Prevajanje iz korejskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar se organizira dogodek katerekoli vrste, na katerem sodelujejo izvorni govorci, tako korejskega kot tudi portugalskega jezika, je strankam na razpolago tudi možnost, da zadolžijo strokovnjake, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, da izvedejo tolmačenje iz korejskega v portugalski jezik. Glede na to, da so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani za vse tri običajne vrste navedene storitve, oziroma, da poznajo pravila, ki jih vključuje, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, je jasno, da se odločitev sprejme samo na podlagi samega dogodka in njegovih lastnosti. Prav to je osnovni razlog zaradi česar so stranke dolžne najprej dati ustrezna obvestila organizatorju v zvezi, tako z datumom organiziranja dogodka oziroma njegovim trajanjem kot tudi s številom oseb, ki bodo na njem sodelovale, toda zelo pomembno je, da posredujejo tudi informacije, ki se nanašajo na prostor, v katerem bo potekal. Oblikovanje ponudbe se začne šele po analizi posredovanih podatkov in potrebi se vanjo uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda ti strokovnjaki izvajajo tudi obdelavo vseh vsebin v pisani obliki in v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje dokumentov ali ostalih materialov, se tudi navajajo informacije v zvezi z načinom dostave vsebin na obdelavo.

Tako recimo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v portugalski jezik, morajo obvezno pri njihovem pošiljanju priložiti tudi izvirnike, saj poleg njihovega prevajanja v okviru te institucije vsekakor dobijo tudi dodatno storitev, ki vključuje overitev prevoda z žigom oseb, ki je uradno za to pooblaščeni (sodni tolmači).

V nasprotju s tem je za vse ostale vsebine navedeno pravilo, da jih stranke na obdelavo tem strokovnjakom pošljejo po elektronski pošti, toda vse to samo pod pogojem, da jim prav ta način najbolj ustreza.


Prevajanje iz korejskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v korejski jezik

Princip prevzemanja je prav tako drugačen in dokumente stranke lahko, ali dobijo na naslov, ki ga navedejo ali da jih prevzamejo v prostorih te specializirane institucije. Če se opredelijo za prvo ponujeno možnost, so dolžni navedeno storitev plačati v skladu s cenikom te službe. Jasno je, da vse ostale vsebine lahko po obdelavi prevzamejo po elektronski pošti, toda vsekakor se o detajlih dogovorijo s pristojnimi osebami v predstavništvu.

Posebej poudarjamo tudi to, da je postopek obdelave dokumentov vsekakor drugačen, saj je najprej treba izvesti njihovo profesionalno prevajanje v konkretni jezični različici in potem sodni tolmač primerja prevod z izvirnimi dokumenti, pa šele potem postavlja tudi svoj žig na prevedene materiale, toda samo pod pogojem, da je povsem prepričan, da gre za popolnoma enake vsebine.

Torej stranke v okviru navedene institucije pričakuje, tako prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v portugalski jezik (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem) kot tudi kompletna obdelava vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti ali pa izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek diplome, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in drugi).

Nekdo, ki želi v tej različici jezikov dobiti preveden katerikoli dokument, ki sestavlja razpisno oziroma gradbeno ali tehnično dokumentacijo, je lahko popolnoma prepričan, da prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku kompletno obdelajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov oziroma vsak drugi dokument, ki sodi med eno od njih.

Vse vrste dovoljenje, tako dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno, zatem delovno dovoljenje in vozniško navedeni strokovnjaki na zahtevo stranke najprej prevajajo in takoj potem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim s strani pristojnih institucij dana. Prav tako poskrbijo tudi za izvedbo kompletne obdelave, tako različnih vrst izpiskov iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti) kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in potrdila o državljanstvu pa tudi osebne izkaznice in seveda vseh ostalih osebnih dokumentov.

Poleg pravnega reda Evropske Unije so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje iz korejskega v portugalski jezik za katerokoli drugo vrsto pravnih aktov, kar se nanaša, ne samo na sodne odločbe in pooblastilo za zastopanje oziroma odločitve sodišč, ampak tudi na pritožbe, zatem na pogodbe in certifikate ter tožbe, licence in sodne sklepe oziroma na vsak dokument, ki se tiče in področja prava in področja sodstva.

Dobro bi bilo reči tudi to, da vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko na podlagi zahteve strank kompletno obdelajo. Poleg potrdila o samskem stanu, ki se hkrati tudi zelo pogosto zahteva, prevajajo oziroma overjajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o višini dohodkov in na splošno rečeno vse ostale vrste, tako izjav kot tudi potrdil in soglasij.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za prevajanje vsakega dokumenta, ki se obravnava kot sestavni del medicinske dokumentacije, kar ne vključuje kompletno samo obdelave zdravniških izvidov, ampak tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so uradni del konkretne vrste dokumentacije.

Ker obstaja možnost, da stranke dobijo tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v portugalski jezik, je posebej pomembno omeniti, da tisti, ki jih to zanima, samo ob tej priložnosti morajo skenirati konkretne vsebine in jih poslati na uradni elektronski naslov, da bi navedeni strokovnjaki lahko izpolnili to zahtevo in da konkretni dokument ali več njih obdelajo v najkrajšem možnem času. Toda takoj potem morajo na vpogled priložiti tudi izvirnike, pri čemer se morajo odločiti za tisti način dostave, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, obstaja ena izjemno pomembno informacija, ki smo jo dolžni omeniti, tiče pa se overitve z žigom, ki je poznan kot Haški ali Apostille. Pravzaprav gre za tako imenovano nadoveritev, saj ta ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak jo vsekakor predpostavlja. Osnovni razlog, zaradi katerega se vsaki posamezni stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov v tej jezični različici, priporoča, da zahteva vse informacije, ki se te vrste overitve tičejo, kar pa lahko stori izključno v okviru državnih institucij, ki v tem primeru imajo pristojnost. Pravzaprav te delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije v različnih mestih in poudarjamo, da se Haški žig v večini primerov postavlja na enega od dva načina oziroma ali potem, ko prevajalci in sodni tolmači njegovo izvedejo obdelavo, ali pa neposredno predenj jo začnejo. Jasno je, da se celoten postopek razlikuje prav na podlagi tega, kdaj se Apostille žig postavlja, pa je zato tudi pomembno, da stranka pravočasno pridobi vse navedene informacije. Namreč, če izve, da ta vrsta overitve sploh mora biti izvedena, ker ni obvezujoča za vsak dokument, ki se v konkretni jezični različici prevaja, potem vsekakor mora tudi izvedeti, kdaj se ta vrsta žiga postavlja nanj. V primeru, da je treba omenjeno vrsto overitve izvesti pred začetkom obdelave s strani naših strokovnjakov, potem se mora prevesti tudi vsebina tega žiga, pa se šele na koncu dokument overja s strani zapriseženega sodnega tolmača. Postopek, ki vključuje overitev s Haškim žigom po obdelavi v naši poslovalnici, velja za klasičnega, saj se izvaja najprej prevajanje dokumenta v konkretni jezični različici in potem ga sodni tolmač overja in na koncu se stranka obveže, da ga odnese v pristojno institucijo, da bi se tam nanj postavil omenjeni žig.

Med drugim je treba poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz korejskega v portugalski jezik. Omenjena storitev se nanaša, tako na reklamna sporočila in različne vrste filmov (dokumentarni, animirani, igrani in risani) kot tudi na informativne in otroške ter zabavne in izobraževalne radijske in televizijske oddaje pa tudi na serije in druge vrste materialov iz te skupine. Poleg te storitve so na razpolago tudi tiste, ki vključujejo profesionalno podnaslavljanje konkretnih materialov oziroma njihovo sinhronizacijo, kar pomeni, da stranka lahko na enem mestu dobi vsebine, ki so kompletno obdelane in kot takšne takoj pripravljene za plasiranje na kateremkoli mediju.

V primeru, da je nekomu potrebno neposredno prevajanje besedil v konkretni jezični kombinaciji, vsekakor mora vedeti, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo, tako poljudne kot tudi strokovne vsebine iz domene naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Poleg vseh vsebin, ki so do tega trenutka omenjene, je na voljo tudi storitev, ki vključuje prevajanje v konkretni različici jezikov, tako za marketinške materiale (vizitke, plakati, PR članki, brošure, reklamni letaki, katalogi in drugo) kot tudi tiste, ki so na kakršenkoli način povezane s področjem spleta. Poleg spletnih strani, spletnih prodajaln in aplikacij katerekoli vrste prevajalci in sodni tolmači vsekakor izpolnijo tudi zahtevo tiste stranke, ki ji je prevajanje v konkretni različici jezikov potrebno za katerokoli vrsto programov, profesionalno prevajajo tudi spletne kataloge pa tudi na splošno rečeno vse ostale vsebine, ki so povezane s spletom. Glede na to, da poznajo tudi uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj prilagajanje konkretnih vsebin spletnemu iskanju, se tudi predpostavlja, da jih maksimalno profesionalno in pazljivo implementirajo pri svojem delu. Vse to povsem zagotovo odlično vpliva, ne samo na kotiranje obdelanega materiala, ampak tudi na poslovanje konkretne pravne ali fizične osebe, ki je njegov lastnik.

Poleg vsega tega ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje revij iz korejskega v portugalski jezik pa tudi književnih del različne vrste oziroma učbenikov ter časopisnih člankov. V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev, ki je povezana s profesionalno redakcijo vseh vsebin,, za katere je izvedeno prevajanje v navedeni različici jezikov, toda to ni storjeno v skladu s smernicami, ki jih določa in prevajalska stroka in portugalski jezik, pa se te napake vsekakor morajo strokovno popraviti.

Prevajanje zdravniških izvidov iz korejskega v portugalski jezik

V okviru centra Akademije Oxford poleg storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz korejskega v portugalski jezik, zainteresirane stranke vsekakor pričakuje tudi dodatna storitev, ki vključuje overitev prevodov v skladu s pravili oziroma postavljanje žiga sodnega tolmača na tako obdelan dokument. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave se zagotavlja njegova pravna veljavnost in zaradi tega se od strank, ki jim je potrebna obdelava in tega pa tudi vsakega drugega dokumenta, zahteva, da na prvem mestu dostavijo izvirne vsebine, in to na vpogled konkretnemu strokovnjaku.

Prav tako je treba predhodno tudi izvesti vsa preverjanja, ki se nanašajo na postopek overitve z Apostille žigom, saj prevajalci in sodni tolmači te vrste žiga nimajo pravice postaviti na prevedene dokumente, pa mora vsaka stranka sama pridobiti te informacije.

Strokovnjaki, ki jih ta specializirana institucija zaposluje, lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale vsebine, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije, kar pa se primarno nanaša na specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi na vse ostale dokumente iz sestave te vrste dokumentacije.

Vsekakor je v uradni ponudbi storitev tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v portugalski jezik, tako da poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in delovnega dovoljenja na zahtevo stranke prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze in o smrti in potem tudi potni list, vozniško in prometno dovoljenje ter osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje in številne druge osebne dokumente.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, tako diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdilo o rednem šolanju kot tudi znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi prepis ocen in ostale materiale, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Vse dokumente iz sestave razpisne pa tudi gradbene in tehnične dokumentacije, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in gradbenih projektov ter navodila za uporabo in drugi predhodno omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo v navedeni različici jezikov in potem v skladu s pravili izvedejo tudi overitev.

Katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim institucijam, se lahko na zahtevo stranke prevede v tej različici jezikov in na prvem mestu prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz korejskega v portugalski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov, izpolnjujejo pa tudi zahteve, kadar je treba prevesti in overiti potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, izjav ali soglasij.

Vsekakor osebam, ki jih to zanima, tudi omogočajo, da v tej različici jezikov dobijo neposredno prevajanje pravnih aktov (pogodbe, pravni red Evropske Unije, tožbe in sodbe, licence, odločitve sodišč, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sklepi, certifikati in drugi dokumenti s področja sodstva in prava), pri čemer seveda lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v portugalski jezik. Ob tej priložnosti poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi poslovne odločitve, zatem letna in revizijska poročila ter ustanovitveni akt podjetja, fakture in finančna poročila kot tudi statut podjetja in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi pravnih oseb.

Strokovno prevajanje učbenikov iz korejskega v portugalski jezik

Ne glede na to, katere tema je obravnavana v učbeniku, za katerega stranka zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, z gotovostjo lahko rečemo, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci to njegovo zahtevo izpolnijo na najboljši možni način. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje književnih del iz korejskega v portugalski jezik, tako za prozna kot tudi za poetska, toda po potrebi profesionalno prevajajo tudi romane in beletrijo. Poleg vsega tega se skoraj predpostavlja, da to storitev zagotavljajo tudi vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje, tako za časopisne članke kot tudi za katerokoli vrsto revij, kar pa se nanaša predvsem na ilustrirane in strokovne oziroma otroške.

Vse stranke morajo biti seznanjene tudi s tem, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tolmačenje v omenjeni različici jezikov, toda v ponudbi je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Toda posebej poudarjamo, da predej strokovnjaki sploh izdelajo ponudbo za to storitev, vsekakor morajo imeti na razpolago tudi vse potrebne informacije, tako v zvezi s principom organizacije samega dogodka kot tudi z mestom, na katerem bo potekal, trajanjem in številom udeležencev. Edini razlog zaradi česar se vse to zahteva, leži v dejstvu, da ti profesionalci poleg konsekutivnega lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje.

Vsekakor poskrbijo tudi za to, da zagotovijo kakovostno storitev, če je to neki stranki potrebno in da v konkretni različici jezikov prevajajo tudi katerokoli vrsto spletnih vsebin, od spletnih strani, preko spletnih prodajaln in katalogov pa do programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije. Da bi se prevod takšnih materialov obravnaval kot strokoven in profesionalen potrebno je uporabljati pravila, ki pomenijo njihovo optimizacijo za spletne brskalnike, prav tega pa se tudi maksimalno držijo omenjeni strokovnjaki. Implementirajo namreč SEO orodja (Search Engine Optimisation), tako da se konkretne vsebine zelo hitro po prevajanju oziroma postavljanja na omrežje vsekakor pojavijo na bistveno boljšem mestu v okviru globalnega iskanja za točno določene ključne besede. S tem se, ne samo izboljšuje njegov globalni položaj, ampak se posredno vpliva tudi na bistveno poboljšanje kakovosti poslovanja lastnikov samih spletnih vsebin.

Poleg tega moramo poudariti, da so v ponudbi te institucije tudi storitve, za katere so specializirani lektorji in korektorji. V primeru, da neka stranka poseduje prevode iz korejskega v portugalski jezik, toda ne glede na to, katera vrsta vsebin je obdelane in v teh prevodih so prisotne napake, morajo vsekakor stopiti v stik s poslovalnico te institucije, da bi se dogovorila o izvajanju storitve profesionalne redakcije. Potem ko ti strokovnjaki uporabijo vsa pravila, ki jih odlično poznajo, in ko popravijo tudi vse ugotovljene napake, so stranke lahko popolnoma prepričane, da so ti materiali maksimalno kakovostno obdelani in pripravljeni za nadaljnjo uporabo.

Prevajanje reklamnih vsebin iz korejskega v portugalski jezik

Ker so reklamne vsebine zelo specifične, in sicer v smislu, da njihova vsebina mora biti prevedena v duhu ciljnega jezika, ker zelo pogosto vsebujejo tudi določena sporočila, ki morajo biti na ustrezen način predstavljena vsem potencialnim strankam, ki jim je portugalski jezik ali materni, ali pa ga uporabljajo, je tudi jasno, zaradi česa je njihovo prevajanje zelo specifičen proces. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki na zahtevo izvajajo prevajanje marketinških materialov iz korejskega v portugalski jezik, namreč primarno posvečajo pozornost prav temu sporočilu in se trudijo, da ga čim bolje prilagodijo omenjenemu jeziku in njegovim pravilom. Vse to pa se nanaša, tako na obdelavo brošur in reklamnih letakov oziroma plakatov kot tudi na prevajanje zloženk, katalogov in PR člankov, pri čemer moramo poudariti, da lahko v tej različici jezikov na zahtevo prevajajo tudi vizitke pa tudi vse ostale materiale, ki so na prvem mestu namenjeni reklamiranju.

Vsekakor je dobro reči tudi to, da ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v portugalski jezik in sploh ni pomembno, s katero temo se te vsebine ukvarjajo, saj sodni tolmači in prevajalci lahko v optimalnem roku obdelajo besedilne materiale, katerih tema se tiče katerekoli veje, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Poleg vsebin, ki so povezane s področji ekologije in varstva okolja, gradbene industrije in filozofije oziroma psihologije, medicine in znanosti ter sociologije in izobraževanja po potrebi obdelujejo tudi tista strokovna in poljudna besedila, ki se tičejo področij gradbene industrije, menedžmenta in financ oziroma politike, marketinga in prava pa tudi komunikologije, informacijskih tehnologij in na splošno vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Posebej moramo poudariti dejstvo, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov tudi tisti, katerih specialnost se nanaša, tako na sinhronizacijo prevedenih video ali zvočnih vsebin kot tudi na njihovo profesionalno podnaslavljanje. Da malo pojasnimo vse to - najprej prevajalci in sodni tolmači obdelujejo serije, reklamnega sporočila in različne vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni in risani) oziroma katerokoli vrsto oddaj (otroške, zabavne, informativne, izobraževalne in druge). Potem ko izvedejo neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz korejskega v portugalski jezik, se pristopa ali njihovi sinhronizaciji ali podnaslavljanju, kar je izključno odvisno od zahteve stranke. Na ta način pravzaprav dobijo vsebine, ki jih skoraj takoj po prevzemanja lahko prikazujejo na kateremkoli mediju pa tudi v kinematografih.

Cena prevajanja iz korejskega v portugalski jezik

  • Iz korejskega v portugalski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!