Prevajanje iz albanskega v hebrejski jezik


Kadar se javi potreba za izvedbo profesionalnega prevajanja iz albanskega v hebrejski jezik, je najboljši način angažiranje zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Gre za prevajalce in sodne tolmači z dolgoletnimi izkušnjami v zagotavljanju storitev in tolmačenja v tej jezični kombinaciji in obdelave različnih vrst vsebin v pisani obliki.

Najprej se bomo osredotočili na obdelavo dokumentov, ker strankam poleg njihovega prevajanja v konkretni jezični kombinaciji zagotavljamo tudi storitev overitve, ki jo v skladu z veljavnimi pravili izvedejo profesionalni sodni tolmači. Zahvaljujoč žigu teh strokovnjakov se predhodno preveden dokument uvršča v pravno in zakonsko veljavne, tako da jih ima lastnik pravico uporabljati ob različnih priložnostih.

Ne samo, da ti strokovnjaki kompletno obdelajo različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno, osebno in medicinsko kot tudi razpisno, poslovno in tehnično dokumentacijo, ampak izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz albanskega v hebrejski jezik.


Prevajanje iz albanskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v albanski jezik

Prav tako sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov, ki v dani jezični kombinaciji želijo dobiti prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil), po potrebi pa prevajajo in overijo tudi katerikoli dokument ali drugi material, ki je povezan, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem.

Postopek obdelave dokumentov je zelo preprost in določa, da se najprej izvede njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov in potem zapriseženi sodni tolmač mora primerjati vsebino prevedenega dokumenta z izvirnikom, pa se zato zahteva, da stranka predhodno tudi dostavi izvirne vsebine na vpogled.

Poleg tega, da jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko, to lahko stori tudi preko katerekoli kurirske službe, prav tako pa ima pravico, da v poslovalnico te institucije izvirne dokumente osebno prinese.

V skladu z odločitvijo vsake stranke ji kompletno obdelane dokumente lahko dostavimo na naslov, lahko pa jih prevzame osebno v sami poslovalnici. Če se na primer odloči za prvo možnost, potem storitev dostave plača ločeno od obdelave dokumentov, in to v skladu s cenikom konkretne kurirske službe.

V nekaterih primerih, ko se izvaja neposredno prevajanje dokumentov iz albanskega v hebrejski jezik, mora biti izvedena tudi nadoveritev, prevajalci in sodni tolmači pa te storitve nimajo pravice izvesti, ker niso pooblaščeni. Da bi bil celoten postopek poenostavljen, mora stranka samostojno predhodno v okviru pristojnih institucij naše države samostojno pridobiti podatke o nadoveritvitvi oziroma o postavljanju Apostille ali Haškega žiga na dokumente.

Vsekakor je pomembno poudariti tudi to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje po nujnem postopku, če to stranka zahteva. Samo v tem primeru lahko kasneje dostavi izvirnike na vpogled, medtem ko jih najprej skenirane pošlje na uradni e-poštni naslov.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za tolmačenje iz albanskega v hebrejski jezik, ko poleg simultanega lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da so specializirani za vse tri vrste te storitve, mora biti natančno, točno katere bo uporabljena za kateri dogodek, tako da je stranka dolžna predhodno posredovati podatke o njegovi organizaciji (točno mesto prirejanja in njegove značilnosti, trajanje dogodka in število udeležencev). V ponudbo bo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj je tudi ta storitev na razpolago, če je v skladu z vrsto tolmačenja, ki mora biti uporabljena.

Vse stranke, ki želijo dobiti preveden katerikoli film ali serijo oziroma reklamno sporočilo ali oddajo ter vsako drugo video ali zvočno vsebino, imajo na razpolago tudi storitev podnaslavljanja takšnih materialov kot tudi možnost, da takšne materiale dobijo profesionalno sinhronizirane.

Vsekakor se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da maksimalno strokovno obdelajo tudi književna dela kot tudi marketinške materiale ter časopisne članke in učbenike. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje besedil iz albanskega v hebrejski jezik, na zahtevo strank obdelujejo tudi vsebino, tako strokovnih in otroških kot tudi ilustriranih revij.

V toku obdelave programov, spletnih katalogov in aplikacij pa tudi spletnih strani ter spletne prodajalne in ostalih spletnih vsebin, ti strokovnjaki implementirajo tudi Orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da njihovo celotno vsebino usklajujejo z iskalnikom oziroma s pravili, ki jih slednji določa. Na ta način sodni tolmači in prevajalci konkretnim materialiom zagotovijo precej boljše kotiranje na spletu.

Zelo je pomembna informacija, da ekipo te institucije sestavljajo tudi korektorji in lektorji, tako da slednji na zahtevo strank izvajajo storitev, ki je poznana kot redakcija. Sicer namen je uporabe lekture in korekture, da bi se popravile napake v predhodno prevedenih materialih katerekoli vrste, da bi jih lastniki lahko uporabljali, ko jim je potrebno.

Predhodno omenjene vsebine bodo na obdelavo dostavljene po elektronski poti, na enak način pa jih stranke tudi prevzamejo, čeprav v ponudbi obstajajo tudi druge možnosti. Seveda vsakdo, ki mu ne ustreza, da tako pošilja ali prevzema konkretne vsebine, lahko vse dodatne informacije o ostalih možnostih dobi neposredno v samem predstavništvu te institucije.

Prevajanje igranih filmov iz albanskega v hebrejski jezik

Poleg storitve prevajanja, tako igranih kot tudi animiranih in dokumentarnih pa tudi risanih filmov, ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi storitev njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Prevajalci in sodni tolmači bodo poskrbeli, da v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi serije in reklamna sporočila, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz albanskega v hebrejski jezik kot tudi izobraževalnih in zabavnih ter otroških in vseh ostalih vrst video in zvočnih vsebin.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi redakcijo, kar je storitev, ki se lahko uporabi za slabo oziroma neprofesionalno obdelane materiale. Pravzaprav stranka poseduje prevedene vsebine, toda v njih so vidne napake in pomanjkljivosti, ki jih v skladu s pravili stroke korektorji in lektorji vse popravijo in strankam omogočijo, da dobijo ustrezno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Če se to od njih zahteva, sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji obdelujejo tudi revije, zatem učbenike in časopisne članke kot tudi književna dela oziroma poljudne in strokovne besedilne materiale.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje plakatov in vizitk iz albanskega v hebrejski jezik, pri čemer na zahtevo obdelujejo tudi vse ostale marketinške materiale, na primer PR članke, reklamne letake in brošure, zatem zloženke in kataloge pa tudi številne druge, ki se uporabljajo za reklamiranje različnih podjetij, storitev in izdelkov oziroma dogodkov. V tem primeru vsekakor pazijo na reklamno sporočilo, ki ga večina teh vsebin vsebuje in prav njega primarno tudi oblikujejo v skladu s pakistanskim jezikom in njegovimi pravili, da bi izvornim govorcem približali tisto, kar se reklamira.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo tudi spletne strani, zatem programe in spletne kataloge kot tudi vse vrste aplikacij in spletne prodajalne pa tudi številne druge materiale, ki so s področjem spleta povezani. Posebej moramo omeniti informacijo, da pri tem implementirajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da preprosto rečeno vsebino vseh omenjenih usklajujejo materialov s pravili, ki veljajo na spletu in v iskanju, kar ima posebno pozitiven vpliv na mesto, ki ga ti zavzemajo v polju iskanja za točno opredeljene izraze in besede.

Pri organizaciji kateregakoli dogodka, na katerem bodo prisotni izvorni govorci teh dveh jezikov, lahko izvedemo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz albanskega v hebrejski jezik. Sicer ima ta specializirana institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da se v uradno ponudbo tudi ta storitev lahko vnese, če bo določeno, da sodni tolmači in prevajalci za konkretno manifestacijo uporabljajo prav simultano tolmačenje. Od strank se pričakuje, da te strokovnjake informirajo o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo dogodka in da jih obvestijo o točnem mestu, na katerem bo ta potekal in o njegovih osnovnih značilnostih pa tudi o tem, koliko bo dogodek trajal in koliko ljudje je povabljeno, da sodeluje. Samo na podlagi teh podatkov se tudi določi ponudba in potem tudi sprejme uradna odločitev, katera od vseh omenjenih vrst tolmačenja lahko na najboljši možni način izpolni zahteve vsakega udeleženca in samega organizatorja.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz albanskega v hebrejski jezik

Katerikoli osebni dokument na zahtevo strank člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej prevedejo v dani različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev, saj takšen način obdelave dokumentov predvideva trenutno veljavni zakon.

Vsekakor poleg potrdila o stalnem prebivališču, sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi prometno kot tudi delovno ter vozniško in dovoljenje za prebivanje, poskrbijo pa tudi za izvedbo neposrednega prevajanja potnega lista in osebne izkaznice iz albanskega v hebrejski jezik, zatem potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu ter o smrti kot tudi vsakega drugega osebnega dokumenta.

Glede na to, da je postopek obdelave dokumentov v celoti usklajen s trenutno veljavnim zakonom, se stranke obvezujejo, da izvirne vsebine predhodno priložijo na vpogled.

Prav tako se pričakuje, da vsakdo od njih v pristojnih institucijah Republike Slovenije zahteva informacije o postopku, ki je označen kot nadoveritev in je povezan s postavljanjem Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille na dokumente, saj zaposleni te institucije ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in patentov oziroma vseh dokumentov in ostalih materialov, ki so povezani z znanostjo, sodni tolmači in prevajalci pa v dani kombinaciji jezikov lahko prevedejo vse dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja. Na ta način bo strankam omogočena kompletna obdelava, tako predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocen in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz albanskega v hebrejski jezik oziroma potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju, seveda pa ti strokovnjaki prevedejo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na izobraževanje.

Seveda stalni člani ekipe te specializirane institucije poskrbijo tudi za to, da profesionalno prevedejo in potem izvedejo tudi overitev vseh dokumentov, ki jih kasneje lastniki predložijo pristojnim službam. S tem mislimo predvsem na soglasja in potrdila različnih vrst kot tudi na izjave, na primer potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vse ostale vrste izjav, soglasij in potrdil.

Kadar to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci pristopajo obdelavi specifikacij farmacevtskih izdelkov, zatem zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka iz albanskega v hebrejski jezik, toda prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Seveda stranke lahko dobijo kompletno obdelane tudi vse dokumente iz sestave, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne oziroma poslovne dokumentacije (gradbeni projekti, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodilo za uporabo, fakture, finančna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja, statut podjetja in številni drugi).

Poleg vsega do zdaj navedenega v skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov. Pravzaprav bo strankam zagotovljeno neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz albanskega v hebrejski jezik in potem tudi overitev, pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in certifikate kot tudi pritožbe sodišču in pogodbe ter odločitve sodišč in sklepe pa tudi tožbe in licence oziroma vse dokumente, ki se tičejo in sodstva in prava ter v skladu s pravili veljajo za pravne akte.

Cena prevajanja iz albanskega v hebrejski jezik

  • Iz albanskega v hebrejski je 55 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 61 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!