Prevajanje iz albanskega v kitajski jezik


Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz albanskega v kitajski jezik tako za dokumente, ki je hkrati tudi najbolj iskano kot tudi za vse ostale vrste materialov. Poleg poslovnih in osebnih dokumentov oziroma sklepa o ustanovitvi pravnih oseb, faktur, ustanovitvenih aktov podjetja ter vseh vrst poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna), prevajamo tudi vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi delovno dovoljenje in ostale dokumente te vrste.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdeluje tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja ter vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številna druga). Na vašo zahtevo iz albanskega v kitajski jezik izvajamo tudi prevajanje in overitev sodnega tolmača za pooblastila za zastopanje, sodne sklepe oziroma tožbe, odločitve, pritožbe in sodbe kot tudi za pravni red Evropske Unije ter certifikate, vse vrste pogodb, licence in druge pravne akte. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo različnim službam, kot so soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih prihodkih in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi ostale vrste potrdil oziroma soglasij in izjav.

Žig tolmača na prevedenem dokumentu potrjuje, da je le-ta v celoti enak izvirniku, tako da so stranke pri pošiljanju dolžne na vpogled dostaviti izvirnike, kar lahko storijo ali z osebno dostavo v našo poslovalnico ali pa s pošiljanjem priporočeno, preko “Pošte Slovenije” oziroma z angažiranjem kurirske službe za to storitev. Obdelane dokumente strankam lahko pošljemo na domači naslov ali jih lahko prevzamejo osebno, toda storitev dostave na naslov se dodatno zaračunava, in to v skladu s cenikom kurirske službe.


Prevajanje iz albanskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v albanski jezik

Obstajajo pa tudi dokumenti, za katere se zahteva tudi overitev na sodišču oziroma overitev s tako imenovanim Apostile ali haškim žigom, prevajalci in sodni tolmači pa v tem primeru nimajo pristojnosti, tako da se vsaka stranka sama mora pozanimati o tem, ali je ta žig obvezen za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz albanskega v kitajski jezik. Če je ta overitev potrebna, mora pridobiti tudi informacijo o tem, ali overitev z Apostile žigom poteka po koncu obdelave s strani prevajalcev in sodnih tolmačev ali pa pred tem. Materiale, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko dostavijo po elektronski poti, kar pa pomeni, da jih pošljejo na naš elektronski naslov, na enak način pa lahko dobijo tudi prevedene vsebine, kar predstavlja velik prihranek tako časa kot tudi denarja.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga kot tudi spleta, s čimer pa mislimo predvsem na reklamne letake in zloženke ter plakate, kataloge kot tudi PR članke in brošure ter celo vizitke pa tudi spletne kataloge, spletne strani in prodajalne kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Prav tako obdelujemo tudi besedila katerekoli tematike oziroma politične in ekonomske, medicinske pa tudi besedila, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, marketinga, ekologije in varstva okolja kot tudi turizma, gradbene industrije, farmacije oziroma komunikologije, marketinga in katerekoli druge veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz albanskega v kitajski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko v skladu z zahtevami samega dogodka opravijo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje. Ko je to potrebno, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ponujamo vam tudi storitev lekture oziroma korekture materialov, ki niso dobro prevedeni v tej kombinaciji jezikov, za redakcijo vsebin pa so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji. V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo učbenike pa tudi časopisne članke ter vse vrste revij oziroma književna dela kot tudi vse vrste filmskih stvaritev, od igranih preko dokumentarnih in risanih pa vse do animiranih filmov kot tudi serije. Prevajalci in sodni tolmači pa lahko na vašo zahtevo obdelajo tudi informativne, zatem izobraževalne, zabavne in otroške oddaje kot tudi radijska ali televizijska reklamna sporočila. Poleg njihovega prevajanja vam lahko ponudimo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje, tako da boste na enem enem mestu dobili kompletno obdelane vse zvočne in video vsebine.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz albanskega v kitajski jezik

V naši ekipi so prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za prevajanje poslovnih dokumentov iz albanskega v kitajski jezik, kar med drugim vključuje obdelavo dokumentov in sklepa o ustanovitvi pravnih oseb, faktur, bilanc stanja in uspeha oziroma statuta podjetja, finančnih poročil pa tudi revizijskih in letnih poročil ter poslovnih odločitev in ustanovitvenih aktov podjetja. Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so z omenjenimi področji.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford pa na zahtevo strank iz albanskega v kitajski jezik prevajajo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje in ostale dokumente te vrste). V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse vrste pravnih aktov, od licenc in certifikatov preko pooblastila za zastopanje in sodnih odločitev, pritožb, sodb in tožb pa vse do pravnega reda Evropske Unije.

Naša strokovna ekipa pa vključuje tudi prevajalce in sodne tolmače, kar pa pomeni, da strankam ponujamo kompletno obdelavo dokumentov, tako da poleg prevajanja iz albanskega v kitajski jezik dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača oziroma dokument, ki ga lahko uporabljajo enako kot tudi vsak drugi izvirni dokument. Ta žig ima za cilj, da potrdi enakost vsebine prevoda in izvirnika, tako da se prevod lahko preda katerikoli državni službi. Vsekakor ne smete pozabiti na to, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente, saj je to del zakonskega postopka obdelave kot tudi, da pridobite vse potrebne informacije o tem, ali se tudi za vaš dokument zahteva overitev s haškim (Apostile) žigom.

Prevajanje besedil s področij ekonomije iz albanskega v kitajski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi besedila s področij ekonomije, iz albanskega v kitajski jezik pa prevajamo tudi besedilne vsebine katerekoli druge tematike. Farmacija, ekologija in varstvo okolja, menedžment, turizem, komunikologija, gradbena industrija, filozofija, informacijske tehnologije, medicina, sociologija, znanost, finance, pravo in politika so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema besedilnih vsebin, za katere želite prevajanje.

Na vašo zahtevo obdelujemo tudi tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju tako izdelkov kot tudi storitev, kar pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi PR članke, brošure, plakate, reklamne letake in zloženke kot tudi kataloge in to ob maksimalnem prilagajanju reklamnega sporočila, ki ga le-te vsebujejo, duhu kitajskega jezika. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dela književnosti oziroma romana, prozo in poezijo ter beletrijo kot tudi učbenike.

Ponudimo vam lahko tudi obdelavo časopisnih člankov pa tudi vsebin tako strokovnih kot tudi poljudnih revij. Izvajamo tudi redakcijo vseh materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda ne dovolj profesionalno.

Prevajanje programske opreme iz albanskega v kitajski jezik

V skladu z vašimi željami lahko v tej jezični kombinaciji prevedemo vse vrste aplikacij in programov in lahko ste prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači to opravili maksimalno profesionalno. Poleg programske opreme iz albanskega v kitajski jezik prevajamo tudi spletne kataloge, spletne strani in prodajalne in to ob ustrezni implementaciji vseh SEO pravil (Search Engine Optimisation). Na ta način dosegamo osnovni cilj prevajanja takšnih materialov, saj se bodo le-ti zahvaljujoč dobri optimizaciji za spletne iskalnike zelo hitro pojavili na precej boljšem položaju v okviru globalnega iskanja.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford pa so specializirani tudi za tolmačenje iz albanskega v kitajski jezik, kar pomeni, da bodo v skladu s potrebami samega dogodka uporabili eno od običajnih vrst tolmačenja oziroma konsekutivno in simultano ter šepetano tolmačenje. Pomembno je, da nam pravočasno dostavite informacije o samem dogodku, kar vključuje podatke o številu udeležencev, trajanju in o prostoru, v katerem bo potekal. V skladu s potrebami in zahtevami samega dogodka, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Obdelujemo tudi vse vrste zvočnih in video materialov, kar ne vključuje samo filmov, ampak tudi serije pa tudi zabavne, informativne, izobraževalne in otroške oddaje ter reklamna sporočila, tako tista, ki bodo predvajana na radijskih postajah kot tudi tista, ki bodo prikazana na televiziji. Poleg storitve njihovega prevajanja pa vam lahko ponudimo tudi podnaslavljanje obdelanih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz albanskega v kitajski jezik

  • Iz albanskega v kitajski 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!