolžne dostaviti izvirnike na vpogled, kar lahko opravijo tako, da jih prinesejo v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov je možno samo tedaj, ko je strankam njihovo prevajanje iz albanskega v portugalski jezik potrebno zelo hitro, toda tudi v tem primeru morajo dostaviti izvirnike na vpogled, kar lahko opravijo naknadno. Razumljivo je, da je v tem primeru zelo pomembno spoštovanje postavljenega roka, ki je v večini primerov posebej kratek. Ostale materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz albanskega v portugalski jezik, nam lahko pošljete tudi na naš elektronski naslov in mi vam na enak način dostavimo prevedene. Prevedene in overjene dokumente pa vam lahko pošljemo preko kurirske službe na določen naslov, lahko pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. V primeru, da se odločite za pošiljanje dokumentov na naslov, se morate zavedeti, da je to dodatna storitev in se zaračunava v skladu s cenikom službe, ki izvaja dostavo.

Poleg tega za določene dokumente ni dovolj, da se samo prevedejo iz albanskega v portugalski jezik in overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki je član naše ekipe, ampak se morajo overiti tudi s posebno vrsto, ki jo lahko opravite samo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Overitev s haškim ali Apostile žigom, kot se tudi imenuje, poteka v skladu z zakonom in to samo za določene dokumente in vedno na točno določen način. To pa pomeni, da se stranke morajo najprej pozanimati, ali je Apostile žig obvezen tudi za njihove dokumente. V primeru pritrdilnega odgovora morate vprašati tudi to, ali poteka po ali pred obdelavo s strani prevajalcev in sodnih tolmačev. Od tega kdaj poteka overitev s haškim žigom, je v veliki meri odvisen sam tok postopka obdelave. Ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, se prevajata tako haški žig kot tudi sam dokument, kar pa pomeni, da takšen postopek lahko traja malo dlje kot v primeru, ko se dokument najprej prevaja iz albanskega v portugalski jezik, pa zatem overja z žigom sodnega tolmača in šele na koncu overi tudi s haškim žigom.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo vse vrste dokumentacije, od medicinske preko razpisne pa do gradbene in tehnične pa tudi vse dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, diplomske naloge, znanstvena dela, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti ter diplome in dodatki k diplomi).


Prevajanje iz albanskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v albanski jezik

Prevajamo tudi osebno izkaznico, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), pa tudi vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje in ostale osebne dokumente. Prevajamo seveda tudi poslovno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, izjav in soglasij.

Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v portugalski jezik za vse vrste besedil pa tudi književna dela oziroma učbenike. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov oziroma konsekutivno in simultano ali konsekutivno tolmačenje. V skladu s potrebami dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz albanskega v portugalski jezik, vam lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje vseh vrst video in zvočnih vsebin, tako televizijskih in radijskih reklamnih sporočil kot tudi informativnih pa tudi zabavnih, izobraževalnih in otroških oddaj oziroma serij ter animiranih, igranih, risanih in dokumentarnih filmov. Poleg njihovega prevajanja lahko po potrebi in na zahtevo strank opravimo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo, da bi jim zagotovili material, ki ga lahko plasirajo v skladu s svojimi željami in potrebami.

Prav tako prevajamo tudi spletne kataloge in spletne prodajalne oziroma spletne strani kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Pri nas lahko dobite tudi storitev lekture oziroma korekture vseh materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, s katerimi pa iz določenih razlogov niste zadovoljni. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pa obdelujejo tudi tiste materiale, ki so povezani s področji marketinga, kot so katalogi, PR članki, zloženke, plakati, vizitke, brošure in drugi pa tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz albanskega v portugalski jezik

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem medicinske dokumentacije iz albanskega v portugalski jezik, lahko to nalogo zaupajo našim strokovnjakom. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg zdravniških izvidov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelka oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacij farmacevtskih izdelkov, prevajajo tudi poslovno pa tudi gradbeno kot tudi razpisno in tehnično dokumentacijo.

Na vašo zahtevo iz albanskega v portugalski jezik prevajajo tudi osebne dokumente oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so recimo potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij. Poleg vsega, kar smo omenili, prevajamo tudi pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma licence, pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste sodnih odločitev, pritožbe in tožbe kot tudi certifikate. Iz albanskega v portugalski jezik prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge oziroma prepise ocen, potrdila o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Storitev, ki se nanaša na obdelavo omenjenih, toda tudi številnih drugih dokumentov vključuje njihovo prevajanje iz albanskega v portugalski jezik in overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako na enem mestu dobite dokument, ki ga lahko nadalje uporabljate brez kakršnihkoli težav, saj gre za pravno veljavne vsebine. V primeru, ko je za dokumente potrebna tudi overitev z Apostile žigom, mora stranka samostojno opraviti vsa potrebna preverjanja, da bi izvedela, ali je za njene dokumente le-ta sploh potrebna oziroma, ali poteka pred ali po obdelavi prevajalcev in sodnih tolmačev. Prav tako so nam stranke dolžne vpogled dostaviti izvirnike, saj to predstavlja pogoj za nemoteno overitev z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje besedil s področja turizma iz albanskega v portugalski jezik

Tako besedila s področja turizma kot tudi vse ostale besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo v tej kombinaciji jezikov. To pa se nanaša predvsem na na tista besedila, katerih tema je povezana s področji ekonomije, politike in financ oziroma psihologije, medicine, znanosti, komunikologije ter izobraževanja, farmacije, menedžmenta in gradbene industrije pa tudi ekologije in varstva okolja, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin. Za prevajanje besedil iz albanskega v portugalski jezik zelo je pomembno vedeti, da vam ni treba dostaviti izvirnikov, saj ni treba opraviti njihove overitve z žigom sodnega tolmača, pa nam jih lahko dostavite po elektronski pošti in na enak način vam lahko pošljemo prevedena besedila.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi reklamne materiale (vizitke, katalogi, plakati, brošure, PR članki, zloženke in drugo). Pri obdelavi takšnih vsebin se posebna pozornost namenja ustreznemu prenašanju reklamnega sporočila v skladu z duhom portugalskega jezika, da bi strankam, ki jim je le-ta materni, omogočili seznanjanje z izdelkom ali s storitvijo, ki se na ta način reklamira. Poleg tega lahko lektorji in korektorji Akademije Oxford opravijo redakcijo materialov, ko je to potrebno in v relativno kratkem roku popravijo vse napake, da bi stranke dobile profesionalno obdelane vsebine.

Na vašo zahtevo sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz albanskega v portugalski jezik. Simultano in šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje so primerni za točno določeno vrsto dogodka, tako da nam morate dostaviti podatke o samem dogodku (število udeležencev, trajanje, informacije o prostoru, v katerem bo potekal in podobno). Poleg same storitve oziroma tolmačenja iz albanskega v portugalski jezik vam lahko po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih strani iz albanskega v portugalski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz albanskega v portugalski jezik je še ena storitev, ki jo bodo opravili naši sodni tolmači in prevajalci. To pa pravzaprav pomeni, da se bodo ravnali v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) in prevedenim vsebinam ponudili priložnost, da se še bolje plasirajo v okviru spletnega iskanja. Prevajamo tudi književna dela oziroma romane, beletrijo, poezijo in prozo kot tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij in učbenike.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v portugalski jezik za filmske stvaritve različnih žanrov (dokumentarni, animirani, igrani, risani in drugi filmi) oziroma reklamna sporočila ter zabavne, informativne, izobraževalne pa tudi otroške in druge vrste oddaj kot tudi serije. Poleg tega na zahtevo strank izvajamo tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo prevedenih vsebin in jim tako omogočimo, da zelo hitro dobijo video in zvočne materiale, ki jih lahko prikazujejo tako na spletu in v kinematografih kot tudi na televiziji in jih predvajajo na radijskih postajah.

Cena prevajanja iz albanskega v portugalski jezik

  • Iz albanskega v portugalski 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!