Prevajanje iz korejskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford med drugim zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za prevajanje iz korejskega v slovaški jezik, to pomeni, da je konkretna storitev na razpolago praktično vsakemu prebivalcu naše države.

Ti strokovnjaki lahko obdelajo najrazličnejše vrste pisanih vsebin pa tudi, da vsem, ki jih to zanima, zagotovijo storitev tolmačenje v konkretni kombinaciji, pri čemer poleg simultanega lahko uporabijo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, na razpolago pa je tudi najem profesionalne in visokokakovostne opreme za simultano tolmačenje.

Najprej omenjamo obdelavo dokumentov, zato ker se vsem, ki jih to zanima, zagotavlja možnost, da v okviru vsakega predstavništva omenjene institucije dobijo profesionalno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki vključuje, tako njegovo prevajanje v omenjeni različici jezikov kot tudi overitev, ki jo izvaja sodni tolmač, ki je za to uradno pooblaščen. Glede na to, da gre za specifičen princip obdelave, je treba poudariti, da je vsaka stranka, ki jo to zanima, dolžna izvirne dokumente dostaviti na vpogled omenjenemu strokovnjaku, saj jih mora primerjati s prevodi. Pravzaprav, preden postavi svoj žig na preveden dokument, se sodni tolmač mora prepričati, da ni odstopanj glede na izvirno vsebino. Če pri primerjanju ugotovijo, da obstajajo določene razlike, vsekakor stranki predlagajo storitev redakcije, pri kateri lektorji in korektorji vse razlike oziroma napake v prevodih popravijo.


Prevajanje iz korejskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v korejski jezik

Neposredno predenj osebno prinesejo izvirne dokumente v predstavništvo, ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, se stranke morajo zelo podrobno pozanimati o potrebi za postavljanjem posebne vrste žiga na določene dokumente. Pravzaprav mislimo na overitev z Apostille žigom, ki je prav tako poznan tudi kot Haški. Razlog, zaradi katerega strankam navajamo to informacijo, je zelo preprost. Sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, namreč s strani pristojnih institucij niso pooblaščeni, da postavijo omenjeni žig, toda pomembno je, da stranke dobijo vse potrebne informacije, ker te lahko vplivajo na postopek obdelave. Najbolj pomembno je izvedeti, ali se Haški žig sploh mora postaviti na določene dokumente, vsekakor pa morajo dobiti tudi podatek o tem, kdaj se ta vrsta overitve izvaja. Praktično rečeno, dva postopka sta najpogostejša in vključujeta postavljanje Apostille žiga po ali pred obdelavo določenega dokumenta s strani teh strokovnjakov. V primeru, da se ta žig postavlja neposredno preden nam stranka dostavi dokument na obdelavo, mora vedeti, da tedaj omenjeni strokovnjaki, zaposleni v okviru naše institucije, prevajajo tudi vsebino samega žiga in vsebino dokumente in šele potem lahko poteka overitev sodnega tolmača. V nasprotju s tem stranka, ki dobi tudi informacijo, da se Haški žig postavlja šele po koncu prevajanja in overitve v naši instituciji, vsekakor morajo vedeti, da ta postopek na splošno traja krajše kot predhodno omenjeni.

Glede na to, da izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v slovaški jezik in da bi konkretni strokovnjaki izpolnili to zahtevo stranke, nam mora ta izvirne dokumente dostaviti naknadno in da jih najprej skenirane pošlje po elektronski pošti.

Način, na katerega bodo stranke prevzele kompletno obdelane dokumente, je izključno odvisen od njegove odločitve, na razpolago pa sta dve možnosti, ki vključujeta dostavo na naslov ali osebno prevzemanje. Kdorkoli se opredeli za prvo možnost, konkretno storitev vsekakor mora osebno plačati osebi, ki tudi dostavi prevedene in overjene dokumente, toda moramo poudariti, da podatke o ceni lahko dobi izključno od predstavnika konkretne kurirske službe.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poleg kompletne obdelave vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so recimo različni vrste potrdil, izjav in soglasij, lahko izpolnijo zahtevo vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje osebne in poslovne dokumentacije iz korejskega v slovaški jezik.

Poleg tega lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo in potem tudi overijo katerikoli dokument iz sestave, tako tehnične in gradbene dokumentacije kot tudi medicinske pa tudi razpisne dokumentacije. Vsekakor izpolnijo zahtevo strankam, ki želijo dobiti kompletno obdelane pravne akte oziroma različne dokumente, ki so primarno povezani s področjem sodstva ali prava, toda prav tako kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem diplomo in dodatek k diplomi ter znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma absolutno vse dokumente in druge materiale, ki se tičejo in izobraževanja in znanosti.

Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi besedilne vsebine različne dolžine, tematike in kompleksnosti pa tudi številne marketinške materiale (brošure, letaki, plakati, PR članki, vizitke, katalogi in drugo).

Vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v slovaški jezik in v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi učbenike oziroma revije in romane ter vsa ostala prozna in poetska književna dela.

Na razpolago so tudi storitve, ki jih vključuje profesionalno prevajanje vseh spletnih materialov v omenjeni jezični različici, kar pa se ne nanaša samo na spletne strani, ampak tudi na programe, zatem spletne prodajalne kot tudi na različne vrste aplikacij in na vse ostale vsebine, ki se lahko najdejo na spletu ali so na določeni način povezani z njim. Tukaj je treba posebej poudariti, da se prevajanje vseh omenjenih materialov, toda izključno tedaj, ko je to predvideno s pravili, izvaja skupaj z njihovo profesionalno optimizacijo, kar pravzaprav pomeni, da se uporabljajo smernice SEO (Search Engine Optimisation), da se položaj konkretnih materialov izboljša.

Treba je reči tudi to, da vse stranke, ki jim je za te materiale potrebno neposredno prevajanje iz korejskega v slovaški jezik, jih morajo poslati na elektronski naslov omenjene institucije in jih koncu obdelave tako tudi prevzamejo in vse pod pogojem, da tako želijo. Predvideno je, da se o vseh podrobnostih dogovorijo s predstavnikom poslovalnice te institucije.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi kompletno obdelavo, tako reklamnih sporočil in risanih oziroma igranih filmov ter serij kot tudi dokumentarnih in animiranih filmov pa tudi zabavnih oddaj kot tudi izobraževalnih oziroma vseh drugih vrst in video in zvočnih vsebin. Natančneje rečeno, najprej bo izvedeno prevajanje vseh teh vsebin v konkretni različici jezikov in potem vsaka stranka sama izbere, ali ji bolj ustreza, da bodo omenjene vsebine sinhronizirane ali podnaslovljene.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz korejskega v slovaški jezik

Poleg omenjenega dokumenta je strankam omogočeno, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz korejskega v slovaški jezik pa tudi zdravniških izvidov ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo njihovo profesionalno in tudi kompletno obdelavo, tako da poleg prevajanja v omenjeni različici izvedejo tudi overitev, za katero so jim dana vse potrebna pooblastila.

Absolutno vsaka stranka, ki navedeno storitev zahteva za katerikoli dokument, mora na vpogled priložiti izvirne vsebine, prav tako pa se mora potrudi, da pridobi vse potrebne informacije o overitvi z Apostille žigom. Treba je tudi omeniti, da naši strokovnjaki niso v možnosti izvesti overitve s tako imenovanim Haškim žigom, tako ga drugače imenujejo, saj jim potrebna pooblastila za to niso dana.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst izjav in potrdil oziroma soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi).

Prav tako sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki veljajo za osebne (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in drugi), izpolnijo pa tudi zahtevo vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v slovaški jezik (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi).

Vsi dokumenti iz sestave tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije, kot so na primer gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo, so na zahtevo strank lahko prav tako najprej prevedeni v tej jezični kombinaciji in potem tudi overjeni z žigom pooblaščene osebe.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnijo zahtevo strank in izvedejo profesionalno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v slovaški jezik (sodne odločbe, pogodbe, licence, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati, pritožbe in tožbe, pooblastilo za zastopanje in številni drugi dokumenti in vsebine, ki se tičejo prava in sodstva) in vsekakor kompletno obdelajo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju in drugi).

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz korejskega v slovaški jezik

Kadar je to potrebno strankam, ekipa strokovnjakov vsake Prevajalskega centra Akademije Oxford izvede neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz korejskega v slovaški jezik. Poleg tega so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za profesionalno obdelavo plakatov, vizitk in PR člankov oziroma reklamnih katalogov in brošur pa tudi vseh ostalih marketinških materialov. Predvideno je, da se tokom postopka obdelave vseh njih maksimalno spoštujejo tudi pravila marketinga in pravila same prevajalske stroke ter se konkretne vsebine tudi usklajujejo z vsemi smernicami, ki jih določa slovaški jezik, pa se prav po tem principu tudi obdelujejo konkretna reklamna sporočila, ki jih vsebujejo skoraj vsi navedeni materiali.

Predvideno je, da stranke, ki jih to zanima, lahko te strokovnjake zadolžijo in da bi izvedeno tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji in poleg za šepetano, oni so specializirani tudi s konsekutivnim tudi za simultano tolmačenje iz korejskega v slovaški jezik. Prav tako če vsem koji budu za tem imali potrebo bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, a pričakuje se od vsake stranke ako ga omenjena storitev zanima, da informiše zaposlene v konkretnem predstavništvu te institucije o toku samega dogodka kot tudi o njegovem trajanju in o številu udeležencev ter je dolžna dostaviti tudi informacije o lokaciji, na kateri bo potekal. Glede na to, da ti strokovnjaki lahko uporabe vse omenjene vrste tolmačenja, uradna ponudba se lahko formirati izključno po pribavljanju navedenih podatkov, ki bodo predhodno pazljivo da budu analizirani.

Katerekoli književno delo, ki je povezano in s prozo in s poezijo, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo v tej jezični različici in če je to potrebno, lahko prevajajo tudi učbenike katerekoli tematike. Prav tako profesionalno odgovorijo na zahtevo vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje revij iz korejskega v slovaški jezik, vsekakor pa prevajajo tudi časopisne članke.

Poleg storitve, ki se nanaša na prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov za različne vsebine ter v obliki tolmačenja, je na razpolago tudi storitev, ki vključuje profesionalno redakcijo in se uporablja, če je treba popraviti napake v vsebinah, ki so predhodno prevedene.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v slovaški jezik

Kadar trdimo, da se prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v slovaški jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvaja profesionalno, to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci pozornost namenjajo implementaciji vseh tistih pravil, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih materialov. Pravzaprav sledijo vsem smernice, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), pa tako tudi prilagajanje spletnih strani ali spletnih prodajaln oziroma katalogov in drugih vsebin te vrste izvajajo v skladu s pravili spletnega iskanja. Nedolgo po tem, ko bodo konkretni materiali postavljeni na splet, jih morajo glavni spletni iskalniki prepoznati kot popolnoma izvirne in da jih s samim tem tudi uvrstijo med prve rezultate iskanja za ključne besede, ki so točno opredeljene. Prav tako je predvideno, da omenjeni strokovnjaki lahko v tej jezični kombinaciji profesionalno obdelujejo tudi programsko opremo različne vrste oziroma programov in aplikacij.

Če je neki stranki potrebno neposredno prevajanje filmov in serij iz korejskega v slovaški jezik, mora biti informiran, da v predstavništvu navedene institucije lahko dobi tudi profesionalno storitev podnaslavljanja teh vsebin kot tudi njihovo sinhronizacijo. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači najprej obdelajo ali animirane ali igrane ter dokumentarne in risane filme in potem vsaka stranka sama izbere želeno dodatno storitev. Moramo reči tudi to, da so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo reklamnih sporočil v konkretni kombinaciji, toda po potrebi lahko prevajajo tudi zabavne televizijske ali radijske oddaje kot tudi informativne ter izobraževalne in otroške oziroma vse vrste in zvočnih in video vsebin.

Med drugim lahko rečemo tudi to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v slovaški jezik, kar pa se nanaša tudi na strokovne vsebine in na poljudne. V principu lahko prevajajo besedilne materiale, katerih se tema nanaša na katerokoli znanstveno disciplino, tako iz domene družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Samo nekatera od področij, s katerimi se konkretne vsebine lahko se ukvarjajo so: turizem, farmacija, menedžment, ekologija in varstvo okolja, izobraževanje, medicina in znanost pa tudi informacijske tehnologije, marketing in bančništvo ter komunikologija, gradbena industrija in sociologija oziroma ekonomija, pravo in politika kot tudi še veliko drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz korejskega v slovaški jezik

  • Iz korejskega v slovaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!