Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik


Predvsem zahvaljujoč dejstvu, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, posebej usmerjene na delo v albanskem jeziku, smo ena od redkih institucij v celi državi, ki izvaja storitev prevajanja vseh vrst materialov iz slovenskega v albanski jezik. Ko rečemo vseh vrst, to je tudi zares tako, saj poleg prevajanja dokumentov in različne dokumentacije (poslovne, gradbene, medicinske, razpisne in druge) prevajamo tudi vsebine revij, knjige, besedila pa tudi serije, filme in reklamna sporočila ter celo spletne strani. Z eno besedo, vse kar je svojim strankam potrebno, da se iz našega jezika prevede v albanski jezik, bodo naši prevajalci in sodni tolmači izpolnili, in to v relativno kratkem roku ter po ceni, s katero bo vsaka stranka več kot zadovoljna, glede na izjemno visoko kakovost obdelave dokumentov.

Poleg prevajanja izvajamo tudi storitev korekture oziroma lekture materialov, ki so že prevedeni iz našega v albanski jezik. Ta storitev se nanaš na vse tiste prevode, ki niso izdelani profesionalno, ki pa jih bodo lektorji in korektorji ekipe Akademije Oxford obdelali v skladu s smernicami, ki jih določa prevajalska stroka, tako da bodo ugodili zahtevam vseh strank in jim pod najboljšimi pogoji dostavili kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Posebej poudarjamo, da je vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je specializiran za delo v albanskem jeziku hkrati tudi izvirni govorec tega jezika, kar kakovost prevajanja postavlja na veliko višjo raven, še posebej kar zadeva zagotavljanje storitve tolmačenja, kar je prav tako storitev, ki jo zagotavljamo zainteresiranim strankam. Poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja, ki sta zelo pogosta, naši strokovnjaki zagotavljajo tudi storitev šepetanega tolmačenja. Prav tako svojim strankam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v slovenski jezik

Vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje osebnih dokumentov ali pa poslovne, medicinske, gradbene ter razpisne dokumentacije, pri nas lahko dobi kompletno obdelavo teh vsebin, ki vključuje tudi storitev overitve prevedenih dokumentov s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Na ta način stranke prihranijo precej svojega časa pa tudi denarja, ker nimajo potrebe, da iščejo uradno osebo, ki jim bo overila prevedene vsebine, saj je edino dokument, ki je preveden iz slovenskega v albanski jezik in overjen z žigom sodnega tolmača tudi pravno veljaven in je v ravni z vsemi ostalimi izvirnimi dokumenti.

Toda, da stvar ni tako enostavna, je razvidno iz dejstva, da za določene dokumente ni dovolj samo prevajanje in overitev prevoda, ki jo izvaja sodni tolmač, ampak je potrebna tudi posebna vrsta overitve, poznana kot haški Apostille žig. Ker pa so za to, da tako rečemo “nadoveritev” zadolženi izključno natančno določeni sodni organi širom naše države, tako da noben prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford ni dolžan posedovati informacij o njej. Seveda, to nikakor ne pomeni, da svojih informacij o tem ne bo delil s strankami in jih napotil na tisti naslov, na katerem lahko dobijo veljavne informacije o overitvi z Apostille žigom. S tem mislimo predvsem na to, da se stranka mora pozanimati o tem, ali je tudi za dokument, za katerega želijo, da ga naši strokovnjaki prevedejo iz slovenskega v albanski jezik sploh potrebna ta vrsta overitve in v primeru, da je potrebna, morajo izvedeti tudi to, na kakšen način le-ta poteka. Gre za to, da sta v praksi prisotna dva najpogostejša modela te overitve, s pravočasnim informiranjem, pa stranke prihranijo precej svojih denarnih sredstev in časa. Ena različica je ta, da se dokument najprej odnese na določeno sodišče, kjer poteka overitev s haškim žigom, potem pa ga naši strokovnjaki prevedejo, toda ob tej priložnosti prevajajo tudi sam Apostille žig in na koncu ga sodni tolmač overja s svojim žigom. Druga različica poteka v obratni smeri, kar pomeni, da se dokument najprej odnese v Prevajalski center Akademije Oxford, kjer se prevede iz slovenskega v albanski jezik in overi, potem pa se odnese na pristojno sodišče, da se overi s haškim Apostille žigom.

Proces prevajanja dokumentov se v določeni meri razlikuje od prevajanja ostalih materialov, tako da je izjemno pomembno, da stranke spoštujejo postopek pošiljanja dokumentov, saj je sodni tolmač dolžan pred overitvijo prevoda s svojim žigom opraviti primerjanje z izvirnikom in zato so stranke dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Za vse ostale vsebine, ko ni treba opraviti overitve, strankam ponujamo možnost, da z našim strokovnjakom komunicirajo po elektronski poti, oziroma da tako oni nam, kot tudi mi njim obdelane vsebine pošiljamo na elektronski naslov, kar skrajšuje in v veliki meri poenostavlja celoten postopek.

Kar zadeva pošiljanje dokumentov, imate možnost angažiranja kurirske službe, da nam jih dostavi, lahko pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa jih osebno prinesete v našo poslovalnico. Po koncu obdelave dostavljenih dokumentov jih prav tako lahko osebno prevzamete, ali pa vam jih pošljemo na določen naslov. Če se odločite za drugo možnost, morate vedeti tudi to, da dostavo izvaja kurirska služba, ki jo angažiramo, in da cena te storitve ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako da se pri prevzemanju pošiljke zaračunava neposredno od strank, in to po ceniku te kurirske službe.

Kadar gre za nujno prevajanje dokumentov, kar vključuje izdelavo prevoda v zelo kratkih rokih, strankam ponujamo možnost, da najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, potem pa jih dostavijo osebno na enega od navedenih načinov. Takšen način pošiljanja se strankam omogoča, da bi naši sodni tolmači in prevajalci lahko v celoti spoštovali rok za izdelavo, ki ga v tem primeru zahteva stranka.

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz slovenskega v albanski jezik. Poleg njih prevajamo tudi: prometno in vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, osebno izkaznico in dovoljenja za prebivanje kot tudi vse vrste dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam. S tem pa mislimo predvsem na: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih prihodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi ter vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prevajamo tudi poslovno dokumentacijo, stranke pa od nas najpogosteje zahtevajo obdelavo: sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta in statuta podjetja, bilanc stanja in uspeha, faktur pa tudi vseh vrst poslovnih pogodb in odločitev ter številnih drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja. Iz slovenskega v albanski jezik prav tako prevajamo pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse vrste sodnih sklepov, sodbe, tožbe in pritožbe.

Poleg tega prevajamo tudi gradbeno, tehnično in medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo. Poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi gradbene projekte in vse ostale dokumente in materiale, ki so povezani s področji farmacije, medicine in gradbene industrije.

Na zahtevo strank prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so ozko povezani s področjem izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti ter ostali dokumenti s področij znanosti in izobraževanja.

Iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi vse vrste zvočnih in video materialov, poleg reklamnih sporočil in serij pa prevajamo tudi izobraževalne, informativne, zabavne in otroške oddaje ter animirane, risane, igrane in dokumentarne filme. Specifičnost te storitve se odraža v dejstvu, da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje omenjenih video in zvočnih materialov, pri nas lahko dobi tudi storitev njihove kompletne obdelave, kar vključuje tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Tako stranke v relativno kratkem roku dobijo vsebine, ki jih lahko plasirajo na radijskih postajah, televiziji, v kinematografih ali na spletu oziroma kjerkoli želijo.

Da bi bilo prevajanje spletnih strani iz slovenskega v albanski jezik maksimalno uspešno in profesionalno, je treba angažirati strokovnjake, ki so specializirani za to področje prevajanja. Naši prevajalci in sodni tolmači bodo prevajanje spletnih strani opravili ob implementaciji vseh pravil dobre optimizacije, kako pomemben pa je SEO (Search Engine Optimisation) v tem primeru, bo zelo hitro videla vsaka vsaka stranka, saj se bo tako prevedena spletna stran v optimalnem roku pojavila na boljšem položaju v polju iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln pa tudi programsko opremo oziroma vse vrste aplikacij ali programov, ki jih zahtevajo naše stranke.

Poleg tega, prevajamo tudi reklamne materiale, kot so: plakati, zloženke, reklamni letaki, brošure, katalogi izdelkov in storitev, PR članki ter vsebine vizitk. Prav tako prevajamo tudi besedilne materiale katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti. Menedžment, psihologija, znanost, izobraževanje, farmacija, marketing, medicina, sociologija, politika, finance, bančništvo, komunikologija, ekonomija, filozofija, gradbena industrija in informacijske tehnologije so samo nekatera od področij s katerimi je lahko povezana tema takšnih vsebin.

Iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi knjige, poleg učbenikov pa prevajamo tudi književna dela in poezijo ter prozo pa tudi beletrijo in romane. Poleg tega na vašo zahtevo obdelujemo tudi vsebino revij, tako otroških in ilustriranih kot tudi znanstvenih in specializiranih pa tudi časopisne članke.

Prevajanje video materialov iz slovenskega v albanski jezik

Ne glede na to, za katero vrsto video materiala gre, ga bodo naši prevajalci in sodni tolmači v najkrajšem roku in po najugodnejši ceni prevedli iz slovenskega v albanski jezik. Na vašo zahtevo pa obdelujemo tudi zvočne materiale vseh vrst, tako da pri nas lahko dobite prevajanje dokumentarnih, animiranih, igranih in risanih filmov pa tudi serij, reklamnih sporočil ter izobraževalnih, informativnih, otroških in zabavnih oddaj.

Zelo pogosto s ponosom poudarjamo, da je Prevajalski center Akademije Oxford edina institucija v naši državi, ki strankam ponuja kompletno storitev obdelave omenjenih vsebin, tako da poleg prevajanja v skladu z vašimi zahtevami in potrebami izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Za storitev podnaslavljanja so zadolženi profesionalni podnaslavljalci, ki so že vrsto let v tem poslu in ga opravljajo maksimalno profesionalno, tako da vam ni treba skrbeti, saj se zagotovo ne bo prihajalo do običajnih napak, ki jih pogosto srečujemo v praksi, kot sta na primer zamujanje podnapisov ali njihovo prehitro pojavljanje. Kar zadeva storitev sinhronizacije, njo prepuščamo skupini umetnikov, ki je specializirana za zagotavljanje te storitve in jo že vrsto let z velikim uspehom izvaja.

Iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge in prodajalne ter celo vse vrste programske opreme (programe in aplikacije). Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran za prevajanje takšne vrste materialov, spoštuje pravila dobre optimizacije prevedenih vsebin ter na pravi način implementira vse smernice SEO (Search Engine Optimisation), tako da bi tako prevedena vsebina čim bolje kotirala v polju iskanja.

Prevajanje marketinških materialov iz slovenskega v albanski jezik

Iz slovenskega v albanski jezik prevajamo absolutno vse vsebine, ki so povezani s področjem marketinga. Prevajalci in sodni tolmači pa v toku tega postopka v celoti spoštujejo marketinška pravila, s katerimi so seznanjeni, saj imajo dolgoletne izkušnje pri obdelavi prav takšnih materialov ter najdejo najboljši način, da določeno marketinško sporočilo na pravi način predstavijo tudi v albanskem jeziku. Dobro je namreč poznano dejstvo, da reklamni materiali zelo pogosto vsebujejo tudi svojevrstna sporočila za potencialne kupce izdelkov ali uporabnike storitev, ki se na ta način reklamirajo, pri čemer v glavnem niso vidna na prvi prvi pogled, saj je to pravi način, da prodrejo do zavesti potencialnih strank. Prav takšno sporočilo prevajalci in sodni tolmači s posebno pozornostjo obdelujejo, pri čemer se trudijo, da jih približajo tudi tistim strankam, ki jim je albanski jezik materni ali pa ga uporabljajo pri komunikaciji.

Poleg vizitk, zloženk, plakatov in reklamnih letakov iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi PR članke, kataloge in storitev in izdelkov kot tudi brošure in vse druge vrste reklamnih materialov.

Poleg tega prevajamo tudi besedilne vsebine različne kompleksnosti, dolžine in tematike. Izbira tem, ki jih obvladajo naši prevajalci in sodni tolmači, je neverjetna, pa omenjamo samo nekatera od področij, s katerimi so lahko povezane teme takšnih vsebin: politika, ekonomija, finance, bančništvo, pravo, filozofija, sociologija, psihologija, komunikologija, marketing, menedžment, ekologija in varstvo okolja, informacijske tehnologije, farmacija, medicina, gradbena industrija pa tudi vse ostale veje tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Na zahtevo strank, iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi seminarske in diplomske naloge kot tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela oziroma vse vrste dokumentov in drugih vsebin, ki se nanašajo na področje znanosti.

Tolmačenje iz slovenskega v albanski jezik

Tolmačenje iz slovenskega v albanski jezik je storitev, ki jo prav tako zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford in to z izjemnim uspehom. Kajti poleg visokih strokovnih sposobnosti posedujejo tudi dolgoletne izkušnje pri opravljanju te storitve ter ure in ure tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da bo vsaka stranka, ki jih angažira, v popolnosti zadovoljna s kakovostjo ponujene storitve.

Glede na to, da je svaka vrsta tolmačenja, za katero smo specializirani, oziroma konsekutivno, simultano in šepetano, namenjena določeni vrsti dogodka, je splošno priporočilo strankam, ki imajo potrebo za angažiranjem naših strokovnjakov, da najprej dostavijo informacije o dogodku, ki ga organizirajo, da bi vam lahko pripravili ustrezno ponudbo ter maksimalno uskladili vrsto tolmačenja z organizacijo samega dogodka, ker je to hkrati tudi edini način, da bodo tako njegovi organizatorji, kot tudi udeleženci zadovoljni s storitvijo tolmačenja iz slovenskega v albanski jezik, ki jo zagotavljajo naši strokovnjaki. Od strank se pričakuje, da nam dostavijo tudi informacije o konceptu samega dogodka, številu udeležencev, predvidenem trajanju, in da nas seznanijo z značilnostmi prostora, v katerem naj bi potekal. Prav na podlagi teh informacij bodo člani naše strokovne ekipe pripravili ustrezno ponudbo.

V primeru, da je za določeni dogodek najprimernejše simultano tolmačenje, zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah in pod pogoji, s katerimi boste več kot zadovoljni.

Poleg te storitve, na zahtevo strank izvajamo tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel, pri čemer pa ni spoštoval smernic prevajalske stroke in jih ni obdelal na profesionalen način. Lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, bodo v optimalnem roku obdelali takšne materiale, ne glede na to, ali gre za dokumente ali druge vsebine in vam jih na dogovorjen način dostavili, tako da bodo zadovoljne tudi najzahtevnejše stranke.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v albanski jezik

Pri prevajanju dokumentov iz slovenskega v albanski jezik, morajo stranke izpolniti dva najbolj pomembna pogoja, ki se nanašata na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled in na pridobitev informacij o overitvi s haškim Apostille žigom.

Predvsem je pomembno, da imajo stranke na umu, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg storitve prevajanja vseh vrst dokumentov, izvaja tudi storitev njihove overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač, ki na ta način strankam omogoča, da v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki je iz našega jezika preveden v albanski jezik in s samim tem, da poseduje žig sodnega tolmača, se lahko uporablja ob različnih priložnostih in je v pravnem pogledu povsem enak vsakemu drugemu dokumentu. Sodni tolmač v postopku overitve, najprej primerja izvirni dokument s prevedenim, pa je to osnovni razlog, zaradi katerega so stranke dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Po drugi strani pa morajo stranke vedeti tudi to, da obstajajo določeni dokumenti, za katere se poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača zahteva tudi posebna vrsta overitve, ki jo izvajajo določeni sodni organi Republike Slovenije in je poznana kot overitev s haškim Apostille žigom. Da ne bo pomote, v tem primeru se izvajata tako ena kot tudi druga overitev, oziroma da bi bili določeni dokumenti pravno veljavni, morajo biti overjeni tako z Apostille žigom kot tudi z žigom sodnega tolmača, pri čemer se postopek overitve lahko razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre. Prav iz tega razloga tudi poudarjamo, da je najboljše, da se stranke najprej pravočasno pozanimajo na pristojni sodni instituciji, ali je ta vrsta overitve potrebna tudi za njihov dokument in v primeru pritrdilnega odgovora, morajo dobiti tudi informacijo na kakšen način le-ta poteka. Dva najbolj zastopana načina overitve s haškim žigom sta: v okviru prvega načina se dokument najprej odnese na obdelavo našim strokovnjakom, ko pa prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom posla, ga stranka odnese na pristojno sodišče, da se overi tudi s haškim žigom, medtem ko se drugi postopek začne z overitvijo z Apostille žigom, potem pa naši strokovnjaki prevajajo tako vsebino dokumenta kot tudi samega žiga, potem pa tako obdelan dokument overja zapriseženi sodni tolmač, ki je član naše ekipe. Ker bodo imeli vse potrebne informacije, bodo stranka vedele, ali dokument najprej dostavljajo na obdelavo našim strokovnjakom ali pa ga nosijo na sodišče, ki je pristojno za overitev z Apostille žigom, s čimer varčujejo z denarjem in časom. Glede na to, da overitev s haškim žigom ni v pristojnosti naših strokovnjakov, le-ti niso dolžni posedovati te informacije, kar seveda ne pomeni, da ne bodo ugodili strankam in jih napotili na tiste institucije, ki so za to vrsto overitve pristojne.

Ker se zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled, jih lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovnice. Prav tako tako lahko zahtevate, da vam obdelane dokumente pošljemo na določen naslov, lahko pa jih prevzamete tudi osebno. Toda morate vedeti tudi to, da se storitev pošiljanja zaračunava neodvisno od storitve prevajanja in overitve dokumentov, in to po ceni kurirske službe, ki jo izvaja.

Samo v primeru, ko vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v albanski jezik potrebno v posebej kratkem roku, lahko dokumente najprej pošljete v elektronski obliki oziroma na naš elektronski naslov, toda prav tako ste dolžni v najkrajšem možnem roku dostaviti izvirnike na vpogled. Našim prevajalcem in sodnim tolmačem bo na ta način uspelo ugoditi vaši zahtevi in vam dostaviti obdelane dokumente v roku, ki ste ga navedli.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo vse osebne in poslovne dokumente, iz slovenskega v albanski jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste sodnih sklepov, tožbe, pritožbe, sodbe ter pooblastila, certifikate, licence in druge pravne akte.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi: prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vse ostale osebne dokumente.

Poleg tega pa prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različna potrdila, soglasja in izjave, v praksi pa stranke iz slovenskega v albanski jezik najpogosteje zahtevajo prevajanje naslednjih dokumentov: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o rednih prihodkih.

Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravne osebe ali podjetnika, med drugim pa iz slovenskega v albanski jezik prevajamo: statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha in stanja, revizijska poročila, fakture ter vse vrste poslovnih odločitev in pogodb.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v albanski jezik

Glede na to, da tudi gradbeni projekti sodijo med uradne dokumente, morajo stranke spoštovati postopek pošiljanja, ker se od njih zahteva, da ob tej priložnosti dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Prav tako je zelo pomembno tudi to, da se najprej pozanimajo o tem, ali obstaja potreba za overitvijo s haškim Apostille žigom. To informacijo pa lahko dobijo na sodišču, ki je pristojno. Če jim kljub vsemu ne uspe pridobiti informacije o tem, na katero sodišče se morajo obrniti, se vedno lahko obrnejo na poslovalnico Akademije Oxford, saj bodo naši prevajalci in sodni tolmači, ki niso dolžni posedovati informacij o tej vrsti overitve, zagotovo storili vse, da strankam olajšajo celoten postopek in jim dajo informacije o sodnih organih, ki so zanjo pristojni. Posedovanje te informacije je posebej pomembno, saj sta najpogostejša dva postopka, od njune vrste pa je odvisno, ali stranka dokumente najprej dostavlja nam na obdelavo ali pa jih odnese na pristojno sodišče, da bi se opravila overitev s haškim žigom. Vse to pa vpliva tudi na hitrost postopka in na stroške, tako da je vsekakor najboljše najprej poiskati informacijo o overitvi z Apostille žigom.

Kar zadeva način dostave, glede na to, da je treba dostaviti izvirnike, imajo stranke tri možnosti. Lahko jih na primer prinesejo osebno v našo poslovalnico, ali pa angažirajo kurirsko službo, da nam jih dostavi, ponujamo pa tudi možnost, da izvirne dokumente pošljejo priporočeno, preko “Pošte Slovenije”.

Po drugi strani pa prevedene in overjene dokumente lahko dobijo na domači naslov ali pa jih osebno prevzamejo v naši poslovalnici. Če želijo, da jim prevode dokumentov dostavimo na naslov, je pomembno omeniti, da cena te storitve ni vračunana v ceno prevajanja in overitve, ampak se zaračunava neodvisno, in to po veljavnem ceniku kurirske službe.

Poleg gradbenih projektov iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo, prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje farmacije, medicine in gradbene industrije.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, nanašajo pa se na področje izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi: diplome in dodatke diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju in ostale dokumente, ki se nanašajo na to področje.

Iz našega v albanski jezik prevajamo tudi vse vrste književnih del, tako beletrijo kot tudi romane, prozo ter celo poezijo pa tudi učbenike.

Cena prevajanja iz slovenskega v albanski jezik

  • Iz slovenskega v albanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!