Prevajanje iz korejskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da so specializirani za kompletno obdelavo dokumentov v navedeni različici jezikov, profesionalci, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz korejskega v norveški jezik, toda obdelujejo tudi številne druge vsebine v pisani različici.

Najprej je treba omeniti, da storitev tolmačenja vključuje uporabo, tako konsekutivnega kot tudi simultanega pa tudi tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Strankam, ki jih to zanima, je na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, ta storitev pa je na razpolago pod posebej ugodnimi pogoji.

V pisani različici izvajamo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v norveški jezik (reklamni letaki, katalogi, vizitke, plakati, brošure, PR članki in drugo), ti strokovnjaki pa po potrebi lahko obdelujejo tudi učbenike in dela književnosti kot tudi časopisne članke in revije različne tematike. Prav tako izpolnijo zahtevo strankam, ki želijo dobiti obdelane strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine in tema, s katero se ukvarjajo, je lahko povezana z absolutno katerokoli vejo in naravoslovnih pa tudi družbenih ved.


Prevajanje iz korejskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v korejski jezik

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko strokovno obdelajo tudi vse vsebine, ki se tičejo spleta, kar predvsem pomeni, da prevajajo spletne strani in programsko opremo oziroma programe in aplikacije različne vrste pa tudi spletne kataloge, zatem spletne prodajalne in druge podobne materiale. Z ustrezno implementacijo pravil, ki se tičejo optimizacije teh vsebin in so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), ti strokovnjaki posredno vplivajo tudi na znatno izboljšanje kotiranja vseh teh materialov v polju globalnega iskanja.

Storitev profesionalne redakcije za katerokoli vrsto vsebin se izvaja s strani lektorjev in korektorjev, ki se lahko pohvalijo z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami. Posebej poudarjamo, da se konkretna storitev uporablja zaradi poboljšanja kakovosti prevedenih vsebin, če se stranka predhodno obrne na nekega posameznika ali institucijo za izvedbo te storitve in v konkretnih materialih obstajajo pomanjkljivosti, ki jih skozi lektoriranje in uporabo pravil korekture omenjeni strokovnjaki maksimalno popravijo in vsebine prilagodijo pravilom stroke oziroma ciljnega jezika.

Kadar je strankam potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz korejskega v norveški jezik, jim zagotavljamo njihovo kompletno obdelavo, saj ekipo omenjene institucije sestavljajo tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo, tako serij in filmov kot tudi oddaj, zatem reklamnih sporočil ter drugih in zvočnih in video materialov.

Posebej poudarjamo, da vse te vsebine stranke mora poslati na elektronski naslov, da bi bili profesionalno obdelane in ob tej priložnosti se dogovorimo tudi o postopku prevzemanja, pri čemer se najpogosteje po koncu prevajanja oziroma po izvedbi številnih dodatnih storitev, ki so dostopne, stranke odločajo, da jih prevzamejo na enak način, kot so jih tudi dostavile.

Prav tako smo že omenili, da se v okviru te institucije lahko izvede tudi profesionalna obdelava vseh dokumentov, in to tako, da stranke dobijo vsebine, ki so pripravljene za uporabo. Pravzaprav jim je omogočeno, da poleg storitve prevajanja kateregakoli dokumenta, na enem mestu dobijo tudi njegovo overitev. Ta storitev bo zagotovljena s strani zapriseženih sodnih tolmačev, ki s postavljanjem svojega žiga na predhodno prevedene dokumente potrjujejo, da je njihova vsebina povsem enaka kot v izvirnih.

Zato je tudi pomembno, da vsaka stranka izvirnike pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, ali in pa jih prinese osebno v predstavništvo te institucije, saj je prav dostava izvirnih dokumentov tudi navedena kot uradna zahteva.

Vse tiste stranke, ki jim je neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v norveški jezik potrebno v kratkem roku, imajo pravico zahtevati njihovo nujno prevajanje. Osnovni pogoj je, da tedaj najprej pošljejo skenirane vsebine na elektronski naslov in potem na vpogled priložijo tudi izvirnike.

Prevzemanje lahko poteka osebno, vsekakor potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje in overitev konkretnih dokumentov in stranke imajo tudi pravico zahtevati njihovo dostavo na določen naslov. Ker navedeno storitev izvaja kurirska služba, se tako od stranke, ki jo to zanima, zahteva, da je tudi plača osebi, ki dostavlja pošiljko, informacije o ceni pa dobi prav v okviru te kurirske službe.

Poleg vseh osebnih dokumentov oziroma tistih iz sestave najprej poslovne in gradbene in potem tudi razpisne kot tudi medicinske in tehnične dokumentacije, ti strokovnjaki obdelujejo tudi številne druge dokumente kot tudi različne vrste dokumentacij. S tem mislimo predvsem na pravne akte oziroma na vsebine, ki so povezane s sodstvom ali s področjem prava ter na vse tiste dokumente, ki se tičejo ali področja znanosti ali izobraževanja.

Vsekakor poskrbijo tudi za izvedbo profesionalnega prevajanja potrdil iz korejskega v norveški jezik pa tudi vseh vrst soglasij in izjav oziroma tistih dokumentov, ki jih številne pristojne institucije od strank zahtevajo.

Moramo obvestiti vse, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta ali dokumentacije v omenjeni različici jezikov, da overitev z Apostille žigom ni na seznamu storitev, ki jih izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v tej specializirani instituciji. Preprosto rečeno, tako imenovani Haški žig, kar je njegov drugi naziv, je treba postaviti izključno na vsebine, za katere je to določeno z veljavnim zakonom. Ker omenjeni strokovnjaki za izvedbo te storitve niso pooblaščeni, mora vsaka stranka sama pridobiti potrebne podatke oziroma stopiti v stik z državno institucijo, ki je v tem primeru pristojna. Posebej je pomembno, da najprej izve, ali se Haški žig sploh postavlja na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje v tej različici jezikov, prav tako pa mora pridobiti dobi tudi informacijo o postopku overitve. Pri dokumentih, na katere se Apostille žig postavlja, se overitev namreč izvaja na dva načina oziroma se ta postavlja, ko se izvedeta prevajanje in overitev, toda s strani sodnega tolmača, ali je najprej treba izvesti overitev s Haškim žigom. Prvi postopek, ki je opisan se obravnava kot osnovni oziroma klasičen, medtem ko je drugi malo kompleksnejši, saj se najprej izvaja prevajanje samega žiga, pa se potem izvaja neposredno prevajanje dokumenta iz korejskega v norveški jezik in potem se na tako obdelano vsebino postavlja žig sodnega tolmača.

Prevajanje informativnih oddaj iz korejskega v norveški jezik

Poleg radijskih informativnih oddaj, stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje televizijskih informativnih oddaj iz korejskega v norveški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa v tej kombinaciji jezikov vsekakor lahko prevajajo tudi oddaje, namenjene otrokom, zatem izobraževalne in zabavne. Prav tako so specializirani tudi za obdelavo filmskih stvaritev, tako igranih in dokumentarnih kot tudi risanih in animiranih, zahtevam stranka pa ugodijo tudi, ko je treba prevesti serije ali reklamna sporočila oziroma katerikoli drugi video ali zvočni material. Prav tako je na razpolago tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Poleg tega stranke lahko zahtevajo tudi tisto storitev, ki se nanaša na obdelavo marketinških materialov in ti strokovnjaki lahko izvedejo, tako neposredno prevajanje reklamnih letakov in brošur v tej kombinaciji jezikov kot tudi PR člankov, zatem katalogov in plakatov ter reklamnih zloženk in vizitk pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so fokusirane na reklamiranje podjetij, dogodka ali določenih storitev kot tudi izdelkov. Poudarek se pri njihovi obdelavi obvezno postavlja na pravilno oblikovanje konkretnega sporočila, ki ga večina njih vsebuje, usmerjeno pa je na potencialne stranke, ki jim je materni jezik norveški.

V okviru uradne ponudbe storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo, je tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz korejskega v norveški jezik. Poleg tistih, ki obdelujejo temo s področij informacijskih tehnologij, marketinga in komunikologije oziroma farmacije, psihologije in menedžmenta, ti strokovnjaki obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki se ukvarjajo s temo v zvezi s področji gradbene industrije, bančništva in filozofije ter politike, financ in sociologije pa tudi izobraževanja, prava in ekonomije kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali se tičejo družbenih ali naravoslovnih ved.

Tolmačenje iz korejskega v norveški jezik

Organizacija dogodka, v okviru katerega sodelujejo govorci teh dveh jezikov vsekakor zahteva tudi profesionalno tolmačenje iz korejskega v norveški jezik in tukaj na sceno stopajo izkušeni sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg storitev, ki se nanaša na šepetano tolmačenje v konkretni jezični različici, lahko zagotovijo tudi tisto, ki vključuje konsekutivno ali simultano tolmačenje, pri čemer imajo stranke, ki jih to zanima, na razpolago tudi možnost, da dobijo storitev, ki je povezana z najemom opreme za simultano tolmačenje. V principu se izbira konkretne vrste tolmačenja lahko izvede šele po pridobitvi informacij o samem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, pa se od stranke, ki jih to zanima, zahteva posredovanje vseh potrebnih podatkov najprej o mestu njegovega prirejanja in potem tudi o skupnem trajanju ter o številu udeležencev.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v norveški jezik prav tako lahko izvedemo, če to neka stranka zahteva, v ponudbi pa so, tako spletni katalogi in spletne strani kot tudi spletne prodajalne pa tudi katerakoli vrsta programov ali aplikacij ter vse ostale vsebine, ki se na splet primarno nanašajo. Treba je tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo konkretne materiale, posebno pozornost posvečajo njihovi optimizaciji za spletne iskalnike. S tem mislimo na to, da uporabljajo vsa tista napravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), da bi tem vsebinam omogočili, da se v optimalnem roku po uradnem postavljanju na splet, vsekakor pojavile med prvimi rezultati iskanja in to za ključne besede, ki so točno opredeljene.

Kdorkoli poseduje prevode v konkretni različici jezikov, ne glede na vrsto obdelanih vsebin, pri čemer je mnenja, da te niso dobro prevedene, lahko v okviru omenjene institucije dobi storitev, ki vključuje profesionalno korekturo oziroma lekturo. Kar zadeva strokovno redakcijo katerekoli vrste materialov, je treba poudariti, da bodo vse ugotovljene napake lektorji in korektorji popraviti tako, da vsebine prilagodijo pravilom ciljnega oziroma norveškega jezika pa tudi same prevajalske stroke.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje knjig iz korejskega v norveški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa poleg beletrije in romanov po potrebi profesionalno obdelujejo tudi dela poezije ter učbenike. Če je strankam to potrebno, prevajajo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane, strokovne in ostale revije.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz korejskega v norveški jezik

Predvideno je, da vsaka stranka, ki v omenjeni kombinaciji želi dobiti, ne samo obdelano potrdilo o državljanstvu, ampak tudi katerikoli drugi dokument, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobi profesionalno obdelavo, ki je v celoti usklajena z določbami veljavnega zakona. To pa v stvari pomeni, da se najprej izvaja neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz korejskega v norveški jezik, pa se potem pristopa overitvi, in to z žigom sodnega tolmača, ki je s strani relevantnih državnih institucij tudi pristojen za njeno izvedbo. Vsak dokument, ki se po tem principu obdeluje, šteje kot zakonsko veljaven, tako da ima njegov lastnik polno pravico, da ga v praksi uporablja, kjerkoli je to potrebno.

Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, je dolžna dostaviti izvirne vsebine dostavi na vpogled, vsekakor pa bi bilo tudi dobro, da predhodno pridobi informacije o overitvi z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom za te dokumente. Treba je omeniti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v konkretni instituciji zaposleni, te vrste overitve ne izvajajo, in to preprosto zato, ker zanjo nimajo potrebnih pooblastil.

Stranke, ki jih to zanima, poleg omenjenega potrdila pričakuje tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz korejskega v norveški jezik pa tudi vozniškega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze oziroma potnega lista, dovoljenja za prebivanje in potrdila o stalnem prebivališču in predvideno je, da omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi delovno in prometno dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente, ki niso navedeni.

V konkretni kombinaciji jezikov lahko prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje ter overitev za katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki pristojni instituciji, kar se nanaša, tako na različne vrste izjav oziroma potrdilo kot tudi na soglasja (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in številni drugi dokumenti te vrste). Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poskrbijo, da vsem, ki jih to zanima, omogočijo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v norveški jezik (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi).

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo različnih dokumentov in drugih materialov, ki se tičejo, tako področij znanosti in izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju in drugi) kot tudi tistih, ki so povezani s sodstvom ali pravom (vse vrste licenc in certifikatov, pritožbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb, pogodbe, odločitve sodišč in drugi).

Zelo pomembno je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za to, da strankam omogočijo kompletno obdelavo za vse dokumente iz sestave ali tehnične, razpisne in poslovne ali gradbene dokumentacije. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, faktur in sklepa o ustanovitvi pravne osebe lahko se izvedejo tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz korejskega v norveški jezik pa tudi deklaracij izdelkov, zatem gradbenih projektov in revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil pa tudi navodil za uporabo, statuta podjetja in številnih neomenjenih dokumentov, ki so uradno del vseh teh vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz korejskega v norveški jezik

  • Iz korejskega v norveški je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!