Prevajanje iz korejskega v makedonski jezik


Poleg storitve, ki se tiče pisnega prevajanja v tej jezični različici, in to za različne vrste vsebin, stranke lahko angažirajo tudi izkušene strokovnjake, da bi bilo izvedeno tolmačenje iz korejskega v makedonski jezik. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi smernic, ki jih dobijo od stranke v zvezi z organizacijo samega dogodka (mesto prirejanja, predvideno trajanje in število udeležencev) uporabljajo pravila, ki jih vključuje, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje. Prevajalski center Akademije Oxford tudi poskrbi, da strankam, ki za tem imajo potrebo, omogoči najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg navedenega je na voljo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje marketinških vsebin iz korejskega v makedonski jezik. Na podlagi zahtev strank navedeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo PR članke, kataloge in zloženke pa tudi brošure, reklamne letake in plakate ter vizitke kot tudi vse neomenjene vsebine, ki so namenjene predstavljanju storitev, izdelkov, poslovanja podjetij ali dogodka.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za to, da v celoti izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v makedonski jezik. Prav tako obdelujejo tudi strokovne kot tudi ilustrirane revije pa tudi časopisne članke.


Prevajanje iz korejskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v korejski jezik

Treba je poudariti tudi to, da stranke, ki jih to zanima, lahko v navedeni jezični kombinaciji dobijo tudi profesionalno prevajanje za besedila različne dolžine, tematike in kompleksnosti. Poleg njih ti strokovnjaki obdelujejo tudi književna dela kot tudi učbenike.

Treba je omeniti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni tudi za izvedbo neposrednega prevajanja spletnih vsebin iz korejskega v makedonski jezik. Poleg spletnih strani in spletnih prodajaln pristopajo tudi profesionalni obdelavi spletnih katalogov kot tudi vseh vrst in programov in aplikacij ter na splošno različnih vsebin, ki so dostopne v okviru globalne mreže. V primerih, ko je to potrebno, se izvede tudi optimizacija materialov oziroma uporabljene bodo vse tiste smernice, ki so poznane kot SEO (Search Engine Optimisation). Toda takšen pristop lastnikom konkretnih spletnih strani in drugih spletnih vsebin pravzaprav omogoča, da hitro po njihovem postavljanju na omrežje, dobijo bistveno boljše kotirane materiale, saj se njihova vsebina pravzaprav v celoti prilagaja pravilom iskanja na spletu.

Predvideno je, da se vse vrste materialov, ki so do tega trenutka omenjene, dostavljajo po elektronski pošti, toda samo pod pogojem, da to stranki najbolj ustreza in če se tako dogovori, jih stranka lahko na enak način tudi prevzame neposredno po koncu obdelave.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za profesionalno obdelavo dokumentov oziroma lahko izvedejo storitev, ki vključuje njihovo prevajanje iz korejskega v makedonski jezik pa tudi overitev. V principu overitev izvaja zapriseženi sodni tolmač, ki primerja preveden in izvirni dokument in šele, ko je popolnoma prepričan, da gre za enaki vsebini, na prevod postavi svoj žig, da bi mu dal pravno veljavnost oziroma potrdil, da gre za enake materiale.

Pomembno je reči tudi to, da je treba upoštevati pravilo, ki je povezano z dostavo izvirnikov na vpogled, kar pa se zahteva samo, kadar se prevajanje v navedeni različici jezikov izvaja za dokumente. Dovoljeno je, da vsaka stranka izvirne dokumente, ali pošlje s priporočeno pošiljko, in to preko “Pošte Slovenije“, ali pa jih osebno dostavi v poslovalnico navedene institucije, vsekakor pa lahko, če ji to najbolj ustreza, da to stori tudi preko izbrane kurirske službe.

Ne glede na to, kakšen način pošiljanja dokumentov izberejo, je prav tako tudi predvideno, da po koncu obdelave konkretnih dokumentov stranke samostojno odločajo, ali pridejo osebno v prostore predstavništva, da jih prevzamejo, ali pa bo, če jim to bolj ustreza, angažirana kurirska služba, ki kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste dostavi na njihov naslov. Jasno je, da gre za storitev, ki je dodatna, pa se s samim tem mora zaračunati neposredno od strank. Pravzaprav je njena dolžnost, da kurirju, ki izvaja dostavo, to storitev plača, o ceni pa bo vsekakor predhodno informiran.

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov v omenjeni jezični različici, navajamo pravilo, da jih stranka najprej mora skenirati ter poslati preko elektronske pošte in potem je v najkrajšem možnem roku vsekakor dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Velja pravilo, da se za določene dokumente izvaja tudi dodatna overitev, oziroma, da se nanje mora postaviti tako imenovani Haški žig, katerega drugačni naziv je Apostille. Posebej poudarjamo, da te vrste žige prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, ne izvajajo, ker jim niso dana potrebna pooblastila, pa iz tega razloga vsaka stranka mora informacije o njem poiskati v okviru relevantnih državnih institucij. Apostille žig se namreč postavlja v okviru oddelkov, ki so zato specializirani, in delujejo pri okrožnih sodiščih naše države, tako da se stranke morajo podrobno pozanimati o potrebi za postavljanjem Haškega žiga na dokumente, za katere zahtevajo obdelavo v tej različici jezikov. Preprosto rečeno, na prvem mestu je treba vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za konkretne dokumente in če dobijo pritrdilen odgovor, vsekakor morajo izvedeti tudi, v katerem trenutku se omenjeni žig nanje postavlja. Namreč, na razpolago sta dve možnosti, ki predpostavljata postavljanje tega žiga po izvedbi prevoda in overitve sodnega tolmača kot tudi najprej overitev z Apostille žigom in potem prevajanje določenega dokumenta ob obveznem prevajanju vsebine omenjenega žiga, pa na koncu tudi overitev žigom sodnega tolmača. Ker se ta dva postopka razlikujeta, se prav tako razlikuje tudi nujno trajanje, pa s samim tem stranka, ki te informacije zagotovi, lahko tudi izve, kako dolgo bo celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta trajal.

Treba je tudi omeniti, da je poleg vseh vrste pravnih aktov (sodne sklepe, certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in odločitve, licence, tožbe in drugi dokumenti, povezani s področjem sodstva ali prava), v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v makedonski jezik. Tako sodni tolmači in prevajalci poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice, po potrebi kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, zatem prometno in delovno dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje in vse ostale osebne dokumente.

Prav tako izvajajo prevajanje v tej različici jezikov za katerikoli dokument, ki se tiče področja in znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisa ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet in drugi), v odvisnosti od zahtev strank pa prevajajo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge, in to katerekoli kompleksnosti in tematike.

Navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi zdravniške izvide oziroma katerikoli dokument, ki se uradno lahko uvrstijo v medicinsko dokumentacijo, omenjeni strokovnjaki lahko v optimalnem roku profesionalno obdelajo v primeru, da to neka stranka zahteva.

Prav tako so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v makedonski jezik (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in drugi) in predvideno je, da izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje za različne dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma tehnično ali razpisno dokumentacijo (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi).

Poleg omenjenih dokumentov, naši strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ima potrebo za prevajanjem kateregakoli potrdila oziroma soglasja ali izjave, kar pa se primarno nanaša na prevajanje potrdila o samskem stanu iz korejskega v makedonski jezik oziroma potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stanju računa v banki, pri čemer prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem tudi potrdilo o višini dohodkov ter soglasje za zastopanje in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v katerikoli situaciji.

Prevajanje spletnih prodajaln iz korejskega v makedonski jezik

Med številnimi storitvami, za katere so ozko specializirani prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije, je vsekakor tudi profesionalno prevajanje spletnih prodajaln iz korejskega v makedonski jezik. Poudarjamo, da se med obdelavo teh vsebin omenjeni strokovnjaki posebej držijo vseh tistih pravil, ki so povezana z optimizacijo vsebin oziroma z njihovo maksimalno kakovostnim prilagajanjem za spletne brskalnike. Točneje rečeno, implementacija pravil SEO (Search Engine Optimisation) ima za cilj, da se konkretnim spletnim materialom omogoči, da zasedejo precej višji položaj, in to za točno določene ključne besede. Vsekakor se ta storitev omogoča tudi pri obdelavi spletnih strani oziroma spletnih katalogov in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank profesionalno obdelajo tudi programsko opremo, oziroma katerokoli aplikacijo ali program v konkretni različici jezikov.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v makedonski jezik, morajo vedeti, da ti strokovnjaki poleg poljudnih vsebin, obdelujejo tudi tiste, ki bodo predstavljene ožjemu krogu strokovnjakov za posamezna področja. Tematika teh vsebin je lahko povezana s katerokoli znanstveno disciplino in poleg tistih, ki se tičejo ekonomije, psihologije, financ in bančništva oziroma sociologije, politike in prava, sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene ekologije in varstva okolja, znanosti in informacijskih tehnologij oziroma gradbene industrije pa tudi turizma in komunikologija ter marketinga, filozofije in menedžmenta kot tudi farmacije, izobraževanja, medicine in na splošno vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Čeprav so omenjeni strokovnjaki vsekakor specializirani za obdelavo pisanih vsebin v tej različici jezikov, je predvideno, da ko je to stranki potrebno, lahko izvedejo tudi tolmačenje iz korejskega v makedonski jezik. Ker obstaja možnost uporabe šepetanega oziroma konsekutivnega in simultanega tolmačenja in vsaka od njih se mora uporabiti za dogodek, ki ima točno določene značilnosti, je pravzaprav posebej pomembno, da stranka, ki želi te strokovnjake angažirati za izvedbo storitve tolmačenja, najprej posreduje informacije o samem dogodku oziroma o načinu njegove organizacije. To pa vključuje informiranje, tako o številu udeležencev kot tudi o lastnostih določenega prostora, v katerem bo ta potekal, ter vsekakor o trajanju. Na podlagi danih informacij ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi sprejme odločitev o tem, katera od vseh ponujenih storitev na najboljši način lahko odgovori na konkretne zahteve, toda pomembno je omeniti, da se v tej instituciji ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje informativnih oddaj iz korejskega v makedonski jezik

Da bi bila zagotovljena maksimalno profesionalna storitev, lahko vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje informativnih oddaj iz korejskega v makedonski jezik, ne glede na to, ali gre za televizijske ali radijske vsebine, vsekakor dobijo tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo in v primeru, da jim to bolj ustreza, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo podnaslavljanje teh vsebin. Tako imajo stranke možnost, da v zelo kratkem času oziroma takoj po prevzemanju konkretne vsebine predstavijo prav tam, kjer so načrtovale. Seveda prevajalci in sodni tolmači pa tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, ki izvajajo sinhronizacijo vsebin, poleg informativnih oddaj lahko kompletno obdelajo tudi izobraževalne kot tudi otroške pa tudi zabavne oddaje, zatem reklamna sporočila kot tudi animirane oziroma dokumentarne in igrane filme različnih žanrov, zatem risane filme in katerokoli drugo vrsto in video in zvočnih vsebin.

Prav tako je strankam na razpolago tudi storitev, ki je povezana s profesionalno redakcijo, saj so v tej instituciji prav tako zaposleni tudi korektorji in lektorji. Posebej poudarjamo, da se omenjena storitev izvaja, ko prevajanje v tej različici jezikov za konkretno vsebino ni izvedeno tako, kot je treba oziroma tako kot zahteva in makedonski jezik in prevajalska stroka, pa je zelo pomembno, da omenjeni strokovnjaki izvedejo vse spremembe, ki so potrebne, da bi konkretne vsebine bile kakovostno obdelane.

Treba je tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači, na zahtevo vsake stranke lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje književnih del v tej kombinaciji jezikov, kar pa se nanaša, tako na poetska, kot tudi na prozna dela književnosti, pri čemer vsekakor oni izvajajo tudi obdelavo učbenikov v tej različici jezikov. Če za tem obstaja potreba, omenjeni strokovnjaki vsekakor profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških ter strokovnih revij.

Poleg vseh vsebin, ki so do zdaj omenjene, je v ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz korejskega v makedonski jezik, to pa se nanaša predvsem na profesionalno obdelavo, tako vizitk, plakatov in PR člankov oziroma reklamnih zloženk kot tudi brošur in potem tudi reklamnih letakov, katalogov in številnih drugih materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako številnih storitev kot tudi izdelkov pa tudi na splošno poslovanja nekega podjetja. Glede na to, da gre za profesionalno prevajanje, je treba poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci v toku postopka njihove obdelave, vsekakor uporabljajo, ne samo pravila svoje stroke, ampak tudi jezika, ki je v tem primeru ciljani in s samim tem vsem govorcem makedonskega zagotavljajo priložnost, da preprosto in hitro razumejo, kaj se točno skozi konkretne materiale predstavlja in zahvaljujoč takšnemu pristopu obdelavi teh vsebin je pričakovano, da osebe, ki uporabljajo omenjeni jezik in pridejo v stik s prevedenimi materiali te vrste, hitro postanejo kupci reklamiranih izdelkov oziroma uporabniki konkretne storitve.

Prevajanje znanstvenih del iz korejskega v makedonski jezik

Povsem vseeno je, ali je vsebina znanstvenih del, za katere stranke v tej različici jezikov zahtevajo prevajanje nekoliko kompleksnejša ali ne, saj prevajalci in sodni tolmači lahko v precej kratkem roku obdelajo tudi najkompleksnejše vsebine te vrste, saj so za njimi dolgoletne izkušnje. Vsekakor lahko prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente ter katerekoli druge vsebine, ki se tičejo znanosti.

Strankam je zagotovljena kompletna obdelava, tako omenjenih kot tudi vseh drugih dokumentov, saj se poleg njihovega neposrednega prevajanja iz korejskega v makedonski jezik izvaja tudi končna obdelava, ki predvideva postavljanje žiga pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. S tem se konkretnim dokumentom pred zakonom omogoča, da se obravnavajo kot veljavni, pa se tudi strankam zagotavlja možnost, da jih uporabljajo v praksi in to na popolnoma enak način kot tudi vsak drug priznani dokument.

Predvideno je, da vsakdo, ki navedeno storitev zahteva za dokumente, mora na vpogled dostaviti izvirnike, če pa je to potrebno, mora sam poskrbeti tudi za zbiranje informacij o overitvi z Apostile ali Haškim žigom, tako kot njegov drugi naziv.

Stranke, ki jih to zanima, pričakuje tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v makedonski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu vsekakor kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potem tudi delovno in vozniško dovoljenje kot tudi osebno izkaznico ter izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi prometno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Prav tako ti strokovnjaki izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je v konkretni različici jezikov potrebno prevajanje, tako za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi za katerikoli dokument iz sestave poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi, ki so povezani s poslovanjem neke pravne osebe).

Na zahtevo lahko zagotovimo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz korejskega v makedonski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, saj sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst potrdil vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi vse vrste izjav in soglasij, kar se nanaša predvsem na potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in ter na potrdilo o višini dohodkov kot tudi na potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno, na vse ostale dokumente, ki jih neka državna institucija lahko zahteva od stranke.

Poudarjamo, da naši strokovnjaki lahko prav tako kompletno obdelajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, zatem licence in odločitve sodišč kot tudi pogodbe vseh vrst oziroma sodne sklepe in pravni red Evropske Unije pa tudi pritožbe, certifikate in pooblastilo za zastopanje ter tožbe kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je predvsem povezan s področjem sodstva ali prava.

Omeniti moramo tudi to, da smo specializirani za neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz korejskega v makedonski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatka k diplomi in prepisa ocen lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetnike in programe fakultet, kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih. Vsekakor odgovorijo tudi na zahteve tistih oseb, ki jim je neposredno prevajanje v tej različici jezikov potrebno za diplomske pa tudi za seminarske naloge.

Prav tako je lahko najprej preveden in potem tudi žigom sodnega tolmača overjen vsak dokument, ki sestavlja ali razpisno ali tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo, pri čemer mislimo predvsem na obdelavo navodil za uporabo, zatem gradbenih projektov in deklaracij izdelkov ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in številnih drugih nenavedenih dokumentov iz uradne sestave konkretnih vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz korejskega v makedonski jezik

  • Iz korejskega v makedonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!