Prevajanje iz korejskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številnimi institucijama, ki se ukvarjajo s storitvami prevajanja, prav gotovo izstopa Prevajalski center Akademije Oxford, saj zaposluje strokovnjake, ki so specializirani tudi za neposredno prevajanje iz korejskega v srbski jezik. Vsekakor profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki na zahtevo strank izvedejo omenjeno storitev, to lahko storijo, tako v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja.

Na prvem mestu moramo reči, da so ozko specializirani za kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov in dokumentacij in da poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji strankam zagotavljajo tudi storitev, ki vključuje overitev z žigom tistih oseb, ki je uradno pooblaščene oziroma sodnega tolmača. Poudarjamo, da je to edini veljaven način obdelave kateregakoli dokumenta in da to pomeni, da se te vsebine v praksi lahko uporabljajo enako kot tudi vsi ostale, ki so zakonsko priznane.

Pravzaprav, obstaja samo ena situacija, ko navedeni princip obdelave ni zadosten, povezana pa je z overitvijo z Apostile oziroma Haškim žigom. Gre za posebno vrsto overitve, ki ne more biti izvedena v okviru te institucije, zato ker konkretni strokovnjaki niso za to pooblaščeni. Zaradi tega se stranke morajo pozanimati, ne samo, ali se na tiste dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v konkretni jezični različici, postavlja Haški žig, ampak morajo tudi dobiti informacijo, v katerem trenutku se ta vrsta overitve izvaja. Najpogosteje se pojavljata dva načina overitve z Apostille žigom in vključujeta ali njegovo postavljanje neposredno predenj prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati neki dokument ali, potem ko ti svoj del posla končajo.


Prevajanje iz korejskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v korejski jezik

Prav tako je pomembno poudariti, da postopek overitve sodnega tolmača poteka po točno določenem principu, oziroma, da je strokovna oseba dolžna primerjati preveden dokument z izvirnim, pa je tudi vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v srbski jezik, dolžna dostaviti izvirnike na vpogled. To pa pomeni, da jih lahko osebno prinese v predstavništvo te institucije oziroma jih pošlje ali preko kurirske službe ali priporočeno preko „Pošte Slovenije“.

Po koncu obdelave dostavljenih dokumentov oziroma njihovega prevajanja in overitve sodnega tolmača ima stranka na razpolago dve možnosti za prevzemanje oziroma jih lahko dobi ali na svoj naslov, ali pa pride v prostore poslovalnice te institucije in jih osebno prevzame. Če se nekdo odloči za prvo možnost, ki je omenjena, storitev dostave na naslov plača v skladu s cenikom določene kurirske službe, pri čemer plačilo opravi neposredno osebi, ki dostavlja vsebine.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov, mora stranka samo tedaj najprej poslati skenirane vsebine po elektronski pošti in potem tudi izpolniti omenjeno obveznost, oziroma, da v najkrajšem možnem roku na vpogled priloži tudi izvirne vsebine.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma katerekoli vrste izjav, potrdil ali soglasij (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in drugi), je v ponudbi tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v srbski jezik (pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, pritožbe, licence, tožbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, certifikati, odločitve sodišč in drugi).

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci, vsekakor lahko izpolnijo tudi zahtevo tistih strank, ki jim je potrebna kompletna obdelava vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo, tako medicinsko (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi) kot tudi gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi). Ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo oziroma ustanovitveni akt podjetja, fakture in revizijska poročila pa tudi poslovne odločitve ter statut podjetja in finančna poročila, kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila in vse ostale dokumente, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije.

Treba je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v srbski jezik oziroma po potrebi kompletno obdelujejo, tako vse vrste dovoljenj (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško) kot tudi izpiske iz matičnega registra in to o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, zatem osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu ter potni list in druge osebne dokumente.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da zaposleni v predstavništvu navedene institucije kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in diplome in dodatka k diplomi so ti strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo predmetnikov in programov fakultet, zatem znanstvenih patentov kot tudi diplomskih in seminarskih nalog oziroma znanstvenih del ter potrdila o opravljenih izpitih in drugih trenutno nenavedenih dokumentov, ki se primarno tičejo konkretnih področij.

Tolmačenje iz korejskega v srbski jezik je prav tako storitev, ki je na voljo na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači pa poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja v konkretni različici jezikov vsekakor izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Strankam, ki jih to zanima, bo omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki je dostopna po posebej ugodnih cenah.

Prav tako ti strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke pa tudi katerokoli vrsto revij oziroma in strokovnih in poljudnih besedilnih materialov, katerih tema je povezana z različnimi vejami družbenih in naravoslovnih ved. Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo, tako književnih del kot tudi učbenikov pa tudi spletnih in marketinških materialov.

Moramo poudariti, da se pri obdelavi, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln pa tudi na splošno rečeno vseh ostalih vsebin, ki se nanašajo na splet, vsekakor uporabljajo pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo za brskalnike. Predvsem zahvaljujoč prav implementaciji SEO (Search Engine Optimisation) prevajalci in sodni tolmači lahko z gotovostjo rečejo, da bodo tako obdelani spletni materiali relativno hitro bistveno bolje kotirali v globalnem iskanju, in to za točno opredeljene ključne besede.

Kar zadeva za neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v srbski jezik, omenjeni strokovnjaki pazijo na uporabo pravil reklamiranja, tako da med obdelavo ali plakatov, brošur ali letakov pa tudi katalogov in PR člankov ter zloženk in drugih podobnih materialov, posebej pazijo na ustrezno oblikovanje vsebin, da bi marketinško sporočilo našlo pot do govorca srbskega jezika.

Na koncu moramo omeniti izjemno pomembno informacijo, ki je povezana s prevajanjem katerekoli vrste filmov oziroma oddaj kot tudi reklamnih sporočil, zatem serij in drugih video kot tudi zvočnih materialov, v ekipi vsakega predstavništva navedene institucije so namreč zaposlene tudi tiste osebe, katerih specialnost je, tako podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija vseh materialov te vrste, tako da stranka, ki jih želi dobiti prevedene, lahko zahteva tudi ti dodatni storitvi. Preprosto rečeno, vsi zvočni in video materiali, ki se tako obdelujejo, se lahko v principu zelo hitro prikazujejo tam, kjer je treba, oziroma ali v kinematografih, na spletu in televiziji ali predvajajo na radiju.

Vsem tistim strankam, ki so prevode v navedeni različici jezikov za neke vsebine dobile v okviru druge institucije ali pa od določenega posameznika, toda s kakovostjo storitve niso bile zadovoljne, saj ti prevodi vsebujejo napake, se svetuje, da se obrnejo na poslovalnico te institucije, saj je na razpolago tudi storitev redakcije, ki jo na zahtevo strank izvedejo visoko kvalificirani korektorji in lektorji z dolgoletnimi izkušnjami.

Ne smemo pozabiti, da se tudi dostava do zdaj opisanih vsebin na obdelavo pa tudi njihovo prevzemanje po izvedbi zahtevanih storitev, lahko izvede po elektronski pošti.

Prevajanje PR člankov iz korejskega v srbski jezik

Ena od specifičnih vrst reklamiranja je tudi tista, ki vključuje predstavitev storitev in izdelkov oziroma poslovanja določene podjetja skozi tako imenovane PR članke. Razlog, zaradi katerega gre za posebno vrsto reklamiranja, je dejstvo, da je sporočilo, namenjeno potrošnikom oziroma uporabnikom storitev, na prvi pogled pogosto spretno skrito, pa iz tega razloga prevajalci in sodni tolmači, ki prevajajo takšne vsebine v tej različici jezikov, vsekakor morajo dobro poznati, tako pravila ciljnega oziroma srbskega jezika kot tudi marketinga. In prav na tak način naši strokovnjaki tudi izvajajo neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v srbski jezik, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da stranke dobijo maksimalno profesionalno prevajanje takšnih vsebin.

Moralo bi biti jasno tudi, da lahko izpolnijo zahtevo tiste stranke, ki v tej kombinaciji želi dobiti obdelane tudi ostale marketinške vsebine, kot so na primer reklamni letaki, plakati ali katalogi, zatem brošure, izvajajo pa celo obdelavo vizitk.

Prav tako so specializirani tudi za prevajanje knjig v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer poleg književnih del lahko profesionalno obdelajo tudi učbenike katerekoli tematike. Strankam je omogočena tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem časopisnih člankov in vsebin revij in v primeru, da je nekdo že dal katerokoli vrsto vsebin na obdelavo neki drugi instituciji ali fizični osebi licu in je mnenja, da je bila storitev izvedena na neprofesionalen način, lahko zahteva, da korektorji in lektorji, ki so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirani, izvedejo kompletno redakcijo teh vsebin. In ob tej priložnosti prevedene materiale prilagodijo pravilom srbskega jezika in na ta način zagotovijo priložnost vsaki stranki, da dobi vsebine, ki se lahko obravnavajo kot profesionalno obdelane.

Neposredno prevajanje filmov iz korejskega v srbski jezik je prav tako na razpolago v okviru navedene institucije in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov kateregakoli žanra, prevajajo tudi animirane, zatem dokumentarne in risane filme, pri čemer na zahtevo strank lahko prevajajo tudi informativne oddaje kot tudi serije in izobraževalne oddaje ter reklamna sporočila oziroma otroške in zabavne televizijske in radijske oddaje pa tudi vsako drugo vrsto video in zvočnih vsebin. V okviru te storitve se strankam prav tako omogoča tudi profesionalno podnaslavljanje vseh vsebin, ki so najprej prevedene v tej različici jezikov, prav tako pa lahko zahtevajo tudi njihovo sinhronizacijo.

Simultano tolmačenje iz korejskega v srbski jezik

Edini razlog, zaradi katerega simultano tolmačenje iz korejskega v srbski jezik posebej omenjamo, leži v dejstvu, da se ta vrsta storitve posebej pogosto uporablja v praksi, saj izpolnjuje zahteve različnih vrst dogodkov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači po potrebi izvajajo tudi šepetano pa tudi tako imenovani konsekutivno tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov, kar je vse izključno odvisno od lastnosti oziroma od značilnosti konkretnega dogodka. Pravzaprav mora vsaka stranka, ki želi omenjene strokovnjake angažirati, da bi bila izvedena navedena storitev, tudi posredovati informacije, ki so povezane s samim tokom dogodka in njegovo organizacijo kot tudi s trajanjem ter vsekakor zagotoviti podatke, ki se tičejo samega prostora, v katerem bo potekal in njegovih značilnostih. Potem se v skladu z vsemi temi podatki določa, katero vrsto storitve bodo ti strokovnjaki izvedli in na podlagi tega se tudi najem opreme za simultano tolmačenje vključi v konkretno ponudbo.

Mirno lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v srbski jezik in to katerekoli tematike, ne glede na to, ali gre primarno za teme iz domene družbenih ali naravoslovnih ved. Menedžment, komunikologija, marketing, farmacija, izobraževanje, znanost in medicina so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema poljudnih ali strokovnih besedil, za katera stranka zahteva prevajanje. Predvideno je, da omenjeni strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji sociologije, filozofije in psihologije kot tudi tista, ki se tičejo gradbene industrije, zatem financ in ekonomije ter informacijskih tehnologij, turizma in politike pa tudi prava, ekologije in varstva okolja in drugih znanstvenih disciplin.

Treba je omeniti, da se tudi neposredno prevajanje spletnega materiala v konkretni kombinaciji prav tako lahko izvede na zahtevo strank, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg spletnih prodajaln in spletnih strani, lahko izpolnijo zahtevo vsaki posamezni stranki, ki ji je neposredno prevajanje iz korejskega v srbski jezik potrebno za programsko opremo oziroma za določeno aplikacijo ali program. V skladu s potrebami samega materiala, ki se obdeluje, se izvaja tudi optimizacija, kar pomeni, da ti strokovnjaki uporabljajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimization) in prav na ta način vsem tema materialom omogočajo, da bistveno boljše kotirajo v polju iskanja za točno opredeljene ključne besede.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz korejskega v srbski jezik

V primeru, da stranke morajo v konkretni jezični različici dobiti prevedeno potrdilo o samskem stanu, in da ga istočasno imajo pravico uporabljati v praksi, je treba najprej izvesti njegovo neposredno prevajanje, in potem se tako obdelan dokument tudi overi. Vsekakor mislimo na overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar je storitev, ki je na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo potrebnega pooblastila za nadoveritev, ki vključuje postavljanje žiga, ki je poznan kot Haški oziroma Apostille, tudi posebej poudarjamo, da mora stranka, ki ji je potrebno prevajanje potrdila o samskem stanu iz korejskega v srbski jezik, izvesti tudi vsa preverjanja, ki se nanašajo na postopek overitve z omenjenim žigom. Prav tako se zahteva, da vse stranke, ki jih to zanima, maksimalno spoštujejo pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnega potrdila ali nekega drugega dokumenta, za katerega zahtevajo storitev prevajanja v tej kombinaciji jezikov.

Seveda predhodno omenjeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je potrebna storitev prevajanja potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov ter kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, zatem tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter katerokoli drugo vrsto potrdil pa tudi soglasij in izjav oziroma kateregakoli dokumenta, ki ga stranka mora predložiti neki državni instituciji.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, tako da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje gradbene dokumentacije za korejskega v srbski jezik pa tudi razpisne in tehnične, kar pa se nanaša predvsem na kompletno obdelavo gradbenih projektov, navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracij izdelkov in vseh ostalih, trenutno neomenjenih dokumentov, ki sestavljajo eno od teh vrst dokumentacij.

Vse vrste pravnih aktov, tako odločitve sodišč in sklepe oziroma pritožbe in sodbe ter pooblastilo za zastopanje kot tudi tožbe, zatem licence in pravni red Evropske Unije oziroma različne vrste certifikatov, stranke vsekakor lahko dobijo najprej prevedene v omenjeni kombinaciji jezikov in potem tudi overjene z žigom oseb, ki je za to uradno pooblaščene oziroma sodnega tolmača.

Številne dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi s področjem znanosti, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, če to stranka zahteva (rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju in drugi), prav tako pa so specializirani tudi za prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v srbski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poročila in številni drugi dokumenti, ki se tičejo poslovnega procesa podjetnika ali pravne osebe).

Prav tako je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve strank, ki želijo dobiti neposredno prevajanje osebnih dokumentov v konkretni jezični kombinaciji in poleg potrdila o stalnem prebivališču, delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje kompletno obdelujejo tudi potni list, zatem osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma o rojstvu, prometno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v srbski jezik, ko se za tem pojavi potreba. Poleg zdravniških izvidov stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelane specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki sodijo v omenjeno vrsto dokumentacije.

Cena prevajanja iz korejskega v srbski jezik

  • Iz korejskega v srbski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!