Prevajanja iz bolgarskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so tudi prevajalci in sodni tolmači za bolgarski pa tudi grški jezik, poleg ostalih strokovnjakov prav tako del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik, v omenjeni instituciji lahko dobi tudi to storitev. Ta se nanaša, tako na obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi na tolmačenje, naši strokovnjaki pa lahko zainteresiranim strankam zagotovijo tudi številne storitve, ki veljajo za dodatne. S tem mislimo predvsem na storitev korekture oziroma lekture, ki se uporablja v okviru vsebin, ko so že prevedene iz bolgarskega v grški jezik, toda konkretne vsebine niso profesionalno obdelane. Ob tej priložnosti morata lektor in korektor uporabiti svoje znanje, da bi opravila potrebne popravke.

Prav tako so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za podnaslavljanje in sinhronizacijo zvočnih in video vsebin, kot so na primer serije, filmi, reklamna sporočila, oddaje in drugo, kar pomeni, da ko prevajalci in sodni tolmači končajo sa svojim delom oziroma izvedejo njihovo prevajanje iz bolgarskega v grški jezik, se uporablja ena od teh storitev, da bi stranke dobile vsebine, ki so kompletno obdelane.

Vsekakor je treba tudi omeniti, da naši strokovnjaki zagotavljajo storitev, tako šepetanega kot tudi simultanega oziroma konsekutivnega prevajanja v tej različici jezikov in da strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko se ta storitev zahteva.


Prevajanje iz bolgarskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v bolgarski jezik

Dobro je poudariti tudi to, da vsaka tista stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za razne osebne dokumente, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi predvsem to storitev in potem tudi overitev izdelanega prevoda. Dolžni smo tudi poudariti, da overitev v tem primeru izvaja izključno uradno pooblaščena oseba, sicer član naše ekipe - sodni tolmač in da je stranke ne smejo pomešati z nadoveritvijo oziroma s postavljanjem Apostille žiga na določene dokumente, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci za to vrsto overitve vsekakor niso pristojni. Gre za to, da se omenjeni žig postavlja samo na tiste dokumente, ki jih določa veljavni zakon in nanje se postavlja v skladu z jasno določenimi pravili in to najpogosteje, ali preden naši strokovnjaki pristopijo obdelavi tega dokumenta ali pa potem. Glede na to, da najpogosteje obstajata te dva vrsti overitve, mi vsem svojim strankam priporočamo, da se same pozanimajo, ali se haški žig zahteva za tiste dokumente, za katere jim je tudi potrebno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik oziroma če se zahteva, morajo tudi izvedeti, kdaj se nanje postavlja, da ne bi po nepotrebnem izgubljale svojega časa.

Vsaka stranka, ki zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta, se prav tako mora zavedati, da je dolžna priložiti izvirne vsebine na vpogled, saj jih uradno zapriseženi sodni tolmač, preden izvrši overitev oziroma preden postavi svoj žig na prevedene dokumente, mora primerjati z izvirnimi, ker overja samo tiste dokumente, katerih vsebina je istovetna izvirnim.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in drugi), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, poslovna poročila in drugo) pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, izjav in soglasij).

Prav tako lahko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in dela ter za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju pa tudi za prepis ocen, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge in druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.

Sodni tolmači in prevajalci poleg vsega tega obdelujejo tudi pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne odločbe in tožbe, pogodbe, pritožbe in sodbe in drugo), v skladu z zahtevami strank lahko prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za medicinsko, tehnično in razpisno pa tudi gradbeno dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz bolgarskega v grški jezik

Ne glede na to, za katere dokumente vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, ste vsekakor dožni dostaviti tudi izvirne vsebine, tako da jih lahko, ali prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljete preko kurirske službe, oziroma s priporočeno poštno pošiljko, vse ostale materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik, pa lahko pošljete tudi po elektronski pošti, saj zanje ne izvaja overitev in samim tem se tudi ne zahteva dostava izvirnikov.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo katerokoli vrsto vsebin, ki jo zahtevate prevedeno v tej kombinaciji jezikov, jih lahko osebno prevzamete oziroma zahtevate dostavo na naslov, kar se nanaša predvsem na obdelavo dokumentov, medtem ko vse ostale vsebine, ki ne zahtevajo overitve, lahko dobijo tako, kot so jih poslali oziroma po elektronski pošti, s čimer čete prihranijo svoj čas in denarna sredstva.

Edina situacija, ko vam je omogočeno da tudi dokumente dostavite po elektronski pošti, je v primeru, ko zahtevate njihovo nujno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik, pri čemer ste tudi takrat vsekakor dolžni naknadno dostaviti izvirne dokumente na vpogled in to na način, ki je v tem trenutku najhitrejši, da bi naši strokovnjaki lahko odgovorili na zahtevo za nujnim prevodom.

Kar zadeva ostale vsebine, ki jih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, omenjamo samo tiste, ki jih stranke najpogosteje zahtevajo, to pa se nanaša predvsem na obdelavo spletnih materialov (spletni katalogi, spletne prodajalne, spletne strani, programska oprema in drugi) pa tudi različna književna dela in revije, čeprav naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi poljudne besedilne vsebine ter vse tiste, ki se lahko obravnavajo kot strokovne, ne glede na kompleksnost njihove vsebine in ne glede na to, katero področje konkretna besedila obdelujejo.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju, kot so na primer brošure in katalogi oziroma reklamne zloženke, zatem PR članki, vizitke in druge.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz bolgarskega v grški jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz bolgarskega v grški jezik, prav tako obdelujejo tudi številne druge pravne akte, izvajajo pa tudi overitev izdelanega prevoda in tako strankam omogočijo, da dobijo dokumente, ki so z zakonskega vidika absolutno veljavni.

Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste sodnih odločitev in sodb oziroma licenc in certifikatov in potem tudi pravni red Evropske Unije kot tudi različne vrste pogodb oziroma sodne odločbe, pritožbe in številne druge dokumente, ki so s področjem prava pa tudi sodstva. Različne vrste potrdil, potrdil in izjav oziroma soglasij prav tako stranke lahko dobijo obdelane v tej jezični kombinaciji, to pa se nanaša tudi na soglasje za zastopanje in na potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na potrdilo o stalni zaposlitvi ter na potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu, kot tudi na vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in to v različnih situacijah.

Sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za vse vrste dokumentacij oziroma za razne osebne dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno in potem tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju ter vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi diplomske in seminarske naloge prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako lahko obdelajo v tej kombinaciji jezikov. Ta storitev se nanaša tudi na prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za znanstvena dela, medtem ko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti kot tudi znanstvena dela.

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za osebne dokumente, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno, vozniško in druga).

Omenjeni strokovnjaki strankam prav tako omogočajo tudi prevajanje v tej različici jezikov za vse vrste poslovnih dokumentov, tako za pogodbe in poslovne odločitve kot tudi za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture, poslovna poročila vseh vrst in potem tudi za ustanovitveni akt oziroma statut podjetja kot tudi vse druge nenavedene dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetnikov ali pravne osebe.

Prevajanje romana iz bolgarskega v grški jezik

Med redne storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotavljajo zainteresiranim strankam, sodi tudi neposredno prevajanje romanov iz bolgarskega v grški jezik, čeprav enako kakovostno obdelujejo tudi druga književna dela, kot so na primer poetska in prozna dela, beletrija in druga.

Strankam omogočamo tudi obdelavo časopisnih člankov pa tudi učbenikov in različnih vrst revij, po potrebi pa jim nudimo tudi storitev tolmačenja. Kar zadeva tolmačenje iz bolgarskega v grški jezik, želimo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi konsekutivno in simultano tolmačenje, pa celo tisto vrsto, ki je poznana kot šepetano in za katero je v naši državi specializirano izjemno malo strokovnjakov. Od vsakogar, ki mu je potrebna omenjena storitev, se zahteva, da zaposlene v naši instituciji seznani s podrobnostmi, ki so povezane z organizacijo dogodka, kar vključuje, ne samo podatke o trajanju in številu udeležencev, ampak tudi informacije, ki se nanašajo na princip organizacije dogodka oziroma na prostor, v katerem bo organiziran.

Čeprav so v naši ekipi primarno zaposleni prevajalci in sodni tolmači, tukaj obstajajo tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki v vsakem trenutku lahko ponudijo svoje storitve zainteresiranim strankam. Sicer se redakcija oziroma korektura in lektura izvajajo za materiale, ki so pred tem prevedeni iz bolgarskega v grški jezik izdelani, pri čemer pa prevodi niso dovolj kakovostni oziroma v njih obstajajo določene napake, ko jih omenjeni strokovnjaki odpravljajo v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v grški jezik

Kadar stranke zahtevajo prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v grški jezik, se morajo zavedeti, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno, in to pomeni, da ne izvajajo samo prevajanja, ampak tudi prevod tudi optimizirajo za spletne iskalnike. Pravzaprav poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo pri obdelavi teh materialov, tako da ti zelo hitro precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja. Seveda na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področja spleta, kar vključuje, tako spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne oziroma katerokoli vrsto programov ali aplikacij pa tudi številne druge.

Stranke pa pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelavo za katero koli vrsto zvočnih ali video vsebin, kar je storitev, ki vključuje najprej njihovo prevajanje iz bolgarskega v grški jezik in potem tudi podnaslavljanje, čeprav jim lahko zagotovimo tudi storitev sinhronizacije vseh prevedenih materialov te vrste. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo informativne in otroške oziroma izobraževalne in zabavne oddaje, ampak strankam prav tako nudijo tudi prevajanje za serije, reklamna sporočila in igrane filme kateregakoli žanra kot tudi za dokumentarne, risane in animirane ter za vse ostale vrste zvočnih pa tudi video vsebin.

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi strokovne in poljudne besedilne materiale različne kompleksnosti in vsebine pa tudi dolžine. Poleg prevajanja iz bolgarskega v grški jezik za besedila s področij psihologije, filozofije in sociologije oziroma gradbene industrije, informacijskih tehnologij in komunikologije prav tako obdelujejo tudi besedila, ki so povezane s področji politike, financ in ekonomije oziroma bančništva, prava in menedžmenta pa tudi marketinga, turizma, farmacije in znanosti ter medicine, izobraževanja in ostalih vej, ne samo družbenih, ampak tudi naravoslovnih ved.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v grški jezik za vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, tako za brošure in plakate oziroma PR članke kot tudi za plakate, vizitke, kataloge in druge. Pomembno je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo vsa pravila, ki se nanašajo na marketing in da jih tudi ustrezno uporabljajo pri obdelavi vseh omenjenih materialov oziroma vsebino prilagajajo duhu grškega jezika. Tako vsaka potencialna stranka, ki uporablja grški jezik, dobi ustrezno priložnost, da se seznani z vsem, kar se reklamira in morebiti začne uporabljati določene storitve ali kupovati izdelke, ki se na ta način reklamirajo.

Cena prevajanja iz bolgarskega v grški jezik

  • Iz bolgarskega v grški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!