Prevajanje iz bolgarskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zainteresirane stranke ne bodo dobile samo tolmačenja iz bolgarskega v finski jezik, ampak sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford lahko obdelajo tudi različne vrste vsebin v pisani obliki, kar vključuje, tako obdelavo spletnih materialov, učbenikov in poljudnih kot tudi znanstvenih besedil kot tudi marketinških vsebin oziroma revij in številnih drugih materialov.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za filme različnih žanrov pa tudi za druge video in zvočne materiale kot tudi storitvi njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije. Vsakdo, ki ga to zanima, pri nas dobi tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki so v tej kombinaciji jezikov predhodno prevedeni, pri čemer pa niso bila spoštovana prevajalska pravila.

Tolmačenje v tej jezični kombinaciji vključuje uporabo, tako šepetanega kot tudi simultanega in konsekutivnega tolmačenja pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako omogočamo vsem strankam, ki jim je to potrebno.


Prevajanje iz bolgarskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v bolgarski jezik

Obdelujemo tudi različne vrste dokumentov in to kompletno oziroma izvajamo prevajanje iz bolgarskega v finski jezik in jih potem tudi overjamo. Pomembno je poudariti, da overitev izvajajo izključno zapriseženi sodni tolmači kot tudi, da to ni enaka overitev, ki se nanaša na postavljanje Apostille (haškega) žiga. Prav o tej vrsti se stranke morajo same pozanimati v okviru pristojnih institucij, saj jim prevajalci in sodni tolmači morejo dati teh informaciji, ker zanjo niso pristojni. In ne samo, da stranke morajo izvedeti, ali je haški žig obvezen za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz bolgarskega v finski jezik, ampak prav tako morajo izvedeti, kdaj je treba izvesti to overitev. V praksi se zelo pogosto srečuje princip overitve s haškim žigom, ki vključuje njegovo postavljanje pred ali po obdelavi s strani strokovnjakov Akademije Oxford, pa so zato te informacije zelo pomembne.

Tako poslovne in osebne dokumente kot tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in pravne akte oziroma tiste, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij (tehnična, poslovna, gradbena, razpisna, medicinska in ostale) pa tudi tiste, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja in še veliko drugih naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo in overijo z žigom sodnega tolmača. Ob tej priložnosti sodni tolmač primerjajo izvirne in prevedene dokumente, pa je zato potrebno, da stranke, ki zahtevajo prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za katerokoli vrsto vsebin te vrste, priložijo tudi izvirnike na vpogled. Za vse ostale vsebine velja pravilo, da jih lahko in pošljejo in prejmejo po koncu prevajanja na elektronski naslov.

Poleg tega, da lahko pridejo osebno v prostore naše poslovalnice in dostavijo izvirne dokumente, jih stranke lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih pošljejo preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice. Kar se tiče prevzemanja obdelanih vsebin, jih lahko dostavimo na naslov stranke, kar je storitev, ki se zaračunava ločeno od njihove obdelave, prav tako pa imajo možnost, da pridejo osebno v prostore naše poslovalnice in jih prevzamejo.

Samo tedaj, ko gre za nujno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik, in to za katerikoli dokument, imajo stranke pravico izvesti najprej njihovo skeniranje in pošiljanje po elektronski pošti, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnili pričakovanja strank in izvedeli prevod v kratkem roku. Vsekakor je potrebno, da potem pristopijo dostavi izvirnih vsebin na vpogled, pri čemer je potrebno izbrati najhitrejšega od vseh načinov, ki so navedeni.

Prevajanje programske opreme iz bolgarskega v finski jezik

Ena od številnih storitev, ki jih na lahko izvedejo zahtevo prevajalci in sodni tolmači, je prevajanje programov in aplikacij iz bolgarskega v finski jezik. Čeprav lahko obdelajo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne pa tudi vsebino spletnih strani in drugih materialov, ki so na katerikoli način povezani s spletom. Ko se ukvarjajo s prevajanjem katerihkoli vsebin te vrste, po potrebi uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in tako maksimalno vplivajo na poboljšanje položaja na spletu za konkretne materiale.

Tolmačenje iz bolgarskega v finski jezik je še ena storitev, ki jo sodni tolmači in prevajalci izvajajo v skladu s potrebami oziroma zahtevami strank. Treba je tudi omeniti, da lahko uporabijo tudi šepetano pa tudi konsekutivno in simultano tolmačenje. Vrsta storitve je odvisna samo od organizacije konkretnega dogodka, pa prav o tem naš strokovna ekipa mora dobiti obvestilo, da stranki lahko omogočila najboljšo možno storitev v tej situaciji. Tedaj, ko se oceni, da je simultano tolmačenje iz bolgarskega v finski jezik najboljše za konkretno situacijo, je strankam omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zainteresiranim strankam sodni tolmači in prevajalci prav tako omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik, tako za poljudne besedilne materiale katerekoli tematike kot tudi za strokovne, ne glede na to, ali se njihova tema nanaša na področja ekonomije, politike, bančništva, financ in prava, ali pa je povezana s področji ekologije in varstva okolja, komunikologije in menedžmenta oziroma marketinga in sociologije.

Prevajanje književnih del iz bolgarskega v finski jezik

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo, tako romane kot tudi dela beletrije oziroma poetska in prozna dela. Ne samo, da jih pričakuje prevajanje književnih del iz bolgarskega v finski jezik, ampak tudi učbenikov pa tudi različnih vrst revij. Prav tako naši strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke, strankam pa omogočajo tudi obdelavo različnih vrst marketinških materialov v navedeni jezični kombinaciji. Izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za kataloge storitev ali izdelkov oziroma reklamne zloženke, brošure ter PR članke, prav tako pa lahko obdelajo tudi reklamne letake, vizitke in vse ostale marketinške materiale.

V sklopu storitve, ki se nanaša na obdelavo video in zvočnih materialov, stranke pričakuje tudi dodatna storitev v pogledu njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja, Tako jih pričakuje, ne samo prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za reklamna sporočila, serije ali oddaje katerekoli vrste (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge), ampak tudi za animirane in dokumentarne filme oziroma igrane filme različnega žanra kot tudi za risane in številne druge video in zvočne vsebine.

Če so stranke prevajanje iz bolgarskega v finski jezik predhodno prepustile nekomu, toda ta ni spoštoval pravil in v takšnih prevodih obstajajo napake, profesionalni lektor in korektor izvedeta njihovo redakcijo.

Prevajanje znanstvenih patentov iz bolgarskega v finski jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje znanstvenih patentov iz bolgarskega v finski jezik, prav tako izvajajo tudi storitev, ki se nanaša na overitev tako prevedenih dokumentov, s čimer jim dajo veljavnost pred zakonom, saj se prevedeni in overjeni dokumenti obravnavajo popolnoma enako kot tudi vsak drug izvirni dokument. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za znanstvena dela pa tudi za ostale dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelajo tudi vse podobne dokumente (potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in drugi), po potrebi pa lahko izvedejo tudi prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za vse vrste pravnih aktov (sodne odločitve, certifikati, pogodbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe in sodbe, licence, pooblastilo za zastopanje, tožbe in drugi).

V naši uradni ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v finski jezik za različne vrste, tako potrdil kot tudi soglasij oziroma izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in številni drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam).

Prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi vsebino vseh vrst dokumentacij, tako razpisne kot tudi tehnične oziroma gradbene dokumentacije oziroma dokumente, ki so njihov sestavni del (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in drugi).

Potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet in vse druge dokumente, ki se ozko povezani s področjem izobraževanja, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo oziroma najprej izvajajo njihovo prevajanje iz bolgarskega v finski jezik in potem pristopajo tudi overitvi.

Poleg vsega omenjenega na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnikov ali pravne osebe (sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila vseh vrst, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi), prav tako pa lahko pristopijo tudi obdelavi dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi dokumenti iz te skupine).

Cena prevajanja iz bolgarskega v finski jezik

  • Iz bolgarskega v finski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!