Prevajanje iz korejskega v albanski jezik


V trenutni ponudbi storitev, za katere so zaposleni v okviru te institucije specializirani, je, tako neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v albanski jezik kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ki je hkrati za te posle tudi uradno pooblaščen. Vsaka stranka, ki dobi katerikoli dokument, obdelan na ta način, ga ima praktično rečeno pravico uporabljati na popolnoma enak način kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je pravno priznan.

Poleg medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in drugi), sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. To pa pomeni, da na zahtevo stranke lahko najprej izvedejo prevajanje v konkretni različici jezikov in potem tudi overitev, tako za potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov kot tudi za potrdilo o stalni zaposlitvi ter za potrdilo o nekaznovanosti pa tudi za potrdilo o stanju računa v banki pa tudi za številna druga potrdila, izjave in soglasja.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v albanski jezik in po potrebi poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in delovnega dovoljenja kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list ter dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem vozniško dovoljenje, osebno izkaznico in vse ostale osebne dokumente.


Prevajanje iz korejskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v korejski jezik

Vsekakor je zelo pomembno, da se stranke držijo pravil, ki se nanašajo na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, in da pravočasno samostojno pridobijo informacije, ki se tičejo overitve z Apostille žigom. Ker prevajalci in sodni tolmači nimajo pooblastila s strani pristojnih institucij, da izvedejo overitev s Haškim žigom, kot je njegov drugačni naziv, se strankam tudi priporoča, da te informacije pridobijo s strani pristojnih institucij. Toda, če dobijo informacijo, da se Apostille žig na konkretne dokumente mora postaviti, morajo tudi vprašati, kdaj se ta overitev izvaja oziroma ali neposredno pred ali neposredno po tem, ko ti strokovnjaki končajo z obdelavo konkretnih dokumentov.

Postopek dostave vsebin na obdelavo lahko izberete in poteka ali osebno ali preko kurirske službe oziroma preko „Pošte Slovenije“, toda mora biti priporočena pošiljka.

Skenirani dokumenti se lahko pošljejo po elektronski pošti samo v primeru, da je strankam potrebno neposredno prevajanje iz korejskega v albanski jezik v kratkem roku, toda ob tej priložnosti mora prav tako biti spoštovano pravilo o dostavi izvirnika na vpogled.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelujejo poslovno dokumentacijo (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna in revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in drugi), toda na zahtevo lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki se tičejo področij prava in sodstva. Poleg pravnega reda Evropske Unije izvajajo tudi obdelavo sodb, specializirani strokovnjaki pa kompletno obdelujejo tudi sodne sklepe in odločitve, zatem tožbe in pogodbe ter pooblastilo za zastopanje pa tudi pritožbe in številne druge dokumente iz teh področij.

Vsekakor lahko obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem diplomske naloge in znanstvena dela kot tudi znanstvene patente ter potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Na zahtevo strank prav tako izvajajo obdelavo za različne vrste dokumentacij oziroma za vse tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno, tehnično ali gradbeno dokumentacijo, kar primarno vključuje gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo in druge dokumente te vrste.

Pomembno je poudariti tudi to, da po koncu obdelave kateregakoli dokumenta, ki stranka posreduje, ona tudi izbere, ali hoče osebno priti v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, da jih osebno prevzame, ali pa se opredeli, da zahteva njihovo dostavo s kurirsko službo. Seveda v primeru, da izbere drugo možnost, mora to storitev tudi plačati, toda izključno v skladu s ceno, ki jo v tem primeru določa konkretna kurirska služba.

Poleg dokumentov katerekoli vrste prevajalci in sodni tolmači seveda lahko prevajajo tudi številne druge vsebine pa tudi izvedejo tolmačenje iz korejskega v albanski jezik. Glede na to, da uporabljajo pravila, povezana in s konsekutivnim tudi s šepetanim pa tudi s simultanim tolmačenjem v tej različici jezikov, je treba poudariti, da vsaka stranka mora posredovati obvestilo o samem dogodku in o načinu, na katerega je zamišljena njegova organizacija. Točneje rečeno, mora nas informirati o številu oseb, ki se ga bodo udeležile oziroma o trajanju in na splošno, o vseh podrobnostih, ki se tičejo organizacije. In ko bodo zbrane vse te informacije, se pristopa izdelavi ponudbe storitve tolmačenja za konkretni dogodek, pa se v skladu z zahtevami vanjo lahko vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako v ponudbi te institucije.

Stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln in potem tudi programske opreme (aplikacije in programi) ter na splošno vseh ostalih spletnih materialov. Med njihovo obdelavo prevajalci in sodni tolmači vsekakor posebno pozornost namenjajo tudi pravilom SEO (Search Engine Optimisation), tako da najpreprosteje rečeno, stranke dobijo popolnoma profesionalno optimizirane vsebine za spletne brskalnike.

Prav tako ti strokovnjaki obdelujejo tudi književna dela, ne glede na to, ali so poetska ali prozna. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje revij iz korejskega v albanski jezik pa tudi učbenikov ter strokovnih in poljudnih besedilnih vsebin.

Poleg tega vsaka stranka lahko dobi tudi profesionalno preveden katerokoli video ali zvočno vsebino in poleg te storitve ga pričakuje tudi profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacija. Poleg otroških, informativnih in zabavnih, tako televizijskih kot tudi radijskih oddaj naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi risane in dokumentarne filme, zatem reklamna sporočila ter igrane filme različnih žanrov kot tudi serije, animirane filme in ostale in video pa tudi zvočne vsebine.

Omenili bi tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo reklamnih materialov, oziroma, da v tej različici jezikov, kadar to stranka zahteva, prav tako obdelujejo, tako brošure, vizitke in plakate kot tudi zloženke ter reklamne letake, PR članke in številne druge materiale, preko katerih se nekaj reklamira.

Ker so člani ekipe te institucije tudi lektorji pa tudi profesionalni korektorji, to pomeni, da stranka, ki poseduje prevod v tej različici jezikov za katerokoli vrsto vsebin, vsekakor lahko njih angažira, da bi bile izvedene potrebne spremembe.

Predvideno je, da vsi do zdaj omenjeni materiali, ne vključujejo overitve, pa s samim tem ni potrebno, da se dostavijo izvirniki na vpogled, tako da jih stranka lahko preprosto pošlje po elektronski pošti in da jih po istem principu tudi prevzame.

Prevajanje PR člankov iz korejskega v albanski jezik

V primeru, da v tej jezični kombinaciji stranka želi dobiti profesionalno obdelane PR članke, mora imeti v mislih dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači v tem poslu posedujejo dolgoletne izkušnje, tako da pristopajo obdelavi teh vsebin, tako z vidika marketinga kot tudi ob spoštovanju vseh tistih pravil, ki jih vključuje ciljani oziroma v tem primeru albanski jezik. Pravzaprav se neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v albanski jezik primarno izvajajo tako, da se konkretno sporočilo oblikuje v skladu z navedenimi pravili in s samim tem se omogoča vsakomur, ki pride v stik s tako obdelanimi materiali, da zelo hitro razume, kaj se skoznje predstavlja, pa se tudi pričakuje, da kmalu začne kupovati določeni izdelek ali da postane uporabnik predstavljene storitve. Strokovni prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelujejo tudi ostale marketinške materiale, kot so na primer katalogi in brošure, zatem plakati in vizitke ter reklamni letaki in drugi.

Vsekakor na zahtevo strank izvedejo tudi tolmačenje iz korejskega v albanski jezik, toda pri tem je treba poudariti, da omenjeni strokovnjaki poleg simultanega poznajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, tako da se konkretna storitev izbere izključno na podlagi samega dogodka in njegovih osnovnih značilnosti. Samo iz tega razloga se od vsakega, ki ga konkretna storitev zanima, tudi pričakuje, da navede vse podatke, od trajanja dogodka in števila udeležencev pa do njegove organizacije. Vsekakor bo tudi odločeno, ali bo v konkretno ponudbo uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj se tudi ta storitev omogoča strankam, ki jih to zanima.

Omenili bi tudi to, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz korejskega v albanski jezik in da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo profesionalno obdelavo za besedila katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti in dolžine. Poleg tistih, ki obdelujejo katerokoli temo s področij gradbene industrije, psihologije, znanosti in ekologije ter varstva okolja oziroma sociologije, informacijskih tehnologij in filozofije izvajajo prevajanje v tej jezični kombinaciji tudi za besedila s politično ali ekonomsko tematiko, obdelujejo pa tudi tiste, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij turizma, financ in nekih drugih znanstvenih disciplin.

Neposredno prevajanje knjig iz korejskega v albanski jezik

Kako različna dela poezije kot tudi prozna književna dela, kot so beletrija ali romani strokovnjaki, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, na zahtevo strank prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. Prav tako je v ponudbi tudi neposredno prevajanje revij iz korejskega v albanski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi časopisne članke in predvideno je, da poskrbijo, da v najkrajšem možnem roku izpolnijo zahteve strank.

Predvideno je kot tudi, da vsakdo, ki za katerokoli vrsto vsebin poseduje prevode v konkretni različici jezikov, toda gre za vsebine, ki niso obdelane v skladu s pravili, dobi storitev njihove redakcije. Lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v naši instituciji, namreč zagotavljajo možnost vsem, ki jih to zanima, da v optimalnem roku dobijo vsebine, ki so maksimalno korektno obdelane.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v albanski jezik, saj poleg spletnih strani in spletnih katalogov kot tudi različnih vrst programov prevajajo tudi aplikacije in potem tudi spletne prodajalne in na splošno rečeno, vse ostale materiale, ki so povezani s spletom. Ker je eden od ciljev naše institucije, da vsem, ki jih to zanima, omogočimo storitev visoke kakovosti, želimo posebej poudariti, da omenjeni strokovnjaki vsekakor izvajajo optimizacijo teh vsebin. Preprosto rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo ustrezne SEO smernice (Search Engine Optimisation) in tako omogočajo konkretnim spletnim materialom, da postanejo bistveno bolj vidni v globalnem iskanju, in to za točno opredeljene ključne besede.

Po vsega moramo omeniti tudi to, da se na zahtevo lahko izvede, ne samo neposredno prevajanje video in zvočno vsebin iz korejskega v albanski jezik, ampak se lahko tudi izpolni zahteva stranke, ki želi dobiti njihovo profesionalno sinhronizacijo ali morda podnaslavljanje. Točneje rečeno, najprej prevajalci in sodni tolmači obdelajo, tako igrane filme in to kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne in potem tudi risane in animirane kot tudi reklamna sporočila ter izobraževalne oddaje in serije pa tudi informativne in zabavne oddaje in na splošno rečeno, katerokoli vrsto, tako zvočnih kot tudi video materialov. Toda potem ko končajo s postopkom prevajanja, obdelavo konkretnih vsebin prevzamejo profesionalci, ki izvajajo predhodno omenjene storitve, vse v odvisnosti od zahtev stranke.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz korejskega v albanski jezik

Tako omenjeni dokument ko tudi katerikoli drugi, ki je povezan s področjem prava ali z nekim drugim področjem, je lahko v konkretni različici jezikov preveden in potem tudi overjen, in to s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača.

Točneje rečeno, neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz korejskega v albanski jezik je storitev, ki ni zadostna, da bi stranka lahko ta dokument uporabljala, ker je zelo pomembno, da se ta tudi overi z žigom sodnega tolmača. Če se omenjeni ali neki drugi dokument obdela na ta način, šteje kot pravno veljaven, pa se s samim tem lahko tudi uporablja v praksi.

Vsaka stranka, ki želi dobiti neki dokument, preveden v tej različici jezikov, mora vsekakor pri pošiljanju na obdelavo priložiti tudi izvirnik, prav tako pa mora tudi izvedeti, ali je treba nanj postaviti Apostille (Haški), saj ti strokovnjaki niso zadolženi za to vrsto overitve.

Treba tudi omeniti, da je v okviru ponudbe te institucije tudi prevajanje vseh ostalih pravnih aktov oziroma tistih dokumentov, ki se tičejo področja sodstva oziroma prava, kot so na primer pogodbe in sklepi o razvezi zakonske zveze ter pritožbe in sklepi, zatem pravni red Evropske Unije in odločitve sodišč kot tudi tožbe in drugi dokumenti te vrste.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v albanski jezik (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi) in izpolnijo zahteve vsaki stranki, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje, tako za gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi za navodilo za uporabo in katerikoli drugi dokument iz sestave razpisne ali tehnične oziroma gradbene dokumentacije.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izpolnijo tudi zahtevo tiste stranke, ki ji je potrebno prevajanje diplome in dodatka diplome iz korejskega v albanski jezik, vsekakor pa kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav. Prav tako prevajajo in overjajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente ter različne vrste znanstvenih del ter diplomske in seminarske naloge pa tudi katerikoli drugi dokument ali vsebino, ki se nanaša na znanost ali izobraževanje.

Strankam, ki jih to zanima, je omogočeno, da v navedeni različici jezikov dobijo najprej prevajanje in potem tudi overitev, tako za zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi za katerikoli drugi dokument, ki se obravnava kot sestavni del medicinske dokumentacije.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v albanski jezik in na zahtevo strank med drugim prevedejo in overijo, tako potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi delovno dovoljenje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti in potem tudi dovoljenje za prebivanje in seveda katerikoli drugi osebni dokument.

Treba je omeniti tudi to, da stranka lahko prav tako dobi kompletno obdelano soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o višini dohodkov. Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz korejskega v albanski jezik ter potrdila o nekaznovanosti in potem tudi potrdila o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki jih nismo omenili in se pogosto lahko zahtevajo s strani pristojnih državnih institucij.

Cena prevajanja iz korejskega v albanski jezik

  • Iz korejskega v albanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!