Prevajanja iz bolgarskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik, kar je storitev, ki jo na zahtevo strank izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači. Obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin oziroma marketinške materiale kot tudi učbenike in revije ter časopisne članke in književna dela pa tudi vsebine, ki so povezane s spletnim področjem.

V konkretni kombinaciji jezikov strankam omogočamo tudi prevajanje za različne vrste zvočnih oziroma video materialov pa tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev, ki vključuje njihovo sinhronizacijo. Sodni tolmači in prevajalci pa lahko izvedejo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz bolgarskega v švedski jezik in po potrebi lahko uporabijo ali simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Vsekakor tistim strankam, ki se opredelijo za storitev simultanega tolmačenja, pod izjemno ugodnimi pogoji ponujajo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsem, ki imajo potrebo za tem, ponujamo tudi storitev redakcije, če je prevod iz bolgarskega v švedski jezik, ki ga posedujejo, neprofesionalno izdelan, pri čemer jo izvajajo naši strokovnjaki, ki so za to specializirani (lektorji in korektorji).


Prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik

Prav tako lahko obdelamo tudi katerikoli dokument oziroma izvajamo najprej njegovo prevajanje in potem tudi overitev tega prevoda, in to z žigom sodnega tolmača, da bi bil preveden dokument pravno veljaven. Pomembno je, da nam stranke priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi se lahko izvedla overitev.

Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (izjave, potrdila in soglasja) ter pravne akte oziroma različne vrste dokumentacij (poslovna, gradbena, medicinska, razpisna, osebna, tehnična in ostale). Seveda naši strokovnjaki obdelujejo tudi druge dokumenti, ki niso navedeni, izvajajo pa tudi njihovo overitev, česar pa ne smete pomešati z overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom, sj to ne sodi v njihovo pristojnost. Prav zato mora naša stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov iz bolgarskega v švedski jezik, prav tako tudi izvedeti, ali je ta vrsta žiga obvezna za njene dokumente pa tudi, kdaj je to treba izvesti (pred ali po obdelavi naših strokovnjakov), s s tem prihranijo precej svojega denarja in časa.

Glede na to, da sodni tolmač mora primerjati izvirni dokument s prevodom, to pomeni, da je vsaka stranka dolžna osebno prinesti izvirne dokumente na vpogled, ali pa jih poslati preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Če zahteva prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za katerokoli drugo vrsto materialov, kjer ni treba izvesti overitve, jih stranka lahko pošlje po elektronski pošti in jih potem tudi na enak način dobi po koncu obdelave. Prevedene in overjene dokumente lahko dobi na naslov, pri čemer jih lahko tudi osebno prevzame v prostorih naše poslovalnice.

Nujno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za vse vrste dokumentov predstavlja edino situacijo, ko je strankam dovoljeno pošiljanje skeniranih dokumentov po elektronski pošti in potem tudi dostava izvirnikov na vpogled.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz bolgarskega v švedski jezik

Sodni tolmači in prevajalci vsaki stranki, ki zahteva neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz bolgarskega v švedski jezik, omogočajo kompletno obdelavo vseh dokumentov iz njene sestave, tako da dobijo in prevedene in overjene dokumente, in to z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Stranke morajo poleg dostave na vpogled izvirnih dokumentov, ki spadajo v razpisno dokumentacijo, predhodno opravijo potrebne preverbe v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma z žigom, ki nosi tudi naziv haški, da bi bili v celoti seznanjeni s postopkom njegove obdelave.

Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo, kot so laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbeni projekti oziroma deklaracije izdelkov in navodila za uporabo ter vse druge, ki so v njihovi sestavi.

Vsekakor stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo različnih vrst potrdil in soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in drugi).

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za poslovno dokumentacijo, lahko pri nas dobijo kompletno obdelane fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve pa tudi statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi vse vrste poslovnih poročil. Po potrebi sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in druga).

Osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje pa tudi vozniško dovoljenje in vse druge osebne dokumente, omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevedejo v navedeni kombinaciji jezikov. Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za potrdilo o opravljenih izpitih in potem tudi za znanstvene patente in prepise ocen kot tudi za predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju ter znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge pa tudi za številne druge dokumente, ki se nanašajo in na področje znanosti in na področje izobraževanja.

Če je strankam potrebno prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za sklep o razvezi zakonske zveze ali za katerokoli drugo sodno odločbo, odločitev ali pritožbo, jim sodni tolmači in prevajalci omogočajo tudi to storitev in po potrebi obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pogodbe kot tudi pritožbe pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in tožbe kot tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na področje prava ali sodstva.

Prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v švedski jezik

Storitev, ki jo lahko dobi vsaka stranka, kadar ima potrebo za tem, in to v okviru Prevajalskega centra, je prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v švedski jezik. Toda treba je poudariti tudi to, da naši prevajalci in sodni tolmači poznajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Poleg spletnih strani obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge kot tudi katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevajo stranke in po koncu njihovega dela bodo prevedene spletne vsebine na precej boljšem mestu v okviru spletnega iskanja.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo storitev redakcije oziroma lektorji kot tudi korektorji. Storitvi, ki jih ti uporabljajo oziroma lektura in korektura se izvajata izključno v primerih, ko je bilo katerakoli vrsta vsebin predhodno prevedena v tej kombinaciji jezikov, toda v teh prevodih je veliko napak, ki morajo biti pravilno popravljene. Potem ko ti strokovnjaki končajo z uporabo navedenih storitev, bodo stranke imele kakovostno obdelane materiale, ne glede na to, za katero vrsto gre.

Prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik vključuje tudi obdelavo učbenikov različne tematike, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost pa tudi književnih del. In ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo romane, ampak tudi dela beletrije ter po potrebi tudi katerokoli poetsko ali prozno delo. Ko to zahtevajo stranke, prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako poljudnih kot tudi strokovnih ter vseh drugih vrst revij.

Kar zadeva tolmačenje iz bolgarskega v švedski jezik, stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo uporabi, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja. Odločitev o tem, katera od navedenih storitev bo uporabljena za neki dogodek, je odvisna samo od tega, kako je zamišljena njegova organizacija, o čemer stranke morajo obvestiti strokovno ekipo naše poslovalnice. Če ta oceni, da je simultano tolmačenje iz bolgarskega v švedski jezik najbolje uporabiti v tem primeru, bomo v uradno ponudbo vnesli tudi storitev, ki strankam omogoča, da pod ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Profesionalno prevajanje filmov iz bolgarskega v švedski jezik

Pod profesionalnim prevajanjem filmov v tej kombinaciji jezikov mislimo na dejstvo, da vsaka stranka dobi najprej njihovo prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik in potem tudi storitev podnaslavljanja tako prevedenih filmskih stvaritev katerekoli vrste. Po potrebi pa lahko izvajamo tudi storitev, ki vključuje njihovo sinhronizacijo in poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo igrane filme kateregakoli žanra, prav tako prevajajo tudi animirane in risane pa tudi dokumentarne filme ter številne druge zvočne in video vsebine. Ne samo, da s tem mislimo na zabavne in izobraževalne oddaje, ampak tudi na serije pa tudi na reklamna sporočila ter oddaje informativnega značaja in številne druge vsebine te vrste.

Zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za različne vrste marketinških materialov, kot so na primer reklamni plakati in letaki oziroma zloženke pa tudi PR članki, vizitke in brošure ter vse druge vsebine, ki so na prvem mestu namenjene reklamiranju, tako določenega podjetja kot tudi konkretnih izdelkov ali storitev.

Na zahtevo strank lahko obdelamo tudi, tako poljudne kot tudi besedilne vsebine, ki se obravnavajo kot strokovne, tukaj pa je vsekakor prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik za besedila povezana, tako s področji gradbene industrije, marketinga in farmacije oziroma psihologije kot tudi s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in politike pa tudi turizma in filozofije ter številnih drugih neomenjenih vej znanost in ne glede na to, ali gre za tiste, ki sodijo med družbene ali naravoslovne.

Cena prevajanja iz bolgarskega v švedski jezik

  • Iz bolgarskega v švedski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!