Prevajanja materialov iz albanskega v italijanski jezik


V Prevajalskem centru Akademije Oxford so poleg prevajalcev in sodnih tolmačev tudi lektorji oziroma korektorji, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo vseh materialov, ki jih je nekdo že prevedel iz albanskega v italijanski jezik, toda tega ni naredil dovolj strokovno. Poleg redakcije v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse vrste materialov, od dokumentov preko različnih vrst dokumentacije pa vse do filmov in serij oziroma spletnih strani in številnih drugih vsebin.

Pri prevajanju dokumentov je zelo pomembno spoštovanje postopka pošiljanja, ki vključuje dostavljanje izvirnikov na vpogled, da bi lahko opravili overitev z žigom sodnega tolmača. Stranka mora prav tako samostojno pridobiti informacije o tem, ali se za njegov dokument zahteva overitev s haškim žigom. Od te informacije je odvisen sam tok prevajanja, ker overitev z Apostille žigom za določene dokumente poteka pred, za druge pa končani obdelavi s strani prevajalcev in sodnih tolmačev. To informacijo boste dobili v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu, ki je edino pristojno za overitev s haškim žigom.

Poleg poslovne in osebne dokumentacije iz albanskega v italijanski jezik prevajamo razpisno pa tudi tehnično, medicinsko in gradbeno dokumentacijo. Prav tako prevajamo in overjamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih in o stalni zaposlitvi in številna druga). Prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi pravne akte, tako pooblastila za zastopanje in licence kot tudi pravni red Evropske Unije, sodne sklepe, odločitve, sodbe in pritožbe oziroma certifikate in vse vrste pogodb pa tudi ostale dokumente te vrste.


Prevajanje iz albanskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v albanski jezik

Iz albanskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, od prepisov ocen, potrdila o opravljenih izpitih in diplome ter dodatkov k diplomi preko zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet pa vse do potrdila o rednem šolanju, znanstvenih patentov, rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vrste zvočnih in video vsebin, od reklamnih sporočil preko serij in oddaj pa vse do filmov različnih žanrov. V sklopu te storitve pa vam ponujamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje obdelanih vsebin. Prav tako izvajamo tudi tolmačenje iz albanskega v italijanski jezik, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, v skladu z zahtevami dogodka in vrste tolmačenja, ki se uporablja, pa strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma spletne prodajalne in kataloge prav tako prevajamo ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation), tako da se bodo obdelane vsebine zelo hitro pojavile med prvimi v polju spletnega iskanja. V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi književna dela vseh vrst, od beletrije preko proze in romanov pa vse do del poezije kot tudi učbenike, v odvisnosti od vaših zahtev pa obdelujemo tudi časopisne članke oziroma različne vrste revij.

Poleg njih prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike in namena, tako da obdelujemo tudi ekonomske, filozofske in sociološke vsebine oziroma medicinske, znanstvene, izobraževalne pa tudi turistične vsebine kot tudi tista besedila, katerih tema je povezana s področji komunikologije, gradbene industrije, financ, bančništva in menedžmenta ter informacijskih tehnologij, marketinga in ostalih znanstvenih disciplin.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov, tako vizitke in plakate kot tudi brošure, letake in plakate oziroma kataloge tako storitev kot tudi izdelkov in PR članke.

Pri prevajanju dokumentov ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, zaradi česar se tudi način pošiljanja razlikuje glede na ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev. Njih nam lahko pošljete po elektronski pošti, na enak način pa jih dobite po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov, medtem ko dokumente lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Po drugi strani pa, obdelane dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih preko kurirske službe dostavimo na določen naslov. Ta storitev se zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom, ker ni vračunana v ceno obdelave dokumentov. Dokumente nam na elektronski naslov lahko pošljejo samo stranke, ki jim je prevajanje njihovih dokumentov iz albanskega v italijanski jezik potrebno zelo hitro, pri čemer so nam dolžni v najkrajšem možnem roku dostaviti izvirnike na vpogled.

Prevajanje besedil s področja turizma iz albanskega v italijanski jezik

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila s področja turizma ter izvajajo njihovo prevajanje iz albanskega v italijanski jezik v najkrajšem možnem roku in po zelo ugodnih cenah. Prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine druge tematike, kot so tiste, ki so povezane s področjem politike, izobraževanja, ekonomije in bančništva pa tudi komunikologije, ekologije in varstva okolja ter informacijskih tehnologij in farmacije oziroma izobraževanja, sociologije, gradbene industrije, marketinga pa tudi menedžmenta in številnih drugih družbenih in naravoslovnih ved.

Na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi tolmačenje iz albanskega v italijanski jezik in lahko vam ponudimo vse vrste tolmačenja oziroma simultano, šepetano ali konsekutivno. Pri sestavljanju ponudbe za to storitev moramo imeti določene podatke o samem dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje, tako nas morate obvestiti o organizaciji dogodka pa tudi predvidenem trajanju, številu udeležencev in nam dati podatke o prostoru, v katerem bo potekal. Če se uporablja prav ta vrsta tolmačenja, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod posebej ugodnimi pogoji. Lektorji in korektorji Akademije Oxford so specializirani za storitev redakcije materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, vendar tega ni storil dovolj strokovno.

Prevajanje programov in aplikacij iz albanskega v italijanski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje programske opreme iz albanskega v italijanski jezik, ga lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Srbiji, ker so naši sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za prevajanje vseh vrst programov in aplikacij. Prevajamo tudi ostale vsebine s spletnega področja in to predvsem spletne kataloge, spletne strani in prodajalne. Tokom prevajanja takšnih materialov spoštujemo pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer prevedenim vsebinam ponujamo priložnost, da poboljšajo svoj položaj v okviru globalnega iskanja.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost pa tudi časopisne članke oziroma književna dela katerekoli vrste kot tudi časopise vseh vrst.

Poleg tega prevajamo pa tudi filme in serije pa tudi reklamna sporočila ter različne vrste oddaj. Zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezani s področjem marketinga, kot so katalogi in brošure oziroma vizitke, PR članki, zloženke, letaki, plakati in ostale podobne vsebine.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz albanskega v italijanski jezik

V tej kombinaciji jezikov lahko prevedemo tudi delovno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško in prometno dovoljenje ter ostale osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in druga).

Iz albanskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, tako da izvajamo prevajanje predmetnikov in programov fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, diplom in dodatkov k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisov ocen, rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih del, diplomskih in seminarskih nalog kot tudi znanstvenih patentov.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, ustanovitveni akt podjetja, finančna, revizijska in letna poslovna poročila, statut podjetja in številna druga) kot tudi dokumente, ki sodijo med gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Poleg njih iz albanskega v italijanski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste soglasij, izjav in potrdil. Prevajamo pa tudi pravne akte, kot so pravni reda Evropske Unije, licence, sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastila za zastopanje in vse ostale vrsta sodnih sklepov, tožbe, odločitve, pritožbe in sodbe. Za stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz albanskega v italijanski jezik, je zelo pomembna informacija, da morajo na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente kot tudi, da v okviru pristojne institucije pridobijo tudi informacijo o tem, ali je tudi za njihove dokumente potrebno opraviti overitev s haškim oziroma Apostile žigom.

Cena prevajanja iz albanskega v italijanski jezik

  • Iz albanskega v italijanski 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!