Prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V sklopu storitve, ki vključuje neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, zainteresirane stranke pričakuje obdelava katerekoli vrste vsebin, kar se nanaša, tako na materiale s področij marketinga kot tudi na revije in časopisne članke ter na učbenike in književna dela.

Sodni tolmači in prevajalci lahko po potrebi obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za spletne materiale in zvočne ter video vsebine vseh vrst (serije, reklamna sporočila, filmi, oddaje in druge). Po potrebi strankam ponujamo tudi njihovo dodatno obdelavo, kar je storitev, ki vključuje, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo obdelanih video in zvočnih materialov različnih vrst.

Tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik je prav tako storitev, ki jo lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači, vključuje pa uporabo, tako šepetanega in konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja in po potrebi strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik

Kjerkoli je to potrebno, naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji izvajajo kompletno redakcijo materialov oziroma pristopajo zagotavljanju storitev lekture in korekture, če v njihovih prevodih obstajajo napake, ki morajo biti profesionalno odpravljene.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v celoti pristopajo obdelavi absolutno kateregakoli dokumenta, ne glede na to, ali gre za poslovne ali osebne oziroma dokumente, ki sestavljajo medicinsko, razpisno ali gradbeno dokumentacijo. Ko rečemo kompletna obdelava, to se nanaša najprej na njihovo prevajanje v tej različici jezikov in potem tudi na njihovo overitev, ki jo sicer izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Prav tako omenjeni strokovnjaki strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za pravne akte ali dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, izjave in soglasja različnih vrst) ter za vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti, omogočajo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo.

S tem načinom obdelave konkretnim dokumentom zagotavljajo pravno veljavnost, tako da jih stranka, ki dobi tako obdelane dokumente katerekoli vrste, lahko preda vsaki pristojni instituciji oziroma jih lahko uporablja brez kakršnihkoli težav, saj jim žig sodnega tolmača zagotavlja pravno veljavnost.

Postopek overitve zahteva najprej primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, pa zato tudi zahtevamo od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, in to za katerikoli dokument, da pri dostavi vsebin na obdelavo priložijo tudi izvirne dokumente. Način njihove dostave vključuje, ali pošiljanje preko kurirskih služb oziroma preko „Pošte Slovenije“, pri čemer mora biti priporočena pošiljka kot tudi osebno dostavo. Za vse ostale vsebine oziroma za tiste, pri katerih se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, je omogočeno pošiljanje vsebin po elektronski pošti.

Prav tako se razlikuje tudi način prevzemanja prevedenih materialov, in to samo v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za dokumente ali za ostale vsebine. Tako prevedene in overjene dokumente stranke prevzemajo osebno, ali pa jih dostavimo na njihov naslov, za ostale vsebine pa velja pravilo, da jih lahko dobijo tudi po elektronski pošti. Zelo je pomembno poudariti tudi to, da je storitev dostave prevedenih in overjenih dokumentov na vaš naslov treba plačati v skladu s cenikom, ki je v tem trenutku veljaven v okviru kurirske službe, ki vam tudi dostavi konkretno pošiljko.

Tisto, kar je pomembno in kar mora vedeti vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za vse vrste dokumentov, je podatek, da za določene dokumente ta obdelava, ki jo izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, velja kot nezadostna, saj je zanje treba izvesti tudi dodatno overitev oziroma treba je postaviti tako imenovani Apostille ali haški žig. Poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki nimajo pooblastila za njeno izvedbo in da zaradi tega stranke morajo samostojno pridobiti vse pomembne informacije oziroma v okviru pristojnih državnih služb vprašati, ali je haški žig obvezen za tiste dokumente, za katere zahtevajo prevajanje. Če je to primer, morajo tudi vprašati, kdaj se ta vrsta overitve izvaja, saj v aktualni praksi Apostille žig najpogosteje zahteva postavljanje na dokumente šele, ko jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo, ali pa se najprej postavlja haški žig, pa se šele potem pristopa njegovi obdelavi na običajen način.

Prevajanje risanih filmov iz bolgarskega v hrvaški jezik

Storitev, ki jo prav tako zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, in ki se nanaša na neposredno prevajanje risanih filmov iz bolgarskega v hrvaški jezik, vključuje tudi dodatno storitev, v pogledu njihove sinhronizacije. Prav tako vsem strankam, ki jih to zanima, lahko ponudimo tudi izvedbo podnaslavljanja prevedenih risanih filmov kot tudi storitev njihove sinhronizacije. Po potrebi naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumentarne in potem tudi igrane filme različnih žanrov oziroma animirane in vse ostale vrste filmov. V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci prav tako prevajajo tudi serije kot tudi informativne oddaje oziroma reklamna sporočila in potem tudi izobraževalne, zabavne, otroške in druge vrste oddaj ter vse ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Materiali, ki so usmerjeni na reklamiranje storitev, izdelkov in podjetje, kot so na primer PR članki, katalogi in zloženke ter reklamni letaki in brošure pa tudi vizitke prav tako obdelujemo v tej jezični različici.

Poleg tega je v ponudbi tudi profesionalno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za besedilne vsebine, ki veljajo za poljudne pa tudi za tiste, ki se obravnavajo kot strokovne. Poleg besedil, katerih tema se nanaša na področja ekologije in varstva okolja, farmacije, bančništva, znanosti in financ, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi besedila, ki se nanašajo na katerokoli temo s področij sociologije, znanosti in filozofije ter komunikologije in izobraževanja pa tudi tiste, ki se tičejo menedžmenta, gradbene industrije, politike in informacijskih tehnologij pa tudi vseh drugih vej in naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Prevajanje programov in aplikacij iz bolgarskega v hrvaški jezik

Vsem, ki jim je to potrebno, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi neposredno prevajanje programske opreme oziroma aplikacij in programov iz bolgarskega v hrvaški jezik. Poleg teh vsebin sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter vse ostale materiale, ki so ozko povezani s spletnim področjem in to ob uporabi pravil, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Naši strokovnjaki namreč poznajo smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo po potrebi, tako da obdelani spletni materiali precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja.

Moramo omeniti tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za romane oziroma dela poezija ali proze ter za beletrijo in druga književna dela, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino, tako različnih vrst revij kot tudi časopisne članke oziroma učbenike in to ne glede na katero področje se nanašajo.

Izvajamo tudi tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik in tistim strankam, za katere dogodek je priporočljiva ta storitev, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tudi simultano pa tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik, na podlagi informacij, ki nam jih stranke dajo v zvezi s konkretnim dogodkom oziroma njegovo organizacijo tudi sprejmejo odločitev, katero njih bodo naši strokovnjaki ob tej priložnosti uporabili.

Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, naše stranke lahko dobijo tudi redakcijo, kar je storitev, ki je povezana z vsebinami, ki so prevedene iz bolgarskega v hrvaški jezik, in to v okviru neke druge institucije, toda strokovnjaki, ki so se z njimi ukvarjali, tega niso storili tako, kot je to potrebno, pa profesionalni lektor oziroma korektor uporabita svoje znanje in odpravita napake, ki se v takšnih vsebinah nahajajo.

Prevajanje soglasja za zastopanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Če nekdo zahteva prevajanje soglasja za zastopanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, ga moramo seznaniti z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo njegovo kompletno obdelavo, kar vključuje, tako prevajanje kot tudi overitev izdelanega prevoda, to storitev pa izvedejo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači in tako bo tako prevedeno soglasje za zastopanje obravnavano kot absolutno zakonsko veljaven dokument. Seveda naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij ter izjav.

Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za različne vrste dokumentacij, od razpisne preko gradbene pa do medicinske, tehnične in poslovne. Sodni tolmači in prevajalci pa med drugim prevajajo zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja in potem tudi poslovna poročila, fakture in statut podjetja ter gradbene projekte, navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumenti, ki so del navedenih vrst dokumentacij.

V skladu z zahtevami naših strank jim nudimo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske in seminarske naloge pa tudi za predmetnike in programe fakultet oziroma za diplomo in dodatek k diplomi ter za potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju oziroma za vse druge dokumente, ki se tičejo izobraževanja.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v konkretni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje in potni list oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, zatem prometno dovoljenje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi vse druge osebne dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za znanstvene patente oziroma za vse druge dokumente, povezane s področjem znanosti in za znanstvena dela, pri nas lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo. Ponujamo pa jim tudi prevajanje v tej različici jezikov za vse vrste pravnih aktov (sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, sodbe, certifikati, pritožbe in odločitve, pogodbe, licence, tožbe in številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva).

Cena prevajanja iz bolgarskega v hrvaški jezik

  • Iz bolgarskega v hrvaški je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je