Prevajanje iz korejskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Za izvedbo storitve, ki vključuje obdelavo različnih vsebin v omenjeni različici jezikov, so na prvem mestu zadolženi profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so usposobljeni tudi za tolmačenje iz korejskega v romunski jezik pa tudi za obdelavo vseh vrst pisanih vsebin.

Posebej je pomembno poudariti tudi njihovo vlogo pri prevajanju, tako osebnih kot tudi dokumentov, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim institucijam pa tudi vseh tistih, ki sestavljajo poslovno in medicinsko dokumentacijo. Pravzaprav, ko stranke imajo potrebo, da dobijo preveden katerikoli dokument v tej jezični kombinaciji, mora ta biti tudi overjen s strani oseb, ki posedujejo potrebna pooblastila za to oziroma s strani sodnega tolmača. Omenjeni strokovnjak najprej primerja preveden katerikoli dokument z njegovim izvirnikom in overitev izvede samo, če je popolnoma prepričan, da med njima ni nikakršne razlike. Pravzaprav je osnovni cilj overitve dokumenta, da se uradno potrdi, da je vsebina prevoda enaka kot izvornemu dokumentu.

Dobro je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, poleg več že omenjenih lahko kompletno obdelajo tudi dokumente, ki so povezani tudi s področji sodstva in znanosti pa tudi izobraževanje in vsekakor izpolnijo zahtevo vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje gradbene dokumentacije iz korejskega v romunski jezik, toda obdelujejo tudi tiste, ki predstavljajo del razpisne ali tehnične dokumentacije.


Prevajanje iz korejskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v korejski jezik

Ker je postopek overitve prevedenih dokumentov zelo jasno določen z zakonom, je predvideno, da mora vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, predhodno dostaviti izvirne dokumente na vpogled. To pa lahko stori na enega od razpoložljivih načinov in jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih dostavi osebno v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošlje preko kurirske službe.

Princip prevzemanja dokumentov, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in overitev, vključuje, tako možnost osebnega prevzemanja kot tudi uradno dostavo na naslov stranke. Glede na to, da za izvedbo te storitve zadolži kurirska služba, mora ta storitev biti zaračunana od same stranke, toda treba je tudi omeniti, da le ta služba tudi ima pravico, da določi višino nadomestila, ki ga stranka mora plačati, in to v trenutku, ko prevzema konkretno pošiljko.

Omenjena institucija prav tako v primeru, da to nekdo zahteva, izvede tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v romunski jezik. Ker mora prevajanje biti opravljeno posebej kratkemu časovnemu obdobju, je strankam, ki jih to zanima, le v tem primeru dovoljeno, da konkretne vsebine skenirajo in pošljejo po elektronski pošti. Toda postopek se mora v celoti spoštovati, tako da se stranka vsekakor obvezuje, da izvirne dokumente čim prej dostavi na vpogled sodnemu tolmaču.

Posebej je pomembno omeniti tudi podatek, ki je povezan s tako imenovano nadoveritvijo, kar vključuje postavljanje posebne vrste žiga. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru omenjene institucije, te storitve ne strankam ne morejo zagotoviti, saj zanjo niso uradno pooblaščeni. Iz tega razloga vsaka stranka, ki zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta v tej jezični različici, mora predhodno vsekakor v okviru uradnih institucij naše države pridobiti informacije o overitvi z Apostille ali Haškim žigom. Točneje rečeno, samo strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru oddelkov okrožnih sodišč, specializiranih za to vrsto overitve, strankam lahko tudi zagotovijo informacijo o tem, ali se konkretni žig na njihove dokumente postavlja ali ne. Prav tako prav od teh strokovnjakov tudi dobijo podatek o postopku overitve s Haškim žigom, saj se ta razlikuje od dokumenta do dokumenta. Včasih se Apostille postavlja na začetku obdelave nekega dokumenta, pa se v tem primeru prevaja vsebina in žiga in dokumenta, včasih pa se ta vrsta overitve izvaja šele po osnovni obdelavi oziroma po prevajanju in overitvi sodnega tolmača.

Omenjeni strokovnjaki so tudi usposobljeni, da strankam zagotovijo storitev tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji in poleg za simultano in konsekutivno so specializirani tudi za šepetano tolmačenje iz korejskega v romunski jezik. Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri čemer je treba poudariti, da gre za storitev, ki jo ponujamo po posebej ugodni ceni.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje različnih vrst reklamnih vsebin v konkretni jezični različici, tako da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahteve strank, če je treba obdelati reklamne brošure, PR članke in plakate oziroma vizitke in kataloge kot tudi reklamne letake in vse ostale materiale, ki se tičejo področja marketinga.

Tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene naravoslovnih ali družbenih ved, stranke lahko dobijo prevedene v tej kombinaciji jezikov. Toda predvideno je, da se na njihovo zahtevo obdelujejo tudi književna dela, časopisi in učbeniki kot tudi časopisni članki.

Če se zahteva neposredno prevajanje filmov iz korejskega v romunski jezik, je treba poudariti tudi informacijo, da omenjeni strokovnjaki to storitev izvedejo v najkrajšem možnem roku in pod posebej ugodnimi pogoji. Poleg animiranih in dokumentarnih filmov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerikoli žanr igranih filmov kot tudi risane ter reklamna sporočila, radijske ali televizijske oddaje različne koncepcije oziroma serije in ostale video in zvočne vsebine. Pri njihovi obdelavi lahko poteka podnaslavljanje, strankam pa je na razpolago tudi storitev, ki vključuje profesionalno sinhronizacijo vseh teh vsebin.

Poleg obdelave spletnega materiala katerekoli vrste stranke, ki jih to zanima, dobijo tudi njihovo optimizacijo, saj strokovnjaki, ki so za obdelavo takšnih vsebin specializirani, posedujejo visoko raven znanja in izkušenj pri uporabi SEO (Sarch Engine Optimisation).

Treba je tudi omeniti, da je postopek dostave vseh vsebin, ki ne sodijo med dokumente ali dokumentacije, pravzaprav precej preprost, saj se strankam omogoča, da jih skenirane pošljejo po elektronski pošti. Vsekakor jih na enak način tudi prevzamejo, če se tako dogovorijo s pooblaščeno osebo poslovalnice te institucije.

Čeprav je storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje iz korejskega v romunski jezik dostopna samo v okviru te institucije, obstajajo posamezniki, ki si upajo obdelovati različne vrste vsebin. Toda običajno stranke s to storitvijo niso zadovoljne, saj se v prevodih lahko najdejo številne napake. V tem primeru je najboljša storitev redakcije, ki vključuje tudi lekturo in korekturo in je prav tako na razpolago v navedeni instituciji.

Prevajanje ekonomskih besedil iz korejskega v romunski jezik

Tako strokovna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področja ekonomije kot tudi tista, ki bodo predstavljene širšemu krogu ljudi, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje političnih besedil iz korejskega v romunski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi filozofska, turistična in tista besedila, katerih tema se nanaša, tako na področja ekologije in varstva okolja, bančništva in sociologije kot tudi na druge znanstvene discipline. Poleg besedilnih vsebin, ki se ukvarjajo s temami s področij medicine, psihologije in farmacije pa tudi gradbene industrije in komunikologije, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi besedilne materiale iz domene informacijskih tehnologij, menedžmenta in financ kot tudi marketinga, prava in izobraževanja ter vseh ostalih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Vsekakor se na podlagi zahteva strank lahko izvede tudi profesionalna obdelava marketinških materialov, v uradni ponudbi pa je tudi prevajanje reklamnih brošur in katalogov iz korejskega v romunski jezik pa tudi PR člankov oziroma vizitk, plakatov in reklamnih letakov in zloženk kot tudi vseh ostalih materialov, ki so namenjeni reklamiranju. Ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo dolgoletne izkušnje z obdelavo takšnih vsebin, svoj fokus usmerjajo na pazljivo analiziranje konkretnega reklamnega sporočila, ki ga te vsebine nosijo, pa primarno njega tudi in prevajajo tako, da je maksimalno v skladu s pravili romunskega jezika.

Ko nekdo neposredno prevajanje iz korejskega v romunski jezik zahteva v okviru druge specializirane institucije, ali pa od nekega posameznika, pri čemer ne dobi kakovostne storitve, lahko zadolži profesionalne korektorje in lektorje, ki so zaposleni v ekipi omenjene institucije. V tem primeru ti strokovnjaki pristopajo izvedbi tako imenovane redakcije, kar je storitev, ki vključuje korekturo in lekturo vseh tistih materialov, ki niso kakovostno prevedeni v tej jezični različici.

Prevajanje serij iz korejskega v romunski jezik

Z glavnim ciljem, da vsaki stranki, ki zahteva neposredno prevajanje serij iz korejskega v romunski jezik, omogočimo kompletno storitev, ponujamo tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo. Toda prav tako je lahko izvedena tudi storitev, ki vključuje podnaslavljanje serij pa tudi številnih drugih video in zvočnih materialov. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno odgovorijo na zahteve strank, ki želijo dobiti prevedena ali reklamna sporočila, zabavne oddaje ali igrane filme, animirane in risane oziroma dokumentarne filme kot tudi informativne in otroške oddaje oziroma katerokoli vrsto zvočnih ali video vsebin. Potem se vsaka stranka mora opredeliti med ponujenima dodatnima storitvama in da navede, ali jo zanima sinhronizacija ali podnaslavljanje omenjenih materialov.

Vsekakor se izvaja tudi obdelava književnih del in vsi, ki jih to zanima, lahko prav tako dobijo tudi prevajanje učbenikov v konkretni različici jezikov kot tudi vsebine katerihkoli revij, medtem ko navedeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke.

Če se zahteva tolmačenje, vsaka stranka mora biti seznanjena z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega, lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz korejskega v romunski jezik. Povsem jasno je, da se navedene storitve uporabljajo v primerih, ki so točno opredeljeni, oziroma za dogodke, ki vključujejo točno določeno število udeležencev in trajanje. Samo iz tega razloga je pred vsako stranko, ki želi te strokovnjake zadolžiti, da izvedejo tolmačenje, postavljena zahteva, da pravočasno posreduje vse relevantne informacije o principih organizacije samega dogodka. Poleg že omenjenih, je tudi zelo pomembno, da zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obvesti tudi o mestu, na katerem bo ta dogodek potekal. Šele ko pridejo vsi ti podatki, jih omenjeni strokovnjaki analizirajo in opredelijo, katera točno storitev bo uporabljena, pa v skladu s tem tudi določajo, ali je treba v to ponudbo vključiti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vseh materialov, ki smo jih predhodno navedli, moramo tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo katerekoli stranke v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi različne spletne materiale. V uradni ponudbi storitev te institucije je vsekakor tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v romunski jezik in poleg njih ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi spletne prodajalne in kataloge kot tudi programe in aplikacije ter na splošno vse tiste materiale, ki so lahko na neki način povezani s spletom. Posebej je pomembno poudariti, da obdelava takšnih vsebin poteka z vidika SEO (Sarch Engine Optimisation), saj se ta pravila med postopkom obdelave implementirajo tam, kjer je to potrebno. Preprosto rečeno, z optimizacijo se doseže nekaj, kar je posebej pomembno za kotiranje konkretnih materialov a spletnih iskalnikih, saj se zahvaljujoč obdelavi vsebin v skladu s tem pravili, ti s strani najbolj poznanih spletnih iskalnikov obravnavajo kot izvirni in s samim tem se tudi njihovo kotiranje v veliki meri izboljša.

Prevajanje gradbenih projektov iz korejskega v romunski jezik

Pri prevajanju teh dokumentov se posebna pozornost posveča tudi vsem zakonskim določbam, pa se v skladu tem najprej izvede neposredno prevajanje gradbenih projektov iz korejskega v romunski jezik, takoj potem pa se pristopi overitvi z žigom sodnega tolmača. Po tem principu se sicer obdelujejo vsi dokumenti v konkretni jezični različici, s čimer je vsaki posamični stranki tudi omogočeno, da v kratkem roku dobi dokumente, ki so s pravnega in zakonskega vidika popolnoma veljavni, kar pomeni, da jih ima pravico uporabljati na enak način kot tudi katerikoli drugi veljavni dokument.

Edino, kar stranka mora storiti, je dostava izvirnih dokumentov na vpogled, saj je postavljena zahteva, da uradno zapriseženi sodni tolmač njih primerja s prevodi in šele potem v skladu s pravili tudi izvede overitev. Prav tako je tudi priporočljivo, da vsakdo, ki mu je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, izve, ali se nanje mora postaviti Haški ali tako imenovani Apostille žig, saj je od tega odvisen sam postopek obdelave.

Poleg gradbenih projektov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sodijo med gradbeno dokumentacijo, toda na zahtevo strank lahko prevedejo in overijo tudi katerikoli dokument, ki se obravnava kot del razpisne ali tehnične dokumentacije.

Prav tako je predvideno, da lahko izvedemo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v romunski jezik (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in drugo), pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki v navedeni kombinaciji jezikov želi dobiti neposredno prevajanje za različne dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti (prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela in številni drugi).

Poleg pravnega reda Evropske Unije, sklepov o razvezi zakonske zveze in pooblastila za zastopanje sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo za pritožbe, odločitve in tožbe pa tudi za sodne sklepe ter za katerokoli vrsto licenc ali certifikatov oziroma za dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti, saj so povezani predvsem s področjem prava oziroma sodstva.

Vsekakor se izvaja tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz korejskega v romunski jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka. Omenjeni strokovnjaki pa po potrebi kompletno obdelati, tako poslovne odločitve in vse vrste poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) kot tudi statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in fakture ter ustanovitveni akt podjetja pa tudi vse ostale dokumente, ki uradno lahko štejejo kot del poslovne dokumentacije.

V primeru, da se javi potreba, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji kompletno obdelajo tudi različne vrste soglasij in izjav ter potrdil. Pravzaprav so specializirani za neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, iz korejskega v romunski jezik, pa poleg soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na splošno katerikoli drugi dokument, ki ga v določenem primeru stranka mora predložiti neki pristojni službi.

Cena prevajanja iz korejskega v romunski jezik

  • Iz korejskega v romunski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!