Prevajanja materialov iz albanskega v nemški jezik


Poleg storitve prevajanja iz albanskega v nemški jezik, za katero so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, vam ponujamo tudi storitev, ki jo zagotavljajo lektorji in korektorji, ki so prav tako del v naše ekipe in se nanaša na redakcijo vseh materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda ne tudi dovolj strokovno. Včasih se storitev lekture in korekture zahteva tudi pri prevajanju dokumentov, ker se ne ujemajo izvirniki in prevedene vsebine, pa se zaradi tega ne more opraviti overitev z žigom sodnega tolmača.

Poleg osebnih oziroma poslovnih ter dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravne akte (pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe, pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne odločitve, pritožbe in vse vrste sodb). Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v nemški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službama, kot so različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o rednih prihodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Medicinsko pa tudi tehnično oziroma razpisno in gradbeno dokumentacijo bomo prav tako obdelali v skladu z vašimi zahtevami, iz albanskega v nemški jezik pa med drugim lahko dobite prevajanje tudi za: gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in ostale dokumente, ki jih sestavljajo. Prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov pomeni, da se zahteva tudi overitev sodnega tolmača, ki je prav tako storitev, ki jo izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford in s tem strankam maksimalno poenostavljajo obdelavo dokumentov.


Prevajanje iz albanskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v albanski jezik

Poleg obveznosti, da spoštujejo postopek pošiljanja dokumentov oziroma da na vpogled dostavijo izvirnike, so se stranke v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu dolžne pravočasno pozanimati, ali je za konkretne dokumente potrebna tudi overitev z Apostile žigom. Ta žig, ki imenuje tudi haški, je potreben samo za dokumente, ki jih predpisuje zakon, overitev pa poteka na točno določen način oziroma pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov, pa so zato stranke dolžne pridobiti vse te informacije, saj je prav od njih odvisen način overitve. Pošiljanje dokumentov je mogoče na več načinov, tako da imate možnost, da jih osebno prinesete, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Mi vam obdelane dokumente dostavljamo ali na domači naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Dostava na naslov zahteva dodatne stroške, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov. Če pa vas zanima pošiljanje dokumentov na prevajanje iz albanskega v nemški jezik po elektronski pošti, se morate zavedeti, da je to dovoljeno samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje potrebno v posebej kratkem roku, toda naknadno vsekakor morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled ob maksimalnem spoštovanju roka, ki ste ga postavili. Ostale vsebine, za katere se zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, stranke lahko dostavijo tudi po elektronski pošti, ko je to mogoče, pa na enak način lahko dobijo tudi obdelane materiale.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v nemški jezik za vse vrste video in zvočnih materialov, tako serij kot tudi filmov, oddaj in radijskih ali televizijskih reklamnih sporočil. Prav tako lahko dobite tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje obdelanih materialov in na ta način zelo hitro dobite vsebine, ki jih lahko predstavljate v skladu s svojimi željami. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz albanskega v nemški jezik, poleg konsekutivnega in simultanega lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje. V skladu z zahtevami dogodka vam lahko po najugodnejši ceni ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje besedilnih vsebin katerekoli tematike je še ena v nizu storitev, ki jih v okviru poslovalnice zagotavljajo naši strokovnjaki. Prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno obdelujejo tako tista besedila, katerih tema je povezana s področji turizma in politike pa tudi ekonomije in izobraževanja kot tudi tista, ki so povezana z gradbeno industrijo ter področji spleta, menedžmenta in financ oziroma komunikologije, medicine, bančništva ter marketinga, filozofije in sociologije pa tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prav tako, prevajamo tudi romane, prozna dela oziroma beletrijo kot tudi učbenike. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega v nemški jezik za časopisne članke oziroma različne vrste revij, tako strokovnih kot tudi ilustriranih, otroških in številnih drugih. Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja, kot so katalogi, PR članki, plakati, brošure oziroma vizitke pa tudi reklamne zloženke in letake. Spletne strani oziroma ostale vsebine vezane za področje spleta (programska oprema oziroma programi in aplikacije, spletni katalogi in prodajalne) prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, ko se to od njih zahteva in to ob maksimalnem spoštovanje pravil SEO (Search Engine Optimisation) in s ciljem, da prevedena spletna vsebina bolje kotira v okviru polja iskanja.

Prevod besedil s področja izobraževanja iz albanskega v nemški jezik

Prevajanje besedil s področja izobraževanja iz albanskega v nemški jezik predstavlja samo eno od področij za katera so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači. To pa pomeni, da enako kakovostno prevajajo tako tista besedila, ki se nanašajo na področje turizma, financ in ekologije in varstva okolja kot tudi tista, ki sodijo na področje gradbene industrije, komunikologije, marketinga, ekonomije ter prava in bančništva pa tudi izobraževanja, medicine, filozofije in psihologije oziroma farmacije in znanosti ter katerekoli druge veje naravoslovnih ali družbenih ved. Imejte na umu, da se v tem primeru besedila na prevajanje lahko pošljejo tudi elektronski poti, na enak način pa jih lahko dobite tudi po koncu obdelave, tako da je celoten postopek maksimalno poenostavljen.

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi strokovno prevajanje vseh tistih vsebin, ki so povezane s področjem spleta, pri tem pa mislimo predvsem na spletne strani, spletne prodajalne, programe in aplikacije ter spletne kataloge. Z implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation) v toku tega postopka se prevedeni materiali prilagajajo spletnim iskalnikom in omogoča jim se precej boljši položaj v okviru globalnega iskanja. Prav tako prevajamo tudi književna dela vseh vrst oziroma beletrijo, prozo, romane, poezijo, časopisne članke in učbenike ter vsebine strokovnih in ilustriranih oziroma otroških revij. Ko je to potrebno, lahko izvajamo tudi lekturo in korekturo, tako da po koncu redakcije že prevedenih materialov, stranke dobijo maksimalno kakovostno obdelane vsebine.

Prevajanje poslovnih odločitev iz albanskega v nemški jezik

Glede na to, da stranke od nas zelo pogosto zahtevajo prevajanje poslovnih dokumentov oziroma poslovnih odločitev, samo ta dokument posebej omenjamo. Prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz albanskega v nemški jezik za vse ostale poslovne dokumente, od faktur preko ustanovitvenih aktov podjetja in sklepov o ustanovitvi pravnih oseb pa do statuta podjetja, bilanc stanja in uspeha in vseh vrst poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna). Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste soglasij, potrdil in izjav. Poleg predmetnikov in programov fakultet, diplome in dodatka k diplomi oziroma prepisa ocen iz albanskega v nemški jezik prevajamo tudi: znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter diplomske pa tudi znanstvene in seminarske naloge.

Vse osebne dokumente, kot so potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu oziroma vozniško in vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje prav tako obdelujemo v skladu z vašimi zahtevami oziroma izvajamo njihovo prevajanje iz albanskega v nemški jezik in overitev sodnega tolmača. Da bi ta storitev potekala v skladu s pravili, ki jih določa zakon, nam morate na vpogled poslati tudi izvirne dokumente kot tudi pridobiti informacijo o tem, ali je za konkretne dokumente potrebna tudi overitev z Apostile žigom in na kakšen način le-ta poteka.

Prevajanje zvočnih in video vsebin iz albanskega v nemški jezik

Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije v naši državi, ki strankam poleg prevajanja zvočnih in video materialov iz albanskega v nemški jezik ponuja tudi storitev njihove finalne obdelave oziroma sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje radijskih in televizijskih reklam oziroma oddaj, tako informativnih kot tudi izobraževalnih in zabavnih ter otroških pa tudi dokumentarnih, animiranih, risanih ali igranih filmov ste lahko prepričani, da jih bodo naši prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelali, in da bodo potem posel prevzeli podnaslavljalci oziroma umetniki, katerih področje delovanja se nanaša na sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Poleg tega so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so specializirani izključno za tolmačenje iz albanskega v nemški jezik, tako da vam lahko ponudimo tudi simultano in konsekutivno pa tudi specifično vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Pri izdelavi ponudbe je pomembno, da nam dostavite vse relevantne podatke o samem dogodku, kar vključuje informacije o njegovi organizaciji, predvidenem trajanju, številu udeležencev in informacije o prostoru, v katerem bo potekal dogodek, da bi lahko izbrali pravo vrsto tolmačenja, ki bo izpolnila vse zahteve tega dogodka. V odvisnosti od izbire tolmačenja vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, ki veljajo za najugodnejše na tržišču Slovenije.

Cena prevajanja iz albanskega v nemški jezik

  • Iz albanskega v nemški 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!