Prevajanje iz korejskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na prvem mestu je treba poudariti podatek, da je vsaki posamezni stranki, ki jo zanima neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v francoski jezik, v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočena njihova obdelava v skladu z zakonskimi pravili.

Pravzaprav so v tej instituciji poleg drugih strokovnjakov zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih področje delovanja je povezano s profesionalno obdelavo vsebin v obeh teh jezikih. Zahvaljujoč temu stranke poleg prevajanja različnih dokumentov v tej različici jezikov, lahko na enem mestu dobijo tudi njihovo finalno obdelavo oziroma overitev, kar je storitev, za katero so zadolženi prav uradno zapriseženi sodni tolmači. Stranka, ki dobi tako obdelan katerikoli dokument, ga ima pravico uporabljati v absolutno vsaki situaciji, saj se z zakonskega vidika obravnavajo kot veljavni.

Glavni pogoj, ki ga je treba v celoti spoštovati, da bi bil katerikoli dokument pravilno obdelan, je, da stranke, ki jih to zanima, dostavijo izvirne vsebine na vpogled tem strokovnjakom. Poleg možnosti, da jih pošlje preko kurirske službe, se prav tako lahko opredelijo tudi za možnost dostave izvirnih dokumentov v prostore te specializirane institucije ali za pošiljanje s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije".


Prevajanje iz korejskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v korejski jezik

Vsekakor lahko zahtevate tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v francoski jezik in da bi to bilo izvedeno, stranke morajo najprej skenirati vsebine in jih poslati na elektronski naslov te institucije pa tudi, da takoj potem izberejo najhitrejšega od vseh postopkov, ki so predhodno navedeni in dostavijo izvirne dokumente.

Posebej poudarjamo, da tudi prevzemanje dokumentov, ki so prevedeni in overjeni, poteka na specifičen način, tako da imajo stranke pravico, da se opredelijo med možnostma, da jim se dostavijo na naslov in da jih prevzamejo osebno v predstavništvu te institucije. Glede na to, da se za dostavo teh vsebin na naslov stranke zadolži kurirska služba, mora stranka opraviti plačilo v trenutku, ko prevzema kompletno obdelane vsebine.

Najbolj pomembno je omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno profesionalno obdelajo katerikoli dokument oziroma da lahko izpolnijo zahtevo katerekoli stranke, ne glede na to, ali ji ji potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v francoski jezik (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), ali pa želi dobiti kompletno obdelane pravne akte katerekoli vrste (pravni red Evropske unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pogodbe, odločitve sodišč, licence, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe in drugi dokumenti iz domene sodstva ali prava).

Prav tako ti strokovnjaki lahko v skladu s pravili obdelajo, tako zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vse ostale dokumente, ki uradno predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije. Različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav, od potrdila o samskem stanu in soglasja za zastopanje pa do potrdila o stanju računa v banki oziroma o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov oziroma na splošno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelajo v optimalnem roku.

Samoumevno je, da izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v francoski jezik, kar v prvi vrsti vključuje strokovno obdelavo poslovnih odločitev, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in faktur pa tudi statuta podjetja, zatem letnih in revizijskih poročil ter ustanovitvenih aktov podjetja oziroma finančnih poslovnih poročil in drugih nenavedenih dokumentov, ki se tičejo poslovnega procesa ali podjetnika ali pravnih oseb.

Seveda omenjeni strokovnjaki v skladu z zahtevami strank lahko prevajajo in potem tudi overijo različne dokumente, ki sestavljajo gradbeno in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo, kot so na primer deklaracije izdelkov in gradbeni projekti ter navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki želi v konkretni jezični kombinaciji dobi kompletno obdelane katerekoli dokumente, ki sodijo na področje znanosti ali izobraževanja. S tem mislimo predvsem na prepis ocen, znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav oziroma na diplomo in dodatek k diplomi, pri čemerna zahtevo vsekakor obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdilo o rednem šolanju kot tudi različne vrste del in nalog, ki sodijo na ta področja, kot so na primer seminarske, znanstvene ali diplomske.

Osnovni pogoj za pravilno obdelavo kateregakoli dokumenta je, kot smo že omenili njihovo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Vendar, morajo stranke imeti v mislih, da se v nekaterih primerih to ni mogoče obravnavati kot veljaven postopek obdelave, saj zakonodaja določa, da se na nekatere dokumente mora postaviti tako imenovani Apostille žig. Sicer gre za vrsto overitve, ki vključuje postavljanje Haškega žiga, tako glasi njegov drugačen naziv, toda omenjeni strokovnjaki nimajo pristojnosti v konkretni situaciji. Zaradi tega je posebej pomembno, da vsaka posamezna stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz korejskega v francoski jezik, v pristojnih institucijah pridobi ustrezne informacije, oziroma, da izve, ne samo, ali se ta vrsta žiga postavlja na konkretne dokumente, ampak se tudi pozanima o tem, v katerem trenutku se mora postaviti na določene dokumente. Gre za to, da zakon določa pravilo o overitvi s Haškim žigom, ki vključuje overitev z njim, ali po obdelavi s strani prevajalcev oziroma sodnih tolmačev, ali pa pred tem, pa stranka vse potrebne podatke tudi pridobi pravočasno, kar ji bo zagotovo pomagalo, da celoten postopek opravi bistveno hitreje.

Poleg kompletne obdelave dokumentov med storitve, ki jih na zahtevo strank zagotavljajo omenjeni strokovnjaki, sodi tudi obdelava številnih drugih vsebin. Predvsem mislimo na obdelavo besedilnih materialov, tako znanstvenih oziroma strokovnih kot tudi poljudnih, njihova tema pa se lahko nanaša na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo posamezne stranke prav tako lahko izvedejo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov in revij pa tudi književnih del in učbenikov oziroma različnih materialov iz domene, tako marketinga kot tudi spleta. Kar zadeva prevajanje marketinških materialov v tej kombinaciji jezikov, moramo poudariti, da navedeni strokovnjaki poleg vizitk, brošur in katalogov ter PR člankov vsekakor lahko obdelajo tudi reklamne zloženke oziroma letake pa tudi vse ostale vrste materialov, katerih namen je usmerjen na predstavitev, tako različnih izdelkov in storitev oziroma dogodkov kot tudi poslovanja podjetij. Pomembno je omeniti tudi to, da ko neka stranka zahteva prevajanje spletnega materiala iz korejskega v francoski jezik, prav tako lahko pričakuje tudi njihovo pravilno optimizacijo v skladu s SEO (Search Engine Optimisation). Prevajalci in sodni tolmači namreč paralelno s prevajanjem izvajajo tudi implementacijo teh pravil in na ta način vplivajo na maksimalno poboljšanje njihovega globalnega položaja na omrežju.

Omenjeni strokovnjaki pravzaprav niso edini, ki jih ta specializirana institucija zaposluje, ampak so tukaj tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki se bodo potrudili izpolniti zahtevo katerekoli stranke v zvezi z redakcijo vsebin. Postopek profesionalne lekture in korekture se namreč izvaja v primeru, da nekdo poseduje materiale, za katere je predhodno izvedeno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov, toda v njih obstaja manj ali več napak, ki jih prav ti strokovnjaki morajo popraviti, tako da prevedene materiale prilagodijo in pravilom te stroke in pravilom ciljnega oziroma v tem primeru francoskega jezika.

Ne samo profesionalna, ampak kompletna obdelava video in zvočnih vsebin katerekoli vrste je prav tako na razpolago v predstavništvu navedene institucije. Pravzaprav gre za to, da se poleg prevajanja filmov iz korejskega v francoski jezik, vsem strankam zagotavlja možnost, da angažirajo tudi strokovnjake, ki izvajajo ali njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Seveda se ta storitev ne nanaša samo na filme različnih vrst in žanrov, ampak tudi na reklamna sporočila in potem tudi na informativne in izobraževalne oddaje kot tudi na serije ter otroške in zabavne oddaje oziroma na katerokoli vrsto video ali zvočnih vsebin.

Na koncu je treba tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci, vsekakor lahko zagotovijo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje v tej različici jezikov. Toda, da bi to lahko storili maksimalno profesionalno, morajo stranke, ki jih to zanima, najprej dostaviti vse podatke, ki se tičejo organizacije samega dogodka, saj navedeni strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega lahko uporabijo tudi storitev, ki se nanaša na šepetano tolmačenje iz korejskega v francoski jezik. Torej, potem ko stranka na ustrezen način posreduje vse navedene informacije, ekipa strokovnjakov pristopa izdelavi ponudbe za konkretni dogodek, pa v skladu z izbiro, vanjo vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako na razpolago v okviru te institucije.

Neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz korejskega v francoski jezik

Poleg soglasje za zastopanje profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z zahtevami strank izvedejo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz korejskega v francoski jezik pa tudi potrdila o samskem stanu ter potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o višini dohodkov in na splošno rečeno vseh ostalih vrst in potrdil in soglasij pa tudi izjav oziroma kompletno obdelujejo vse tiste dokumente, ki se s strani pristojnih državnih institucij zahtevajo ob različnih priložnostih.

Pomembno je omeniti, da omenjeni strokovnjaki pri obdelavi dokumentov vsekakor strankam zagotavljajo kompletno storitev, saj poleg prevajanja izvajajo tudi njegovo overitev. Gre za overitev, za katero izvedbo poskrbijo uradno zapriseženi sodni tolmač in ki jo vsekakor ni treba pomešati s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi kot Haški. Pravzaprav te vrste overitve stranke ne morejo dobiti v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda to samo zato, ker ti strokovnjaki s strani konkretnih institucij niso pooblaščeni zanjo. Prav iz tega razloga posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični različici, mora v pristojnih službah izvedeti, ali se navedena overitev tedaj izvaja in po katerem principu. Pomembno je vprašati, ali se Haški žig postavlja po ali pred obdelavo določenega dokumenta s strani omenjenih strokovnjakov.

Vsi, ki jih to zanima, se morajo v celoti držati pravil, ki se nanašajo na obvezno dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, saj sodni tolmač pred postavljanjem žiga na preveden dokument mora zelo natančno primerjati njegovo vsebino z izvirnikom.

Moramo reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v francoski jezik, tako da na zahtevo strank kompletno obdelajo, tako delovno in dovoljenje za prebivanje oziroma prometno in vozniško kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potni list oziroma osebno izkaznico in izpiski iz matičnega registra o smrti ter o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in vse ostale osebne dokumente.

Vsem, ki jih to zanima, je omogočeno, da te strokovnjake zadolžijo za izvedbo profesionalnega prevajanja dokumentov s področja, tako znanosti kot tudi izobraževanja, kar pomeni, da lahko dobijo kompletno obdelane znanstvene patente in dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter diplomske naloge in predmetnike ter programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi seminarske naloge, prepis ocen in na splošno absolutno vse dokumente, ki se tičejo predhodno omenjenih področij.

Poleg pooblastila za zastopanje prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi tožbe, licence in sodne sklepe oziroma pravni red Evropske Unije in pritožbe, zatem pogodbe in certifikate kot tudi sodne odločbe in odločitve ter katerikoli drugi dokument, ki se nanaša in na področje prava in na področje sodstva.

Prav tako se na zahtevo stranke pristopa profesionalni obdelavi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo, tako gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi) kot tudi tiste iz sestave poslovne (statut podjetja, revizijska poročila, sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, finančna in letna poročila, poslovne odločitve, fakture in drugi) pa tudi vse tiste, ki štejejo kot sestavni del medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi trenutno neomenjene dokumente).

Prevajanje aplikacij in programov iz korejskega v francoski jezik

Če to stranke zahtevajo, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko v najkrajšem možnem roku obdelajo različne vrste programske opreme v tej kombinaciji jezikov. Predpostavlja se, da prav tako strokovno izvedejo tudi prevajanje spletnih strani iz korejskega v francoski jezik pa tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov ter na splošno vseh ostalih vsebin, ki so na kakršenkoli način povezane s spletom, ali pa se na njem lahko vidijo. Najbolj pomembno je omeniti tudi to, da se njihovo prevajanje v tej različici jezikov izvaja v skladu s pravili, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se dosega izjemno pozitiven učinek na mesto, ki ga konkretni materiali zasedajo pri iskanju. Povsem smo prepričani, da takšen način obdelave katerekoli vrste spletnih vsebin prispeva tudi k njihovemu boljšemu kotiranju in prav tako imajo odličen vpliv na poslovanje podjetja ali posameznika, ki je njihov lastnik.

Glede na to, da obstajajo stranke, ki so prevajanje iz korejskega v francoski jezik za različne vrste materialov dobile v sklopu neke druge institucije ali od posameznika in da pogosto v njih obstajajo tudi določene napake, jim Prevajalski center Akademije Oxford omogoča, da angažirajo strokovne korektorje in lektorje, da izvedejo kompletno redakcijo takšnih vsebin. Izvajajo jo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, tako da lahko maksimalno profesionalno obdelajo katerokoli vrsto materiala in ga prilagodijo pravilom, ki jih določa francoski jezik.

Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi tolmačenje v konkretni jezični različici in v tem primeru uporabljajo pravila, ki jih vključuje, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje. Prav zato, ker so specializirani za vse tri vrste te storitve in poznano je, da se v različnih situacijah uporabljajo različne vrste tolmačenja, je pomembno, da vsaka stranka, ki se zanima za to storitev, posreduje relevantne informacije, ki se tičejo samega dogodka. Vsekakor morajo te strokovnjake obvestiti o mestu, kjer je predvideno, da bo dogodek izveden, oziroma, informirati o številu oseb, ki se ga bodo udeležile in o skupnem trajanju. Šele s pridobitvijo vseh teh podatkov se lahko tudi izdela ponudba za konkretno storitev in v primeru, da se navedeni strokovnjaki odločijo za uporabo prav te vrste tolmačenja, bo strankam omogočeno, da izkoristijo ugodnost, ki jo najem opreme za simultano tolmačenje vsekakor ponuja.

Prevajanje besedil iz korejskega v francoski jezik

Poleg poljudnih besedil različne tematike, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje strokovnih besedil iz korejskega v francoski jezik, vsekakor pa lahko se ukvarjajo s katerokoli temo, ki spada v domeno ali družbenih ali naravoslovnih ved. Iz tega razloga omenjamo samo nekatera od področij, na katere se konkretne vsebine lahko nanašajo, vsekakor pa se predpostavlja, da ti profesionalci kakovostno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ne glede na to, zakaj gre v konkretni vsebini. Ekonomija, psihologija, izobraževanje in farmacija oziroma ekologija in varstvo okolja, politika, marketing in menedžment so samo nekatera od področij, s katerimi se konkretna besedila lahko ukvarjajo, vsekakor pa ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi tista, katerih tema je povezana s komunikologijo, turizmom in bančništvom pa tudi filozofijo, financami in sociologijo oziroma psihologijo, znanostjo in ostalimi disciplinami.

Konkretni strokovnjaki prav tako lahko izpolnijo zahtevo stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebno profesionalno prevajanje za učbenike iz kateregakoli področja, specializirani pa so tudi za obdelavo, tako romanov in beletrije kot tudi ostalih proznih pa tudi poetskih književnih del. Stranke, ki jih to zanima, lahko v okviru te institucije dobijo tudi obdelane časopisne članke pa tudi strokovne oziroma ilustrirane ter številne druge vrste revij.

Kadar se na nas obrne stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje serij iz korejskega v francoski jezik, vsekakor mora vedeti, da to ni edina storitev, ki jim jo omogočamo, saj zagotavljamo tudi tiste, ki se nanašajo, tako na profesionalno podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici jezikov prevajajo tudi dokumentarne filme, reklamna sporočila in informativne oddaje pa tudi igrane filme kateregakoli žanra ter risane in animirane kot tudi oddaje zabavnega ali izobraževalnega značaja oziroma katerokoli vrsto in video in zvočnih vsebin.

Treba je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki lahko prav tako kakovostno in profesionalno obdelajo tudi različne vrste spletnega materiala, v ponudbi pa je med drugim tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v francoski jezik pa tudi aplikacij oziroma spletnih prodajaln kot tudi različnih vrst programov, spletnih katalogov in drugih podobnih vsebin. Toda treba je poudariti, da se ne izvaja klasično prevajanje za takšne vsebine, ampak prevajalci in sodni tolmači pri njihovi obdelavi uporabljajo tudi tako imenovana pravila SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj njihove implementacije je omogočanje konkretnim materialom, da svoj položaj na spletu dvignejo na višjo raven, s čimer se izboljša tudi poslovanje oseb oziroma podjetij, ki so lastniki teh vsebin.

Cena prevajanja iz korejskega v francoski jezik

  • Iz korejskega v francoski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!