Prevajanja iz korejskega v romski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v romski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v romski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najbolj pomembno je, da imajo vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v romski jezik, v mislih dejstvo, da so v tej specializirani instituciji zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da izvajajo njihovo kompletno obdelavo. To pomeni, da po izvedenem prevajanju, uporabijo tudi določbe zakona v zvezi z overitvijo prevedenih dokumentov, pri čemer pooblaščena oseba postavi svoj žig na prevod in na ta način uradno potrdi, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirniku.

Stranke so dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled oziroma jih v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford prinesejo osebno, ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije" oziroma preko kurirske službe, ki jo izberejo.

Potem ko bo izvedeno neposredno prevajanje dokumentov v dani različici jezikov in njihova overitev s strani pooblaščenih strokovnjakov, stranka lahko pride v predstavništvo te institucije in na ta način izvede njihovo prevzemanje, toda prav tako lahko tudi zahteva od zaposlenih, da dostavo na njegov naslov izvede konkretna kurirska služba. V tem primeru so dolžni storitev plačati, toda poudarjamo, da služba za dostavo edina ima pravico oblikovati ceno storitve dostave.


Prevajanje iz korejskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v korejskega jezik

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v romski jezik. Dostava izvirnikov na vpogled se v tem primeru izvede naknadno, lastnik dokumentov pa vsebine najprej pošlje na e-poštni naslov, da bi pospešil celoten postopek.

Posebej je pomembno poudariti tudi to, da zaposleni te institucije nimajo pooblastila, da Apostille žig postavijo na katerikoli dokument. Sicer gre za tako imenovani Haški žig, kot ga drugače imenujemo in izključno zaposleni v določenih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije imajo pristojnost za izvedbo takšne vrste overitve. Zato se stranke morajo najprej obrniti nanje in od njih neposredno zahtevajo vse podatke o postavljanju konkretnega žiga na dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v dani različici jezikov.

Če to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi marketinške materiale, zatem poljudna in strokovna besedila kot tudi književna dela.

Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v romski jezik pa tudi učbenikov in vsebine katerekoli revije.

Ker zaposleni te institucije posedujejo potrebno znanje o implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da strankam pri prevajanju različnih spletnih vsebin zagotovijo tudi storitev njihove optimizacije. Tako se ti prilagajajo pravilom iskanja na spletu in v relativno kratkem času po postavljanju na splet prav njih iskalnik tudi prepozna kot ustrezne rezultate za opredeljene besede in izraze.

Poleg simultanega in konsekutivnega je na razpolago tudi šepetano tolmačenje iz korejskega v romski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa izvedejo tisto vrsto tolmačenja, ki na zahteve katerekoli manifestacije odgovori na najboljši možni način. V tej instituciji je po ugodnih cenah na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije.

Posebej poudarjamo, da pri prevajanju video ali zvočnih materialov vsaka stranka lahko izbere tudi med dvema dodatnima storitvama, saj je dostopna tudi možnost, da se vse te vsebine sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Vse vsebine te vrste stranke na obdelavo pošljejo elektronsko in jih po koncu zagotavljanja storitev na enak način tudi prevzamejo, če se za to izbiro opredelijo. Če nekomu ne ustreza pošiljanje in prevzemanje materialov po elektronski pošti, lahko kontaktirajo s poslovalnico te institucije in dobijo informacije o tem, kateri načini so še na razpolago.

Glede na to, da poleg že omenjenih strokovnjakov ta institucije zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, tako ti v skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedejo tudi storitev redakcije. Za materiale, za katere je prevod že izdelan in v katerih so prisotne napake in določene pomanjkljivosti se uporabljata korektura in lektura in ob tej priložnosti ti strokovnjaki vse to popravijo in vsebino knjig ali nekih drugih pisanih materialov usklajujejo z izvirno in s pravili, ki jih določa ciljni jezik.

Prevajanje izobraževalnih in informativnih oddaj iz korejskega v romski jezik

Kar zadeva navedeno storitev, je treba poudariti, da poleg prevajanja oddaj iz korejskega v romski jezik, ne glede na to, ali gre za izobraževalne, informativne ali zabavne oziroma otroške kot tudi oddaje katerekoli druge vsebine in namena, Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev, tako njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Vse to se prav tako nanaša tudi na igrane, zatem na risane in animirane kot tudi na dokumentarne filme, potem na reklamna sporočila, serije in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači oziroma njihovi sodelavci lahko v tej kombinaciji kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi video ali zvočni material.

Vsekakor bodo poskrbeli, da v tej različici jezikov prevedejo tudi strokovna oziroma poljudna besedila različne kompleksnosti, dolžine in tematike pa tudi književna dela s področja proze in poezije.

Če je to potrebno, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje revij iz korejskega v romski jezik in popolnoma vseeno je, ali gre za ilustrirane, otroške ali strokovne. Časopisne članke sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej jezični kombinaciji prevedejo v najkrajšem možnem roku.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja, tako v obliki simultanega kot tudi šepetanega in konsekutivnega, pri čemer je tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje na seznamu dostopnih storitev v okviru te institucije. Stranka, ki jo zanima storitev tolmačenja mora te strokovnjake seznaniti predvsem s tem, koliko ljudi bo sodelovalo v okviru konkretne manifestacije, koliko je ur in dni naj bi ta trajala in seveda s tem, katere so osnovne značilnosti lokacije, na kateri bo potekala. Vse to se zatem upošteva, pa se na podlagi tega tudi oblikuje ponudba oziroma določi, katera od vseh omenjenih vrst tolmačenja bodo izvedeli ti strokovnjaki.

Različne vrste spletnih vsebin prevajalci in sodni tolmači prav tako v skladu s postavljenimi zahtevam, ne samo prevedejo v dani jezični kombinaciji, ampak izvajajo tudi storitev, ki je poznana kot optimizacija takšnih vsebin. Gre za uporabo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar se izvaja z ciljem prilagajanja vsebine spletnih katalogov in spletnih strani oziroma različnih vrst aplikacij, zatem spletnih prodajaln in ostalih spletnih materialov pravilom iskanja, da bi jih v kratkem časovnem obdobju konkretni iskalnik prepoznal kot najboljše rezultate in uvrstil v sam vrh iskanja za predhodno točno določeno besedo ali neki izraz.

Seveda so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih katalogov in brošur iz korejskega v romski jezik oziroma vseh vsebin, ki so na neki način povezane z marketingom in se uporabljajo predvsem pri reklamiranju podjetij, storitev in izdelkov oziroma dogodkov.

V ekipi predstavništva te institucije so zaposleni in korektorji kot tudi lektorji, tako da bo interesentom omogočena storitev, ki je poznana kot redakcija. Na splošno rečeno, lektura in korektura se uporabljata za vsebine, za katere je pred tem izvedeno prevajanje v dani jezični kombinaciji, toda v njih so določene pomanjkljivosti, ki jih v skladu s pravili ciljnega jezika oziroma romskega ti strokovnjaki popravijo in tako vsebino vsakega prevedenega materiala uskladijo z njegovim izvirnikom.

Neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz korejskega v romski jezik

Poleg že omenjenega dovoljenja prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz korejskega v romski jezik, kompletno pa obdelajo tudi vse ostale vrste dovoljenj kot tudi katerikoli drugi osebni dokument.

Ko rečemo, da Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča kompletno obdelavo vseh dokumentov, to pravzaprav pomeni, da stranke poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji na enem mestu dobijo tudi storitev overitve prevoda, ki jo izvaja sodni tolmač, uradno pooblaščen s strani pristojnih institucij za izvajanje te storitve. V trenutku, ko prejmejo dokument, ki je preveden in potem tudi overjen z žigom omenjenih strokovnjakov, stranke pravzaprav dobijo pravno veljaven dokument in imajo seveda absolutno pravico in dovoljenje, da ga uporabljajo v različnih priložnostih.

Postopek obdelave kateregakoli dokumenta ureja veljavni zakono, ki določa, da mora sodni tolmač neposredno pred izvedbo overitve primerjati izvirni dokument z vsebino prevedenega, pa je iz tega razloga temu strokovnjaku tudi dolžan na vpogled predhodno priložiti izvirnike.

Ker je z zakonom prav tako predvideno tudi postavljanje Apostille žiga na določene dokumente, ki je poznan tudi pod imenom Haški, morajo stranke podatke o tej vrsti overitve samostojno zahtevati od pristojnih. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači te institucije niso uradno pooblaščeni za izvedbo overitve z navedenim žigom, kar hkrati pomeni, da strank o tem niso dolžni informirati, ampak se lastnikom prav zato tudi priporoča, da informacije o overitvi z Apostille žigom samostojno zahtevajo od zaposlenih v pristojnih institucijah naše države.

Vsekakor na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje faktur iz korejskega v romski jezik, pa tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije, ker so povezani s poslovnim procesom, tako nekega podjetja kot tudi kateregakoli samostojnega podjetnika.

Celotno medicinsko ali razpisno in gradbeno kot tudi tehnično dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili in na podlagi zahtev strank v dani različici jezikov najprej prevedejo in potem uporabijo tudi pravila, povezana z overitvijo prevedenih dokumentov.

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz korejskega v romski jezik, seveda pa izpolnjujejo tudi pričakovanja vseh strank, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji prevajanje potrebno za katerikoli dokument, ki se nanaša na področji znanosti in izobraževanja.

Treba je omeniti tudi informacijo, da ti strokovnjaki lahko kompletno in zelo profesionalno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem in sodstva in prava in se glede na to tudi obravnavajo kot pravni akti.

Če stranka zahteva prevajanje za katerikoli dokument, ki ga mora kasneje iz nekega razloga predložiti določeni državni instituciji, omenjeni strokovnjaki njegovi obdelavi pristopajo v najkrajšem možnem roku. Tako bo strankam zagotovljeno profesionalno prevajanje, tako različnih vrst izjav in potrdil kot tudi kateregakoli soglasja oziroma vseh dokumentov, ki jih je kasneje treba predložiti konkretni pristojni instituciji.

Cena prevajanja iz korejskega v romski jezik

  • Iz korejskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!