Prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje številne strokovnjake, med katerimi je vsekakor treba omeniti tiste, ki so se specializirali za neposredno prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik.

Konkretno storitev lahko izvedejo v obeh različicah in uporabijo ali tolmačenje ali obdelajo vsebine v pisani različici. Ne glede na to, za katero od njih se stranka odloči, jamčimo, da bodo izjemno zadovoljni s kakovostjo, saj imajo za sabo visoko raven izkušenj.

Poseben poudarek se postavlja na obdelavo dokumentov, saj se ta izvaja izključno v skladu s trenutnimi pravili, tako da prevajalci in sodni tolmači omogočajo strankam, da dobijo kompletno obdelavo poslovnih in osebnih dokumentov pa tudi vseh pravnih aktov. Poleg njih lahko prevajajo in overijo vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo oziroma tiste, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo pa tudi vse tiste katere so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti ter številne druge.


Prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v korejski jezik

Potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo obdelavo dostavljenih dokumentov, ima njihov lastnik pravico uporabljati ob vsaki priložnosti, saj se žigom sodnega tolmača potrjuje verodostojnost prevoda in njegova enakost z izvirnikom. Prav zato je tudi navedena zahteva, da se priložijo tudi izvirne dokumente, da bi bila overitev z žigom sodnega tolmača lahko izvedena v skladu s pravili.

Vsekakor je dovoljeno, da stranka osebno pride v prostore poslovalnice in dostavi vsebine, za katere je ji potrebno neposredno prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik, toda prav tako jih lahko tudi pošlje ali preko neke kurirske službe ali s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije“.

Če ima nekdo potrebo, da v posebej kratkem časovnem obdobju dobi katerikoli dokument, ki je preveden in z žigom uradno pooblaščene osebe overjen, ji je dovoljeno, da ga najprej skenira in pošlje na uradni elektronski naslov omenjene institucije, pri čemer ima vsekakor že omenjeno obveznost priložiti izvirne vsebine na vpogled.

Kadar prevajalci in sodni tolmači obdelajo konkretno dokumentacijo ali dostavljeni dokument, stranka izbere, kateri način prevzemanja ji bolj ustreza, saj lahko zahteva, tako dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov kot tudi, da jih v predstavništvi naše institucije osebno prevzame. Če mu bolj ustreza prva ponujena možnost, mora vedeti, da gre za storitev, ki je dodatna, pa v skladu s tem mora plača tudi nadomestilo, njegovo ceno pa določa kurirska služba.

Kdorkoli se zanima za prevajanje dokumentov iz korejskega v ukrajinski jezik, mora biti informiran o obstanku overitve s tako imenovanim Apostille žigom, ki je bolj poznan kot Haški. Morali smo omeniti ta podatek, saj sodni tolmači in prevajalci, ki so pri nas zaposleni, ne posedujejo potrebnega dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, pomanjkanje informacij lahko vpliva na podaljšanje celotnega postopka obdelave določenega dokumenta. Zato je tudi dobro, da stranka kontaktira s pooblaščenimi državnimi institucijami in se pozanima, toda je Haški žig treba postaviti tudi na tiste dokumente, za katere zahteva prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov. Ob tej priložnosti mora tudi izvedeti, kdaj se ta vrsta overitve izvaja, ko seveda predhodno dobi tudi informacijo, da je obvezna za njegove dokumente. Na splošno rečeno obstajata dve možnosti overitve z Apostille žigom, ki vključujejo njegovo postavljanje, preden ga omenjeni strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji začnejo obdelovati ali pa šele po tem, ko končajo s prevajanjem in overitvijo. Poudarjamo, da ko se Haški žig postavlja na samem začetku obdelave, potem so omenjeni strokovnjaki dolžni prevesti in njega in konkretni dokument in da šele potem pristopijo vrsti overitve, za katero posedujejo pooblastila.

Treba je reči tudi to, da lahko izvedemo tudi tolmačenje iz korejskega v ukrajinski jezik in da ti strokovnjaki poleg šepetanega lahko uporabijo tudi simultano in konsekutivno tolmačenje. Strankam, ki jih to zanima, pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako je na razpolago tudi storitev strokovne redakcije, ki vključuje tudi lektoriranje in profesionalno korekturo, pri čemer se določene vsebine, ki niso kakovostno prevedene v konkretni različici jezikov, lahko prilagodijo in pravilom stroke in ukrajinskega jezika.

Prevajalci in sodni tolmači se prav tako lahko tudi angažirajo, če je strankam potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v ukrajinski jezik in poleg reklamnih letakov in zloženk oziroma katalogov in brošur, profesionalno obdelujejo tudi PR članke kot tudi vizitke in plakate ter na splošno rečeno vse tiste vsebine skozi katere se predstavljajo ali storitve ali izdelki oziroma določeno podjetje in njegovo poslovanje ter različni dogodki.

Poleg vsega omenjenega ti profesionalci lahko obdelujejo tudi besedilne vsebine iz domene različnih znanstvenih disciplin ter časopisne članke in učbenike pa tudi revije in književna dela (poezija, beletrija, romani in drugi).

Seveda poskrbijo tudi za strokovno prevajanje spletnih materialov v tej različici jezikov, kar pa se nanaša, tako na spletne strani in aplikacije katerekoli vrste kot tudi na spletne prodajalne in kataloge pa tudi na programe in vse ostale vsebine, ki so predvsem fokusirani na splet oziroma ki se na njem lahko vidijo. Ker so prevajalci in sodni tolmači v celoti obvladali tudi vsa pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da se prav njih tudi upoštevajo, ko obdelujejo omenjene materiale. Osnovni cilj takšne vrste dela je povezan izključno z izboljšanjem kotiranja konkretnih vsebin, saj se vsebine, pri katerih so uporabljena omenjena pravila, vsekakor lahko relativno hitro tudi vidijo v vrhu iskanja, in to za vse tiste ključne besede, ki so predhodno natančno opredeljene.

Omenjene materiale stranke lahko na obdelavo pošljejo po elektronski pošti. Če se s predstavnikom te institucije tako dogovorijo, jih prevedene prav tako dobijo po elektronski pošti.

Poleg vseh vsebin, ki smo jih do tega trenutka omenili in za katere izvajamo obdelavo v konkretni kombinaciji jezikov, je v uradni ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje serij in filmov iz korejskega v ukrajinski jezik, pri čemer lahko izvedemo kompletno obdelavo tudi za reklamna sporočila pa tudi oddaje različne tematike, kot tudi za vse ostale zvočne in video vsebine. Poleg osnovne storitve sta na razpolago tudi tisti, ki ju lahko uvrstimo med dodatne in vključujeta, tako sinhronizacijo vseh omenjenih materialov kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v ukrajinski jezik

Osnovni in edini pogoj za izvedbo navedene storitve je dostava izvirne vsebine in to izključno na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču, saj se poleg prevajanja poslovne dokumentacije iz korejskega v ukrajinski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvaja tudi overitev prevedenega sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma statuta ali ustanovitvenega akta podjetja ter katerekoli vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) pa tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije.

S takšnim načinom obdelave, ne samo teh, ampak tudi vseh drugih dokumentov je strankam oziroma njihovim lastnikom dana pravica, da jih uporabljajo v praksi. Prav tako moramo poudariti, da obstajajo nekateri dokumenti, za katere je poleg navedenega postopka treba izvesti tudi tako imenovano nadoveritev oziroma na katere je treba postaviti žig, ki je poznan pod nazivom Haški ali Apostille. Ker prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta institucija zaposluje, ne posedujejo potrebnih dovoljenj za izvajanje te vrste overitve, bi bilo dobro, da stranke, ki jih to zanima, vse informacije o njej dobijo popolnoma samostojno.

Na zahtevo strank ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, prepis ocen, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi), v trenutni ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v ukrajinski jezik. Pravzaprav to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg pogodb, sodb in licenc oziroma tožb in odločitev ter pooblastila za zastopanje kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi sodne sklepe, zatem certifikate ter pritožbe in vse ostale dokumente, ki so povezani predvsem s področjem prava.

Predvideno je, da stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelane osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in drugi), toda na njihovo zahtevo se pristopa tudi obdelavi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Katerikoli dokument iz sestave razpisne pa tudi tehnične ali gradbene dokumentacije je lahko prav tako preveden in potem tudi overjen, pri čemer navedeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki veljajo za sestavni del poslovne dokumentacije. Med drugim so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako deklaracij izdelkov, gradbenih projektov in vseh vrst poslovnih poročil kot tudi navodil za uporabo, zatem ustanovitvenega akta in statuta podjetja ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in vseh ostalih dokumentov, ki se lahko uvrstijo v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Ne smemo pozabiti dejstva, da lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, tako da stranke poleg soglasij za zastopanje, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o samskem stanu ter potrdila o stalni zaposlitvi lahko dobijo kompletno obdelavo tudi za potrdilo o višini dohodkov ter o stanju računa v banki pa tudi za številne druge vrste, tako potrdil kot tudi soglasij oziroma izjav.

Prevajanje književnih del iz korejskega v ukrajinski jezik

Ne glede na kompleksnost romanov ali del beletrije pa tudi poetskih književnih del, so lahko stranke, ki jih to zanima, povsem prepričane, da prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku odgovorijo na njihovo zahtevo in jim omogočijo, da pod najugodnejšimi pogoji dobijo neposredno prevajanje književnih del iz korejskega v ukrajinski jezik. Vsekakor so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov kot tudi učbenikov, ne glede na to, s katerim področjem se ukvarjajo in po potrebi prevajajo v konkretni jezični različici lahko tudi strokovne pa tudi otroške in ilustrirane revije.

Vse tiste stranke, ki imajo potrebo, da omenjene strokovnjake angažirajo za izvedbo storitve, ki vključuje tolmačenje v omenjeni kombinaciji, nam predhodno obvezno morajo posredovati absolutno vse relevantne informacije, ki so povezane z določenim dogodkom. Pomembno je poudariti, da se ta zahteva postavlja samo zato, ker sodni tolmači in prevajalci poleg storitve, ki se nanaša na simultano tolmačenje iz korejskega v ukrajinski jezik, po potrebi lahko izvedejo tudi šepetano kot tudi konsekutivno. In s samim tem, da se vsaka od teh storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodka, je treba analizirati vsak podatek, ki ga stranka posreduje, pri čemer j poudarek postavljen na trajanje in število udeležencev ter na samo lokacijo in njene osnovne značilnosti. Glede na to, da strankam ponujamo tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti, se vsekakor predpostavlja, da se pri oblikovanju ponudbe tudi ta storitev vanjo uvrsti, če ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford oceni, da prav simultano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov lahko na najboljši način odgovori na zahteve in udeležencev in organizatorja samega dogodka.

Kar zadeva neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz korejskega v ukrajinski jezik, lahko vsaka oseba, ki jo ta storitev zanima, moči angažira strokovnjake, ki jih ta institucija prav tako zaposluje in so specializirani za izvedbo storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh teh materialov. Poleg obdelave informativnih radijskih in televizijskih oddaj pa tudi izobraževalnih, zabavnih in otroških, prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi igrane filme kot tudi serije in risane oziroma dokumentarne filme pa tudi reklamna sporočila ter animirane filme in absolutno vse ostale vsebine, ki bodo prikazane ali na televiziji ali predvajane na radiju oziroma prikazovane v kinematografih ali pa na spletu.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v ukrajinski jezik

Če je nekomu potrebna profesionalna obdelava reklamnih vsebin v omenjeni jezični kombinaciji, moramo omeniti, da se ta izvaja ob uporabi, tako marketinških pravila kot tudi tistih, ki jih vključuje ukrajinski jezik pa tudi prevajalska stroka. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani za izvedbo te storitve, pozornost posvečajo predvsem sporočilu, ki ga takšni materiali vsebujejo in je namenjeno njihovim potencialnim strankam, ki uporabljajo ciljani jezik. Vsekakor se predpostavlja, da lahko izvedejo, tako neposredno prevajanje katalogov in reklamnih letakov iz korejskega v ukrajinski jezik kot tudi brošur in plakatov oziroma PR člankov, zloženk in vseh ostalih materialov, ki se oblikujejo zaradi predstavitve določenih izdelkov, storitev ali drugih vsebin.

V primeru, da je stranka navedeno storitev zahteva od nekega drugega, pa je dobil vsebine, ki niso kakovostno prevedene v konkretni jezični različici, potem mu lahko ponudimo profesionalno korekturo in lekturo, tako da v relativno kratkem roku posedujejo vsebine katerekoli vrste, ki so prilagojene ukrajinskemu jeziku in njegovim pravilom.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje spletnega materiala iz korejskega v ukrajinski jezik, pri čemer je treba omeniti, da prevajalci in sodni tolmači njihovo obdelavo izvajajo ob uporabi SEO (Search Engine Optimisation). Točneje rečeno, ti strokovnjaki se trudijo, da vsebino spletnih strani ali spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in drugih materialov te vrste, prevajajo tako, da je usklajena z zahtevami samega brskalnika, in to z osnovnim ciljem, da se na ta način pozitivno vpliva na kotiranje konkretnih spletnih vsebin pri iskanju. Prav tako se strankam ponuja tudi profesionalna obdelava programske opreme, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi različne programe oziroma aplikacije.

Absolutno vsaka stranka, ki ima potrebo za tem, mora tudi vedeti, da lahko izvedemo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje besedil iz korejskega v ukrajinski jezik, kar pa se nanaša, tako na strokovne vsebine kot tudi na poljudne oziroma na tiste, ki jih lahko berejo vsi, ki to želijo. Poleg tistih besedil, katerih tema je primarno fokusirana na bančništvo, finance ali ekonomijo oziroma ekologijo in varstvo okolja kot tudi turizem in farmacijo ter gradbeno industrijo, psihologijo in izobraževanje, sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelajo tudi politična besedila pa tudi vsa tista, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene, tako komunikologije in farmacije kot tudi menedžmenta, medicine in marketinga kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki se tičejo naravoslovnih ved kot tudi tistih, ki so povezane z družbenimi.

Cena prevajanja iz korejskega v ukrajinski jezik

  • Iz korejskega v ukrajinski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!