Prevajanja iz korejskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je na razpolago vse, ki jim je potrebna obdelavo dokumentov in katerekoli druge pisane vsebin, pri čemer prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v tej instituciji lahko izvedejo tudi tolmačenje iz korejskega v estonski jezik. Tukaj je zelo pomembno poudariti, da ti strokovnjaki izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Ponudba se oblikuje izključno na podlagi smernica o organizaciji dogodka in njih mora stranka pravočasno posredovati in zaposlene v Prevajalskem centru Akademije Oxford seznaniti, tako s predvidenim trajanjem manifestacije kot tudi s številom oseb, ki bodo sodelovale ter o lokaciji, na kateri bo potekala oziroma z njenimi glavnimi značilnostmi. Glede na to, da je v ponudbi te specializirane institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo tako tudi navedena storitev vnesena v ponudbo, če bo ocenjeno, da je to hkrati tudi najboljša izbira za konkretni dogodek.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje poljudnih in strokovnih besedil v dani kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi katerikoli učbenik.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje književnih del iz korejskega v estonski jezik, na zahtevo pa strokovno obdelamo tudi vsebino revij kot tudi katerikoli časopisni članek.


Prevajanje iz korejskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v korejskega jezik

V tej instituciji so zaposlena tudi strokovnjaki, ki lahko na zahtevo strank izvedejo lekturo in korekturo katerihkoli vsebin. Sicer se ti storitvi uporabljate, če obstaja prevod materialov, ki pa ni strokoven in v njem obstajajo napake, ki jih lektorji in korektorji popravijo v najkrajšem možnem roku.

Če se zahteva prevajanje zvočnih in video materialov iz korejskega v estonski jezik, bo strankam ponujena tudi storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Zahvaljujoč tema dodatnima storitvama se strankam omogoča, da v samem predstavništvu te institucije dobijo kompletno obdelan katerikoli film ali serijo, zatem reklamno sporočilo ter oddajo oziroma vsak video in zvočni material.

Prav tako je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi katerikoli material s področja marketinga pa tudi vsako spletno vsebino. Ob izvedbi prevajanja spletnih strani iz korejskega v estonski jezik oziroma programov in spletnih katalogov ter aplikacij in spletnih prodajaln oziroma vseh ostalih spletnih materialov izvedejo tudi optimizacijo. Konkretna storitev predvideva uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da se vsebina teh materialov v celoti usklajuje s pravili, ki so dostopna na spletu, kar izboljšuje njihov položaj.

Vse do tega trenutka omenjene vsebine stranka na obdelavo dostavi elektronsko in jih na enak način tudi prevzame po opravljenih storitvah. Glede na to, da obstajajo tudi stranke, ki jim takšen princip ne ustreza v celoti, jim omogočeno je, da se v sami poslovalnici pozanimajo o dodatnih izbirah, tako za pošiljanje vsebin te vrste na prevajanje kot tudi za njihovo prevzemanje.

V primeru, da je nekomu potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v estonski jezik, je dolžan sodnemu tolmaču na vpogled prinesti ali poslati izvirnike, ker je na razpolago njihova kompletna obdelava. Gre za to, da poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji, stranke dobijo tudi storitev overitve s strani pooblaščenega strokovnjaka in na ta način izpolnijo z zakonom predpisana pravila, stranka pa s tem dobi dokument, ki je zakonsko v celoti veljaven.

Izvirne dokumente lahko vsaka stranka osebno prinese v samo poslovalnico te institucije, ali pa jih pošlje, tako preko kurirske službe kot tudi s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Poleg vseh osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelavo izvajajo tudi za različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjava, glede na to, da kompletno obdelujejo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Treba je omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje medicinske in poslovne dokumentacije iz korejskega v estonski jezik, na zahtevo pa obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov.

Interesentom bo omogočena tudi storitev kompletne obdelave vseh dokumentov iz domene znanosti ali izobraževanja pa tudi tistih iz sestave razpisne oziroma tehnične in gradbene dokumentacije.

Lastnik dokumentov se mora odločiti, ali želi kompletno obdelane vsebine prevzeti osebno v okviru te institucije, ali pa se odloči za možnost, da mu jih kurirska služba dostavi na želeni naslov. Glede na to, da storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke ni vračunana v osnovno storitev, bodo stranke opozorjene na dejstvo, da je njihova obveznost, da plačilo opravijo pri prevzemanju vsebin.

Posebej je pomembno poudariti, da storitev poznana kot nadoveritev, ki vključuje postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga, ni dostopna v tej instituciji, ker prevajalci in sodni tolmači za njeno izvedbo preprosto nimajo potrebnega pooblastila. Da bi se izognili kakršnimkoli težavam v toku obdelave dokumentov, se vsaki stranki priporoča, da se o vsem tem podrobno pozanima v okviru pristojnih institucij oziroma kontaktirati z okrožnim sodiščem v svojem mestu in dobi potrebne informacije. Gre za to, da mora Haški žig na določene dokumente biti postavljen ali pred ali po prevajanju in overitvi s strani omenjenega strokovnjakov in z zakonom je predvideno, kateri dokumenti so to, tako da stranka vse te informacije mora pravočasno pridobiti.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v estonski jezik in takrat je zelo pomembno, da stranka najprej na uradni e-poštni naslov dostavi konkretne vsebine in da takoj po tem priloži tudi izvirnike na vpogled, da bi bila v celoti spoštovana z zakonom predpisana pravila.

Prevajanje prepisa ocen iz korejskega v estonski jezik

Pri obdelavi navedenega pa tudi vsakega drugega dokumenta prevajalci in sodni tolmači izvedejo predvsem omenjeno storitev in zatem uporabijo pravila, ki jih vključuje uradna overitev prevedenih dokumentov. Pravzaprav bo na ta način izvedeno profesionalno prevajanje dokumentov iz korejskega v estonski jezik, ker bo storitev izvedena v skladu z zakonom.

Stranke v najkrajšem možnem roku dobijo vsebine, ki jih imajo pravico uporabljati enako kot absolutno katerikoli drugi pravno veljaven dokument, njihova obveznost pa je, da priložijo izvirnike na vpogled, ker sodni tolmači njih primerjajo s prevodi, neposredno pred ozvedbo overitve.

Glede na to, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford niso zadolženi za postopek, poznan kot nadoveritev, ki se nanaša na postavljanje Apostille žiga oziroma tako imenovanega Haškega na dokumente, se strankam priporoča, da podrobnejše informacije o potrebi za to overitvijo v zvezi s konkretnimi dokumenti samostojno dobijo od zaposlenih v državnih institucijah, ki so za to pristojne.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg prepisa ocen obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet kot tudi potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na izobraževanje.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi prevajanje znanstvenih del iz korejskega v estonski jezik, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter vse ostale dokumente in druge vsebine, ki se tičejo znanosti.

Zaposleni te institucije pa poskrbijo tudi za odgovor na zahteve strank, ki v navedeni jezični kombinaciji prevajanje želijo dobiti za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi pa in številne druge vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v estonski jezik, pri čemer poleg sklepov o razvezi zakonske zveze ter številnih drugih vrst sodb in odločitev sodišča oziroma pogodb, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem certifikate vseh vrst in pooblastila za zastopanje kot tudi sodne sklepe, pritožbe sodišču in licence potem tožbe in nasploh vse ostale dokumente, ki so povezani s pravom in sodstvom.

Na zahtevo prav tako izvajamo tudi kompletno obdelavo osebnih dokumentov (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), vsekakor bodo obdelana tudi celotna poslovna dokumentacija (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila in vsi ostali dokumente, ki so povezani s poslovanjem).

Vsak dokument, ki se uradno velja za del medicinske dokumentacije sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji kompletno obdelajo. Strankam je na razpolago prevajanje zdravstvenih izvidov iz korejskega v estonski jezik pa tudi kompletna obdelava dokumentacije o medicinskih izdelkih, zatem navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacij farmacevtskih izdelkov in vseh ostalih dokumentov, ki se obravnavajo kot del medicinske dokumentacije.

Seveda člani ekipe te institucije na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo in vsak drugi dokument, ki velja za del ali razpisne ali tehnične ali gradbene dokumentacije.

Neposredno prevajanje aplikacij in programov iz korejskega v estonski jezik

Vse vrste programske opreme strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford profesionalno obdelajo v dani kombinaciji jezikov, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v estonski jezik, medtem ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo po potrebi tudi vsebino spletne prodajalne, zatem spletnih katalogov in vseh ostalih materialov, ki so povezani s spletom. Pri tem bo strankam omogočena tudi storitev profesionalne optimizacije vseh takšnih vsebin, ker omenjeni strokovnjaki posedujejo izkušenje pri implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation).

Vsekakor lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja v navedeni različici jezikov in v tem primeru uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, vse v odvisnosti od tega, za katero vrsto dogodka gre. Da bi ponudba bila ustrezno oblikovana, se zahteva, da interesenti te strokovnjake seznanijo s točnim mestom prirejanja dogodka oziroma z njegovimi osnovnimi značilnostmi kot tudi s tem, koliko ljudi bo sodelovalo in kako dolgo bo trajal. V skladu z vsemi temi informacijami se sprejme odločitev, katera vrsto tolmačenja je najbolj primerna, v skladu s tem pa se tudi v ponudbo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev dostopna.

Interesentom bo omogočena tudi storitev profesionalne redakcije, njo pa v tej instituciji izvajajo lektorji in korektorji. Moramo poudariti, da se korektura in lektura uporabljata, ko je treba storjene napake v predhodno prevedenih vsebinah popraviti v skladu s pravili pakistanskega jezika in prevajalske stroke, tako da stranke zelo hitro dobijo profesionalno obdelane materiale, ki so usklajeni z izvirniki.

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje filmov iz korejskega v estonski jezik, ne glede na to, ali gre za animirane, igrane ali risane oziroma dokumentarne filme. Treba je vedeti, da strankam prav tako zagotavljamo tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije. Seveda sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi televizijske kot tudi radijske informativne ter zabavne in otroške oziroma izobraževalne oddaje ter serije oziroma vse vrste zvočnih in video vsebin in potem stranka izbere med predhodnima dvema omenjenima dodatnima storitvama.

Književna dela s področij poezije ali proze omenjeni strokovnjaki prav tako obdelajo na podlagi postavljenih zahtev, poskrbeli pa bodo tudi za prevajanje učbenikov kot tudi vsebine strokovnih in ilustriranih oziroma otroških revij v konkretni kombinaciji jezikov.

Kadarkoli to nekdo zahteva, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelujejo tudi časopisne članke katerekoli dolžine in tematike, izvedejo pa tudi obdelavo strokovnih kot tudi poljudnih besedil, katerih tema je povezana ali z neko družboslovno ali z naravoslovno znanstveno disciplino.

Poudarjamo tudi to, so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih letakov in katalogov iz korejskega v estonski jezik, na zahtevo strank pa obdelujejo tudi PR članke, zatem zloženke in plakate kot tudi vizitke oziroma reklamne brošure in vse ostale vsebine, ki je neposredno povezane z marketingom.

Cena prevajanja iz korejskega v estonski jezik

  • Iz korejskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!