Prevajanje iz korejskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsekakor je eden od osnovnih ciljev, ki jih ima Prevajalski center Akademije Oxford, da se izpolni zahteva vsake stranke, pa je tako med številnimi storitvam, ki zagotavljajo zaposleni v tej instituciji tudi neposredno prevajanje iz korejskega v ruski jezik.

Sicer, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici lahko obdelajo katerokoli vrsto vsebin, za katere stranka zahteva prevajanje pa tudi, da ji omogočijo številne storitve, ki jih lahko štejemo med dodatne.

Ena od takšnih je vsekakor tudi profesionalna redakcija, ki vključuje korekturo in lekturo, toda izključno tisti strokovnjaki, ki so za to specializirani oziroma lektorji in korektorji so zadolženi, da jo izvedejo. Poleg tega pri obdelavi video in zvočnih materialov stranke lahko dobijo tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Prav zahvaljujoč temo se obdelana reklamna sporočila, zatem otroške oddaje, serije in igrani filmi pa tudi informativne oddaje ter risani in dokumentarni filmi kot tudi animirani oziroma zabavne oddaje in ostali video in zvočni materiali praktično takoj po obdelavi s strani strokovnjakov, zaposlenih v tej instituciji, lahko plasirajo, in to kjerkoli stranka želi.


Prevajanje iz korejskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v korejski jezik

Prav tako bi bilo dobro omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tolmačenje iz korejskega v ruski jezik oziroma v skladu s potrebami samega dogodka in njegovih udeležencev uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje. Poleg same storitve obstaja možnost, da stranke pod izjemno ugodnimi pogoji najamejo tudi najsodobnejšo opremo za simultano tolmačenje.

Ti strokovnjaki pa v skladu z zahtevami obdelujejo tudi različne vsebine iz domene, tako marketinga kot tudi spleta. Poleg PR člankov, plakatov in reklamnih letakov oziroma brošur maksimalno profesionalno prevajajo tudi reklamne kataloge pa tudi zloženke, zatem spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije vseh vrst), spletne prodajalne in na splošno vse ostale vsebine, ki so namenjene ali reklamiranju, ali pa so vidne na spletu oziroma so z njim na določen način povezane. Vse stranke, ki jih zanima njihova obdelava, najprej morajo imeti v mislih, da omenjeni strokovnjaki posedujejo dolgoletne izkušnje pri delu in da med prevajanjem marketinških materialov v tej različici jezikov sporočilo iz izvirne vsebine prilagajajo duhu ruskega jezika. Na prvem mestu zahvaljujoč prav temo se vsak Rus oziroma govorec tega jezika, seznani z vsebino kateregakoli od omenjenih materialov, in to na najustreznejši način in predpostavlja se, da bo kmalu postal uporabnik predstavljene storitve, ali pa kupec določenih izdelkov. Kar zadeva obdelavo spletnega materiala, tu je zelo pomembno, da stranka ve, da ne bo dobila samo njihovega prevajanje, ampak tudi vsebine, ki so v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) oziroma so v celoti prilagojene globalnemu iskanju. Vse to, kar smo omenili v zvezi z obdelavo marketinških in spletnih materialov, pravzaprav ima izjemno pozitiven učinek na poslovanje ali fizičnih ali pravnih oseb, ki so lastniki teh materialov.

Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz korejskega v ruski jezik, njihova tema pa, se lahko nanaša na katerokoli znanstveno disciplino, ne glede na to, ali je ta iz domene naravoslovnih ali družbenih ved. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo katerekoli stranke prevajajo tudi romane oziroma vsa ostala prozna pa tudi poetska književna dela ter revije vseh vrst, zatem učbenike in časopisne članke.

Posebna pozornost mora biti namenjena prevajanju dokumentov v tej kombinaciji jezikov, saj stranke, ki jim je ta storitev potrebna, lahko na enem mestu dobijo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo. Da bi bili bolj specifični: strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru te institucije, najprej izvajajo prevajanje različnih dokumentov v navedeni različici jezikov, in ko končajo s tem postopkom, pristopajo tudi finalizaciji oziroma izvedejo overitev. Moramo poudariti, da gre za overitev z žigom sodnega tolmača, ki je s strani relevantnih državnih institucij za izvajanje tega postopka uradno pooblaščen, in da se ta seveda razlikuje od tiste, ki vključuje postavljanje posebne vrste žiga, ki je poznan kot Haški oziroma tako imenovani Apostille. Natančneje rečeno, absolutno vsakdo, ki mu je potrebna profesionalna obdelava dokumentov, dobi vsebino, ki je pripravljena za nemoteno uporabo, saj se tako obdelan dokument obravnava kot popolnoma pravno veljaven.

Pomembno je, da vsaka posamezna stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v tej različici jezikov, obvezno priloži tudi izvirne vsebine na vpogled, toda pred vsem tem, se mora podrobno pozanimati tudi o že omenjeni vrsti overitve oziroma o postavljanju posebnega Haškega žiga na določene dokumente. V principu se ta žig postavlja na vsak dokument, za katerega je to predvideno z zakonom, toda profesionalni sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford ne posedujejo informacije o tem, saj to ne sodi v njihovo uradno pristojnost. Vsekakor stranke morajo vprašati, ali je Apostille žig treba postaviti na dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici in v primeru, da dobijo podatek, da ta zahteva mora biti izpolnjena, se pričakuje, da izvedo tudi, kdaj se ta žig mora postaviti na konkretne dokumente. Preprosto rečeno, Haški žig se v skladu z določbami zakona na posamezne dokumente postavlja šele, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovim prevajanjem oziroma overitvijo, kar je hkrati tudi enostavnejši postopek. V drugom primeru se mora najprej postavitiApostille žig, toda stranke vsekakor morajo vedeti, da so prevajalci in sodni tolmači v tem primeru dolžni prevesti, tako vsebino samega dokumente kot tudi tega žiga, pa šele ko vse to izvedejo, pride na vrsto overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. S pridobitvijo vseh teh podatkov, stranke vsekakor prihranijo čas, tako da je prav to tudi razlog, zaradi katerega jim priporočamo, da se najprej obrnejo na pristojne službe in pridobijo potrebne informacije, pa da potem pristopijo dostavi dokumentov omenjenim strokovnjakom.

Ker je zelo pomembno, da na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente, to pomeni, da jih lahko pošljejo ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih lahko osebno prinesejo v poslovalnico te institucije.

Samo, ko nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v ruski jezik, jih lahko najprej pošlje po elektronski pošti oziroma potem, ko skenirane dokumente pošlje po elektronski pošti, je vsaka stranka dolžna tudi da spoštuje že omenjeno pravilo, oziroma, da na vpogled priloži izvirnike, toda to mora biti na najhitrejši možni način.

Za katerokoli drugo vrsto vsebin, ki ne vključuje overitve z žigom sodnega tolmača, je dovoljen najpreprostejši možni način pošiljanja oziroma posredovanje konkretnih vsebin na elektronski naslov navedene institucije.

Pravila, ki se nanašajo na prevzemanje obdelanih materialov, se vsekakor razlikujejo, in to v odvisnosti od tega, zakaj gre, pa jih tako stranke, ki jih dostavijo po elektronski pošti, lahko na enak način tudi prevzamejo. Za dokumente je predvideno ali osebno prevzemanje ali dostava obdelanih vsebin na naslov stranke, pa je pomembno, da se vse stranke, ki jih to zanima, zavedajo tudi dejstva, da kurirska služba izvaja dostavo in vsekakor storitev zaračunava v skladu s tedaj veljavnim cenikom, in to neposredno od stranke, ki se opredeli za tak princip prevzemanja dokumentov.

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v ruski jezik (pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pogodbe, licence, tožbe, pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč, sodne sklepe, certifikati in drugi) ali poslovne dokumentacije (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in vsi ostali dokumenti iz sestave te vrste dokumentacije), se lahko popolnoma prepričane, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ne samo izvedejo njihovo kompletno obdelavo, ampak se trudijo, da to storijo tudi v najkrajšem možnem času.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za obdelavo vseh osebnih dokumentov, od potnega lista, vozniškega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice, preko potrdila o državljanstvu, delovnega in prometnega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu ter izpiskov iz matičnega registra o smrti in predvideno je, da izvajajo tudi prevajanje v tej različici jezikov za katerikoli drugi osebni dokument.

Vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in številni drugi), omenjeni strokovnjaki vsekakor obdelajo lahko v konkretni jezični različici, če to neka stranka zahteva, seveda pa lahko izvedejo tudi prevajanje gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije iz korejskega v ruski jezik. Ob tej priložnosti kompletno obdelajo tudi absolutno vse dokumente iz njihove sestave, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in gradbeni projekti ter deklaracije izdelkov in drugi.

Ena od najpogosteje zahtevanih storitev, kar zadeva je prevajanje v tej različici jezikov, je povsem zagotovo tudi kompletna obdelava različnih dokumentov, ki jih je treba predložiti v okviru pristojnih državnih institucij, kar vključuje prevajanje, tako soglasij in izjav katerekoli vrste kot tudi potrdil (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti te vrste).

Prav tako moramo omeniti tudi dejstvo, da stranke v okviru te institucije pričakuje tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz korejskega v ruski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko na njihovo zahtevo kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole potem prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet oziroma različne dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja. Vsekakor ti strokovnjaki lahko pristopijo tudi profesionalni obdelavi diplomskih kot tudi seminarskih nalog različne tematike, toda ustrezno bodo odgovorili tudi na zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti strokovno obdelane rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela ali patente ter katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se izključno tiče področja znanosti.

Prevajanje spletnih katalogov iz korejskega v ruski jezik

Glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači poleg poznavanja obdelave spletnih katalogov in drugih vsebin, ki so dostopne na spletu, poznajo tudi uporabo vseh orodij, ki se tičejo njihove optimizacije in predpostavlja se, da stranke, ki jih zanima njihova obdelava, pravzaprav dobijo maksimalno profesionalno in kakovostno obdelane vsebine te vrste. Preprosto rečeno, če se treba izvesti neposredno prevajanje spletnih katalogov iz korejskega v ruski jezik oziroma ko omenjeni strokovnjaki obdelujejo spletne strani, ali pa različne vrste ali programov ali aplikacij ter številne druge spletne vsebine, istočasno uporabljajo tudi smernice, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation). Na prvem mestu se zahvaljujoč temo vsebina konkretnih materialov prilagaja pravilom iskanja na spletu, tako da se tudi mesto, ki ga zasedajo, v veliki meri poboljša.

Poleg tega stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov v tej jezični kombinaciji in predvideno je, da ti strokovnjaki vsekakor obdelajo, tako strokovna besedila različne vsebine kot tudi tista, ki sodijo med poljudne, saj so namenjena širši skupini bralcev. Tema vsebin, za katere stranka zahteva obdelavo v navedeni kombinaciji jezikov, se lahko nanaša, tako na politiko, ekonomijo in pravo oziroma bančništvo in finance kot tudi na menedžment, gradbeno industrijo in komunikologijo pa tudi na marketing in področje informacijskih tehnologij ter kot tudi na farmacijo, izobraževanje in medicino. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila, ki so primarno usmerjena na znanost pa tudi na turizem, zatem psihologijo in sociologijo ter na ekologijo in varstvo okolja oziroma na področje filozofije in na splošno se prevajanje izvaja za vsa besedila, ki obdelujejo temo iz različnih znanstvenih disciplin in ki jih lahko uvrstimo ali v domeno naravoslovnih ali družbenih ved.

Zahvaljujoč prisotnosti strokovnjakov, ki so zadolženi za izvajanje podnaslavljanja in sinhronizacije zvočnih in video vsebin, vse stranke, ki jim je na primer potrebno neposredno prevajanje igranih filmov iz korejskega v ruski jezik, pravzaprav v okviru te institucije dobijo njihovo kompletno obdelavo. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici vsekakor lahko prevajajo tudi serije kot tudi zabavne in informativne radijske in televizijske oddaje pa tudi risane oziroma animirane in dokumentarne filme ter izobraževalne oddaje, reklamna sporočila in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki bodo predvajana v kinematografih, na televiziji, spletu ali radiju.

Prevajanje licenc in certifikatov iz korejskega v ruski jezik

Katerokoli vrsto certifikatov ali licenc, lahko strokovnjaki, ki sestavljajo stalno ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko, ne samo prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov, ampak tudi obdelajo ob maksimalnem spoštovanju pravil oziroma izvedejo overitev dokumente, ki ga predhodno prevedejo.

Pravzaprav je prevajanje licenc in certifikatov iz korejskega v ruski jezik sestavljeno iz dveh segmentov, toda v nekaterih primerih zakonska pravila določajo, da se na nekatere dokumente mora postaviti še ena vrsta posebnega žiga. Ker prevajalci in sodni tolmači nimajo ustrezne pristojnosti, da to vrsta overitve izvedejo, ta institucija daje splošno priporočilo vsaki svoji stranki, ki v konkretni jezični različici zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta, da se pravočasno v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije pozanima, ali se na njih mora postaviti Haški oziroma tako imenovani Apostille žig. Pomembno je, da vsakdo od njih tudi izve, ali se omenjeni žig postavlja na samem začetku obdelave ali šele v trenutku, ko ti strokovnjaki končajo svoj del posla, saj je predvsem od tega odvisne tudi celoten tok obdelave dostavljenih dokumentov. Treba je tudi omeniti, da overitev z žigom sodnega tolmača ni isto kot tudi postavljanje Haškega žiga in da ena drugo v nobenem primeru ne izključujeta.

Prav tako je pomembno omeniti tudi to, da je vsaka stranka, ki v tej različici jezikov želi dobiti preveden katerikoli dokument, vsekakor dolžna zagotoviti tudi izvirne vsebine tem strokovnjakom, oziroma, da jih predhodno dostavi njim na vpogled. Glede na to, da je s strani sodnega tolmača natančno določen z zakonskimi akti, kar avtomatsko pomeni in da najprej primerja preveden in izvirni dokument in šele potem, ko se sam prepriča, da med njima ni razlike, v skladu s pravili izvede tudi overitev.

Poleg različnih vrst licenc in certifikatov na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi sodne sklepe kot tudi tožbe in sodbe pa tudi pogodbe ter odločitve sodišč in pooblastilo za zastopanje, zatem pritožbe, pravni red Evropske Unije in vsak drugi dokument, ki je predvsem povezan s področjem prava ali sodi v domeno sodstva.

V trenutni ponudbi je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v ruski jezik, kar vključuje maksimalno profesionalno pa tudi kompletno obdelavo, ne samo zdravniških izvidov, ampak tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsakega drugega dokumenta iz uradne sestave konkretne vrste dokumentacije.

Prav tako lahko najprej prevedemo v tej kombinaciji jezikov in potem v skladu s trenutnimi pravili tudi overimo različne vrste soglasij, potrdil in izjav. Poleg soglasij za zastopanje ter potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti predhodno omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov pa tudi ter potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente, ki jih stranka mora predložiti določeni državni instituciji.

Na zahtevo stranke prav tako lahko izvedemo kompletno obdelavo diplome in dodatka diplomi, sodni tolmači in prevajalci pa ustrezno odgovorijo tudi na zahtevo vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje zaključna spričevala osnovne in srednje šole iz korejskega v ruski jezik. Ti strokovnjaki vsekakor prevajajo in potem tudi overijo potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju pa tudi številne druge vsebine povezane s področjem izobraževanja, kot so na primer diplomske ali seminarske naloge.

V večini primerov stranke v konkretni različici jezikov zahtevajo tudi kompletno obdelavo različnih osebnih dokumentov (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in drugi), a strokovnjaki koja ta specializirana institucija zaposluje če, na podlagi potreba vsakega posamezne stranke prevajajo in potem tudi overijo žigom sodnega tolmača in vse dokumente iz sestave kako poslovne dokumentacije (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna in revizijska poročila, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in druga) kot tudi vse tiste katere sestavljajo razpisno in tehnično dokumentacijo pa tudi gradbeno (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in vse ostale, ki niso omenjeni, a uradno so svrstana v katerokoli od omenjenih dokumentacij).

Dobro bi bilo poudariti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači med drugim specializirani tudi za izvedbo storitve, ki vključuje neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz korejskega v ruski jezik. V skladu s potrebami in zahtevami strank navedeni strokovnjaki lahko maksimalno profesionalno obdelajo, tako znanstvene patente kot tudi znanstvena dela ter vse ostale dokumente in druge vrste vsebin, ki so primarno povezane z znanostjo.

Prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v ruski jezik

Kar zadeva to vrsto storitve, ki se nanaša na profesionalno obdelavo teh vsebin, vsekakor poudarjamo, da je v naši instituciji na razpolago tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v ruski jezik in popolnoma je vseeno, s katero tematiko se konkretne vsebine ukvarjajo in kako obsežne oziroma kompleksne so. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so prav za to specializirani, posedujejo povsem zadostno raven delovnih izkušenj, da lahko relativno hitro in enostavno prevajajo članke katerekoli tematike. Toda prav tako lahko v primeru, ko to neka stranka zahteva, obdelajo tudi vsebino katerihkoli revij, ne glede na to, ali gre za strokovno ali poljudno oziroma otroško, ilustrirano ali neko drugo revijo. Vsekakor se bodo potrudili, da prav tako profesionalno in kakovostno prevajajo književna dela, tako tista, ki sodijo med poetska kot tudi prozna.

Poleg že omenjenih strokovnih oseb Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, ki so zadolženi za izvedbo profesionalne redakcije, kadarkoli je to strankam potrebno. V nekaterih primerih se namreč dogaja, da stranka prevajanje različnih vsebin v tej različici jezikov prepusti osebam, ki niso profesionalno usposobljene za izvedbo tega posla, pa s samim tem tudi delajo določene napake pri obdelavi teh vsebin. Prav tedaj je treba angažirati te strokovnjake z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, da bi na čim bolj neboleč način popravili vse te napake in pravzaprav tej stranki zagotovili priložnost, da dobi kakovostno obdelane materiale.

Posebej tudi poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v ruski jezik, kar izvajajo ob maksimalnem spoštovanju, tako pravil prevajalske stroke kot tudi pravil marketinga. S tem mislimo na dejstvo, da govorcem ruskega jezika prilagajajo določeno sporočilo, ki ga vsebujejo reklamne brošure, PR članki ali katalogi ter letaki, plakati in podobni materiali. Pravzaprav se posebna pozornost med obdelavo teh in številnih drugih reklamnih materialov posveča ustreznemu prevajanju takšnega sporočila, saj morajo ta najti najboljšo pot prav do oseb, ki jim je materni jezik ruski, oziroma do vseh tistih oseb, ki pridejo v stik s konkretnimi materiali in uporabljajo ta jezik. Treba je poudariti tudi, da stranke v navedeni različici jezikov v okviru naše institucije lahko dobijo tudi profesionalno prevedene vizitke.

Poleg vseh do zdaj omenjenih storitev, ki se tičejo na prvem mestu prevajanja v pisani različici, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje iz korejskega v ruski jezik in strankam bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Treba je omeniti tudi zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na to storitev, tiče pa se dejstva, da predhodno navedeni strokovnjaki po potrebi lahko izvedejo, ne samo simultano tolmače, ki je hkrati tudi zelo pogosto uporabljeno, ampak tudi tako imenovano konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Izključno iz tega razloga tudi poudarjamo, da vsaka stranka, ki ima potrebo, prav njih angažira za profesionalno izvedbo navedene storitve profesionalno. Toda predhodno mora zagotoviti vse relevantne informacije, na podlagi katerih bomo prišli zaključka, katera od vseh teh storitev mora biti uporabljena v konkretnem primeru. Pravzaprav je pomembno, da so posredovane informacije, ne samo o predvidenem številu udeležencev oziroma o trajanju samega dogodka, ampak tudi o osnovnih značilnostih mesta, na katerem bo izveden. Vsekakor stranka mora opozoriti tudi na specifične detajle in v primeru, da to obstajajo, morajo omenjeni strokovnjaki imeti tudi vse te informacije, da bi v čim krajšem roku lahko sprejeli odločitev, katera je to storitev od vseh omenjenih, ki izpolnjuje absolutno vse zahteve, tako samega organizatorja tega dogodka kot tudi vseh oseb, ki bodo na njem sodelovale.

Cena prevajanja iz korejskega v ruski jezik

  • Iz korejskega v ruski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!