Prevajanje iz korejskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V Prevajalskem centru Akademije Oxford so zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, ki med drugim lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz korejskega v angleški jezik. Poleg časopisnih člankov in različnih vrst revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge), omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank vsekakor obdelujejo tudi književna dela, učbenike pa tudi besedila, ki se ukvarjajo s temo iz katerekoli veje družbenih ali naravoslovnih ved. Poleg tistih, ki se nanašajo na gradbeno industrijo, izobraževanje in turizem, lahko prevajajo tudi vse tiste besedilne materiale, katerih tema je povezana s področji marketinga, psihologije in informacijskih tehnologij pa tudi farmacije, komunikologije in bančništva oziroma ekologije in varstva okolja ter medicine, znanosti in ekonomije, zatem prava, financ in politike kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kar se primarno nanaša, tako na vizitke in plakate oziroma kataloge kot tudi na PR članke, zatem brošure in reklamne zloženke pa tudi na vse ostale vsebine, preko katerih se reklamira katerakoli storitev ali izdelek.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi tolmačenje iz korejskega v angleški jezik in ti strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja v konkretni različici jezikov prav tako lahko izvedejo tudi tisto storitev , ki je povezana s šepetanim tolmačenjem. V uradni ponudbi te institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ponudba pa se na splošno rečeno oblikuje na podlagi informacij, ki jih stranka dostavi v zvezi s samim dogodkom in njegovo organizacijo.


Prevajanje iz korejskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v korejski jezik

Vsekakor stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi za obdelavo različnih vsebin, ki so ali dostopne na spletu ali z njim povezane. Glede na to, da ti strokovnjaki hkrati tudi optimizirajo vse materiale te vrste, kar ima za posledico, da njihovo mesto v okviru globalnega iskalnika prav zahvaljujoč implementaciji SEO pravila (Search Engine Optimisation) precej bolje kotira.

Profesionalna redakcija je prav tako storitev , ki je na voljo v okviru te institucije in vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz korejskega v angleški jezik, bodo dobile tudi to storitev . Ker so v okviru navedene specializirane institucije zaposlena tudi osebe, ki lahko zagotovijo storitvi sinhronizacije ali podnaslavljanja, to avtomatsko pomeni, da bo vsakdo, ki mu je prevajanje v tej različici jezikov potrebno ali za serije ali filme oziroma oddaje ali reklamnega sporočila ter za katerokoli drugo vrsto zvočnih in video materialov, pravzaprav dobil njihovo kompletno obdelavo.

Predvideno je, da stranke, ki jim je prevajanje potrebno za katerokoli vrsto vsebin, ki so do zdaj navedene, izvede njihovo dostavo po elektronski pošti, vsekakor pa jim bodo takoj po koncu obdelave na enak način dostavljeni prevodi.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, oziroma, da v tej različici jezikov najprej izvedejo njegovo profesionalno prevajanje in da potem pristopijo postopku overitve, za katerega so uradno pooblaščeni. Glede na to, da gre za poseben postopek, mora zapriseženi sodni tolmač najprej primerjati izvirni dokument s prevedenim in šele, ko je povsem prepričan, da gre za isti vsebini, lahko postavi svoj žig na prevod in tako potrdi, da je ta enak kot tudi izvirni dokument. Prav iz tega razloga se tudi zahteva, da vsakdo, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v angleški jezik, obvezno dostavi tudi izvirnike na vpogled, oziroma, da pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ali prinese osebno v prostore poslovnice te institucija, prav tako pa obstaja tudi možnost, da jih stranka na obdelavo pošlje preko neke kurirske službe.

V primeru, da nekdo zahteva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, ima vsekakor pravico, da jih najprej pošlje po elektronski pošti oziroma na elektronski naslov mora poslati skenirani dokument ali več njih, toda potem je vsekakor dolžan tudi priložiti izvirnike na enega od do zdaj navedenih načinov.

Prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov vključuje njihovo osebno prevzemanje s strani stranke pa tudi možnost, da jih dobi z dostavo na svoj naslov. Glede na to, da bo za izvedbo te storitve angažirana kurirska služba, moramo omeniti, da plačilo poteka izključno v skladu z njenim veljavnim cenikom, in to neposredno od stranke.

Preden navedemo, za katere vse dokumente prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo prevajanje v tej različici jezikov, moramo poudariti, da zakon predvideva overitev s posebno vrsto žiga, toda samo za določene dokumente. Glede na to, da se Haški ali tako imenovani Apostille žig postavlja na dva načina, stranka vsekakor mora stopiti v stik s pristojnimi institucijami, da bi izvedela, ali je omenjeni žig treba postaviti na njene dokumente in kdaj. Haški žig se namreč lahko postavi neposredno pred začetkom obdelave dokumentov, toda ob tej priložnosti je treba prevesti tudi ta žig in sam dokument in na koncu izvesti tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Če se pa Apostille žig za določene dokumente postavlja na koncu postopka obdelave, potem se najprej izvaja njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in potem tudi overitev sodnega tolmača, pa jih na koncu stranka mora odnesti v pristojne institucije, da bi bil postavljen ta žig.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijama oziroma katerokoli vrsto potrdil, soglasij ali izjav (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), strankam pa bodo vsekakor omogočili, da dobijo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v angleški jezik. Poleg potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in potrdila o državljanstvu ti strokovnjaki po potrebi obdelujejo tudi vozniško oziroma prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti ter vse ostale osebne dokumente.

Zaposleni v okviru navedene institucije vsekakor poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev vsake stranke, ki ji je prevajanje v tej različici jezikov potrebno ali za sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve ali fakture oziroma za ustanovitveni akt podjetja ali pa za različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna in letna oziroma revizijska poročila, toda kompletno lahko obdelajo tudi statut podjetja ter številne druge nenavedene dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo.

Seveda prevajalci in sodni tolmači, če to neka stranka zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje znanstvenih patentov iz korejskega v angleški jezik, toda prav tako pa obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela ter vse ostale dokumente in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki je ozko povezana s področjem znanosti. Medicinsko dokumentacijo predhodno omenjeni strokovnjaki prav tako kompletno obdelajo in poleg zdravniških izvidov vanjo sodijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi dokumenti.

Ne samo diplomo in dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in prepis ocen, ampak tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet, zatem potrdilo o rednem šolanju pa tudi številne druge dokumente, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja stranke, prav tako lahko dobijo profesionalno prevedene v omenjeni jezični različici. Poleg tega omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za prevajanje različnih vrst pravnih aktov, od sodb, licenc in pravnega reda Evropske Unije oziroma sodnih odločitev pa do pritožb, pooblastila za zastopanje in certifikatov oziroma tožb in potem tudi sodnih sklepov in na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki so na prvem mestu povezani s področjem, tako sodstva kot tudi prava.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahtevo tiste stranke, ki ji je potrebno prevajanje gradbene dokumentacije iz korejskega v angleški jezik, toda kompletno lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki sodijo med tehnično in razpisno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov stranke prav tako pričakuje tudi kompletna profesionalna obdelava navodil za uporabo, zatem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracij izdelkov in vsakega drugega dokumenta, ki je del katerekoli vrste navedenih dokumentacij.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz korejskega v angleški jezik

Predvsem se od vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka diplome iz korejskega v angleški jezik zahteva, da priloži izvirne dokumente na vpogled, saj od sodnih tolmačev in prevajalcev Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi overitev prevedenega dokumenta in to s strani uradno pooblaščene osebe. Zahvaljujoč temu imajo na razpolago dokument, ki je pravno veljaven in vsekakor ga imajo pravico predložiti katerikoli državni instituciji.

Prav tako se vsem njim svetuje, da preverijo vse potrebno v zvezi s posebno vrsto overitve oziroma z overitvijo s Haškim (Apostille) žigom, ker to ni v pristojnosti strokovnjakov, zaposlenih v tej specializirani instituciji.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg omenjenega dokumenta vsekakor kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomske in seminarske naloge oziroma katerikoli dokument in ostale vsebine, ki so ozko povezane prav s področjem izobraževanja.

Stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v angleški jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in drugi), pri čemer omenjeni strokovnjaki strankam vsekakor omogočajo tudi kompletno obdelavo medicinske dokumentacije oziroma vseh tistih dokumentov, ki so vanjo uradno uvrščeno, kot so recimo navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem zdravniški izvidi in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi.

Posebej poudarjamo tudi to, da obstaja možnost prevajanja različnih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama oziroma katerekoli vrste soglasij, potrdil ali izjav. Toda najpogosteje stranke zahtevajo prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz korejskega v angleški jezik pa tudi potrdila o samskem stanu, zatem soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki oziroma o višini dohodkov in drugih. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta, ki je povezan s poslovanjem pravnih oseb in kot tak sodi med poslovno dokumentacijo. Poleg faktur in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kompletno obdelujejo tudi finančna pa tudi revizijska poročila, zatem statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in številne druge dokumente, ki so del poslovne dokumentacije.

Tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in dela oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani z znanostjo, prav tako predhodno omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in overijo z žigom sodnega tolmača. Prevajalci in sodni tolmači prav tako maksimalno profesionalno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov ter vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili in predstavljajo sestavni del tehnične in gradbene ter razpisne dokumentacije. Treba je poudariti in to, da je v ponudbi vsekakor tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v angleški jezik, tako da poleg pravnega reda Evropske Unije in sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma pooblastila za zastopanje stranke dobijo tudi kompletno obdelane pritožbe in odločitve kot tudi certifikate, tožbe in licence ter številne druge dokumente, ki se nanašajo, tako na področje sodstva kot tudi na področje prava.

Prevajanje spletnih strani iz korejskega v angleški jezik

Kar zadeva profesionalno obdelavo spletnih strani, ta storitev vključuje, ne samo njihovo neposredno prevajanje iz korejskega v angleški jezik, ampak tudi uporabo pravil, ki se nanašajo na optimizacijo vsebin. Pravzaprav se prevajalci in sodni tolmači tokom postopka njihovega prevajanja sledijo aktualnim SEO smernicam (Search Engine Optimisation) in tako bistveno izboljšujejo njihovo mesto v globalnem iskanju za točno definirane ključne besede. Vsekakor omenjeni strokovnjaki v tej različici jezikov lahko obdelajo, tako spletne kataloge kot tudi programe katerekoli vrste pa tudi spletne brošure, zatem aplikacije in na splošno rečeno vse ostale vsebine, ki so ali vidne na spletu ali pa so z njim na določen način povezane.

Če je neki stranki potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v angleški jezik, je treba poudariti, da strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko kakovostno obdelajo vsebine, ne samo katerekoli tematike, ampak tudi kompleksnosti in dolžine. Vsekakor v optimalnem roku med drugim prevajajo besedila, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, medicine in informacijskih tehnologij oziroma menedžmenta in gradbene industrije pa tudi tista, ki so povezana s področji, tako izobraževanja in znanosti kot tudi marketinga, farmacije in psihologije. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi lahko obdelajo tudi besedilne materiale, ki se ukvarjajo z različnimi temami iz domene politike, bančništva in ekonomije oziroma financ, sociologije in drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali se tičejo družbenih ali naravoslovnih ved.

Vsekakor je na razpolago tudi tolmačenje iz korejskega v angleški jezik, toda stranke, ki jih ta storitev zanima, morajo vedeti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko enako kakovostno izvedejo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Zahvaljujoč dejstvu, da se vsaka od omenjenih storitev uporablja v točno določenem primeru oziroma v okviru dogodka z jasno opredeljenimi značilnostmi, morajo neposredno pred oblikovanjem ponudbe naši strokovnjaki dobiti obvestila o samem toku dogodka. To pa pravzaprav pomeni, da jih stranka mora informirati, tako o njegovem trajanju kot tudi o lokaciji, na kateri bo potekal oziroma o številu oseb, ki se ga bodo udeležile in da v primeru, da ti obstajajo, obvezno opozori tudi na specifične detajle. Šele potem lahko pride do oblikovanja konkretne ponudbe. Vsaka stranka, za katero dogodek je predvideno simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, ima na razpolago tudi tisto storitev , ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Neposredno prevajanje knjig iz korejskega v angleški jezik

Ne glede na to, ali se zahteva prevajanje romanov iz korejskega v angleški jezik, ali pa je neki stranki potrebna obdelava del beletrije oziroma poetskih ali proznih književnih del, vsekakor z gotovostjo trdimo, da bodo profesionalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ustrezno odgovorili na vsako njihovo zahtevo. To pa pravzaprav pomeni, da jim pod najugodnejšimi pogoji omogočijo, da dobijo prevedena različna književna dela v tej različici jezikov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko obdelujejo tudi različne vrste revij, tako ilustrirane kot tudi otroške pa tudi strokovne, na zahtevo pa prevajajo tudi časopisne članke.

Omenjeni strokovnjaki lahko prav tako profesionalno obdelujejo tudi marketinške materiale, oziroma, da ob maksimalnem prilagajanju sporočila, ki ga vsebujejo, tako reklamni letaki, katalogi in brošure kot tudi v PR članki, plakati in ostali podobni materiali, omogočajo vsem, ki uporabljajo angleški jezik, da se z njihovo vsebino seznanijo. Seveda lahko izvedejo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov tudi za vizitke pa tudi za številne druge vsebine, ki so namenjene prav reklamiranju.

Moramo omeniti tudi to, da so v okviru omenjene institucije prav tako zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki so specializirani za zagotavljanje storitve redakcije, ki vključuje lekturo in profesionalno korekturo. Kdorkoli poseduje prevode v tej različici jezikov za vsebine katerekoli vrste, toda z njegovo kakovostjo ni zadovoljna, vsekakor ima možnost angažirati te strokovnjake, da bi popravili vse odkrite napake v takšnih materialih.

V primeru, da je neki stranki potrebno neposredno prevajanje filmov iz korejskega v angleški jezik, mora nujno imeti v mislih, da ji bo zagotovljena tudi storitev njegovega profesionalnega podnaslavljanja pa tudi sinhronizacije. Na ta način lahko dobijo kompletno obdelane filme katerekoli vrste, ki jih lahko prikazujejo, tako v kinematografih kot tudi na televiziji oziroma na vsakem mediju. Poleg dokumentarnih in igranih filmov kateregakoli žanra prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi animirane pa tudi risane filme oziroma različne vrste oddaj, tako informativne kot tudi otroške pa tudi zabavne kot tudi reklamna sporočila, serije in na splošno rečeno katerokoli video ali zvočno vsebino, ki stranka na ustrezen način dostavi na obdelavo.

Cena prevajanja iz korejskega v angleški jezik

  • Iz korejskega v angleški je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!