Prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V sklopu storitve, ki vključuje neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, zainteresirane stranke pričakuje obdelava katerekoli vrste vsebin, kar se nanaša, tako na materiale s področij marketinga kot tudi na revije in časopisne članke ter na učbenike in književna dela.

Sodni tolmači in prevajalci lahko po potrebi obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za spletne materiale in zvočne ter video vsebine vseh vrst (serije, reklamna sporočila, filmi, oddaje in druge). Po potrebi strankam ponujamo tudi njihovo dodatno obdelavo, kar je storitev, ki vključuje, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo obdelanih video in zvočnih materialov različnih vrst.

Tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik je prav tako storitev, ki jo lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači, vključuje pa uporabo, tako šepetanega in konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja in po potrebi strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik

Kjerkoli je to potrebno, naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji izvajajo kompletno redakcijo materialov oziroma pristopajo zagotavljanju storitev lekture in korekture, če v njihovih prevodih obstajajo napake, ki morajo biti profesionalno odpravljene.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v celoti pristopajo obdelavi absolutno kateregakoli dokumenta, ne glede na to, ali gre za poslovne ali osebne oziroma dokumente, ki sestavljajo medicinsko, razpisno ali gradbeno dokumentacijo. Ko rečemo kompletna obdelava, to se nanaša najprej na njihovo prevajanje v tej različici jezikov in potem tudi na njihovo overitev, ki jo sicer izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Prav tako omenjeni strokovnjaki strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za pravne akte ali dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, izjave in soglasja različnih vrst) ter za vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti, omogočajo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo.

S tem načinom obdelave konkretnim dokumentom zagotavljajo pravno veljavnost, tako da jih stranka, ki dobi tako obdelane dokumente katerekoli vrste, lahko preda vsaki pristojni instituciji oziroma jih lahko uporablja brez kakršnihkoli težav, saj jim žig sodnega tolmača zagotavlja pravno veljavnost.

Postopek overitve zahteva najprej primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, pa zato tudi zahtevamo od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, in to za katerikoli dokument, da pri dostavi vsebin na obdelavo priložijo tudi izvirne dokumente. Način njihove dostave vključuje, ali pošiljanje preko kurirskih služb oziroma preko „Pošte Slovenije“, pri čemer mora biti priporočena pošiljka kot tudi osebno dostavo. Za vse ostale vsebine oziroma za tiste, pri katerih se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, je omogočeno pošiljanje vsebin po elektronski pošti.

Prav tako se razlikuje tudi način prevzemanja prevedenih materialov, in to samo v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za dokumente ali za ostale vsebine. Tako prevedene in overjene dokumente stranke prevzemajo osebno, ali pa jih dostavimo na njihov naslov, za ostale vsebine pa velja pravilo, da jih lahko dobijo tudi po elektronski pošti. Zelo je pomembno poudariti tudi to, da je storitev dostave prevedenih in overjenih dokumentov na vaš naslov treba plačati v skladu s cenikom, ki je v tem trenutku veljaven v okviru kurirske službe, ki vam tudi dostavi konkretno pošiljko.

Tisto, kar je pomembno in kar mora vedeti vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za vse vrste dokumentov, je podatek, da za določene dokumente ta obdelava, ki jo izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, velja kot nezadostna, saj je zanje treba izvesti tudi dodatno overitev oziroma treba je postaviti tako imenovani Apostille ali haški žig. Poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki nimajo pooblastila za njeno izvedbo in da zaradi tega stranke morajo samostojno pridobiti vse pomembne informacije oziroma v okviru pristojnih državnih služb vprašati, ali je haški žig obvezen za tiste dokumente, za katere zahtevajo prevajanje. Če je to primer, morajo tudi vprašati, kdaj se ta vrsta overitve izvaja, saj v aktualni praksi Apostille žig najpogosteje zahteva postavljanje na dokumente šele, ko jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo, ali pa se najprej postavlja haški žig, pa se šele potem pristopa njegovi obdelavi na običajen način.

Prevajanje risanih filmov iz bolgarskega v hrvaški jezik

Storitev, ki jo prav tako zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, in ki se nanaša na neposredno prevajanje risanih filmov iz bolgarskega v hrvaški jezik, vključuje tudi dodatno storitev, v pogledu njihove sinhronizacije. Prav tako vsem strankam, ki jih to zanima, lahko ponudimo tudi izvedbo podnaslavljanja prevedenih risanih filmov kot tudi storitev njihove sinhronizacije. Po potrebi naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumentarne in potem tudi igrane filme različnih žanrov oziroma animirane in vse ostale vrste filmov. V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci prav tako prevajajo tudi serije kot tudi informativne oddaje oziroma reklamna sporočila in potem tudi izobraževalne, zabavne, otroške in druge vrste oddaj ter vse ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Materiali, ki so usmerjeni na reklamiranje storitev, izdelkov in podjetje, kot so na primer PR članki, katalogi in zloženke ter reklamni letaki in brošure pa tudi vizitke prav tako obdelujemo v tej jezični različici.

Poleg tega je v ponudbi tudi profesionalno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za besedilne vsebine, ki veljajo za poljudne pa tudi za tiste, ki se obravnavajo kot strokovne. Poleg besedil, katerih tema se nanaša na področja ekologije in varstva okolja, farmacije, bančništva, znanosti in financ, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi besedila, ki se nanašajo na katerokoli temo s področij sociologije, znanosti in filozofije ter komunikologije in izobraževanja pa tudi tiste, ki se tičejo menedžmenta, gradbene industrije, politike in informacijskih tehnologij pa tudi vseh drugih vej in naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Prevajanje programov in aplikacij iz bolgarskega v hrvaški jezik

Vsem, ki jim je to potrebno, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi neposredno prevajanje programske opreme oziroma aplikacij in programov iz bolgarskega v hrvaški jezik. Poleg teh vsebin sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter vse ostale materiale, ki so ozko povezani s spletnim področjem in to ob uporabi pravil, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Naši strokovnjaki namreč poznajo smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo po potrebi, tako da obdelani spletni materiali precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja.

Moramo omeniti tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za romane oziroma dela poezija ali proze ter za beletrijo in druga književna dela, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino, tako različnih vrst revij kot tudi časopisne članke oziroma učbenike in to ne glede na katero področje se nanašajo.

Izvajamo tudi tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik in tistim strankam, za katere dogodek je priporočljiva ta storitev, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tudi simultano pa tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v hrvaški jezik, na podlagi informacij, ki nam jih stranke dajo v zvezi s konkretnim dogodkom oziroma njegovo organizacijo tudi sprejmejo odločitev, katero njih bodo naši strokovnjaki ob tej priložnosti uporabili.

Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, naše stranke lahko dobijo tudi redakcijo, kar je storitev, ki je povezana z vsebinami, ki so prevedene iz bolgarskega v hrvaški jezik, in to v okviru neke druge institucije, toda strokovnjaki, ki so se z njimi ukvarjali, tega niso storili tako, kot je to potrebno, pa profesionalni lektor oziroma korektor uporabita svoje znanje in odpravita napake, ki se v takšnih vsebinah nahajajo.

Prevajanje soglasja za zastopanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Če nekdo zahteva prevajanje soglasja za zastopanje iz bolgarskega v hrvaški jezik, ga moramo seznaniti z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo njegovo kompletno obdelavo, kar vključuje, tako prevajanje kot tudi overitev izdelanega prevoda, to storitev pa izvedejo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači in tako bo tako prevedeno soglasje za zastopanje obravnavano kot absolutno zakonsko veljaven dokument. Seveda naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij ter izjav.

Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za različne vrste dokumentacij, od razpisne preko gradbene pa do medicinske, tehnične in poslovne. Sodni tolmači in prevajalci pa med drugim prevajajo zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja in potem tudi poslovna poročila, fakture in statut podjetja ter gradbene projekte, navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumenti, ki so del navedenih vrst dokumentacij.

V skladu z zahtevami naših strank jim nudimo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske in seminarske naloge pa tudi za predmetnike in programe fakultet oziroma za diplomo in dodatek k diplomi ter za potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju oziroma za vse druge dokumente, ki se tičejo izobraževanja.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v konkretni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje in potni list oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, zatem prometno dovoljenje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi vse druge osebne dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za znanstvene patente oziroma za vse druge dokumente, povezane s področjem znanosti in za znanstvena dela, pri nas lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo. Ponujamo pa jim tudi prevajanje v tej različici jezikov za vse vrste pravnih aktov (sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, sodbe, certifikati, pritožbe in odločitve, pogodbe, licence, tožbe in številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva).

Cena prevajanja iz bolgarskega v hrvaški jezik

  • Iz bolgarskega v hrvaški je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!