Prevajanje iz korejskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Povsem je vseeno, ali se neka stranka na zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obrne z željo, da dobi neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v švedski jezik, ali pa izvedeno tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, jer lahko popolnoma prepričana, da jo v okviru te institucije pričakuje, ne samo kakovostna in profesionalna storitev, ampak tudi tista, ki ima zelo ugodno ceno.

Ko smo že omenili dokumente, moramo reči tudi to, da zahvaljujoč dejstvu, da so prevajalci in sodni tolmači sestavni del ekipe konkretne institucije, stranke lahko dobijo kompletno obdelavo, tako pravnih aktov in osebnih dokumentov kot tudi vseh tistih, ki sestavljajo gradbeno in poslovno pa tudi razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Vsekakor ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi dokumente iz domene znanosti in izobraževanja oziroma tiste, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, soglasij in potrdil).


Prevajanje iz korejskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v korejski jezik

Kadar govorimo o kompletni obdelavi, mislimo na neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v švedski jezik in njihovo overitev, ki jo v tem primeru izvaja sodni tolmač.

Toda predhodno omenjene overitve ne smemo pomešati s tisto, ki ni obvezujoča za vsak dokument, hkrati pa tudi ne sodi med pooblastila omenjenih strokovnjakov. S tem mislimo na overitev s Haškim oziroma žigom Apostille, pa je zaželeno, da vsaka stranka pridobi potrebne informacije o njej. To pravzaprav pomeni, da se obrne na pooblaščene državne institucije in vpraša, ali je za tiste dokumente ali celotno dokumentacijo, za katere želi dobiti prevodi v konkretni kombinaciji jezikov, mora biti izvedena ta overitev, in kdaj se v tem primeru ta žig postavlja. Treba je tudi omeniti, da se v večini primerov Haški žig postavlja, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo kompletno obdelavo tega dokumenta, čeprav se za nekatere dokumente zahteva tudi, da se najprej postavi ta žig. Če je to tako, mora stranka imeti v mislih, da se tedaj ne prevaja samo ta dokument, ampak se prav tako mora prevesti tudi Apostille žig, pa se šele potem obdelan dokument overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Stranke, ki jih zanima obdelava dokumentov v omenjeni različici, morajo dostaviti tudi izvirnike, in to na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, tako da jih lahko pošljejo ali preko „Pošte Slovenije“ (priporočeno) ali preko kurirske službe, vsekakor pa jim je tudi dovoljeno, da pridejo osebno v poslovalnico te institucije in prevzamejo izvirne dokumente.

Ker se posameznikom, ki jih to zanima, omogoča tudi nujno prevajanje katerekoli dokumentacije ali dokumenta, je tako samo v tem primeru omogočena dostavo vsebin na uradni elektronski naslov te institucije, toda stranka je prav tako dolžna v čim krajšem roku dostaviti tudi izvirne dokumente.

Vsakdo, ki zahteva kompletno obdelavo dokumentov ima možnost, da samostojno izbere način njihovega prevzemanja, potem ko sodni tolmači in prevajalci svoj posao končajo. Poleg možnost pošiljanja kompletno obdelanih vsebin na naslov stranke, je na razpolago tudi tista, ki predvideva, da same osebno pridejo v predstavništvo konkretne institucije in prevzemejo obdelane dokumente. Sicer se storitev dostave vsebin preko kurirske službe zaračunava popolnoma ločeno od prevajanja oziroma overitve, pa mora stranka vse potrebne informacije o njeni ceni pridobiti v okviru službe, ki izvaja dostavo.

Vse tiste materiale, ki se nanašajo na področje marketinga, kot so na primer reklamni letaki in plakati pa tudi brošure in katalogi ter PR članki pa tudi vizitke in številni drugi, lahko prav tako profesionalno obdelamo v konkretni jezični različici. Treba je tudi omeniti, da se prevajalci in sodni tolmači v tem primeru maksimalno držijo, ne samo pravil, ki veljajo v švedskem jeziku, ampak tudi vseh tistih, ki jih predvideva samo področje marketinga.

Prav tako se na zahtevo strank izvaja tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov iz korejskega v švedski jezik, njihova tema pa se lahko tiče različnih vej naravoslovnih in družbenih ved. Strokovnjaki, ki so za to zadolženi, prevajajo tudi časopisne članke oziroma ilustrirane, otroške in druge vrste revij, po potrebi pa tudi učbenike in različna književna dela.

Predvideno je, da stranke lahko zahtevajo tudi tolmačenje iz korejskega v švedski jezik, saj so ti strokovnjaki specializirani za izvedbo, tako simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, na podlagi zahteva samega dogodka pa bo odločeno, katera od teh storitev je najbolj primerna. Poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako med številnimi storitvami, ki so v okviru omenjene institucije na razpolago.

Vsekakor treba omeniti tudi profesionalno redakcijo, kar je storitev, ki se uporablja samo v primerih, ko je neposredno prevajanje v ponujeni različici jezikov izvedeno skrajno neprofesionalno, pa tedaj korektorji in lektorji te institucije izvedejo vse potrebne spremembe in vsebine prilagodijo veljavnim pravilom ciljnega jezika in same stroke.

Da bi neposredno prevajanje spletnih materialov iz korejskega v švedski jezik lahko izpolnilo svoj cilj, poskrbijo sodni tolmači in prevajalci, ki v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) optimizirajo, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi številne druge vsebine. S tem jim dajo priložnost, da bistveno boljše kotirajo v polju spletnega iskanja, pa to vsekakor vpliva tudi na poslovanje lastnikov konkretnih vsebin. Pomembno je reči tudi to, da stranke, ki jim je potrebna obdelava programske opreme v konkretni različici jezikov, lahko v tej instituciji dobijo profesionalno preveden katerikoli program ali aplikacijo.

Predvideno je, da se prav tako izpolni zahteva stranke za obdelavo različnih vrst video in zvočnih materialov, saj omenjeni strokovnjaki poleg serij in informativnih ter zabavnih in otroških oddaj vsekakor lahko prevajajo tudi risane filme pa tudi reklamna sporočila in igrane kot tudi dokumentarne filme in vse ostale zvočne oziroma video vsebine. V želji, da jim zagotovimo možnost njihove kompletne obdelave, jim ponujamo tudi profesionalno sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh teh vsebin.

Prevajanje PR člankov iz korejskega v švedski jezik

Sam koncept, ki ga vključuje ta vrsta reklamnih materialov, je takšen, da se maksimalno trudi skriti sporočilo, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem določenih izdelkov. Prav iz tega razloga se tudi neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v švedski jezik mora primarno osredotočiti na to dejstvo, tako da sodni tolmači in prevajalci, katerih dolžnost je izvedba ta storitve, poseben poudarek dajejo prav temu. Pravzaprav morajo konkretno reklamno sporočilo uskladiti s pravili švedskega jezika in hkrati paziti tudi na pravila reklamiranja. Vsekakor lahko stranke v konkretni kombinaciji jezikov dobijo prevedene tudi ostale marketinške materiale, kot so na primer brošure in plakati, zatem reklamni letaki in vizitke kot tudi katalogi in številni druge vsebine, ki so usmerjeni na predstavitev ali nekega podjetja ali storitve oziroma izdelkov.

V uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi storitev, ki vključuje prevajanje književnih del v tej različici, navedeni strokovnjaki pa poleg poetskih prevajajo tudi različna prozna dela književnosti. Prav tako izvajajo tudi prevajanje iz korejskega v švedski jezik za časopisne članke, kot tudi za učbenike in revije katerekoli tematike.

Čeprav so prevajalci in sodni tolmači primarno usmerjeni na obdelavo pisanih vsebin, vsekakor lahko izvajamo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Prav tako se vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejša in povsem zagotovo lahko zadovolji tudi najzahtevnejše stranke. Poudarjamo, da ti strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega, prav tako lahko izvedejo tudi šepetano tolmačenje iz korejskega v švedski jezik. Od strank, ki jih navedena storitev zanima, se zahteva samo, da posredujejo vse tiste podatke, ki se tičejo konkretnega dogodka in njegove organizacije, saj se o izbiri ustrezne storitve tolmačenja lahko odloči na podlagi informacij o tem, kako dolgo naj bi dogodek trajal in koliko ljudi bo sodelovalo ter v skladu z lastnostmi same lokacije, na kateri je predvideno, da bo potekal.

Glede na to, da obstajajo posamezniki, ki ponujajo navedeno storitev, včasih stranke njim prepustijo obdelavo dokumentov ali drugih vsebin in potem se pogosto zgodi, da ne bodo v celoti zadovoljni s kakovostjo izvedene storitve oziroma v konkretnih materialih se pojavijo določene napake, ki se vsekakor morajo popraviti, da bi se ti lahko uporabili. Tedaj je pomembno, da se izvede strokovna redakcija takšnih vsebin, oziroma, da profesionalni lektorji kot tudi korektorji ustrezno popravijo te napake, vsekakor pa je tudi ta storitev na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prevajanje filmov iz korejskega v švedski jezik

V primeru, da je neki stranki potrebno neposredno prevajanje filmov iz korejskega v švedski jezik, ne dvomimo, da jo bo razveselila informacija, da je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago, tako ta kot tudi storitev, ki vključuje njihovo profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentarnih in igranih filmov kateregakoli žanra obdelujejo tudi risane kot tudi animirane filme pa tudi reklamna sporočila in zabavne oddaje oziroma serije in izobraževalne ter informativne oddaje oziroma katerokoli video ali zvočno vsebino.

Omeniti je treba tudi to, da lahko poteka profesionalno prevajanje besedilnih materialov iz korejskega v švedski jezik, pri čemer navedeni strokovnjaki maksimalno kakovostno obdelujejo tudi strokovna besedila in vsa tista, ki bodo na razpolago širšemu krogu bralcev oziroma poljudne. Ne glede na to, ali se ukvarjajo s tematiko iz domene izobraževanja, medicine in turizma ali gradbene industrije oziroma psihologije ter informacijskih tehnologij, komunikologije in farmacije, so stranke lahko prepričane v to, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo zelo profesionalno. Vsekakor pa poskrbijo tudi za prevajanje poljudnih ter strokovnih besedil, katerih tema se nanaša na področje ekologije in varstva okolja, financ in menedžmenta oziroma prava, marketinga in politike pa tudi ekonomije in bančništva ter na splošno rečeno vseh ostalih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg omenjene storitve lahko izpolnijo tudi zahtevo tiste stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v švedski jezik, pri čemer prav tako lahko profesionalno obdelamo tudi spletne kataloge, zatem programe različne vrste kot tudi spletne prodajalne, aplikacije in številne druge vsebine, ki so primarno povezane z globalnim omrežjem. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako poznajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation) in ki jih po potrebi uporabljajo med obdelavo omenjenih materialov, stranke lahko dobijo, ne samo strokovno prevedene spletne vsebine, ampak tudi tiste, ki so optimizirane v skladu s trenutno veljavnimi pravili.

Prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v švedski jezik

Popolnoma je vseeno, za katerega osebni dokument stranka želi dobiti prevodi v navedeni jezični kombinaciji, saj se obradi pristopa v skladu z zakonskimi pravili, pa se najprej izvaja neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v švedski jezik in potem se izvaja overitev tako obdelanega dokumenta, kar je storitev, ki jo mora izvesti uradno zapriseženi sodni tolmač.

V skladu s takšnim principom poteka tudi obdelava vseh drugih dokumentov in od vseh, ki jih to zanima, se predvsem zahteva, da spoštujejo zelo pomembno pravilo, da pri pošiljanju vsebin, za katere jim je potrebna ta storitev, priložijo tudi izvirnike, saj njih uporabljajo omenjeni strokovnjak neposredno pred izvedbo overitve.

Prav tako je dobro, da imajo stranke v mislih, da je overitev s Haškim oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Apostille, treba izvesti za konkretni dokument, če je to navedeno z zakonskimi določbami. Toda, ker prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, nimajo pravice izvesti te vrste overitve, mora vsaka stranka zahtevati relevantne informacije v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne.

Stranke lahko zahtevajo kompletno obdelavo, tako potrdila o državljanstvu, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma dovoljenja za prebivanje in osebne izkaznice, prometnega dovoljenja in vozniško kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti in o rojstvu pa tudi delovnega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in vseh ostalih osebnih dokumentov.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v švedski jezik (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi) in seveda prevajajo tudi vse dokumente iz sestave gradbene, tehnične, poslovne in razpisne dokumentacije (fakture, gradbeni projekti, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodilo za uporabo, poslovne odločitve, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statut podjetja, finančna in revizijska poročila, deklaracij izdelkov, letna poročila in številni drugi).

Ti strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za obdelavo kateregakoli dokumenta, ki jih neka pristojna služba lahko zahteva, kar pa se predvsem nanaša, tako na potrdila in izjave kot tudi na soglasja. Poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o rednih dohodkih prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi za potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter za številne druge dokumente te vrste.

Predvideno je, da stranke prav tako lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v švedski jezik in strokovnjaki, ki so zaposleni v navedeni instituciji potruditi, se potrudijo, da to njihovo zahtevo maksimalno profesionalno izvedejo. Poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb in odločitev oziroma pogodb in tožb pristopajo tudi kompletni obdelavi pooblastil za zastopanje, licenc in pogodb pa tudi sklepov o razvezi zakonske zveze, zatem certifikatov in vseh ostalih vsebin, ki so primarno povezani s področjem prava oziroma sodstva.

Moramo reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko odgovorimo na zahtevo strank, ki želijo dobiti kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi ali pa predmetnike in programe fakultet. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz korejskega v švedski jezik pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav ter po potrebi prevajajo in overjajo tudi znanstvene patente oziroma diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela kot tudi potrdila o rednem šolanju pa tudi številne druge materiale, ki so predvsem povezani z izobraževanjem ali znanostjo.

Cena prevajanja iz korejskega v švedski jezik

  • Iz korejskega v švedski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!