Prevajanje iz korejskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strokovnjaki, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford poleg osnovne storitve, ki se nanaša na prevajanje različnih vsebin v navedeni različici jezikov, ponujajo možnost izvedbe tudi mnogoštevilnih drugih storitev, ki se v tem primeru obravnavajo kot dodatne.

Najprej se izvaja neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz korejskega v poljski jezik in potem tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacija. Vsekakor se v skladu s tem principom obdelujejo, tako serije in igrani filmi kateregakoli žanra kot tudi izobraževalne oddaje in potem tudi animirani filmi in reklamna sporočila kot tudi informativne ter zabavne oddaje, risani filmi, dokumentarni in na splošno rečeno, katerakoli vrsta video ali zvočnih vsebin. Posebej poudarjamo, da stranka, ki se na nas obrne z zahtevo za prevajanjem teh materialov, pravzaprav v veliki meri varčuje s časom, saj v okviru naše institucije dobi kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki so v celoti pripravljene za nadaljnje predstavljanje.

Dobro bi bilo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo tudi storitev, ki je povezana s tolmačenjem v tej kombinaciji jezikov, in da se strankam, ki jih to zanima, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da ti strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja, vsekakor lahko uporabijo tudi storitev, ki je povezana s šepetanim tolmačenjem, pa bo glede na to in na podlagi specifikacij samega dogodka sprejeta uradna odločitev o tem, katera od vseh storitev bo točno uporabljena v konkretnem primeru.


Prevajanje iz korejskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v korejski jezik

Če je nekdo pisano prevajanje v navedeni jezični kombinaciji zahteval od katerekoli druge institucije in je nezadovoljen z njegovo kakovostjo, lahko stopi v stik z našim predstavništvom, da bi angažiral profesionalne korektorje in lektorje, zaradi izvedbe popravkov oziroma oblikovanja konkretnih prevodov v duhu poljskega jezika in v skladu s pravili redakcije.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači na zahtevo pa katerekoli stranke obdelujejo tudi besedilne materiale, ne glede na njihov namen, tematiko in vsebino oziroma kompleksnost, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v poljski jezik. Predvideno je, da med obdelavo, tako reklamnih zloženk, PR člankov in plakatov kot tudi brošur oziroma katalogov, vizitk in reklamnih letakov ter vseh ostalih vsebin te vrste, navedeni strokovnjaki uporabljajo tudi pravila marketinga in pravila same prevajalske stroke, tako da njihovo vsebino maksimalno korektno oblikujejo v skladu s ciljanim jezikom, in to vse zaradi čim boljšega predstavljanja konkretnih vsebin govorcem poljskega jezika.

Prav tako stranke lahko dobijo tudi storitev, ki je povezana z obdelavo časopisnih člankov v tej različici jezikov, pri čemer je med storitvami, ki jih izvajajo ti strokovnjaki, tudi neposredno prevajanje revij iz korejskega v poljski jezik. Seveda lahko profesionalno prevajajo tudi katerekoli poetsko ali prozno književno delo in da ugodijo zahtevam stranke, ki ji je neposredno prevajanje v tej različici jezikov potrebno za različne vrste učbenikov.

Posebej je treba omeniti informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, in to maksimalno strokovno, vse vrste spletnih vsebin, kar poleg spletnih strani vključuje tudi prevajanje spletnih prodajaln, zatem aplikacij kot tudi spletnih katalogov in programov ter na splošno vseh ostalih materialov, ki so povezani z globalnim omrežjem in računalništvom. Glede na to, da so obvladajo tudi uporabo pravil optimizacije teh vsebin oziroma so seznanjeni s SEO (Search Engine Optimisation), se tudi predpostavlja, da ko obstaja potreba za tem, vse ta pravila implementirajo v svoje delo, da bi konkretne materiale prilagodili spletnim iskalnikom.

Dostava na obdelavo vseh materialov, ki so predhodno omenjeni, lahko poteka na zelo preprost način, saj je predvideno, da jih stranke pošljejo na uradni elektronski naslov navedene institucije, enak pa je tudi princip po koncu obdelave, pri čemer so vsekakor odprte tudi druge možnosti, če strankam ta ne ustreza.

Moramo poudariti tudi to, da se vsekakor izvaja tudi neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v poljski jezik, če to neka stranka zahteva in da prevajalci in sodni tolmači lahko enako kakovostno obdelajo, tako različne dokumente s področja znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge in drugi) kot tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo gradbeno in poslovno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, revizijska poročila, sklepa o ustanovitvi pravne osebe, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila, navodilo za uporabo in številni drugi dokumenti iz njihove sestave).

Prav tako je predvideno, da stranke lahko v tej različici jezikov zahtevajo tudi prevajanje vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področjem sodstva ali prava, kot so na primer pogodbe in sodne sklepi ter sklepi o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste sodb pa tudi pooblastilo za zastopanje, zatem odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije in certifikati kot tudi pritožbe, licence, sodni sklepi in katerikoli drugi dokument, ki se tiče omenjenih področij.

V primeru, da stranka zahteva neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v poljski jezik, vsekakor dobi tudi njihovo kompletno obdelavo, saj prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju, tako potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice ter vozniškega in prometnega oziroma dovoljenja za prebivanje pa tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potnega lista kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, delovnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem izpiskov iz matičnega registra o smrti in drugih osebnih dokumentov, vsekakor izvajajo tudi njihovo overitev.

Predvideno je, da strokovnjaki, ki jih ta institucija zaposluje, lahko zagotovijo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje medicinske dokumentacije v navedeni jezični kombinaciji (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter drugi), seveda pa lahko izpolnijo tudi zahtevo vsake tiste stranke, ki zahteva prevajanje iz korejskega v poljski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti državnim institucijam. Treba je tudi omeniti, da s tem mislimo predvsem na soglasja različnih vrst oziroma na izjave in potrdila, kompletno pa lahko obdelajo, tako potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste navedenih dokumentov.

Stranke, ki v tej različici jezikov zahtevajo obdelavo kateregakoli dokumenta, morajo vedeti, da so dolžne dostaviti izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču, zato ker jih mora primerjati s prevedenim dokumentom in to neposredno predenj pristopi njihovi overitvi. Pravzaprav izključno, ko je omenjeni strokovnjak popolnoma prepričan, da gre za enake materiale, tudi postavlja žig na konkretni prevod, saj prav na ta način tudi daje uradno potrdilo, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka izvirnemu, pa se ta lahko obravnava kot zakonsko veljaven.

Zaželeno je tudi, da vsaka stranka posamično kontaktira s pristojnimi državnimi institucijami, da bi se pozanimala o specifični vrsti overitve, ki ni obvezna za vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v tej jezični različici. Za izvedbo te vrste overitve, na žalost sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v naši instituciji, ne posedujejo pooblastil, gre pa za overitev z Apostille ali tako imenovanim Haškim žigom. V principu poteka na dva načina, kar je vse odvisno od veljavnih pravil, pa je vsekakor pomembno, da stranka pridobi tudi te informacije. Haški žig se na konkretne dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz korejskega v poljski jezik, namreč postavlja, ali preden naši strokovnjaki začnejo z njegovim prevajanjem oziroma overitvijo, toda ob tej priložnosti se prevaja, tako vsebina celotnega dokumenta kot tudi vsebina tako imenovanega Apostille žiga, kar avtomatsko pomeni, da postopek obdelave traja nekoliko dlje. Druga možnost predstavlja, da tako rečemo klasično vrsto obdelave dokumentov, saj najprej poteka njegovo prevajanje v omenjeni različici jezikov in potem se obdelan dokument daje na vpogled sodnemu tolmaču, ki ga overja v skladu s pravili in na koncu ga stranka mora sama odnesti v pristojne institucije, da se overi z omenjenim žigom.

Glede na to, da se zahteva dostava izvirnika, je na razpolago možnost pošiljanja vsebin na prevajanje s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe. Stranke, ki jim tako najbolj ustreza, nam jih lahko tudi osebno dostavijo na obdelavo.

Jasno je, da se razlikuje tudi postopek, ki je povezan s prevzemanjem kompletno obdelanih dokumentov, pa tako stranke imajo dve možnosti na razpolago oziroma lahko pridejo v poslovalnico naše institucije, da jih osebno prevzamejo, lahko pa tudi postavijo zahtevo, da jim obdelane dokumente dostavimo preko kurirske službe na določen naslov. Glede na to, da gre za dodatno storitev, je predvideno, da jo stranka plača neposredno kurirju v trenutku, ko prevzema pošiljko in se same cene tiče, želimo posebej poudariti, da nanjo nimamo nikakršnega vpliva in da posamezna stranka te informacije dobi od tiste kurirske službe, ki je tudi angažirana za dostavo.

Poleg vsega navedene vrste storitev, v ponudbi je tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v poljski jezik in izključno ob tej priložnosti se strankam lahko dovoli, da vsebine najprej skenirajo in jih pošljejo na naš elektronski naslov in da potem v najkrajšem možnem roku v celoti spoštujejo pravilo in na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente.

Neposredno prevajanje certifikati in licenc iz korejskega v poljski jezik

Če je neki stranki potrebno prevajanje v navedeni različici jezikov za licence in certifikati, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor lahko na njihovo zahtevo izvedejo kompletno obdelavo, tako teh dokumentov kot tudi vseh ostalih. Kompletna obdelava tedaj vključuje neposredno prevajanje licenc in certifikatov iz korejskega v poljski jezik kot tudi storitev overitve, ki jo izvajajo za to uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači.

S postavljanjem žiga na katerikoli preveden dokument omenjeni strokovnjak potrjuje, da je njegova vsebina zvesta izvirniku, pa mu zagotavlja zakonsko veljavnost, ker se tako obdelan dokument lahko obravnava kot tudi vsak drugi, ki je pravno priznan.

Od vsake stranke, ki v tej različici jezikov zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta, se zahteva, da na vpogled priloži tudi izvirne vsebine in vsekakor je tudi zaželeno, da od pristojnih oseb pridobi informacije o vsem, kar se tiče postavljanja Apostille oziroma Haškega žiga na konkretne dokumente, saj omenjeni strokovnjaki za to vrsto overitve nimajo pristojnosti.

Vsekakor je na seznamu storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani, tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz korejskega v poljski jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki sodijo na področje prava ali sodstva. S tem mislimo, tako na pritožbe, sodbe in tožbe kot tudi na pooblastilo za zastopanje, zatem na odločitve sodišč kot tudi sodne sklepe ter na vse ostale pravne akte.

Predvideno je, da stranke v navedeni jezični kombinaciji lahko dobijo kompletno obdelan tudi vsak dokument, ki je del, tako gradbene, tehnične in razpisne (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki so povezana s poslovanjem kateregakoli podjetnika ali pravne osebe).

Vse osebne dokumente prav tako lahko kompletno obdelamo, če to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači pa med drugim poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja osebne izkaznice iz korejskega v poljski jezik kot tudi potrdila o državljanstvu, prometnega in vozniškega dovoljenja ter potnega lista, delovnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču, pri čemer je predvideno, da ti strokovnjaki kompletno obdelujejo, tako izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi iz matične knjige o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje in vse ostale osebne dokumente.

Navedena storitev se nanaša tudi na medicinsko dokumentacijo in poleg zdravniških izvidov, se izvaja tudi kompletna obdelava dokumentacije o medicinskih izdelkih, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vseh ostalih trenutno nenavedenih dokumentov, ki štejejo kot del konkretne vrste dokumentacij.

Pomembno je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz korejskega v poljski jezik, toda vsekakor kompletno obdelujejo tudi katerikoli drugi dokument, ki se tiče področja izobraževanja (potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi ter drugi). Prav tako v tej različici jezikov prevajajo in potem tudi overijo dokumente, ki se predvsem tičejo znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali znanstveni patenti, pri čemer ugodijo zahtevi vsake stranke, ki ji je v omenjeni kombinaciji jezikov potrebno neposredno prevajanje ali za diplomske ter seminarske naloge oziroma za znanstvena dela.

Med drugim so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani tudi za profesionalno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz korejskega v poljski jezik. S tem pravzaprav mislimo na različne vrste potrdil, zatem izjav kot tudi soglasij katerekoli vrste. Poleg potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov na zahtevo stranke lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in ter potrdila o stalni zaposlitvi in vseh ostalih dokumentov, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti konkretnim državnim službam.

Prevajanje vizitk iz korejskega v poljski jezik

V najkrajšem možnem roku je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi prevajanje vizitk iz korejskega v poljski jezik. Vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači poskrbijo, da strankam zagotovijo tudi kompletno obdelavo vseh ostalih vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, kot so na primer reklamni letaki, PR članki, katalogi in plakati oziroma brošure in drugi materiali, ki so namenjeni reklamiranju določenih storitev in izdelkov. Moramo poudariti, da se pri njihovi obdelavi posebej trudimo, da se določeno sporočilo, ki mora priti do potrošnikov oziroma do potencialnih strank, oblikuje z veliko pozornosti, in to v duhu poljskega jezika. Pravzaprav, s tem se tudi izpolni osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj se vsem uporabnikom in govorcem tega jezika omogoča, da enostavno razumejo, kaj se reklamira skozi konkretne vsebine.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v poljski jezik, pri čemer moramo poudariti, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci na enaki ravni kakovosti lahko obdelujejo tudi strokovna in poljudna besedila katerekoli tematike, kar vključuje vsebine, povezane s področji gradbene industrije, ekonomije in znanosti oziroma ekologije in varstva okolja, zatem turizma ter komunikologije, informacijskih tehnologij in filozofije. Prav tako prevajajo tudi vsebine iz domene izobraževanja oziroma financ in medicine ter farmacije, menedžmenta in politike oziroma marketinga, turizma in drugih znanstvenih disciplin.

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo vsake posamezne stranke, ki ji je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje, tako za različna književna dela kot tudi za revije pa tudi za učbenike in časopisne članke.

Med storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo, sodi tudi tolmačenje iz korejskega v poljski jezik in v okviru te institucije se ponuja tudi možnost najema profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je, da stranke vedo tudi to, da naši strokovnjaki v odvisnosti od vrste dogodka, lahko zagotovijo, tako storitev konsekutivnega kot tudi šepetanega in simultanega tolmačenja v tej različici jezikov. Glede na to, da se vsaka od njih uporablja v situaciji, ki je točno določena, oziroma za dogodek z jasno določenimi lastnostmi, mora stranka pravočasno posredovati vse pomembne informacije, ki so povezane s samim dogodkom. S tem mislimo predvsem na število udeležencev, ki je predvideno, oziroma na značilnosti prostora, v katerem bo ta dogodek potekal, kot tudi na predvideno trajanje, saj se v skladu s tem informacijama tudi določi, katera od vseh navedenih storitev mora biti uporabljena.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz korejskega v poljski jezik

Glede na to, da se Prevajalski center Akademije Oxford vedno trudi, da vsem, ki jih to zanima, zagotovi vse, kar je potrebno, imajo v primeru, ko se izvaja neposredno prevajanje radijskih in televizijskih oddaj iz korejskega v poljski jezik, na razpolago tudi dodatni storitvi. Pravzaprav jim je na razpolago, tako sinhronizacija kot tudi podnaslavljanje in teh in številnih drugih zvočnih in video materialov, pa na enem mestu praktično rečeno dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma materiale, ki jih lahko takoj predvajajo in na radiju in televiziji oziroma kjerkoli želijo. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov prevajajo tudi animirane kot tudi igrane oziroma dokumentarne in risane filme pa tudi zabavne in izobraževalne oddaje ter serije ter informativne oddaje in ostale, tako video kot tudi zvočne materiale.

Glede na to, da so v okviru te institucije tudi lektorji in korektorji, jih lahko vsakdo, ki poseduje prevod v navedeni različici jezikov, za katerokoli vrsto vsebin, zadolži za izvedbo storitve redakcije. Pravzaprav se konkretna storitev izvaja, ko prevodi niso kakovostni, pa morajo omenjeni strokovnjaki popraviti vse obstoječe napake in tako strankam omogočiti, da v optimalnem roku dobijo vsebine, ki so maksimalno strokovno obdelane.

Poleg številnih storitev, je na razpolago tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v poljski jezik, pri obdelavi takšnih materialov pa sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani kompletno in profesionalno obdelajo katerikoli program pa tudi aplikacijo kot tudi spletne kataloge in na splošno vse tiste materiale, ki bodo objavljeni na spletu, ali pa so na določen način z njim povezani. Samo dejstvo, da bodo implementirana omenjena pravila, vpliva na njihovo kotiranje, tako da so v najkrajšem možnem roku po postavljanju na splet prepoznani kot izvirni s strani iskalnika, pa se tudi njihov položaj poboljša.

Cena prevajanja iz korejskega v poljski jezik

  • Iz korejskega v poljski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!