Prevajanje besedil iz albanskega v grški jezik


V primeru, da imate potrebo za prevajanjem iz albanskega v grški jezik, je najboljša rešitev, da se obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, saj so v naši strokovni ekipi prevajalci in sodni tolmači tako za grški kot tudi za albanski jezik in vam zahvaljujoč tako njihovi visoki strokovnosti kot tudi številnim zanimanjem, lahko ponudimo prevajanje iz albanskega v grški jezik.

Poleg prevajanja pa izvajamo tudi storitev overitve, za katero so zadolženi sodni tolmači. Na ta način je prevajanje dokumentov veliko bolj enostavno in hitrejše, saj stranke na enem mestu dobijo njegovo finalno obdelavo oziroma dokument, ki ga lahko predajo, kjerkoli je to potrebno, saj ta žig potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku. Poleg poslovne in osebne dokumentacije prevajamo tudi tehnično pa tudi gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam ter dokumente s področij znanosti in izobraževanja pa tudi vse pravne akte.

Iz albanskega v grški jezik pa prevajamo tudi fakture, poslovna poročila (finančna, letna, revizijska), zatem bilance uspeha in stanja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter potne liste in osebne izkaznice pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prav tako prevajamo tudi vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi prometno in delovno dovoljenje. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in o rednih prihodkih, potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stalni zaposlitvi in o samskem stanu pa tudi številna druga.


Prevajanje iz albanskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v albanski jezik

Prav tako prevajamo tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatek k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in kot tudi predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente in ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja in jih overjamo v skladu z vašimi zahtevami. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v grški jezik za vse vrste licenc, pooblastila za zastopanje oziroma pravni red Evropske Unije ter sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi certifikate in vse ostale vrste tako sodnih sklepov kot tudi pritožb, sodb in tožb.

Postopek prevajanja dokumentov je jasno določen z zakonom, kar pomeni, da se za dokumente zahteva overitev z žigom sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni dovolj, ampak je potrebno na pristojnem sodišču opraviti tudi overitev s haškim (Apostile) žigom. Naši strokovnjaki niso zadolženi za to vrsto overitve, kar pa pomeni, da ste se vi dolžni sami pozanimati o tem, ali se za konkretni dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje iz albanskega v grški jezik, zahteva ta overitev in takoj zatem tudi, v katerem trenutku postopka poteka overitev s haškim žigom. Da ne bo pomote, za nekatere dokumente overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, obstajajo pa tudi dokumenti, za katere zakon določa, da se najprej overijo z Apostile žigom, potem pa se odnesejo v Prevajalski center Akademije Oxford na nadaljnjo obdelavo. V tem primeru se poleg prevajanja dokumente prevaja tudi sam haški žig, tako da obdelava dokumentov traja malo dlje.

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem dokumentov, jih lahko prinesejo v našo poslovalnico, ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Razlog za takšen način dostave dokumentov leži v dejstvu, da so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Prevedene in overjene dokumente jim lahko pošljemo na naslov ali pa jih prevzamejo osebno v naši poslovalnici. Če se odločijo za prvo možnost dostave, se morajo zavedeti tega, da se ta storitev zaračunava po ceni kurirske službe popolnoma ločeno od prevajanja in overitve. Vse ostale vsebine, ki jih želite dobiti prevedene v tej kombinaciji jezikov, lahko pošljete tudi po elektronski pošti, saj se v teh primerih ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled.

Poleg prevajanja reklamnih materialov oziroma plakatov letakov in zloženk, katalogov, brošur, PR člankov, vizitk in drugih, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi različne vrste besedil, tako tistih, ki bodo predstavljena javno kot tudi tistih, ki so namenjena samo predstavitvi strokovnjakom. Poleg besedil, povezanih s področji znanosti, izobraževanja, gradbene industrije ter medicine, farmacije in ekologije in varstva okolja, obdelujemo tudi tiste besedilne vsebine, ki so povezane s politiko, ekonomijo, financami, pravom, bančništvom pa tudi turizmom, menedžmentom oziroma komunikologijo, marketingom ter filozofijo, sociologijo in psihologijo kot tudi s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi tolmačenje iz albanskega v grški jezik, saj imamo v ekipi strokovnjake specializirane tako za konsekutivno kot tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje. Na vašo zahtevo omogočano tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod odličnimi pogoji. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezani s področji spleta, od spletnih katalogov in prodajaln preko spletnih strani pa vse do programske opreme (aplikacij in programov). Prav tako prevajamo tudi učbenike pa tudi poetska in prozna književna dela oziroma romane in beletrijo.

Kar zadeva prevajanje iz albanskega v grški jezik, smo posebej specializirani za prevajanje filmov oziroma serij, oddaj in reklamnih sporočil, ko pa je to potrebno, vam lahko ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Storitev redakcije prevedenih vsebin prav tako zagotavljajo strokovnjaki v naši ekipi in potem, ko lektorji in korektorji opravijo vse potrebne popravke v materialih, ste lahko prepričani, da bodo le-ti v popolnosti izpolnjevali vsa pravila prevajalske stroke.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz albanskega v grški jezik

Najpogostejše zahteve strank se nanašajo prevajanje poslovnih dokumentov iz albanskega v grški jezik in vključujejo obdelavo poslovnih odločitev, sklepov o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi različnih vrst poslovnih poročil (finančna, letna, revizijska) ter ustanovitvenih aktov in statuta podjetja ter ostalih podobnih dokumentov.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi osebno pa tudi razpisno oziroma medicinsko, gradbeno in tehnično dokumentacijo. Pri nas lahko dobite prevajanje iz albanskega v grški jezik tudi za vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, tožbe, sodbe in pritožbe, licence in druge) kot tudi za dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem. Preprosto povedano, naši strokovnjaki obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav oziroma seminarske naloge, znanstvene patente ter diplomske naloge in ostale dokumente te vrste.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma dokumente, ki jih je v številnih primerih treba predložiti pristojnim službam in jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača, s čimer vam dajemo dokument, ki ga lahko neovirano uporabljate, saj je v popolnoma pravno veljaven. Stvar je v tem, da žig sodnega tolmača pravzaprav pomeni, da je prevod iz albanskega v grški jezik istoveten izvirnemu dokumentu, pa nam iz tega razloga morate na vpogled dostaviti izvirnike, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Prav tako ste dolžni pravočasno pridobiti informacijo, ali se za konkretne dokumente izvaja še ena vrsta overitve, ki ne izključuje overitve sodnega tolmača in lahko poteka pred ali po njej. Gre za overitev z Apostile oziroma haškim žigom, ki poteka samo v okviru osnovnih okrožnih sodišč v naši državi, pa morajo stranke iz tega razloga same pridobiti te informacije.

Prevajanje informativnih oddaj iz albanskega v grški jezik

Informativne pa tudi izobraževalne, otroške in zabavne oddaje prevajamo v tej kombinaciji jezikov, lahko pa izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje. Poleg njih prevajamo tudi serije oziroma reklamna sporočila, tako televizijske kot tudi radijske ter filme vseh žanrov in vrst (animirani, igrani, dokumentarni, risani in ostali).

Prevajamo tudi besedila, ne glede na to, ali gre za vsebine, ki so namenjene javnemu predstavljanju ali pa gre za strokovna besedila. Kar zadeva teme, so le-te lahko povezane z dobesedno vsemi področji. Ekologija in varstvo okolja, farmacija, ekonomija, medicina, znanost, filozofija, izobraževanje, sociologija in bančništvo oziroma pravo, finance, ekonomija, gradbena industrija, zatem turizem, komunikologija, informacijske tehnologije kot tudi marketing in menedžment so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo izvajajo tudi prevajanje iz albanskega v grški jezik za dela književnosti, tako za prozna in poetska kot tudi za beletrijo in romane. Prevajamo pa tudi časopisne članke oziroma strokovne, ilustrirane in otroške časopise ter celo učbenike. Lektor in korektor, ki sta člana naše ekipe, na vašo zahtevo lahko opravita storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že poskušal prevesti v tej kombinaciji jezikov, toda tega ni storil dovolj kakovostno.

Prevajanje spletne prodajalne iz albanskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje vseh vrst spletnih vsebin, predvsem spletnih prodajaln, ki sodijo med najbolj iskane storitve v tej skupini materialov. Poleg prevajanja spletne prodajalne iz albanskega v grški jezik izvajamo tudi obdelavo spletnih strani pa tudi programske opreme (programov in aplikacij) oziroma spletnih katalogov. Ne pozabite, da se naši strokovnjaki dobro spoznajo v optimizacijo prevedenih vsebin za iskalnike, tako da bodo maksimalno kakovostno implementirali vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation) in s samim tem prevedenim vsebinam omogočili še boljši položaj na globalnem omrežju.

Izvajamo tudi tolmačenje iz albanskega v grški jezik, omogočamo pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Na podlagi podatkov, ki jih od strank dobimo v zvezi z dogodkom, ki se organizira, se določamo, ali je boljše uporabiti simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje.

V skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujemo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so zloženke, brošure, plakati, vizitke, reklamni letaki oziroma PR članki in katalogi.

Cena prevajanja iz albanskega v grški jezik

  • Iz albanskega v grški 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!