Prevajanje iz korejskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Visoko usposobljeni strokovnjaki, katerih specialnost je neposredno prevajanje iz korejskega v španski jezik, vsekakor lahko zagotovijo storitev, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje. Najprej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki na zahtevo strank izvajajo storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, poleg simultanega lahko uporabijo tudi pravila, ki se nanašajo na konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, tako da je praktično rečeno, za vsako vrsto dogodka lahko uporabljena ustrezna storitev tolmačenja. Iz tega razloga je posebej pomembno, da stranke imajo v mislih, da se vsaka od omenjenih vrst te storitve uporablja v točno določenih situacijah, pa je zato tudi zelo pomembno, da pravočasno dostavijo podatke o trajanju konkretnega dogodka oziroma o lokaciji, na kateri bo potekal in o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako v uradni ponudbi te specializirane institucije, je predvideno, da ima vsaka stranka, za katero dogodek je predvidena uporaba te storitve, možnost najeti najboljšo opremo po izjemno ugodnih cenah.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo tudi tiste stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz korejskega v španski jezik in po potrebi obdelujejo tudi strokovna oziroma poljudna besedila pa tudi časopisne članke. Seveda vsem, ki jih to zanima, omogočajo tudi, da v konkretni kombinaciji jezikov dobijo prevedeno vsebino, tako ilustriranih kot tudi znanstvenih revij pa tudi katerekoli vrste dela književnosti, ne glede na to, ali gre za poezijo ali prozo.

Ti strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelajo različne vsebine, ki so povezane s področjem marketinga in v tem primeru se njihova profesionalnost nanaša na dejstvo, da se vsebina, tako reklamnih brošur, zloženk in PR člankov oziroma katalogov ter reklamnih letakov, plakatov in vseh ostalih vsebin prilagaja pravilom, ki so prisotna v španskem jeziku pa tudi v marketingu. Vse stranke, ki jih to zanima, v okviru te institucije lahko dobijo tudi neposredno prevajanje vizitk iz korejskega v španski jezik pa tudi na splošno rečeno, vseh ostalih materialov, katerih osnovni namen je usmerjen prav na reklamiranje.


Prevajanje iz korejskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v korejski jezik

Glede na to, da se lahko tudi zgodi, da neka stranka ni zadovoljna s prevodom, ki ga je dobila na nekem drugem mestu ali s strani nekega drugega strokovnjaka, njej lektorji in korektorji, zaposleni v tej instituciji, omogočajo prilagajanje prevoda oziroma uporabijo pravila, ki jih vključujeta lektura in korektura. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki izvajajo vse potrebne spremembe v vsebinah, ki so neustrezno prevedene in preprosto rečeno, tem strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo kakovostno obdelane materiale, ne glede na to, ali gre za dokumente ali neke druge vsebine.

Seveda je v ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz korejskega v španski jezik, tako da stranke lahko pričakujejo, da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani na njihovo zahtevo prevajajo tudi spletne prodajalne. kot tudi kataloge pa tudi katerokoli programsko opremo oziroma različne vrste programov in aplikacij. Treba je poudariti, da se tokom njihove obdelave pravilno uporabljajo tudi smernice, ki jih vključuje Search Engine Optimisation (SEO), s čimer jim se omogoča zavzemanje boljšega položaja na omrežju.

Poleg vsega, kar je do zdaj navedeno, omenjeni strokovnjaki lahko strankam zagotovijo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov v konkretni različici jezikov. Poleg te storitve ima vsaka stranka, ki jo to zanima, možnost zadolžiti te strokovnjake, ki jih prav tako ta institucija zaposluje, da za vsebine te vrste izvedejo ali profesionalno sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Vsekakor se predpostavlja, da poleg oddaj različne vrste na zahtevo stranke lahko pristopijo in obdelavi risanih in igranih filmov pa tudi reklamnih sporočil ter dokumentarnih in animiranih filmov, serij in vseh tistih vsebin, ki bodo predvajane, tako na radiju in televiziji kot tudi v kinematografih pa tudi na spletu in ostalih medijih.

Za vse do zdaj navedene vsebine velja pravilo, da jih stranke dostavijo na uradni elektronski naslov te institucije, seveda pod pogojem, da jim tak princip tudi najbolj ustreza. Vsekakor jim bo omogočeno, da jih na popolnoma enak način prevzamejo, toda lahko se opredelijo tudi za druge možnosti.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, je pomembno, da stranke vedo, da se ta postopek bistveno razlikuje glede na omenjene materiale, saj prevajalci in sodni tolmači poleg osnovne storitve oziroma njihovega prevajanja v tej kombinaciji, izvajajo tudi dodatno storitev v pogledu overitve, za katero imajo pristojnost. Točneje rečeno, katerokoli vrsto dokumentov prevajajo, izvajajo tudi overitev, žigom zapriseženega sodnega tolmača. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku se vsem, ki jih to zanima, omogoča, da v rokah v relativno kratkem roku imajo dokumente, ki so z zakonskega vidika v celoti veljavni. Vendar, da bi bilo izvedeno, mora stranka storiti dve stvari, oziroma spoštovati zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, prav tako pa mora preveriti vse stvari, ki so potrebne v zvezi z overitvijo s Haškim (Apostille) žigom.

Najprej je treba poudariti, da se dokumenti na obdelavo lahko prinesejo osebno v poslovalnico omenjene institucije, toda prav tako je vsem, ki jih to zanima, dovoljeno, da izvedejo njihovo pošiljanje, ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko določene kurirske službe.

Vsaka stranka mora vedeti tudi to, da ga v okviru te institucije pričakuje možnost, ki se nanaša na nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v španski jezik in da obstaja določena razlika v postopku dostave. Samo v tem primeru se vsem, ki jih to zanima, zagotavlja možnost, da vsebine najprej pošljejo po elektronski pošti te institucije, da bi celoten postopek maksimalno pospešili, oziroma, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili njihovo zahtevo za nujnim prevajanjem kateregakoli dokumenta. Najbolj pomembno je, da stranke, ki jim je ta storitev potrebna, vedo, da so vsekakor dolžni priložiti izvirne dokumente na vpogled, pri čemer v tem primeru morajo izbrati izključno tisti način, ki vključuje tudi najhitrejšo dostavo izvirnih dokumentov.

Potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, obstajata dve možnosti za prevzemanje dokumentov oziroma lahko pridejo v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi prevzeli vsebine, ali zahtevajo njihovo dostavo na določen naslov. Toda morajo vedeti, da se vedno angažira določena kurirska služba, da stranki dostavi konkretne materiale in to storitev zaračunava neposredno od njih, in to v skladu z veljavnim cenikom.

Druga obveznost, ki jo v tem primeru ima vsaka posamezna stranka, je povezana z izvedbo preverjanje oziroma s pridobivanjem informacij v zvezi z overitvijo z Apostille žigom, pri čemer gre pravzaprav za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, kot ga tudi drugače imenujemo. Toda vsi, ki jih to zanima, morajo te informacije samostojno pridobiti v okviru pristojnih institucij, saj strokovnjaki, ki jih omenjena specializirana institucija zaposluje, ne posedujejo dovolj pooblastil, da bi lahko izvedli to vrsto overitve. Najbolj pomembno je, da stranka pristojne uslužbence v državnih institucijah najprej vpraša, ali se ta mora postaviti na konkretni dokument. Preprosto rečeno, v večini primerov sta prisotni dve možnosti, ki vključujeta, ali overitev z Apostille žigom na samem začetku ali na koncu postopka obdelave dokumentov. Natančneje rečeno, če za neki dokument ta overitev mora biti izvedena na začetku postopka, to pomeni, da potem prevajalci in sodni tolmači izvedejo njegovo prevajanje iz korejskega v španski jezik in potem tudi overitev, toda ob tej priložnosti se ne prevaja samo konkretni dokument, ampak tudi vsebina Haškega žiga. Toda, če dobi tudi informacijo, da se ta vrsta overitve izvaja na koncu tega postopka, to pomeni, da se uporablja klasičen princip obdelave oziroma, da se najprej izvaja profesionalno prevajanje konkretnega dokumenta in potem se izvaja overitev, in to z žigom sodnega tolmača, da bi šele potem stranka dobi kompletno obdelan dokument in ga odnese v pristojne državne institucije, da bi tamkajšnji strokovnjaki nanj postavili Apostille žig.

Treba je poudariti tudi to, da stranke, med drugim v okviru te institucije pričakuje neposredno prevajanje, tako osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov iz sestave medicinske in poslovne dokumentacije (zdravniški izvidi, revizijska poročila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poročila, dokumentacija o medicinskih izdelkih, ustanovitveni akt podjetja in drugi).

Če to katerakoli stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci poleg tega izvajajo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz korejskega v španski jezik oziroma kompletno obdelujejo katerikoli dokument, ki je povezan in s področjem izobraževanja in s področjem znanosti. Pravzaprav poleg omenjenega, lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi predmetnike in programe fakultet, zatem znanstvena dela in prepis ocen ter diplomske naloge, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge različne tematike in kompleksnosti oziroma absolutno vsak dokument, ki se tiče teh dveh področij.

Poleg kompletne obdelave gradbenih projektov stranke v okviru omenjene institucije lahko dobijo tudi storitev, ki vključuje prevajanje v tej različici jezikov za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo oziroma deklaracije izdelkov in potem tudi njihovo overitev v skladu s pooblastili strokovnjakov, ki so tukaj zaposleni, pri čemer lahko prav tako profesionalno obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki sodi, tako v razpisno kot tudi v gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Razume se tudi, da je v trenutni ponudbi tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v španski jezik, tako da stranka poleg pravnega reda Evropske Unije in pogodb ter sodnih odločitev in sodb, vsekakor lahko dobi tudi kompletno obdelane pritožbe in licence oziroma pooblastilo za zastopanje ter sodne sklepe in na splošno rečeno, katerikoli drugi dokument, ki se nanaša, tako na področje prava kot tudi na področje sodstva. Treba je omeniti tudi to, da se na nas stranke najpogosteje obračajo z zahtevo za kompletno obdelavo tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar vključuje prevajanje potrdil, izjav in soglasij. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o samskem stanu na zahtevo stranke prevajajo in takoj potem tudi overijo tako izveden prevod potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, toda kompletno obdelujejo tudi vsak drugi dokument, ki se lahko zahteva s strani katerekoli državne institucije.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz korejskega v španski jezik

Najpomembnejša zahteva, ki mora biti izpolnjena, da bi bilo neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz korejskega v španski jezik bilo izvedeno v skladu s pravili, je, da se izvede tudi njegova overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača in prav takšno storitev stranke tudi dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači najprej prevedejo ta dokument v tej jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi njegovo overitev, saj zato posedujejo ustrezna pooblastila. Vsaka stranka, ki ima priložnost dobiti na ta način obdelan dokument, pravzaprav avtomatsko dobi možnost, da ga uporablja ob različnih priložnostih, saj je ta z zakonskega in pravnega vidika popolnoma veljaven, ker prevod sam po sebi ne pomeni absolutno nič.

Stranke, ki zahtevajo prevajanje, tako tega kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, morajo na vpogled najprej dostaviti izvirne vsebine in prav tako jim svetujemo, da se samostojno pozanimajo o potrebi za postavljanjem tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga, ker omenjeni strokovnjaki ne morejo izvesti konkretne vrste overitve, če je to potrebno.

Pomembno je poudariti tudi to, da stranke lahko dobijo kompletno obdelane tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi in prepis ocen pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Vsekakor ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge, ne glede na to na to, katero temo obravnavajo.

Prav tako so v ponudbi navedene institucije tudi storitve, ki jih vključujejo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v španski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, vozniškega dovoljenja in izvoda iz knjige o sklenitvi zakonske zveze na zahtevo stranke prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in delovno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in potem tudi osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in druge osebne dokumente.

Seveda lahko izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki želi v konkretni jezični kombinaciji dobiti prevedene zdravniške izvide, toda prav tako obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi ostale dokumente, ki se nanašajo na medicinsko dokumentacijo.

Če je strankam potrebno prevajanje različnih vrst potrdil, izjav ali soglasij, so lahko prepričane, da bodo omenjeni strokovnjaki ugodili njihovi zahtevi. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o samskem stanu vsekakor lahko prevajajo tudi soglasje za zastopanje oziroma ter potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili, toda številne državne institucije od strank zahtevajo, da jih predložijo.

S strani teh strokovnjakov bodo prav tako profesionalno prevedena znanstvena dela oziroma rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstveni patenti in katerikoli drugi dokument, ki sodi v domeno znanosti. Omenimo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v španski jezik, oziroma izpolnjujejo zahtevo stranke, ki želi dobiti kompletno obdelano pooblastilo za zastopanje, pogodbe ali različne vrste certifikatov, zatem tožbe in odločitve kot tudi pravni red Evropske unije ter pritožbe in sodbe pa tudi licence, sodne sklepe in na splošno rečeno, katerikoli drugi dokument, ki se primarno nanaša na pravo ali sodstvo.

Vse dokumente iz sestave poslovne dokumentacije navedeni strokovnjaki lahko najprej prevajajo v tej različici jezikov in potem pristopijo tudi profesionalni overitvi z žigom sodnega tolmača, pri čemer prav tako prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo ali tehnično in gradbeno ali razpisno dokumentacijo. Vse to se nanaša, tako na sklep o ustanovitvi pravne osebe, gradbene projekte in fakture kot tudi na različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, revizijska ali finančna. Vsekakor kompletno obdelujejo tudi statut podjetja, navodilo za uporabo in ustanovitveni akt podjetja pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov in na splošno katerikoli drugi dokument, ki se lahko predstavlja del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Neposredno prevajanje serij iz korejskega v španski jezik

Vsakdo, ki želi angažirati strokovnjake, da izvedejo neposredno in profesionalno prevajanje serij iz korejskega v španski jezik, vsekakor lahko v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi storitev, ki vključuje, tako podnaslavljanje serij kot tudi njihovo sinhronizacijo. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi risane filme, zabavne oddaje in reklamna sporočila pa tudi igrane filme kateregakoli žanra ter dokumentarne in animirane filme pa tudi otroške, izobraževalne in zabavne oddaje ter katerokoli drugo vrsto, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov.

Vse tiste vsebine, ki so usmerjene predvsem na reklamiranje, tako storitev oziroma izdelkov kot tudi nekih dogodkov ter poslovanja samega podjetja, stranke lahko v navedeni jezični kombinaciji prav tako dobijo prevedene. Vsekakor so ti strokovnjaki poleg za neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v španski jezik oziroma reklamnih zloženk in katalogov specializirani tudi za profesionalno obdelavo brošur in vizitk, zatem plakatov pa tudi reklamnih letakov in vseh ostalih vsebin iz domene marketinga. Treba je tudi omeniti, da se pri njihovi obdelavi sodni tolmači in prevajalci vsekakor ravnajo predvsem po pravilih, ki so povezana z marketingom oziroma se maksimalno trudijo, da sporočilo, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom oziroma kupcem ali uporabnikom storitev, uskladijo s pravili, ki so prisotna v okviru španskega jezika. Predvsem zahvaljujoč temu se tudi izpolnjuje osnovni cilj, ki ga ima obdelava reklamnih materialov, saj se s tem vsem osebam, ki so govorci tega jezika, omogoča seznanjanje z vsebino kateregakoli od omenjenih materialov.

Neposredno prevajanje besedil iz korejskega v španski jezik je prav tako na razpolago v okviru omenjene institucije. In glede na to, da obstaja širok spekter tem, na katere se ti lahko nanašajo, moramo poudariti, da strokovnjaki, ki so v tej specializirani instituciji zaposleni, lahko absolutno kakovostno prevajajo, kako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema sodi v domeno katerekoli veje in naravoslovnih in družbenih ved. Poleg tistih, ki se nanašajo, tako na področje menedžmenta, marketinga, znanosti in prava oziroma komunikologije, politike in izobraževanja ter gradbene industrije, turizma in psihologije kot tudi na področje informacijskih tehnologij, farmacije in sociologije oziroma psihologije in drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje romanov iz korejskega v španski jezik

Popolnoma je nepomembno, ali roman, za katerega se zahteva neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, sodi med klasične ali sodobne oziroma ali je njegova tema kompleksnejša ali ne, saj prevajalci in sodni tolmači vsekakor maksimalno profesionalno pristopajo njegovi obdelavi. Poleg romanov so prav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje del beletrije iz korejskega v španski jezik, pri čemer vsekakor lahko na zahtevo stranke prevajajo tudi katerokoli pesem oziroma poetsko književno delo. Prav tako je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi storitev, ki vključuje prevajanje, tako ilustriranih kot tudi otroških pa tudi strokovnih revij oziroma časopisnih člankov.

Glede na to, da navedena institucija prav tako zaposluje tudi profesionalce, katerih specialnost je redakcija materialov, lahko vsaka stranka, ki poseduje prevod za vsebine različne vrste, v katerem morajo biti izvedeni potrebni popravki, angažira profesionalne korektorje oziroma lektorje, da bi se vse napake v njih pravilno popravile.

V primeru, da se izvaja neposredno prevajanje spletnega materiala iz korejskega v španski jezik, pravzaprav sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi vse tiste smernice, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo. Preprosto rečeno, ne samo, da stranke dobijo profesionalno prevedene spletne strani ali spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter programsko opremo (katerakoli vrsta programa in aplikacija), ampak se navedeni strokovnjaki potrudijo, da jih tudi optimizirajo v skladu s pravili, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation). Vse to vodi do tega, da se v relativno kratkem roku bistveno poboljša položaj, ki ga konkretna vsebina zaseda na spletu, vsekakor pa ima to tudi pozitiven učinek na poslovanje podjetja, ki poseduje konkretne vsebine.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahteve stranke v tej kombinaciji jezikov lahko uporabijo tudi vsa tista pravila, ki se nanašajo na tolmačenje. Pravzaprav poleg simultanega lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz korejskega v španski jezik, medtem ko je v okviru navedene institucije možno najeti tudi opremo za simultano tolmačenje. Toda vsaka stranka, ki jo zanima navedena storitev, mora člane strokovne ekipe te institucije najprej detajlno seznaniti z načinom, na katerega bo določeni dogodek organiziran. Mislimo predvsem na to, da mora posredovati podatke o mestu njegovega prirejanja, zatem o skupnem trajanju kot tudi o številu oseb, ki se ga bodo udeležile.

Cena prevajanja iz korejskega v španski jezik

  • Iz korejskega v španski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!