Prevajanje iz korejskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz korejskega v češki jezik, ki se izvaja v pisani obliki za katerokoli vrsto vsebin kot tudi v obliki tolmačenja.

V primeru, da prevajalci in sodni tolmači morajo spoštovati zahtevo strank za tolmačenjem v konkretni različici jezikov, uporabijo ali šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje, saj so enako kakovostno specializirani za vsako od njih. Prav tako je tudi najem opreme za simultano tolmačenje med storitvami, ki jih omogočamo svojim strankam, ponudba za storitev tolmačenja pa bo oblikovana šele po posredovanju podatkov o samem dogodku s strani strank (število udeležencev, trajanje, mesto prirejanja).

Odprta je tudi možnost, da stranka dobi prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v češki jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi ilustrirane pa tudi strokovne ter številne druge vrste revij.


Prevajanje iz korejskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v korejski jezik

Poleg tega po potrebi obdelujejo tudi učbenike različne kompleksnosti kot tudi poetska književna dela pa tudi beletrijo, romane in vsako drugo delo proze. Poleg vizitk kot tudi reklamnih brošur, PR člankov in zloženk oziroma plakatov, katalogov, letakov in ostalih marketinških materialov je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v češki jezik in to katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti.

Vsekakor se lahko vsem, ki jih to zanima, omogoči tudi izvedba profesionalne lekture in korekture, za to storitev pa so zadolženi prav strokovnjaki, ki več let opravljajo te posle. Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v češki jezik, prevajalci in sodni tolmači pa poleg spletnih prodajaln, spletnih strani in spletnih katalogov lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi programe ali aplikacije katerekoli vrste.

Poleg omenjenih vsebin, se izvaja tudi obdelava serij in različne vrste filmov, kot so dokumentarni, igrani, animirani, risani kot tudi reklamnih sporočil katerekoli vrste, televizijskih ali radijskih oddaj, otroških, izobraževalnih, informativnih, zabavnih in drugih. Poleg osnovne storitve, ki je povezana z njihovim prevajanjem v navedeni jezični različici, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh omenjenih materialov ali podnaslavljanje.

Odprta je tudi možnost, da stranke, ki jim je v konkretni različici jezikov potrebno prevajanje materialov, izvedejo njihovo pošiljanje na elektronski naslov pa tudi, da jih na enak ta način prevzamejo, potem ko jih naši strokovnjaki strokovno obdelajo.

Glede na to, da so v ekipi naše institucije uradno zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, je posebej pomembno poudariti, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov iz korejskega v češki jezik, pravzaprav na enem mestu dobi tudi to storitev in tisto, ki je povezana z overitvijo. Pravzaprav gre za postopek, ki ga izvajajo zapriseženi sodni tolmači in s postavljanjem svojega žiga potrjujejo, da je prevedeni dokument enak kot tudi izvirnik, pa je to tudi osnovni razlog, zaradi katerega je vsaka stranka dolžna pri pošiljanju priložiti na vpogled tudi izvirne dokumente.

Poleg tega moramo poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na posebno vrsto overitve, ki je na žalost stranke ne morejo dobiti v okviru naše institucije Pravzaprav osnovni razlog, zaradi katerega se overitev s tako imenovanim Apostille ali Haškim žigom ne more izvesti pri nas, je dejstvo, da osebe, ki so pri nas zaposlene, nimajo dovolj pooblastil za izvedbo te vrste overitve. Prav iz tega razloga je zelo pomembno, da stranka nase prevzame odgovornost, da zahteva vse informacije o tej vrsti overitve, kar pa lahko stori izključno v državnih institucijah, ki so uradno pooblaščene. Tam mora na prvem mestu vprašati, ali je na njene dokumente treba postaviti konkretni žig, saj ta ni obvezen prav za vsak dokument in ko izve, da se ta vrsta overitve mora izvesti, je treba tudi izvedeti, ali se konkretni žig postavlja, potem ko ti strokovnjaki končajo obdelavo dokumenta, ali pa preden sploh začnejo. V skladu z vsemi temi podatki lahko dobi vpogled v celoten postopek obdelave konkretnih dokumentov in s samim tem lahko tudi izve, kako dolgo naj bi celoten postopek njegove obdelave približno trajal.

Treba je tudi omeniti, da je izvirne dokumente treba dostaviti osebno v prostore naše poslovalnice in da je dovoljena tudi možnost, da se pošljejo ali s pomočjo neke kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije“.

Potem ko naši strokovnjaki izpolnijo zahtevo strank ter kompletno obdelajo dostavljene dokumente, bodo ti poslani ali na naslov stranke, ali pa ji bo omogočeno, da jih osebno prevzame v okviru naše institucije. Storitev pošiljanja prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, ki ga uporabnik navede, bo zaračunana ločeno od prevajanja in overitve in prav konkretna služba tudi sprejme odločitev o ceni.

Zahvaljujoč dejstvu, da je v naši instituciji na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v češki jezik, je treba poudariti, da se postopek pošiljanja v tem primeru nekoliko razlikuje, saj jih stranka, ki se zanima za to storitev, vsekakor mora najprej skenirati in poslati po elektronski pošti in potem mora v celoti spoštovati tudi navedeno pravilo in na vpogled dostaviti izvirne vsebine.

Poleg vseh osebnih dokumentov, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu ter dovoljenje za prebivanje in potni list oziroma izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz sestave, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in drugo).

V okviru naše institucije je prav tako na razpolago tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v češki jezik in poleg navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter zdravniških izvidov omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugih dokumentov, ki uradno predstavljajo njen del.

Stranke pričakuje tudi storitev, ki vključuje prevajanje v tej različici jezikov za katerikoli dokument, ki je treba predložiti neki pristojni instituciji in s tem mislimo predvsem na potrdila, izjave in soglasja katerekoli vrste. V večini primerov stranke zahtevajo prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz korejskega v češki jezik pa tudi soglasij za zastopanje, kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi, zatem potrdila o samskem stanu in o stanju računa v banki oziroma potrdila o višini dohodkov in drugih dokumentov te vrste.

Posebej je treba omeniti tudi informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo kompletno obdelavo tudi za poslovno dokumentacijo, v katero na primer spadajo ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi finančna poročila ter poslovne odločitve, letna poročila in statut podjetja kot tudi fakture in drugi dokumenti, pri čemer na zahtevo prevajajo in potem tudi overjajo z žigom zapriseženega sodnega tolmača katerikoli dokument, ki se nanaša na področje znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti, znanstvena dela in številni drugi).

Katerokoli vrsto pravnih aktov, stranke lahko prav tako dobijo prevedene v tej različici jezikov in poleg pogodb in pritožb oziroma sodb se izvaja tudi kompletna obdelava pravnega reda Evropske Unije, zatem sodnih odločitev in pooblastil za zastopanje ter licenc in sodnih sklepov kot tudi vseh vrst certifikatov in drugih nenavedenih dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem sodstva ali prava.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz korejskega v češki jezik in na zahtevo stranke kompletno obdelajo, tako predmetnike in programe fakultet, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi potrdilo o rednem šolanju, zatem diplomske ali seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vsak drugi dokument ali katerokoli vsebino, ki se primarno nanaša na področje izobraževanja.

Prevajanje serij iz korejskega v češki jezik

Ne samo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo neposredno prevajanje serij iz korejskega v češki jezik, ampak jih prav tako pričakuje tudi storitev njegovega podnaslavljanja, če pa jim bolj ustreza, bo izvedena tudi profesionalna sinhronizacija. Jasno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg serij lahko obdelujejo tudi katerokoli drugo vrsto, tako video kot tudi zvočnih materialov in poleg animiranih, dokumentarnih in igranih oziroma risanih filmov v tej različici jezikov vsekakor prevajajo tudi informativne oddaje in reklamna sporočila ter oddaje, ki so namenjene najmlajšim kot tudi katerokoli drugo vrsto in video in zvočnih vsebin. Predvideno je, da vsaka stranka posamezno izbere eno od ponujenih dodatnih storitev.

Stranke, ki jih zanima neposredno prevajanje besedil iz korejskega v češki jezik, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači poleg poljudnih, vsekakor obdelujejo tudi strokovne vsebine in da se njihova tema lahko tiče različnih vej in naravoslovnih pa tudi družbenih ved. Poleg tistih besedil, ki se nanašajo, tako na področja turizma, informacijskih tehnologij in psihologije ter gradbene industrije in komunikologije, sodni tolmači in prevajalci v optimalnem roku strokovno prevajajo tudi tiste, ki se nanašajo na katerokoli temo s področij sociologije, financ in medicine ali pa so povezana s področjema izobraževanja in znanosti. Predvideno je, da lahko v tej kombinaciji jezikov prevajajo besedilne materiale absolutno katerekoli vsebine pa tudi kompleksnosti oziroma dolžine.

Tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov je prav tako na razpolago vsem strankam, ki jih to zanima in v skladu s konceptom samega dogodka se določa, ali se uporablja šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz korejskega v češki jezik. Vse to smo navedli zato, ker prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo katerokoli od omenjenih storitev, toda najprej morajo dobiti podatke o samem dogodku, pri čemer morajo izvedeti, koliko ljudi bo prisotnih pa tudi, kje bo potekal in koliko bo trajal oziroma kako bo organiziran. Točneje rečeno, vse te informacije vplivajo na izbiro konkretne storitve, V ponudbo bo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se ta vrsta tolmačenja uporabi za določeni dogodek.

Prevajanje romanov iz korejskega v češki jezik

Vsakomur, ki ima potrebo za profesionalnim prevajanjem romanov v navedeni kombinaciji jezikov, sploh ni treba skrbeti, če gre za obsežnejše književno delo oziroma če je njegova tematika nekoliko kompleksnejša, saj profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so stalni del ekipe Izobraževalnega centra Akademije Oxford, posedujejo zavidno raven izkušenj pri obdelavi prav teh vsebin.

Posebej poudarjamo, da se poleg prevajanja romanov iz korejskega v češki jezik, na zahtevo lahko izvede tudi profesionalna obdelava kateregakoli književnega dela, ki spada v beletrijo, ali je povezano s poezijo, prav tako pa lahko obdelujejo tudi različne učbenike.

Marketinške materiale katerekoli vrste prav tako stranke lahko dobijo prevedene v tej kombinaciji jezikov, specializirani pa so tudi za prevajanje časopisnih člankov ter strokovnih, otroških, ilustriranih in drugih vrst revij.

Kadar bodo sodni tolmači in prevajalci angažirani za neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz korejskega v češki jezik, se bodo potrudili, da na najboljši možni način pristopijo njihovi obdelavi. To pa pomeni, da pravzaprav konkretno sporočilo oblikujejo v skladu s smernicami, ki so veljavne v češkem jeziku, pri čemer bo to hkrati storjeno tako, da se maksimalno upoštevajo tudi pravila marketinga. Tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje, tako reklamnih zloženk, plakatov in vizitk oziroma brošur kot tudi reklamnih letakov in potem tudi PR člankov ter katalogov in drugih marketinških materialov, v optimalnem roku dobijo vsebine, ki so profesionalno prevedene. Pravzaprav se pričakuje, da ko izvorni govorec češkega jezika pride v stik z njim, v celoti razume, kaj se predstavlja, pa začne konkretno storitev uporabljati oziroma kupovati reklamirani izdelek.

Poleg navedenih materialov so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo številnih vsebin, ki so na spletu dostopne, tako da je v ponudbi, ne samo neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v češki jezik, ampak tudi aplikacij katerekoli vrste in potem tudi spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov ter programov in vseh ostalih materiala, ki se tičejo spleta. Poudarjamo, da se držijo tudi pravil, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), oziroma, da vsebino prilagajajo pravilom iskanja, kar ima pozitiven učinek tudi na njihovo kotiranje kot tudi na poslovanje lastnikov spletnih strani in drugih spletnih materialov.

Stranke, ki jih to zanima, v okviru naše institucije lahko angažirajo tudi profesionalne korektorje oziroma lektorje, če imajo potrebo za redakcijo. Natančneje rečeno, če je neka stranka to storitev dobila na kateremkoli drugem mestu, toda ni zadovoljna s kakovostjo prevoda, lahko zahteva lekturo in korekturo, pri čemer se mora zavedati, da ti strokovnjaki konkretne vsebine prilagodijo veljavnim pravilom ciljnega jezika.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz korejskega v češki jezik

Kompletna obdelava in tega kot tudi številnih drugih dokumentov, ki se primarno nanašajo na področje znanosti, vključuje njihovo profesionalno prevajanje v tej kombinaciji jezikov kot tudi overitev prevedenega dokumenta katerekoli vrste. Uradno zapriseženi sodni tolmač izvaja overitev oziroma s postavljanjem svojega žiga tudi uradno potrdi, da je preveden dokument enak kot tudi izvirnik.

Glavni pogoj, ki ga stranka v tem primeru mora izpolniti, se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, kar je pravzaprav potrebno omenjenemu strokovnjaku pri postopku overitve. Poleg tega je tudi dobro, da pred dostavo dokumentov na obdelavo našim strokovnjakom, prav stranke izvedejo vsa preverjanja, ki se tičejo overitve s Haškim (Apostille) žigom, saj prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo potrebnih pooblastil za izvedbo te storitve.

Vse stranke morajo posedovati tudi informacijo o tem, da lahko omenjeni strokovnjaki poleg diplome in dodatka k diplomi izvedejo tudi profesionalno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz korejskega v češki jezik in da kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse druge vsebine, ki so povezane s področjem izobraževanja.

Vsekakor izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh tistih materialov, ki se tičejo znanosti, kot so na primer znanstvena dela ali rezultati znanstvenih raziskav ter znanstveni patenti in številni drugi.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer potrdila, soglasja in izjave prav tako lahko prevedemo v tej različici jezikov. Poleg soglasje za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi vse ostale dokumente, ki jih konkretna državna institucija lahko zahteva od strank.

Storitev neposrednega prevajanja iz korejskega v češki jezik vključuje tudi obdelavo vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in drugi), po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Vsekakor lahko tudi poslovno dokumentacijo prevedemo v tej jezični različici in potem tudi overimo z žigom uradno pooblaščene osebe. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, faktur in poslovnih odločitev naši strokovnjaki obdelujejo tudi statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi različne vrste poslovnih poročil (revizijska, letna in finančna) ter vse ostale vsebine, ki se nanašajo na poslovanje kateregakoli podjetnika ali pravne osebe.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, v ponudbi pa je, tako neposredno prevajanje gradbenih projektov iz korejskega v češki jezik kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi deklaracij izdelkov, navodil za uporabo in drugih.

Katerokoli vrsto dokumentov, ki se tičejo sodstva ali področja prava stranke prav tako lahko dobijo kompletno obdelane oziroma najprej prevedene in potem tudi overjene v skladu z veljavnimi pravili. Tako sodne odločbe, licence in pogodbe ter sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje in tožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in certifikate pa tudi pritožbe in druge dokumente, ki se nanašajo na konkretni področji, sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku na zahtevo strank prevajajo v tej različici jezikov in potem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana.

Cena prevajanja iz korejskega v češki jezik

  • Iz korejskega v češki je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!