Prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je poznano, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje številne strokovnjake, ki so specializirani za obdelavo vsebin v pisani obliki v pakistanskem pa tudi v korejskem jeziku in da prav tako lahko to storitev zagotovijo tudi kot tolmačenje, je povsem jasno, da gre za osebe, ki so visoko usposobljene. Ker pa se stalno profesionalno izpopolnjujejo, so se tudi specializirale za izvedbo neposrednega prevajanja iz korejskega v pakistanski jezik, in to v obeh različicah oziroma in pisano in kot tolmačenje.

Če se javi potreba za tolmačenjem v konkretni različici jezikov, je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, na razpolago pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod izjemno ugodnimi pogoji.

Neposredno prevajanje v pisani obliki se uporablja za katerokoli vrsto materialov, ki jih stranka dostavi in tako sodni tolmači in prevajalci poleg učbenikov in revij oziroma književnih del prav tako prevajajo tudi časopisne članke pa tudi besedila kateregakoli namena, tematike ali kompleksnosti. Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo spletnih strani oziroma spletnih prodajaln kot tudi programov ter aplikacij in vseh ostalih spletnih materialov. Glede na to, da odlično poznajo tudi pravila optimizacije oziroma SEO (Search Engine Optimisation), se vsem strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnega materiala iz korejskega v pakistanski jezik, pravzaprav omogoča velik prihranek časa, saj dobijo in prevedene vsebine in optimizirane. Dejstvo, da se konkretni materiali tudi optimizirajo, ima izjemno pozitiven vpliv na njihovo kotiranje pri iskanju, saj se mesto, ki so ga v okviru konkretnih iskalnikov zasedali, vsekakor v optimalnem roku poboljša, tako da to vse vpliva tudi na kakovost poslovanja lastnikov konkretnih vsebin.


Prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v korejski jezik

Treba je omeniti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje marketinških materialov v navedeni jezični različici. Poleg plakatov, vizitk in reklamnih letakov na zahtevo strank profesionalno prevajajo tudi PR članke kot tudi reklamne zloženke, zatem katerokoli vrsto katalogov in brošur ter vse ostale materiale, ki sodijo na to področje oziroma so namenjeni reklamiranju storitev ali podjetij oziroma različnih izdelkov.

Vse stranke, ki za katerokoli vrsto vsebin posedujejo prevode v konkretni jezični kombinaciji in imajo potrebo za različnimi popravki, lahko angažirajo profesionalne lektorje in korektorje, ki so prav tako zaposleni v tej instituciji, da bi bila izvedena storitev redakcije oziroma njihove korekture in lekture.

Omogočena je tudi storitev, ki vključuje prevajanje video in zvočnih vsebin iz korejskega v pakistanski jezik pa tudi njihova profesionalna sinhronizacija kot tudi podnaslavljanje. Pravzaprav strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, lahko obdelajo, tako informativne televizijske in radijske oddaje oziroma igrane in risane filme ter serije kot tudi zabavne in izobraževalne oddaje pa tudi reklamna sporočila in dokumentarne ter animirane filme in ostale vrste video in zvočnih vsebin.

Poudarjamo, da stranke vsekakor lahko vse materiale, ki so ob tej priložnosti omenjeni, pošljejo na elektronski naslov navedene institucije, če jim je potrebno njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov in po izpolnitvi zahteve oziroma po njihovem prevajanju se lahko pošljejo na enak način.

Bistveno kompleksnejši in zahtevnejši postopek je, ki se nanaša na obdelavo kateregakoli dokumenta v omenjeni jezični kombinaciji, saj poleg njihovega prevajanja mora biti izvedena tudi overitve, in to s strani uradno pooblaščene osebe.

Ker so prevajalci in sodni tolmači sestavni del ekipe te institucije, to pomeni, da stranke lahko kompletno obdelan dokument dobijo v zelo kratkem roku. Toda v nekaterih primerih je treba izvesti tudi overitev s Haškim žigom, konkretni strokovnjaki pa za to ne posedujejo potrebnega dovoljenja. Gre za overitev s tako imenovanim Apostille žigom, kot ga tudi imenujejo, toda treba je poudariti, da ta vrsta overitve ni obvezna za vsak dokument, ki se prevaja v tej kombinaciji jezikov. Prav iz tega razloga mora vsaka stranka, ki jo to zanima, neposredno predenj nama dostavi vsebine na obdelavo, stopiti v stik s pristojnimi državnimi institucijami, da bi izvedela, ali se ta vrsta žiga oziroma overitve zahteva za njene dokumente in kdaj se izvaja. Na splošno rečeno, se najpogosteje Apostille žig postavlja šele, ko strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford opravijo svoje delo, za katero so usposobljeni. Prav tako obstaja tudi možnost, da se konkretni dokument najprej overi s Haškim žigom, pa ga zatem stranka odnese omenjenim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo in v tem primeru ti prevajajo, tako sam dokument kot tudi Apostille žig in šele potem se lahko pristopi overitvi z žigom sodnega tolmača.

Pomembno je, da vsi, ki jih zanima konkretna storitev, imajo v mislih, da so prav tako dolžni dostaviti izvirne dokumente, in to sodnemu tolmaču na vpogled, saj jih mora fizično primerjati s prevodi, pa šele potem ima pravico izvesti overitev.

Odprta je tudi možnost pošiljanja dokumentov preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, prav tako ima stranka pravico, da jih osebno prinese v poslovalnico omenjene institucije.

Na elektronski naslov se vsebine te vrste lahko pošljejo samo, kadar se zahteva njihovo nujno prevajanje v konkretni kombinaciji, pa tudi v tem primeru je naknadno treba priložiti na vpogled izvirne dokumente.

Prevzemanje kompletno obdelanih materialov lahko poteka osebno, če to strankam ustreza, pri čemer obstaja tudi možnost, da jim kompletno obdelane dokumente dostavimo na naslov in to preko kurirske službe. Gre za dodatno storitev, ki se zaračunava po ceniku te službe, tako da jo stranka mora plačati v trenutku prevzemanja.

Treba je omeniti tudi informacijo, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo kateregakoli dokumenta v omenjeni različici jezikov, tako da poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi) ti strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v pakistanski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Specializirani so tudi za obdelavo pravnih aktov v navedeni jezični kombinaciji, tako da poleg licenc, sodnih odločb in odločitev oziroma sodnih sklepov kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, zatem pritožbe kot tudi certifikate ter tožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi nenavedene dokumente, ki se tičejo področja sodstva ali prava.

Katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja pa tudi znanosti, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji prevajajo in potem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. To pa pomeni, da stranke lahko dobijo, tako kompletno obdelane rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela oziroma potrdila o rednem šolanju in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih, pri čemer se izvaja tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz korejskega v pakistanski jezik.

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentacije oziroma prevajajo, tako dokumente iz sestave poslovne dokumentacije (fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravnih oseb in drugi) kot tudi vse dokumente iz sestave ali razpisne ali gradbene oziroma tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Poleg vseh tistih dokumentov, ki smo jih predhodno navedli, moramo tudi poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani tudi za obdelavo različnih vrst izjav oziroma potrdil ali soglasij, kar pomeni, da na zahtevo oseb, ki jih to zanima, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Sicer s tem mislimo predvsem na potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu kot tudi na soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi na potrdilo o stanju računa v banki in na splošno, na katerikoli drugi dokument, ki ga od stranke lahko zahteva neka državna institucija.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz korejskega v pakistanski jezik

Da bi bilo prevajanje navedenega dokumenta v tej jezični kombinaciji izvedeno v skladu s trenutno veljavnimi pravili, poskrbijo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Točneje rečeno, najprej izvedejo prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz korejskega v pakistanski jezik in takoj potem se pristopa finalizaciji toka postopka oziroma v skladu s pooblastili, ki so jim uradno dana, izvajajo overitev prevedenega dokumenta. Princip, ki se ob tej priložnosti uporablja je zelo pomemben za priznanost obdelanih dokumentov, saj se z zakonskega oziroma s pravnega vidika štejejo kot absolutno veljavni, ker jim žig zapriseženega sodnega tolmača omogoča, da se obravnavajo kot tudi vsi ostali veljavni dokumenti. Sicer se žig teh strokovnjakov postavlja, da bi se potrdila enakost vsebin v prevedenem in izvirnem dokumentu, pa je dostava izvirne vsebine na vpogled navedena kot osnovna zahteva, ki mora biti upošetavana s strani vsake stranke, ki v omenjeni različici jezikov zahteva obdelavo ali navedenega potrdila ali nekega drugega dokumenta.

Priporočljivo je tudi, da stranka v pristojnih institucijah naše države sama pridobi informacije o nadoveritvi oziroma o postavljanju Apostille ali Haškega žiga.

Treba je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji kompletno obdelajo, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem delovno dovoljenje in potni list ter izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vozniško ter prometno dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje in vse ostale osebne dokumente.

V uradni ponudbi konkretne institucije je tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz korejskega v pakistanski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo sodnih odločitev, pritožb in sklepov oziroma sodb in pogodb pa tudi tožb, pooblastila za zastopanje in licenc ter certifikatov, pravnega reda Evropske Unije in na splošno vseh tistih dokumentov, ki so ozko povezani, ne samo s področji prava, ampak tudi s področjem sodstva.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki pristojni instituciji, prav tako lahko prevedemo v tej različici jezikov, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o nekaznovanosti vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste soglasij, potrdil in izjav.

Prav tako omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v pakistanski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), vsekakor pa izpolnijo tudi zahtevo katerekoli stranke, ki v konkretni različici jezikov zahteva obdelavo nekega dokumenta, povezanega s področjem izobraževanja ali znanosti. Poleg zaključnih spričevala osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih ter diplome in dodatka k diplomi vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, zatem potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente pa tudi predmetnike in programe fakultet, na podlagi zahteva strank pa lahko prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela katerekoli tematike in kompleksnosti.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v pakistanski jezik, pri čemer poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta podjetja in revizijskih poročil lahko kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve, zatem letna poročila in statut podjetja kot tudi finančna poročila pa tudi fakture in druge dokumente, ki so na neki način povezani s poslovanjem različnih institucij oziroma podjetij ali podjetnikov.

Poleg tega se v tej jezični kombinaciji izvaja tudi prevajanje gradbenih projektov, pa njihova overitev z žigom sodnega tolmača oziroma vseh ostalih dokumentov iz sestave gradbene dokumentacije. Vsekakor pa ti strokovnjaki po potrebi lahko obdelujejo tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo kot tudi vse ostale dokumente, ki so del, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije.

Prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v pakistanski jezik

Katerokoli vrsto vsebin, ki je povezana s spletom, ali pa je na njem dostopna, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko prevedejo v konkretni različici jezikov, če to stranke zahtevajo. Predvideno je, da izvajajo, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v pakistanski jezik kot tudi aplikacij različne vrste, zatem spletnih prodajaln oziroma programov ter spletnih katalogov in na splošno vseh ostalih spletnih vsebin. Treba je omeniti, da vsaka stranka, ki zahteva njihovo obdelavo, pravzaprav poleg konkretne storitve dobi tudi tisto, ki se tiče optimizacije, saj ti strokovnjaki konkretne materiale prilagajajo pravilom spletnega iskanja. Preprosto rečeno, uporabljajo tako imenovana pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar prispeva pri doseganju bistveno boljšega položaja v globalnem iskanju.

Na zahtevo strank, ki jih to zanima, lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje knjig iz korejskega v pakistanski jezik, konkretna storitev pa vključuje, tako obdelavo učbenikov vseh vrst kot tudi različnih književnih del, ne glede na to, ali gre za beletrijo, romane, ali pa poetske književne dela. Omenjeni strokovnjaki v tej različici jezikov vsekakor lahko obdelujejo tudi časopisne članke, po potrebi pa tudi vsebino strokovnih, otroških ali ilustriranih revij.

Poleg tega se prevajalci in sodni tolmači lahko angažirajo tudi, ko je za neki dogodek treba izvesti tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Točneje rečeno, na podlagi informacij, ki jih prejmemo od stranke in ki se nanašajo na organizacijo določenega dogodka, se določi, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti šepetano oziroma konsekutivno ali simultano tolmačenje, saj so specializirani za zagotavljanje vseh teh storitev. Torej stranka mora informirati predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford o toku dogodka oziroma o njegovi organizaciji, zatem o trajanju pa tudi o številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti prisotne, da bi se na podlagi natančne analize vseh teh podatkov prišlo do zaključka, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena. Toda v primeru, da je izbrana prav ta vrsta omenjene storitve, bo strankam ponujen tudi najem visokokakovostne opreme za simultano tolmačenje.

Treba je poudariti tudi podatek, da so ti strokovnjaki prav tako specializirani tudi za obdelavo materialov iz domene marketinga, tako da je v ponudbi neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v pakistanski jezik pa tudi vizitk, reklamnih katalogov in letakov oziroma brošur in potem tudi plakatov ter reklamnih zloženk in vseh ostalih vsebin, ki služijo za reklamiranje nekega podjetja, določenega izdelka ali storitve. Med obdelavo vseh teh materialov profesionalni se sodni tolmači in prevajalci posebej trudijo, da spoštujejo, tako pravila, ki veljajo v pakistanskem jeziku kot tudi tista, ki obstajajo v okviru področja marketinga. Vse to je treba storiti, da bi se dosegel osnovni cilj, oziroma, da bi govorcem tega jezika bile dostupne informacije, ki se nanašajo ali na določeni izdelek ali na storitev oziroma podjetje oziroma na tisto, kar se predstavlja skozi konkretne materiale.

Prevajanje turističnih besedil iz korejskega v pakistanski jezik

Popolnoma vseeno je, ali so besedila iz domene turizma poljudna oziroma namenjena širokemu krogu bralcev, ali pa gre za tiste, ki veljajo za strokovna, je nesporno, da prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno. Prav tako je v uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz korejskega v pakistanski jezik pa tudi vseh tistih, ki so povezani s področji prava, financ in politike oziroma bančništva, zatem psihologije, turizma in sociologije ter menedžmenta, filozofije in marketinga. Omenjeni strokovnjaki v konkretni različici jezikov prav tako prevajajo tudi besedila s področij gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja kot tudi tista, ki se primarno nanašajo na farmacijo, zatem izobraževanje in medicino ter na številne druge znanstvene discipline, ki jih zdaj nismo navedli in ki sodijo in v področja naravoslovnih in v področje družbenih ved.

Če je za neko vrsto vsebin stranka predhodno dobila prevode v tej različici jezikov na nekem drugem mestu, toda s strani ne dovolj usposobljenih strokovnjakov, ji lahko ponudimo storitev redakcije, ki jo izključno zagotavljajo lektorji in korektorji te institucije. Pravzaprav gre za profesionalno lektoriranje in storitev korekture, ti strokovnjaki pa jih lahko izvedejo, če stranka postavi uradno zahtevo za tem. V tem primeru so dolžni uporabiti vsa obstoječa pravila in trudijo se, da v čim krajšem roku, vse ne dovolj kakovostno prevedene vsebine obdelajo v skladu s pravili prevajalske stroke.

Pomembno je reči tudi to, da je storitev, ki vključuje neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz korejskega v pakistanski jezik, prav tako možno dobiti v okviru navedene institucije. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo risane in animirane filme oziroma serije in reklamna sporočila, vsekakor prevajajo tudi igrane filme kateregakoli žanra, zatem dokumentarne filme ter katerokoli vrsto oddaj, ne glede na to, kje bodo predstavljene. Prav tako sta na voljo tudi storitvi, ki vključujeta in sinhronizacijo konkretnih vsebin in njihovo profesionalno podnaslavljanje. Pravzaprav se strankam na ta način zagotavlja možnost, da prihranijo čas, saj na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma vse te materiale, ki jih lahko zelo hitro predstavijo tam, kjer želijo.

Cena prevajanja iz korejskega v pakistanski jezik

  • Iz korejskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!