Prevajanje iz korejskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji številni strokovnjaki, katerih specialnost je med drugim tudi neposredno prevajanje iz korejskega v italijanski jezik, z gotovostjo trdimo, da lahko vsaka stranka dobi storitev, ki zahteva, in to po najugodnejših cenah.

Vsekakor lahko zahtevajo storitev, ki se nanaša na tolmačenje v tej različici jezikov, toda posebej poudarjamo, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega izvajajo tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov, prav tako pa so specializirani tudi za tako imenovano šepetano tolmačenje. V principu se odločanje o vrsti storitve, ki se za neki dogodek uporablja, izvaja šele po pridobitvi podatkov o določenem dogodku. Če smo natančni, stranke vsekakor morajo dostaviti informacije o tem, koliko ljudi bo sodelovalo, zatem o trajanju konkretnega dogodka in vsekakor o lokaciji njegovega prirejanja. Šele v skladu s temi podatki ekipa strokovnjakov predstavništva te institucije lahko pripravi ponudbo oziroma se odloči med vsemi navedenimi vrstami storitve. Posebej poudarjamo, da se tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako ponuja strankam, ki jih to zanima, cene te storitve pa so med ugodnejšimi v regiji.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v italijanski jezik in na podlagi zahtev strank lahko prevajajo tudi spletne prodajalne, zatem spletne kataloge kot tudi programsko opremo, kar vključuje aplikacije in programe katerekoli vrste ter vse ostale spletne materiale. Posebej je pomembno reči tudi to, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje v tej različici jezikov za takšne vsebine, pravzaprav dobi njihovo kompletno in profesionalno obdelavo, ki vključuje tudi optimizacijo. Ti strokovnjaki namreč uporabljajo pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimization), tako da se ti materiali prilagajajo splošnemu iskanju na spletu, s čimer se doseže pozitiven učinek tudi na položaj, ki ga zasedajo.

Treba je omeniti tudi to, da profesionalni lektorji in korektorji strankam, ki za različne vrste vsebin posedujejo prevode v tej različici jezikov, lahko ponudijo njihovo redakcijo oziroma izvedejo lekturo in korekturo.


Prevajanje iz korejskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v korejski jezik

Neposredno prevajanje iz korejskega v italijanski jezik se izvaja tudi za časopisne članke, za katerokoli vrsto revij kot tudi za vsa književna dela in učbenike, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi marketinške materiale, reklamne zloženke, PR članke, kataloge, brošure, plakate in ostale, tako poljudne besedilne vsebine različne tematike kot tudi strokovne oziroma znanstvene, ki jih lahko maksimalno profesionalno prevajajo v tej kombinaciji jezikov in s tem izpolnijo zahtevo stranke, ki jo to zanima.

Dostava za vse te vsebine pomeni njihovo elektronsko pošiljanje oziroma na elektronski naslov in popolnoma je enak tudi princip, ki se uporablja pri prevzemanju.

Treba je omeniti tudi to, da ekipa strokovnjakov v tej kombinaciji jezikov lahko izvede, tako neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz korejskega v italijanski jezik kot tudi sinhronizacijo oziroma njihovo podnaslavljanje. Poleg reklamnih sporočil igranih filmov in zabavnih oddaj kompletno obdelujejo tudi otroške oddaje, zatem serije in animirane oziroma risane filme kot tudi informativne oddaje in ostale vsebine, ki bodo biti predstavljene na televiziji, v kinematografih, na radiju ali na nekem drugem mediju.

Prav tako stranka lahko dobiti tudi profesionalno obdelan katerikoli dokument v konkretni jezični kombinaciji in ta storitev vključuje njegovo prevajanje pa tudi uradno overitev. Kar zadeva overitev, moramo poudariti, da njo izvaja sodni tolmač, ki poseduje dovolj pooblastil, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva tudi izvedba dodatne overitve. S tem mislimo na tako imenovani Haški žig, ki je poznan tudi kot Apostille, toda njega stranke ne morejo dobiti v okviru te institucije, ampak izključno v pristojnih državnih službah. Ta vrsta žiga se namreč ne postavlja na vsak dokument, ki se v tej različici jezikov prevaja, ampak izključno na tistega, za katerega je to z zakonom določeno. Iz tega razloga mora vsaka stranka posamezno pridobiti potrebne informacije o tej vrsti overitve oziroma vprašati, ali je obvezna in kdaj se na konkretne dokumente postavlja - pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov. Pridobljene informacije vsaki stranki izjemno koristijo, saj bo ve, na katero mesto mora najprej odnesti konkretni dokumenti in koliko naj bi na splošno trajala njegova obdelava. Pravzaprav, če se Haški žig postavlja na začetku obdelave, potem ta postopek traja dlje, saj se prevaja tisto, kar je navedeno v tem žigu ter vsebina konkretnega dokumenta in šele potem se izvaja overitev. Drugi postopek je, ne samo preprostejši, ampak tudi hitrejši, saj se najprej v konkretni različici jezikov prevaja dokument in potem se izvede overitev sodnega tolmača in na koncu ga stranka morajo odnesti v pristojno institucijo, da nanj uradno postavi Apostille žig.

Poudarjamo, da je v ponudbi prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v italijanski jezik, potrdila o državljanstvu, vozniškega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenja za prebivanje, potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, delovnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o smrti, osebne izkaznice in drugih. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo stranke, ki v tej različici jezikov želi dobiti kompletno obdelane dokumente s področja znanosti ali izobraževanja in kompletno se obdelujejo predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek diplome, prepis ocen, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge in drugo.

Predvideno je, da stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje, zatem pravnega reda Evropske Unije, tožb in sodb oziroma pritožb, pogodb in drugih dokumentov, ki se tičejo področja prava ali sodstva. Medicinsko dokumentacijo prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko, ne samo prevajajo v tej različici jezikov, ampak tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so izdana, pa tako stranke poleg prevajanja specifikacije farmacevtskih izdelkov iz korejskega v italijanski jezik lahko dobijo tudi kompletno obdelane zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge nenavedene materiale, ki jih lahko uvrstimo v to vrsto dokumentacije.

Povsem jasno je, da stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo poslovne dokumentacije oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe, finančnih poročil, faktur, revizijskih in letnih poročil, statuta podjetja, ustanovitvenega akta podjetja, poslovnih odločitev in drugih spisov, strankam pa bo omogočeno, da dobijo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz korejskega v italijanski jezik. Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo deklaracij izdelkov kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter navodil za uporabo in drugih dokumentov, ki sodijo v eno od predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je omeniti tudi to, da vsaka stranka, ki jo to zanima, lahko v tej različici jezikov zahteva prevajanje različnih vrst potrdil oziroma izjav in soglasij, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in vsi ostali nenavedeni dokumenti, ki jih je pogosto treba predložiti določenim državnim institucijam. Vse, kar je do tega trenutka našteto, zagotovo ni celotna ponudba storitev, za katere so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani, saj se predpostavlja, da lahko izpolnijo zahtevo absolutno vsake stranke.

Poleg pridobitve informacij o predhodno omenjenem žigu, se od vsakega uporabnika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v italijanski jezik, zahteva absolutno spoštovanje pravila v zvezi z dostavo materialov na obdelavo, saj je to edini način, da se ta storitev izvede v skladu z veljavnimi pravili. Pravzaprav se zahteva, da vsaka stranka, ki želi dobiti to storitev, vsebine osebno prinese v prostore navedene institucije, saj je treba na vpogled dostaviti izvirnike. Prav tako mu je ponujena možnost, da jih pošlje preko „Pošte Slovenije“, toda to vsekakor mora biti priporočeno, pri čemer je tudi dovoljeno, da zadolži neko kurirsko službo, ki konkretne dokumente dostavi na naslov poslovalnice.

Če pa se nekdo zanima za nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v italijanski jezik, je vsekakor dolžan spoštovati to pravilo, toda pred tem lahko dostavi skenirane vsebine po elektronski pošti oziroma jih pošlje po elektronski pošti.

Prevzemanje lahko poteka na nekoliko načinov, tako da potem, ko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo dostavljene dokumente, jih stranka lahko dobi, ali z dostavo na svoj naslov preko kurirske službe, ali pa se lahko odloči za možnost njihovega osebnega prevzemanja. Kdorkoli se odloči za možnost, ki vključuje dostavo na naslov, je to storitev dolžan plačati v trenutku prevzemanja pošiljke, toda ceno v tem primeru lahko določa samo pristojna kurirska služba.

Prevajanje potrdila od državljanstvu iz korejskega v italijanski jezik

Glede na to, da prevajanje, tako potrdila o državljanstvu kot tudi ostalih osebnih pa tudi številnih drugih dokumentov, ne more šteti kot veljavno, če se ne overi z žigom sodnega tolmača, je treba poudariti, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje prav ta storitev. Prevajalci in sodni tolmači namreč najprej izvedejo prevajanje potrdila o državljanstvu iz korejskega v italijanski jezik in potem pristopijo tudi njegovi overitvi, da bi dokazali, da gre za enako vsebino kot tudi v izvirnem dokumentu. Prav to je glavni razlog, zaradi česar stranke morajo prinesti, ali na drugi način dostaviti izvirne dokumente, vsekakor pa je tudi priporočljivo, da izvedo, ali se haški oziroma Apostille žig mora postaviti na te dokumente, ker to zahteva njihovo dodatno angažiranje, saj naši strokovnjaki nimajo potrebnih pooblastil za izvedbo te vrste overitve.

Vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja ter potrdila o stalnem prebivališču pa tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti, zatem delovnega dovoljenja in potnega lista kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter dovoljenja za prebivanje, osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in številnih drugih osebnih dokumentov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnih institucijam, to pa se nanaša, tako na različne vrste soglasij in potrdila kot tudi na vse vrste izjav, kot je potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in drugi.

Ko to stranka zahteva prevajalci in sodni tolmači prav tako izvedejo neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v italijanski jezik, tako da poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak dokument, ki uradno šteje kot del te vrste dokumentacije.

Prav tako je predvideno, da omenjeni strokovnjaki zagotovijo storitev, ki vključuje kompletno obdelavo pravnih aktov, tako da poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in odločitev izvajajo tudi prevajanje pogodb iz korejskega v italijanski jezik oziroma obdelujejo kompletno pooblastilo za zastopanje, zatem tožbe, sklepe in pritožbe ter licence in certifikate oziroma katerikoli dokument, ki je povezan s področjem, tako prava kot tudi sodstva. Omeniti je treba tudi to, da se na zahtevo katerekoli stranke lahko prevede in potem tudi overi z žigom sodnega tolmača vse poslovna dokumentacija oziroma statut podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijsko poročilo, ustanovitveni akt podjetja, letno in finančno poročilo ter drugi materiali pa tudi dokumenti iz sestave tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Po vsega omenjenega je treba poudariti tudi to, da je prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz korejskega v italijanski jezik oziroma znanstvenih patentov in del ter rezultatov znanstvenih raziskav prav tako na razpolago v okviru te institucije. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjema izobraževanja in znanosti, na prvem mestu prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in številne druge.

Simultano tolmačenje iz korejskega v italijanski jezik

Glede na to, da je storitev, ki vključuje simultano tolmačenje iz korejskega v italijanski jezik, treba nujno uporabiti, ko to predvidevajo pogoji oziroma so značilnosti konkretnega dogodka takšne, da le ta storitev lahko ponudi ustrezni odgovor nanje. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov prav tako izvedejo tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenjem in strankam pod izjemno ugodnimi pogoji ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Moramo poudariti, da nas je stranka dolžna informirati, ne samo o številu udeležencev in o tem, kako dolgo naj bi dogodek trajal, ampak tudi na splošno o tem kako je predvideno, da bo izveden, saj se šele na podlagi teh podatkov sprejme odločitev o vrsti tolmačenja, ki bo tedaj uporabljena.

Književna dela, tako poetska kot tudi prozna navedeni strokovnjaki na zahtevo stranke vsekakor prevajajo v tej različici jezikov, toda profesionalno obdelujejo tudi učbenike. Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje revij iz korejskega v italijanski jezik pa tudi časopisnih člankov.

Redakcija materialov, za katere je že izvedeno neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na voljo zahvaljujoč dejstvu, da njihovo ekipo sestavljajo, in lektorji oziroma korektorji. Ob tej priložnosti prevedene materiale prilagajajo pravilom italijanskega jezika oziroma se trudijo, da na najboljši možni način popravijo vse napake, ki jih opazijo.

Vsekakor stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo reklamnih vsebin, v uradni ponudbi pa je neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v italijanski jezik oziroma plakatov in reklamnih letakov pa tudi katalogov, vizitk, zloženk in na splošno rečeno vseh vsebin, ki so primarno usmerjene na reklamiranje. Ne glede na to, ali se skoznje predstavlja neko podjetje in njegovo poslovanje, ali pa neka storitev oziroma izdelek, se bodo sodni tolmači in prevajalci potrudili, da to gradivo maksimalno kakovostno približajo izvornim govorcem italijanskega jezika.

Neposredno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v italijanski jezik

Kadar se od strokovnjakov, ki jih ta specializirana institucija zaposluje, zahteva prevajanje spletnega materiala iz korejskega v italijanski jezik, je predvideno, da ti maksimalno spoštujejo pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Poznano je namreč, da se morajo vsebine, ki se objavljajo na spletu, prilagoditi konkretnim pravilom, oziroma, da se morajo optimizirati v skladu s SEO (Search Engine Optimization). Na ta način ravnajo prevajalci in sodni tolmači pri njihovi obdelavi in preprosto rečeno, stranka tako dobi profesionalno prevedene vsebine, ki se nedolgo po uradni postavitvi na omrežje pojavijo na bistveno boljšemu položaju kot prej. Poudarjamo, da se ta storitev nanaša, tako na spletne prodajalne in spletne strani kot tudi na programsko opremo in spletne kataloge kot tudi na splošno vse vsebine, ki so ali povezani s spletom, ali pa so na njem vidne.

Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko ugodijo zahtevam vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v italijanski jezik in s tem mislimo, ne samo na poljudne vsebine, ampak tudi na tiste, ki lahko štejejo za strokovne, njihova tema pa se praktično rečeno, lahko nanaša na katerokoli znanstveno disciplino, ki je povezana, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami. To vključuje obdelavo filozofskih, ekonomskih, političnih in socioloških besedil pa tudi tistih, katerih tema se nanaša na gradbeno industrijo, industrijo, informacijske tehnologije in turizem oziroma komunikologijo, znanost in menedžment ter izobraževanje, medicino, ekologijo in varstvo okolja in vse ostale znanstvene discipline.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da najprej sodni tolmači in prevajalci in potem tudi njihovi sodelavci, zadolženi za sinhronizacijo in profesionalno podnaslavljanje, lahko kompletno obdelajo, tako igrane filme kot tudi serije. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz korejskega v italijanski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi zabavne ter izobraževalne in otroške oddaje, zatem risane in dokumentarne filme ter na splošno vse ostale video in zvočne vsebine. Z izvajanjem takšnega postopka se vsakomur, ki ga to zanima, zagotavlja možnost, da v relativno kratkem roku dobi to vrsto vsebin, ki je takoj pripravljena za predstavitev javnosti.

Cena prevajanja iz korejskega v italijanski jezik

  • Iz korejskega v italijanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!