Prevajanje iz korejskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V ponudbi storitev, ki so na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje iz korejskega v danski jezik. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači so zadolženi za izvajanje te storitve, ki se lahko izvaja tudi kot tolmačenje pa tudi kot prevajanje katerihkoli pisanih vsebin.

Obstajajo določena pravila, s katerimi mora oseba, ki jo to zanima, vsekakor biti pravočasno seznanjena in ki jih mora spoštovati, nanašajo pa se predvsem na obdelavo dokumentov v tej jezični različici. Vsaka stranka je namreč dolžna, da na pri pošiljanju dokumentov na vpogled priloži tudi izvirnike. Od nje se prav tako pričakuje, da v državnih institucijah, ki imajo pristojnost za to, poskuša pridobiti tudi informacije, ki se nanašajo na posebno vrsto overitve, oziroma, ki so povezane s postavljanjem žiga, ki je poznan kot Apostille ali Haški, na določene dokumente. Preprosto rečeno, veljavni zakon določa, da tega žiga ni treba postaviti na vsak dokument, ki se obdeluje v konkretni jezični različici, saj obstajajo določena pravila, s katerimi so seznanjeni izključno zaposleni v službah, ki so tudi edine, pooblaščene za izvedbo te storitve. Če se namreč zgodi, da stranka ob tej priložnosti dobi tudi informacijo, da je Haški žig obvezno postaviti na določene dokumente, za katere zahteva obdelavo, je vsekakor tudi zelo pomembno, da izve, v katerem trenutku se ta overitev poteka. Da ne bi bilo pomote, obstajajo dokumenti, na katere se Haški žig postavlja neposredno predenj ga sodni tolmači in prevajalci začnejo obdelovati, medtem ko obstajajo tudi tisti, pri katerih se overitev z Apostille žigom zahteva šele, potem ko navedeni strokovnjaki izvedejo njegovo prevajanje in overitev, za katero so pooblaščeni. Torej povsem jasno je, da gre za popolnoma različna postopka obdelave in da je vsekakor zelo pomembno pridobiti potrebne informacije, saj te v veliki meri vplivajo tudi na trajanje postopka in na finančne stroške. Če se Haški žig mora postaviti na začetku postopka obdelave, to zahteva tudi večje angažiranje naših strokovnjakov, saj ne prevajajo samo vsebine konkretnega dokumenta, ampak tudi sam žig, tako da je tudi trajanje tega postopka daljše kot v primeru, ko se izvaja klasična obdelava oziroma najprej prevajanje pa overitev sodnega tolmača in na koncu postavljanje Apostille žiga.

Dostava dokumentov, za katere stranka želi prevajanje v tej različici jezikov, lahko poteka na enega od tri načinov in vsaka stranke, ki jo to zanima, v danem trenutku izbere tistega, ki ji tudi najbolj ustreza. Tako se recimo lahko sprehodi do poslovalnice te institucije in preda material na obdelavo, toda to prav tako lahko stori tudi s priporočeno pošiljko preko Pošte Slovenije, ali pa preko kurirske službe.


Prevajanje iz korejskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v korejski jezik

Sam postopek prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov prav tako lahko poteka osebno. Toda stranke, ki jim to bolj ustreza, lahko postavijo tudi uradno zahtevo, da jim kurirska služba te vsebine dostavi na naslov, kar se obravnava kot dodatna storitev in se zaračunava v skladu s ceno, ki jo zahteva prav ta služba.

Torej jasno je, da se vsa ta pravila mora upoštevati vsaka stranka, ne glede na to, ali zahteva prevajanje osebnih dokumentov oziroma potrdila o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in prometnega dovoljenja pa tudi potrdila o državljanstvu, vozniškega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o smrti ter delovnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice, potnega lista in drugih, ali pa želi dobiti kompletno obdelane dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti. Takšni dokumenti so na primer znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetniki in programi fakultet kot tudi znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi ter prepis ocen pa tudi seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske naloge ter rezultati znanstvenih raziskav in drugi.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim državnih službah, a s tem mislimo, tako na soglasij, potrdila in izjave kot tudi na potrdila, pri čemer se najpogosteje zahtevajo prevajanje potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi ter soglasij za zastopanje oziroma in o nekaznovanosti, zatem potrdila o višini dohodkov in drugih.

Vsekakor stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v danski jezik, kar vključuje obdelavo sodnih odločitev, sklepov o razvezi zakonske zveze in pravnega reda Evropske Unije, zatem pritožb, pogodb in sodnih sklepov kot tudi licenc vseh vrst ter pooblastil za zastopanje, pritožb in drugih.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko tudi izpolnijo zahtevo vsake tiste stranke, ki ji je v konkretni različici jezikov potrebno prevajanje za različne vrste dokumentacij, pa poleg tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so recimo zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi, omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi vsak dokument iz sestave ali poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja in številni drugi), ali tiste spise, ki štejejo kot del gradbene oziroma tehnične in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi nenavedeni dokumenti).

Vsekakor bi bilo dobro poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v danski jezik in da je samo tedaj predvideno najprej pošiljanje vsebin po elektronski pošti in potem tudi obvezno dostava izvirnika na vpogled.

Ko to neka stranka zahteva, ti strokovnjaki lahko poleg tega izvedejo tudi tolmačenje, toda treba je poudariti, da poznajo tudi pravila konsekutivnega in šepetanega ter simultanega tolmačenja v tej jezični različici in da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje uvrščen v trenutno ponudbo naše institucije. Samo zato, ker se vsaka od omenjenih vrst tolmačenja mora uporabiti v točno določenem primeru, se tudi zahteva, da stranka predstavniku naše institucije dostavi potrebne informacije. Preprosto rečeno, izvedeti moramo, kako dolgo bo trajal dogodek oziroma koliko ljudi bo prisotnih in točno kje bo potekal.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo strank, ko je treba izvesti neposredno prevajanje besedil iz korejskega v danski jezik. Ob tej priložnosti lahko obdelajo vsebine, katerih tematika je povezana z absolutno katerokoli znanstveno disciplino, vsekakor pa lahko prevajajo tudi vse vrste revij, zatem časopisne članke kot tudi učbenike in katerekoli književno delo.

Posebej poudarjamo tudi to, da je profesionalna obdelava marketinških materialov vseh vrst prav tako na seznamu storitev, ki se lahko izvedejo, pa navedeni strokovnjaki poleg vizitk, plakatov in PR člankov profesionalno prevajajo tudi reklamne zloženke oziroma brošure, zatem letake, kataloge in na splošno vse ostale vsebine, ki so primarno povezane s področjem reklamiranja.

Glede na to, da so tudi korektorji in lektorji prav tako zaposleni v okviru te specializirane institucije, je predvideno, da na zahtevo strank izvedejo kompletno profesionalno redakcijo, kar je storitev, ki se lahko izvaja za katerokoli vrsto vsebin. Temu se pristopa, ko nekdo izvede prevajanje vsebin v konkretni jezični različici, toda v njih se pojavi določeno število napak, ki jih strokovnjaki vsekakor morajo popraviti.

Vse tiste vsebine, ki so dostopne v okviru spleta, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo v tej jezični kombinaciji, pri čemer uporabijo tudi smernice, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo. Pravzaprav SEO (Search Engine Optimization) vključuje uporabo različnih pravil, ki prispevajo k boljšemu položaju na iskalnikih za konkretne vsebine, pa s samim tem tudi vsaka stranka, ki zahteva prevajanje spletnih materialov iz korejskega v danski jezik, v enem strošku dobi dvojno storitev. Poleg spletnih strani naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi spletne brošure in aplikacije katerekoli vrste kot tudi spletne prodajalne, zatem kataloge, programe in na splošno vse, kar se tiče spleta.

Glede na to, da strokovni podnaslavljalci oziroma osebe z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami s področja sinhronizacije video in zvočnih materialov, delajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, moramo poudariti, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje takšnih vsebin v tej kombinaciji, lahko dobi tudi dodatni storitvi. Poleg prevajanja reklamnih sporočil iz korejskega v danski jezik, se izvaja tudi kompletna obdelava, tako risanih in dokumentarnih filmov kot tudi izobraževalnih oddaj, zatem igranih filmov različnih žanrov oziroma informativnih in otroških ter zabavnih oddaj kot tudi animiranih filmov ter katerekoli druge vrste in zvočnih in video materialov.

Šepetano tolmačenje iz korejskega v danski jezik

Samo ena od oblik tolmačenja je tudi tako imenovano šepetano, za katerega je predvideno, da se uporablja v točno določenih primerih, pri čemer poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, prav tako lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz korejskega v danski jezik. Gre za specifično storitev, saj je treba točno poznati smernice v zvezi z organizacijo konkretnega dogodka, da bi se lahko sestavila ponudba. Torej vsakdo, ki želi te strokovnjake zadolžiti, da se izvede navedena storitev, nas predhodno morajo informirati o lokaciji prirejanja konkretnega dogodka, zatem o točnem številu oseb, ki bodo prisotne in vsekakor tudi o tem, kako dolgo bo trajal, ker se vse te informacije morajo pazljivo analizirati, da bi se sprejela pravilna odločitev v zvezi z ustrezno vrsto storitve, ki bo maksimalno profesionalno odgovorila na te zahteve in vsem udeležencem, da nemoteno spremljajo konkretni dogodek. Glede na to, da vsem, ki jih to zanima, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pa se tudi predpostavlja, da se tudi ta pojavi v ponudbi v primer, da je izbrana prav ta vrsta storitve.

Seveda so naši strokovnjaki prav tako specializirani tudi za obdelavo različnih vsebin v pisani obliki, tako je med številnimi storitvami tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz korejskega v danski jezik. Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, katerih specialnost je obdelava teh vsebin, vsekakor enako pozornost posvečajo in pravilom prevajalske stroke in pravilom ciljnega jezika ter tistim, ki veljajo na področju marketinga. Natančneje rečeno, primarni poudarek dajejo pravilnemu oblikovanju sporočila, ki ga ti vsebujejo in je namenjeno potencialnim uporabnikom storitve, ki se reklamira, ali kupcem izdelkov. Poleg reklamnih zloženk in letakov lahko v konkretni različici jezikov profesionalno izvedejo obdelavo tudi za brošure, vizitke in PR članke ter za reklamne kataloge in na splošno vse druge vrste materialov, za katere stranka zahteva obdelavo v tej kombinaciji jezikov.

Pomembno je omeniti tudi to, da stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v danski jezik, pri čemer je njihova tematika lahko povezani z različnimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo na zahteve strank, ki v tej različici jezikov želijo dobiti prevajanje besedil filozofske, politične ali turistične tematike, vsekakor pa prevajajo tudi tista, ki se ukvarjajo s temo s področij ekonomije, izobraževanja in sociologije ter financ, prava in filozofije. Če so teme besedil iz domene gradbene industrije, farmacije ali komunikologije, jih omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno prevajajo, po potrebi pa obdelujejo tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko s področij menedžmenta oziroma informacijskih tehnologij ter marketinga, medicine ali kateregakoli drugega področja.

Prevajanje poljudnih revij iz korejskega v danski jezik

Vsebino, ne samo tistih revij, ki so namenjene širokemu krogu bralcev oziroma poljudnih, ampak tudi znanstvenih in profesionalnih, sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo stranke prevajajo v omenjeni kombinaciji jezikov. Po potrebi seveda lahko obdelajo tudi časopisne članke, strankam pa tudi zagotovijo storitev, ki vključuje neposredno prevajanje učbenikov iz korejskega v danski jezik. Prav tako prevajajo tudi različna in prozna in poetska književna dela, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost.

Poleg tega je strankam na razpolago tudi storitev profesionalne obdelave spletnih vsebin, saj so sodni tolmači in prevajalci specializirani za prevajanje spletnih strani iz korejskega v danski jezik oziroma aplikacij in spletnih katalogov ter različnih vrst programov kot tudi spletnih brošur in preprosto rečeno vseh tistih materialov, ki so na katerikoli način povezani s spletom. Uporaba pravil SEO (Search Engine Optimisation) se predpostavlja med obdelavo konkretnih vsebin, in sicer s ciljem njihovega še boljšega prilagajanja zahtevam globalnega iskanja.

Prav tako stranke, ki jih to zanima, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo kompletno obdelane katerekoli zvočne in video vsebine, saj je na razpolago, tako njihovo prevajanje iz korejskega v danski jezik kot tudi storitvi profesionalnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Seveda prevajalci in sodni tolmači poleg kateregakoli žanra igranih filmov ter dokumentarnih in animiranih po potrebi prevajajo tudi serije, zatem izobraževalne in zabavne oddaje kot tudi reklamna sporočila ter risane filme, informativne oddaje in vse ostale vrste materialov, ki se lahko prikazujejo na različnih medijih ali v kinematografih. Potem v odvisnosti od želj stranke njihovi obdelavi pristopijo strokovnjaki, da bi jih sinhronizirali ali podnaslovili.

Poleg tolmačenja in prevajanje pisanih materialov v navedeni različici jezikov, je na voljo tudi storitev, ki vključuje, tako korekturo kot tudi lekturo. Moramo omeniti, da se storitev redakcije vedno izvaja, ko obstaja prevod iz korejskega v danski jezik in to za katerokoli vrsto vsebin, pri čemer pa se zahteva njegova sprememba oziroma odpravljanje vseh napak, ki jih je v njih nekdo naredil.

Prevajanje potrdila o višini dohodkov iz korejskega v danski jezik

Poleg storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz korejskega v danski jezik, je na razpolago tudi tista, ki vključuje overitev prevedenega dokumenta, njo pa na podlagi danih pooblastil izvaja zapriseženi sodni tolmač, ki je član ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. S tem se stranki zagotavlja priložnost, da dobi kompletno obdelano to potrdilo pa tudi vsak drugi dokument in da ga uporablja povsem enako kot tudi absolutno katerikoli drugi spis, ki je pravno veljaven.

Pomembno je upoštevati smernice, ki se nanašajo na obveznost prinašanja ali pošiljanja izvirnih dokumentov, za katere se zahteva prevajanje v navedeni jezični različici, za vsake stranke pa bi bilo dobro, da predhodno pridobijo tudi vse potrebne informacije, ki se nanašajo na drugo vrsto overitve oziroma Apostille ali Haški žig. Ta vrsta overitve se namreč izvaja samo v primeru, da je to navedeno v trenutno veljavnih zakonskih aktih in posebej poudarjamo, da jo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru naše institucije, nimajo pravice izvesti, saj ne posedujejo pooblastil, ki so jim potrebna.

Omenili bi tudi to, da vsaka naša stranka lahko prav tako dobi tudi neposredno prevajanje v tej različici jezikov za katerokoli drugo vrsto potrdil, kot na primer tista o samskem stanu, o stalni zaposlitvi ter o stanju računa v banki, pri čemer navedeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti oziroma vse dokumente, ki jih morajo v konkretnem primeru predložiti pristojnim službam.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji potrebno prevajanje osebnih dokumentov, kot so recimo prometno in vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu ter osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi izpiski iz matičnega registra o smrti, zatem delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi.

Vsekakor je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v danski jezik, to pa so zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi, pri čemer sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno lahko obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, kar pa poleg ustanovitvenega akta podjetja in sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter poslovnih odločitev, vključuje tudi prevajanje faktur, zatem statuta podjetja in katerekoli vrste poslovnih poročil.

Stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelan katerikoli dokument povezan s področjem znanosti ali izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti in dela, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge in drugo).

Treba je poudariti tudi to, da se lahko na zahtevo strank izvede tudi prevajanje pravnih aktov iz korejskega v danski jezik, to pa na primer vključuje pravni red Evropske Unije, pogodbe in certifikate, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in sklepe, odločitve sodišč, licence, pritožbe in druge neomenjene dokumente, ki se nanašajo na pravo ali sodstvo. Prav tako prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je v tej kombinaciji jezikov potrebno prevajanje za različne dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno ali tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in drugi).

Cena prevajanja iz korejskega v danski jezik

  • Iz korejskega v danski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!