Prevajanja iz bolgarskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na dejstvo, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake za veliko število jezikov, je tudi popolnoma pričakovano, da stranke v okviru te institucije lahko dobijo neposredno prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo katerokoli vrsto vsebin, ki jo stranka zahteva. Čeprav se v tej različici jezikov zelo pogosto zahteva prevajanje dokumentov, naši strokovnjaki prav tako zagotavljajo tudi storitve tolmačenja, in to konsekutivnega in simultanega ter šepetanega tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov, po potrebi pa jim lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Obdelujemo tudi katerekoli vrste materialov s področja marketinga kot tudi besedilne vsebine in potem tudi časopisne članke in književna dela. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov lahko prav tako prevajajo tudi vse vsebine, ki se tičejo spleta pa tudi video in zvočne materiale različnih vrst. Tako poleg prevajanja iz bolgarskega v poljski jezik za serije in filme oziroma za reklamna sporočila, oddaje in druge vsebine te vrste, strankam ponudijo tudi dodatno storitev, saj so del naše ekipe tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo njihovo sinhronizacijo in jim lahko zagotovijo tudi storitev podnaslavljanja vseh prevedenih zvočnih in video materialov.


Prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik

V naši ekipi so tudi profesionalni korektorji in lektorji, tako one stranke, ki jim je to potrebno, pričakujejo tudi njihove storitve. Poleg tega izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za različne vrste dokumentacij in dokumentov in glede na to, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, vse stranke, ki jim je ta storitev potrebna, dobijo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov oziroma poleg njihovega prevajanja jih pričakuje tudi overitev tega prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači.

Poleg vseh osebnih dokumentov strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi poslovno, gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično oziroma katerikoli dokument, ki je v njihovi sestavi. Na zahtevo strank prevajamo tudi pravne akte ter dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi tiste, ki se tičejo znanosti, toda prav tako izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za dokumente, ki se predajo pristojnim institucijam, oziroma za različne vrste potrdil in kot tudi soglasij in izjav.

Posebej moramo poudariti, da sodni tolmač mora posedovati izvirne dokumente, ko izvaja overitev, ker je dolžan, da jih primerja s prevodi, saj ima pravico postaviti svoj žig izključno na tiste dokumente, katerih vsebina je enaka in v prevodu in v izvirniku.

Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za ostale vsebine, tedaj se od strank ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, kar pomeni, da jih imajo pravico poslati po elektronski pošti in da jih na popolnoma enak način dobijo, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo obdelavo. Kar zadeva dostavo dokumentov, za katere se zahteva prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik, je strankam omogočena, tako dostava s priporočeno poštno pošiljko oziroma osebna kot tudi pošiljanje preko kurirske službe.

Od vsake stranke je odvisno, na kateri način bo prevzela prevedene vsebine, nudi pa se ji možnost, da to stori, ali osebno ali da zahteva njihovo dostavo na domači naslov, toda to storitev je treba plačati ločeno od osnovne.

Samo tedaj, ko je strankam prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik potrebno zelo hitro, imajo pravico, da jih najprej pošljejo po elektronski pošti in da zatem izvirne dokumente dostavijo na enega od predhodno omenjenih načinov.

Čeprav je za številne dokumente postopek obdelave, ki ga uporabljajo prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi, pogosto lahko povsem zadosten, smo dolžni vse stranke obvestiti, da zakon za nekatere od njih določa obvezno postavljanje Apostille oziroma haškega žiga na in da te vrste overitve ne morejo izvesti naši strokovnjaki, saj zanjo niso pristojni. Zato mi dajemo uradno priporočilo vsem svojim strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za katerikoli dokument, da se pred dostavo vsebin našim strokovnjakom na obdelavo podrobno pozanimajo o vsem tem oziroma da najprej izvedo, ali je ta vrsto overitve obvezna za konkretne dokumente in potem pridobijo tudi informacijo, kdaj mora na konkretne dokumente biti postavljen haški žig (pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov).

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz bolgarskega v poljski jezik

Vse tiste stranke, ki zahtevajo prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz bolgarskega v poljski jezik, v naši poslovalnici lahko dobijo, ne samo to storitev, ampak tudi overitev prevedenega dokumenta, in to s strani uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač). Dokument, ki ga stranka ob tej priložnosti dobi, je pravzaprav popolnoma pripravljen za uporabo, saj ta žig pravzaprav potrjuje, da gre za vsebino, ki je v celoti enaka izvirni, pa je zato zelo pomembno, da stranke dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled. Polega tega jim tudi priporočamo, da zahtevajo informacije, ki so povezane z overitvijo z Apostille oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi haški in za katerega prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford v nobenem primeru niso pristojni, pa zato strankam tudi ne morejo dati potrebnih informacij.

Vse, ki jih to zanima, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za ostale vrste potrdil, kot so tista o samskem stanu oziroma o višini dohodkov ali o stanju računa v banki, naši strokovnjaki pa prevajajo tudi soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo različne vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno oziroma tehnično in medicinsko dokumentacijo, pa tudi vse vrste osebnih dokumentov (izpiske iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, vozniško in delovno dovoljenje in druge).

V tej jezični kombinaciji lahko na zahtevo prevajalci in sodni tolmači prav tako prevedejo vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb, tako fakture in statut podjetja oziroma ustanovitveni akt podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi vse vrste poslovnih poročil in odločitev. Tedaj, ko je to potrebno, izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za diplomske naloge in znanstvena dela ter za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za diplomo in dodatek k diplomi in potem tudi za potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za znanstvena dela in za številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti in s področjem izobraževanja.

Poleg vsega do zdaj navedenega sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za vse vrste pogodb in licenc pa tudi za certifikate ter za sodne odločbe in tožbe oziroma za pravni red Evropske Unije kot tudi za pooblastilo za zastopanje, sodbe in za ostale dokumente, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava.

Prevajanje spletnih prodajaln iz bolgarskega v poljski jezik

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz bolgarskega v poljski jezik, toda v tistim primerih, ko je to potrebno strankam, obdelujejo tudi spletne kataloge in spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma različne vrste programov in aplikacij ter vse ostale spletne vsebine. Ker poznajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation), pazijo tudi na njihovo pravilno uporabo v toku obdelave vseh teh materialov, da bi ti čim bolje kotirali v okviru globalnega spletnega iskanja, kar vse prispeva k poboljšanju poslovanja njihovih lastnikov.

Prav tako, izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za marketinške vsebine (brošure, PR članki, plakati, vizitke, katalogi in drugi) pa tudi za književna dela vseh vrst, tako prozna kot tudi za poetska dela ter za romane, beletrijo in druga.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo tudi učbenike kot tudi časopisne članke pa tudi vsebino poljudnih oziroma strokovnih, otroških in vseh drugih vrst revij. Vse, ki jih to zanima, v okviru storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za zvočne in video vsebine, pričakuje tudi storitev, kako njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Prav tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik za serije, reklamna sporočila in informativne oziroma zabavne, izobraževalne in druge vrste oddaj ter za igrane filme kateregakoli žanra, pri nas dobijo kompletno obdelane vsebine in tako imajo možnost, da jih takoj po koncu obdelave prikazujejo, kjerkoli želijo.

Prevajanje političnih besedil iz bolgarskega v poljski jezik

Če je strankam potrebni prevajanje besedil s področij politike iz bolgarskega v poljski jezik, ste lahko prepričani, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo njihovo ustrezno obdelavo. Prav tako ti strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, katerih tema se nanaša na številna druga področja, tako na finance, ekonomijo in bančništvo oziroma marketing, turizem in informacijske tehnologije kot tudi vsa tista, ki so povezana z menedžmentom in gradbeno industrijo ter ekologijo in varstvom okolja kot tudi tiste vsebine, ki se tičejo področij medicine, filozofije in psihologije ter farmacije, sociologije in vseh drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Korekturo vsebin, ki so slabo prevedene iz bolgarskega v poljski jezik, izvajajo profesionalci, ki so v naši ekipi zanjo tudi specializirani, oziroma korektorji in lektorji.

Sodni tolmači in prevajalci pa poskrbijo, da vam omogočijo tolmačenje iz bolgarskega v poljski jezik in po potrebi uporabijo katerokoli od treh obstoječih vrst te storitve oziroma simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Glede na to, da strankam nudimo priložnost najema opreme za simultano tolmačenje, se tudi storitev lahko najde v ponudbi v primeru, da strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford Akademije Oxford oceni, da bi prevajalci in sodni tolmači prav njo morali uporabiti v konkretnem primeru.

Cena prevajanja iz bolgarskega v poljski jezik

  • Iz bolgarskega v poljski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!