Prevajanja materialov iz albanskega v turški jezik


Iz albanskega v turški jezik prevajamo absolutno vse vrste materialov, za katere imajo potrebo naše stranke. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Ademije Oxford obdelujejo tako dokumentacije in dokumente katerekoli vrste kot tudi reklamne materiale oziroma vse vrste spletnih vsebin (spletni katalogi, spletne strani, prodajalne, aplikacije, programi in drugi).

Prevajamo seveda tudi besedila pa tudi učbenike, književna dela, časopise ter celo časopisne članke. Poleg tega obdelujemo tudi tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga (katalogi, PR članki, plakati, zloženke, brošure, vizitke in druge). Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi strokovna besedila, ki bodo predstavljena samo strokovnjakom za posamezna področja pa tudi tista, ki bodo predstavljena širši javnosti. Poleg političnih, ekonomskih, filozofskih oziroma turističnih besedil prevajamo tudi vsebine, katerih tema je povezana s področji psihologije, farmacije, ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij, medicine, gradbene industrije, komunikologije, financ, menedžmenta ter bančništva, sociologije, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Imejte na umu tudi to, da so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za tolmačenje iz albanskega v turški jezik, tako da bodo vrsto tolmačenja v celoti prilagodili zahtevam določenega dogodka. S samim tem, da so konsekutivno oziroma simultano in šepetano tolmačenje namenjeni točno določeni vrsti dogodka, nam morajo vse stranke dostaviti tudi podatke o dogodku, ki ga organizirajo, da bi jim lahko pripravili ustrezno ponudbo. Za tiste dogodke, za katere je namenjena prav ta vrsta tolmačenja, pod ugodnimi pogoji organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz albanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v albanski jezik

Strokovnjaki Akademije Oxford v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi osebne dokumente, kot so potni list, vozniško dovoljenje in osebna izkaznica ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi prometno dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in številni drugi dokumenti te vrste. Poleg tega obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo, tako da poleg faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in statuta podjetja iz albanskega v turški jezik prevajamo tudi ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha oziroma stanja pa tudi vse vrste poslovnih poročil, od letnih, preko finančnih do revizijskih.

Prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti in izobraževanja kot tudi dokumente, ki se pogosto zahtevajo s strani pristojnih služb (prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o opravljenih izpitih, soglasje za zastopanje, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in višini dohodkov in ostale osebne dokumente).

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo razpisno pa tudi gradbeno, medicinsko in tehnično dokumentacijo, tako da poleg gradbenih projektov, navodil za uporabo oziroma zdravniških izvidov iz albanskega v turški jezik prevajamo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma deklaracije izdelkov in vse tiste dokumentov, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Za stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem kakršnegakoli dokumenta, je zelo pomemben podatek, da v naši ekipi niso samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, tako da bodo zelo hitro dobili dokument, ki ga lahko uporabljajo v vsaki situaciji. Samo v primeru, ko je dokument preveden in overjen z žigom sodnega tolmača, ga je mogoče uporabljati, glede na to, da je to pravno veljavni dokument. Zato se od strank tudi zahteva, da na vpogled dostavijo izvirnike, da bi jih pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač lahko primerjal s prevodi in se prepričal o tem, da ne obstajajo nikakršna odstopanja. Če prevajanje ni bilo opravljeno v skladu s predpisi in se pojavijo odstopanja, bo sodni tolmač predlagal, da se opravijo vsi potrebni popravki oziroma storitev redakcije prevedenih vsebin, za katero so zadolženi lektorji in korektorji v naši ekipi.

Pošiljanje dokumentov na prevajanje iz albanskega v turški jezik je možno opraviti na več načinov oziroma lahko jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi preko kurirske službe ali pa jih prinesete v našo poslovalnico. Pošiljanje dokumentov po elektronski poti oziroma na elektronski naslov je dovoljeno samo tedaj, ko je strankam njihovo prevajanje potrebno zelo hitro. Seveda je treba tudi tedaj dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Poleg tega, da prevode lahko dobite neposredno na naslov, imate tudi možnost, da jih prevzamete osebno v prostorih poslovalnice Akademije Oxford. Glede na to, da dostavo na vaš naslov izvaja kurirska služba, ki jo bomo angažirali, se morate zavedeti, da je to dodatna storitev, pa se iz tega razloga tudi zaračunava pri prevzemanju, in to po ceni, ki je veljavna v okviru te kurirske službe.

Vsebine, za katere ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, je možno poslati in dobiti prevedene tudi po elektronski pošti. Pri prevajanju dokumentov je zelo pomemben podatek, ki so stranke dolžne zagotoviti, tiče pa se overitve z Apostile žigom. To je žig, ki je poznan tudi kot haški in ta vrsta overitve poteka v okviru pristojnih oziroma okrožnih sodišč Republike Slovenije in to samo za dokumente, ki so določeni z zakonom. Ko stranka izve, da je haški žig potreben tudi za njene dokumente, mora vprašati tudi to, kako v tem primeru poteka postopek overitve, saj overitev z Apostile žigom lahko poteka pred ali po prevajanju in overitvi z žigom sodnega tolmača, vse v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre.

Tolmačenje iz albanskega v turški jezik

V primeru, da organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebno tudi tolmačenje iz albanskega v turški jezik, so tukaj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, ki v tej kombinaciji jezikov lahko izvajajo tako simultano kot tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje. Katera vrsta tolmačenja bo uporabljena pa je odvisno od samega dogodka, ki ga organizirate, pa je iz tega razloga pomembno, da nam daste vse potrebne informacije, da bi vam lahko ponudbo v celoti prilagodili temu dogodku. Lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko ta vrsta tolmačenja ustreza konceptu dogodka.

Iz albanskega v turški jezik prevajamo tudi vizitke pa tudi ostale vsebine, ki so povezane s področji marketinga (plakati, katalogi, zloženke, brošure, PR članki in ostalo). Zahvaljujoč svojemu znanju v področja obeh jezikov pa tudi izkušnjam, ki jih nedvomno imajo, bodo prevajalci in sodni tolmači reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin prilagodili duhu ciljanega oziroma turškega jezika, da bi potencialnim strankam ponudili možnost, da se čim bolje seznanijo s tistim, kar se na ta način reklamira.

Poleg vsega omenjenega, lahko izvajamo tudi lekturo in korekturo materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda treba je opraviti določene popravke.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz albanskega v turški jezik

Na vašo zahtevo iz albanskega v turški jezik lahko prevajamo tudi besedila s področja ekonomije, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne vsebine. Prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od naslednjih področij: komunikologija, finance, medicina, izobraževanje, sociologija, marketing, bančništvo, farmacija, znanost, gradbena industrija, pravo, ekologija in varstvo okolja, psihologija, politika, informacijske tehnologije, filozofija, menedžment in druge znanstvene discipline, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Kar zadeva pošiljanje materialov na prevajanje, v tem primeru ni potrebna njihova overitev, pa se ne zahteva pošiljanje izvirnika, ampak jih lahko pošljete tudi neposredno na naš elektronski naslov, na enak način pa jih lahko dobite po koncu obdelave.

Profesionalno prevajanje vseh spletnih vsebin je še ena storitev, ki jo zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford kar zadeva prevajanje iz albanskega v turški jezik. Tako poleg spletnih strani prevajajo tudi programe oziroma aplikacije pa tudi spletne prodajalne in kataloge.

V tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi serije, oddaje oziroma filme in reklamna sporočila in v skladu z zahtevami strank izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje, lahko pa ponudimo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin, tako da boste zelo hitro dobiti v celoti obdelane zvočne in video materiale.

Ko to zahtevajo naše stranke, prav tako obdelujejo tudi vsebino ilustriranih pa tudi strokovnih ter otroških in ostalih vrst revij. Poleg tega iz albanskega v turški jezik prevajamo tudi učbenike in časopisne članke kot tudi književna dela različnih vrst.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz albanskega v turški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz albanskega v turški jezik med drugim prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste licenc in certifikatov oziroma pooblastila za zastopanje in vse ostale pravne akte. Prav tako prevajamo tudi poslovne in osebne dokumente oziroma poslovne odločitve, finančna poročila, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi statut podjetja, letna in revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja kot tudi potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje ter osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi vozniško dovoljenje in dovoljenje za prebivanje pa tudi številne druge osebne in poslovne dokumente.

Iz albanskega v turški jezik prevajamo tudi razpisno oziroma tehnično, medicinsko in gradbeno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave in ostale osebne dokumente). Dokumente, ki so primarno povezani s področjema znanosti in izobraževanja prav tako obdelujejo na vašo zahtevo in najprej izvajajo njihovo prevajanje iz albanskega v turški jezik in zatem tudi overitev. Z overitvijo s strani sodnega tolmača prevedeni dokument postaja pravno pa tudi zakonsko veljaven, saj se s tem praktično potrjuje, da gre za dokument, ki je popolnoma enak izvirniku. Da bi sodni tolmač prevode lahko opremil s svojim žigom, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente, prav tako pa morate preveriti, ali se za njih zahteva tudi overitev s haškim žigom, ki ga imenujemo tudi Apostile. Ta vrsta overitve poteka v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, tako da prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi za to vrsto overitve, kar pomeni, da se morajo stranke same pozanimati o vseh detajlih v zvezi s to overitvijo. S tem mislimo predvsem na to, da preverijo, ali je ta overitev sploh potrebna za njihove dokumente in zatem tudi, ali overitev s haškim žigom poteka pred ali po overitvi s strani sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz albanskega v turški jezik

  • Iz albanskega v turški je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!