Prevajanja iz bolgarskega v albanski jezik


Prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik vključuje, tako prevajanje pisanih materialov kot tudi tolmačenje, tako da jo vsaka stranka, ki zahteva to storitev, lahko dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne glede na to, za katere vsebine zahteva prevajanje oziroma ne glede na to, da ji je potrebna storitev tolmačenja ali pisanega prevajanja.

Najprej je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo kompletni obdelavi vseh vrst dokumentov, in to pomeni, da izvajajo, tako njihovo prevajanje kot tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Prav na ta način vsem strankam, ki zahtevajo to storitev, dajemo možnost, da v kratkem roku dobijo dokumente, ki jih lahko uporabljajo v katerikoli situaciji, glede na to, da se ti zaradi overitve z žigom sodnih tolmačev obravnavajo kot popolnoma pravno in zakonsko veljavni.

Da bi zapriseženi sodni tolmač lahko svoj del posla izvedel v skladu z zakonskimi določbami, se od vsake posamezne stranke zahteva, da priloži tudi izvirne dokumente na vpogled. Gre za to, da je zapriseženi sodni tolmač, predenj postavi svoj žig na dokumente, za katere je predhodno izvedeno prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik, po zakonu dolžan preveriti, ali je njihova vsebina enaka kot izvirnih dokumentih. Toda, če zgodi, da opazi določena odstopanja med tema dvema dokumentoma, je dolžan stranki priporočiti redakcije oziroma tisto, ki jo zagotavljajo profesionalni lektorji in korektorji v Akademiji Oxford in ki vključuje lekturo in korekturo. Potem ko bodo vse opažene napake odpravljeni, bo zapriseženi sodni tolmač v možnosti postaviti svoj žig in strankam omogoči, da dobijo pravno veljaven dokument, ki je preveden v navedeni različici jezikov.


Prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v bolgarski jezik

Prav tako je zelo pomembno, da vsakdo, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik, in to za absolutno vsak dokument, ve, da se na določene dokumente mora postaviti tudi tako imenovani Apostille žig in da njega prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, ne morejo postavijo, in to samo zato, ker to ni njihova pristojnost. Vsaka stranka mora v tem primeru poskrbeti za pridobivanje informacij v zvezi s to vrsto overitve za konkretne dokumente, kar lahko enostavno stori tako, da se o tem pozanima v okviru pristojnih državnih služb, ki delujejo pri okrožnih sodiščih naše države. Zelo pomembno je, da ob tej priložnosti najprej vpraša, ali je haški žig, kot je njegov drugačni naziv, obvezen za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik.

Po prejemu pozitivnega odgovora na to vprašanje je treba tudi izvedeti, ali se ta  postavlja potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo, ali se kljub vsemu postavlja pred tem, saj je od vseh teh podatkov tudi odvisno, kam se dokument najprej odnese in koliko lahko traja njegova obdelava, saj se postopek razlikuje. Točenje rečeno, če se haški žig postavlja preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ta dokument, potem so dolžni izvesti prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik, ne samo za vsebino dokumenta, ampak tudi za omenjeni žig, pa s samim tem ta postopek lahko traja nekoliko dlje od tistega, ki predvideva, da se najprej izvedeta prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, pa se šele potem postavlja Apostille žig na dokument, ki je tako obdelan.

Da bi postopek obdelave kateregakoli dokumenta potekal v najboljšem redu, je vsaka stranka dolžna, da dostavi izvirne dokumente, in to na vpogled sodnemu tolmaču, kar pomeni, da jih lahko prinese osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma d nam jih pošlje priporočeno preko „Pošte Srbije“, ali pa za njihovo dostavo zadolži neko kurirsko službo.

Ko naši strokovnjaki obdelajo katerikoli dokument, stranka lahko osebno pride v prostore poslovalnice in ga prevzame, toda prav tako lahko tudi zahteva, da mu konkretni dokument dostavimo na določen naslov in to storitev bo plačala ločeno od osnovne in to v skladu z veljavnim cenikom določene kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo vsebin.

Prav tako je treba tudi poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo absolutno vsako zahtevo strank in izvajajo prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za katerikoli dokument, ne glede na to, ali gre za osebni (potrdilo o državljanstvu, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in drugi), ali pa dokument, ki je del bilo medicinske ali tehnične oziroma gradbene ali razpisne dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti iz te skupine).

Vsekakor naši strokovnjaki strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za pravne akte (pogodbe, pritožbe, odločitve in tožbe, certifikati in licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in drugi) oziroma za poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila in drugi).

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim službam, to pa vključuje prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za katero koli vrsto izjav oziroma soglasij ali potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga). Seveda naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet in drugi), po potrebi pa prevajajo tudi tiste dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti ter znanstvena dela in drugi.

Čeprav ob tej priložnosti nismo omenili vseh dokumentov, ki jih lahko obdelamo, je dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ko to zahtevajo stranke, lahko prevedejo zares katerikoli dokument, toda smo pod pogojem, da spoštujejo vse, kar je predhodno navedeno.

Poleg vsega kar je do tega trenutka navedeno, prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi obdelavi vseh vrst zvočnih in video vsebin (reklamna sporočila, oddaje, filmi katerekoli vrste, serije in drugo), vsem strankam pa v sklopu te storitve omogočamo tudi, da dobijo sinhronizirane materiale, za katere je narejen prevod. Toda prav tako lahko izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje, če je to potrebno, poleg tega pa obdelujemo tudi vse tiste vsebine, ki so ozko povezani, tako s področjem marketinga kot tudi s spletnim področjem oziroma besedila različne tematike, učbenike in književna dela katerekoli vrste.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za časopisne članke oziroma za različne vrste revij, strankam pa nudijo tudi simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, zainteresiranim strankam pa pod odličnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Posebej je treba poudariti, da lahko omenjene vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik, dostavite po elektronski pošti, saj se ne zahteva dostava izvirnika na vpogled, kot je to prisotno pri obdelavi dokumentov. Potem ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo vašo zahtevo oziroma končajo z obdelavo konkretnih materialov, jih lahko po elektronski pošti dobite prevedene, če vam prav ta način najbolj ustreza.

Prevajanje zvočnih in video oddaj iz bolgarskega v albanski jezik

Kadar sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje zvočnih in video oddaj iz bolgarskega v albanski jezik, stranke po izvedbi te storitve lahko zahtevajo tudi njihovo sinhronizacijo, toda prav tako pri nas lahko dobijo tudi storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje takšnih vsebin. Poleg oddaj jim lahko ponudimo tudi obdelavo filmskih stvaritev kateregakoli žanra in vrste (dokumentarni, igrani, animirani, risani in drugi) kot tudi reklamnih sporočil pa tudi serij in še veliko drugih video in zvočnih vsebin.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi knjige oziroma književna dela različnih vrst (beletrija, proza, romani, poezija in druga) pa tudi učbenike. V tej jezični kombinaciji naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi številnih drugih oziroma časopisnih člankov.

Pri nas stranke pričakujejo tudi prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za vsebine, ki se tičejo področij marketinga, tako za reklamne kataloge in brošure oziroma zloženke in letake kot tudi za vizitke, plakate in vse druge, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Zainteresirani za to storitev morajo imeti na umu, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi prav takšnih materialov in da vedo, na kakšen način se konkretna marketinška sporočila iz vsebin v bolgarskem jeziku morajo prilagoditi ciljnemu oziroma v tem primeru albanskemu, da se potencialne stranke, ki ta jezik uporabljajo, lahko seznanijo s katerokoli storitvijo, izdelkom ali podjetjem, ki se skoznje reklamira.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg vsega potrebnega znanja v zvezi s to stroko posedujejo tudi izjemno visoko raven splošne kulture in izobraževanja, lahko izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za besedilne vsebine različne tematike in kompleksnosti. Poleg tistih, katerih tema obdeluje katerokoli področje iz domene filozofije, znanosti, sociologije in izobraževanja omenjeni strokovnjaki prav tako lahko obdelajo tudi tiste, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, marketinga, gradbene industrije in sociologije oziroma financ, bančništva, farmacije in še veliko drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje aplikacij in programov iz bolgarskega v albanski jezik

Ker sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo vse vrste spletnih materialov, strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje katerokoli aplikacije in programa iz bolgarskega v albanski jezik. Prav tako lahko prevajajo tudi različne spletne strani oziroma spletne prodajalne, zatem spletne kataloge in vse od ostale spletne vsebine. Izjemno je pomembno, da je vsaka stranka seznanjena z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci, ki se angažirajo na obdelavi takšnih vsebin, poznajo pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo - SEO (Search Engine Optimisation) in prav njih tudi uporabljajo pri njihovi obdelavi, kar tudi vpliva na to, da se poboljša položaj teh vsebin na spletnih brskalnikih.

Lahko ponudimo tudi storitve, ki jih izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki na zahtevo strank lahko izvajajo redakcijo najrazličnejših materialov, ki so predhodno prevedeni iz bolgarskega v albanski jezik. Posebej moramo poudariti, da imajo dolgoletne izkušnje v ukvarjanju s tem poslom, tako da stranke lahko v najkrajšem možnem roku pričakujejo izvedbo vseh potrebnih popravkov v tako dokončanih prevodih.

Vsaka stranka, ki organizira katerokoli vrsto dogodka, na katerem bodo prisotni govorci teh dveh jezikov, lahko pričakuje tudi tolmačenje iz bolgarskega v albanski jezik, kar je storitev, ki jo sodni tolmači in prevajalci vsekakor izvajajo profesionalno. Da bi izpolnili vse zahteve strank oziroma določenega dogodka, lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Strokovna ekipa naše poslovalnice bo odločila, katera od teh storitev bo uporabljena in od tega je odvisno, ali bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje ali ne.

Prevajanje vseh vrst dovoljenje iz bolgarskega v albanski jezik

Bodisi, da je strankam potrebno neposredno prevajanje vozniškega ali prometnega oziroma delovnega ali dovoljenja za prebivanje iz bolgarskega v albanski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo to storitev pa tudi njihovo overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, ki je član naše ekipe.

Vsekakor prevajajo tudi druge osebne dokumente, tako da je predvideno, da prevajajo tudi vse druge dokumente, ki veljajo za osebne, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in osebno izkaznico pa tudi na potrdilo o stalnem prebivališču ter na izpiske iz matičnega registra o smrti in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma na številne druge neomenjene dokumente, ki jih sodijo v skupino osebnih.

Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik, strankam nudimo možnost, da dobijo obdelane tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se nanaša na različne vrste izjav in potrdil pa tudi na različne vrste soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge).

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga), ko je to potrebno, pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za poslovno in razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (poslovne odločitve, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo).

Poleg vsega, kar je do zdaj navedeno, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi vse dokumente s področij znanosti oziroma izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti in številni drugi). Po potrebi prav tako prevajajo tudi vse vrste licenc oziroma certifikatov in potem tudi pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, različne vrste pogodb kot tudi vse druge pravne in sodne akte.

Cena prevajanja iz bolgarskega v albanski jezik

  • Iz bolgarskega v albanski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!