Prevajanje iz korejskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so usmerjeni na obdelavo vsebin in v korejskem in na japonskem jeziku, angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in da vsekakor posedujejo visoko raven znanja obeh jezikov, tako da se vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi neposredno prevajanje iz korejskega v japonski jezik.

Na razpolago je storitev in prevajanja v pisani različici in tolmačenja, vsekakor pa se predpostavlja, da ti strokovnjaki lahko obdelajo katerokoli vrsto vsebin, ki jih stranka na ustrezen način posreduje. Moramo poudariti, da ko se v tej različici jezikov izvaja obdelava dokumentov, to zahteva dodatno angažiranje stranke, saj nam mora dostaviti izvirnike oziroma jih poslati preko kurirske službe, ali pa jih osebno prenesti, vsekakor pa ima tudi možnost, da jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko.

Omeniti je treba tudi to, da se to zahteva zato, ker poleg prevajanja dokumentov iz korejskega v japonski jezik ti strokovnjaki izvajajo tudi overitev oziroma zapriseženi sodni tolmač po primerjanju prevedenega dokumenta z izvirnim in potem, ko je prepričan, da gre za enaki vsebini, na prevod postavlja svoj žig. Na ta način potrjuje, da je kopija oziroma prevod v celoti zvest izvirniku in da se vsekakor lahko uporablja kot tudi vsak drugi veljavni dokument.


Prevajanje iz korejskega v japonski jezik
Prevajanje iz japanskega v korejski jezik

Posebej poudarjamo, da samo v primeru, ko stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v japonski jezik ima pravico, da jih skenirane pošlje na naš elektronski naslov, toda prav tako ga tudi v tem primeru obvezujemo, da upošteva že omenjeno pravilo, oziroma, da na vpogled dostavi izvirnike. TV tem primeru mora izbrati način, ki je najhitrejši, saj le tako prevajalci in sodni tolmači lahko njegovo zahtevo tudi v celoti spoštujejo.

Poleg možnost, ki vključuje osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov katerekoli vrste, je vsekakor na razpolago tudi tista, ki se nanaša na njihovo dostavo preko določene kurirske službe in na naslov, ki ga stranka navede. Seveda gre za dodatno storitev in njeno plačilo poteka v trenutku prevzemanja in vsaka stranka jo je dolžna plačati kurirju.

Posebej poudarjamo da, poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različnih vrst soglasij, izjav, potrdil in potrdilo (soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu, potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o višini dohodkov in drugih), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih so povezani s področjem prava in sodstva (pogodbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, licence, odločitve sodišč, certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in drugi) pa tudi tista materiale, ki se nanašajo na področje izobraževanja ali znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, seminarske naloge, diplomske naloge, prepis ocen, znanstveni patenti in drugi).

Omenjeni profesionalci vsekakor lahko pristopijo tudi kompletni obradi kako potrdila o državljanstvu, potnega lista in osebne izkaznice kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, a v ponudbi so in prevajanje vseh vrst dovoljenje iz korejskega v japonski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, tako za vozniško in prometno kot tudi za dovoljenje za prebivanje oziroma delovno dovoljenje.

Vse dokumente iz sestave predvsem medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter drugi) sodni tolmači in prevajalci vsekakor kompletno obdelajo, poskrbijo pa tudi za profesionalno prevajanje gradbene dokumentacije iz korejskega v japonski jezik pa tudi tehnične, poslovne in razpisne. Pravzaprav to pomeni, da obdelujejo, tako gradbene projekte in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi fakture, zatem statut podjetja in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma poslovne odločitve, navodilo za uporabo ter ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna) pa tudi deklaracije izdelkov in še veliko tistih nenavedenih uradnih materialov, ki so povezani z vsemi temi vrstami dokumentacij.

Kar zadeva obdelavo spisov, je treba omeniti tudi to, da v nekaterih primerih obstaja obveznost overitve s posebno vrsto žiga oziroma s tako imenovanim Apostille ali Haškim. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne smejo izvesti te vrste overitve, saj zanjo niso pooblaščeni, naše stranke morajo pridobiti podatke o tem, ali se zahteva postavljanje te vrste žiga in kdaj. Pravzaprav morajo najprej izvedeti, ali navedena overitev mora biti izvedena za konkretne dokumente in če dobijo informacijo, da je to potrebno, je vsekakor zelo pomembno tudi vprašati, ali se ta izvaja po ali pred obdelavo s strani naših strokovnjakov.

Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje zvočnih in video vsebin iz korejskega v japonski jezik, pri čemer vsaka stranka, ki želi dobiti obdelan film, serijo, reklamno sporočilo ali neko oddajo lahko pričakuje tudi izvedbo storitve profesionalnega podnaslavljanja ali sinhronizacije, kar je vse na razpolago v okviru naše institucije

Posebej poudarjamo, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za profesionalno obdelavo marketinških oziroma spletnih materialov in poleg spletnih strani, PR člankov in reklamnih letakov in zloženk, na zahtevo strank vsekakor prevajajo tudi spletne prodajalne, zatem katerikoli program ali aplikacijo kot tudi plakate, brošure in ostale vsebine, ki sodijo v domeno teh področij.

Poleg tega poskrbimo tudi za izvedbo redakcije, oziroma, da profesionalni lektorji in korektorji popravijo morebitne napake v prevodih, ki jih je stranka dobila na nekem drugem mestu in poleg tega naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz korejskega v japonski jezik za časopisne članke, kot tudi za znanstvena in poljudna besedila oziroma učbenike, književna dela in revije različnih vrst.

Navedena storitev se nanaša tudi na tolmačenje, saj sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega in simultanega, poznajo tudi pravila šepetanega tolmačenja, v naši instituciji pa je na voljo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje. Od vsake osebe, ko zanima tolmačenje iz korejskega v japonski jezik, se prav tako tudi zahteva, da pravočasno posreduje podatke o samem dogodku, da bi se v skladu s tem lahko tudi sestavila ponudba. Dostava za vse vsebine razen dokumentov je zelo preprosto in pomeni, da stranka mora konkretne materiale, če ji to ustreza, poslati po elektronski pošti in da jih po koncu obdelave prevzame na enak način.

Profesionalno prevajanje strokovnih besedil iz korejskega v japonski jezik

Poleg strokovnih besedil katerekoli tematike prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje poljudnih besedil iz korejskega v japonski jezik. Vsekakor obdelujejo vsebine katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike in poleg tistih, ki so povezane s področji turizma, znanosti, ekologije in varstva okolja oziroma izobraževanja, gradbene industrije in informacijskih tehnologij ter menedžmenta, farmacije, marketinga in medicine, lahko prevajajo tudi vsebine s področij komunikologije, financ in ekonomije ter politike, prava, sociologije in psihologije in drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Poleg tega so ozko specializirani tudi za tolmačenje iz korejskega v japonski jezik in poleg šepetanega izvajajo tudi konsekutivno in simultano. Vsekakor mora stranka najprej posredovati informacije o dogodku in načrtu njegove organizacije oziroma o številu udeležencev in o značilnostih prostora, v katerem bo potekal in potem strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford oblikuje ponudbo, v katero v skladu z izbiro, uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Neposredno prevajanje spletnega materiala iz korejskega v japonski jezik je prav tako med storitvami, ki jih izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ko obdelujejo, tako spletne prodajalne in spletne strani kot tudi vse ostale vsebine. Pri tem sledijo tudi smernicam, ki jih določa SEO (Search Engine Optimization) in tako konkretne vsebine prilagoditi spletnemu iskanju in pomagajo bistveno poboljšati položaj, ki ga zasedajo. Poleg omenjenih ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi programsko opremo oziroma različne vrste aplikacij in programov.

Prevajanje igranih filmov iz korejskega v japonski jezik

Če se zahteva strank nanaša na neposredno prevajanje igranih filmov iz korejskega v japonski jezik, je vseeno, katerega žanra so ti filmi, saj jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo v najkrajšem roku. Da bi vsem, ki jih to zanima, vedno zagotovili priložnost, da varčujejo s časom, jim je na razpolago storitev profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanje. Poleg igranih kompletno obdelujejo tudi animirane kot tudi risani in dokumentarne filme pa tudi reklamna sporočila, zatem informativne oddaje ter serije, zabavne in otroške kot tudi izobraževalne oddaje in na splošno rečeno vse vrste video in zvočnih materialov.

V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, pa jih stranke lahko angažirajo, da bi bila izvedena strokovna redakcija. Poudarjamo, da se ta storitev izključno izvaja, ko neka stranka poseduje prevod katerekoli vrste vsebin v tej različici jezikov in morajo strokovnjaki izvesti vse potrebne popravke v takšnih besedilih.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnega materiala iz korejskega v japonski jezik in da maksimalno posvetijo pozornost oblikovanju konkretnega reklamnega sporočila, da bi se govorcem japonskega jezika omogočilo, da se z njihovo vsebino čim bolje seznanijo. Poleg PR člankov, vizitk in reklamnih zloženk v konkretni jezični različici profesionalno obdelujejo tudi kataloge, plakate ter reklamna sporočila in na splošno rečeno katerokoli vrsto marketinških materialov.

Neposredno prevajanje učbenikov iz korejskega v japonski jezik je prav tako uradno uvrščeno med storitve, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači, ki prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke, zatem poetska kot tudi prozna književna dela ter katerokoli vrsto magazinov in revij.

Prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v japonski jezik in overitev z žigom sodnega tolmača

Od absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v japonski jezik, se zahteva spoštovanje strogih pravil, ki se nanašajo na dostavo izvirnikov, saj je to potrebno na vpogled pri overitvi z žigom sodnega tolmača, ker je tudi ta storitev na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Torej, ko se izvaja prevajanje, tako osebne izkaznice, potnega lista in potrdila o državljanstvu kot tudi prometnega oziroma dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze in drugih osebnih dokumentov, tedaj se istočasno izvaja tudi njihova overitev. Tako strokovni prevajalci in sodni tolmači strankam zagotavljajo možnost, da v okviru naše institucije dobijo kompletno obdelan katerikoli osebni, ali neki drugi dokument in da ga kasneje lahko brez kakršnihkoli težav uporabljajo v praksi.

Prav tako bi bilo dobro, da se vsakdo od njih podrobno pozanima, ali se tudi Apostille ali tako imenovani Haški žig mora postaviti nanje, kdaj se to izvaja oziroma ali preden ga omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati, ali pa šele potem, ko izvedejo prevajanje in overitev. Treba je tudi omeniti, da gre za storitev, ki jo naši strokovnjaki nimajo pravice izvesti, saj ne posedujejo vseh potrebnih pooblastil za to.

Poleg osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v japonski jezik in poleg letnih, revizijskih in finančnih poročil oziroma faktur kompletno obdelujejo tudi statut podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in na splošno rečeno vse dokumente, ki jih je mogoče uvrstiti v poslovno dokumentacijo.

Predvideno je, da kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, ki se tiče področja izobraževanja ali znanosti (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in drugi dokumente, ki so povezani z omenjenima področjema).

Vsekakor ti strokovnjaki ugodijo tudi vsem tistim strankam, ki jim je obdelava dokumentov v tej različici jezikov potrebna za tehnično, gradbeno ali razpisno dokumentacijo, to pa med drugim vključuje laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in številne druge.

V skladu z zahtevami in potrebami stranke lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v japonski jezik, pri čemer poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije.

Omenili bi tudi to, da je v ponudbi naše institucije tudi kompletna obdelava vseh tistih uradnih materialov, ki jih je v številnih primerih treba predložiti različnim državnim institucijam, tako da se izvaja neposredno prevajanje potrdil in soglasij iz korejskega v japonski jezik pa tudi različnih vrst izjav. Sodni tolmači in prevajalci poleg potrdila o stalni zaposlitvi in soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o nekaznovanosti kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale dokumente te vrste.

Treba je reči tudi to, da so specializirani tudi za prevajanje pravnih aktov iz korejskega v japonski jezik, to pa poleg pogodb, tožb in sklepov o razvezi zakonske zveze vključuje tudi kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, zatem sodnih odločitev in licenc kot tudi pritožb ter pooblastila za zastopanje, certifikatov, sodnih sklepov in na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki se nanašajo na področje prava ali sodstva.

Cena prevajanja iz korejskega v japonski jezik

  • Iz korejskega v japonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!